Jurnalism cetatenesc

Un pensionar apolitic din Focșani: „Uitați să mai iubiți trandafirii PSD în Vrancea!”

Ziarul de Vrancea
25 sep 2020 2131 vizualizări
Am crezut că intrând într-o nouă eră a României, vom avea o societate mai dreaptă, mai înțeleaptă, cu oameni care să slujească interesele noastre, ale comunității.
Constatăm că aceste așteptări au fost crunt înșelate, folosind sloganuri demagogice: servitorul vrâncenilor, luptăm pentru binele oamenilor, dar și gen mama mea sunt eu.
Suntem printre cele mai sărace județe ale țării ca urmare a politicii de căpătuială a unor clanuri de interese, aș putea spune chiar mafiote, dar la prețul apei și al canalizării suntem pe locul 20 din 45 de județe privind scumpirea acestor servicii.
Mai jos am să vă transcriu ședința Consiliului Local Focșani din 17 iulie 2017, prin care cu votul a 13 consilieri, PSD și acoliți, contra votului a 8 consilieri PNL și probabil a celor care într-adevăr doresc să reprezinte interesele alegătorilor au votat împotriva acestei hotărâri prin care S.C.CUP S.A. Focșani anual mărește prețul la apă și canalizare.

   R O M A N I A

 JUDEŢUL VRANCEA

 MUNICIPIUL FOCŞANI

    CONSILIUL LOCAL

                                                    P R O C E S  V E R B A L 

                                                         din 17 august 2017 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Focşani. D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană este în concediu de odihnă, drept urmare d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură, este înlocuitoarea de drept al acestuia, prin fişa postului. D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură, deschide şedinţa extraordinară din 17.08.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 1418/11.08.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentând d-nul consilier Ionuț Filimon. Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale. Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga prezintă proiectul ordinii de zi care cuprinde 8 puncte: 

   proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani;

      Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani; 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dacă sunt discuții pe tema acestui proiect! ”.

  D-nul consilier Dan Buzoi: „am studiat acest proiect și constat că evoluția tarifară este până în 2022. Constat că sunt niște formule și se pornește de la prețul actual de 3,58 lei mc. apă și 268 lei mc. canal. Iar dacă citim în stategia aceasta, se spune că până în 2022, va crește procentual în fiecare an cu anumite procente, iar în ultimul an cu 12%. Constat că va crește prețul la apă caldă și la canal cu 30% până în 2022 dacă le cumulăm pe toate. Și vom avea prețul la apă cu aproximativ ... nu am făcut niște calcule exacte, vă spun aproximativ, îmi cer scuze, nu sunt cifrele exacte, aproximativ 5 lei și dincolo, vă dați seama, cu 30% ... 3,5 – 4 lei. Nu cred că se justifică să avem creșteri permanente. Mă gândeam că poate va rămâne la fel. Și așa a crescut la gunoi, și nu știu în ce măsură va reveni la prețul vechi la gunoi, pentru că groapa de gunoi a noastră s-a închis, nu știu dacă s-a făcut ceva ... și ne-au gonit aceia de la Brăila și ... nu știu unde vom ajunge. Nu-i treaba noastră, este a municipalității dar noi suferim...

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … d-nule consilier, am înțeles perfect și tocmai de aceea o să-l rog pe d-nul Director economic de la S.C. CUP S.A. Focșani să vă dea câteva lămuriri”.

 D-nul Bogdan-Emilian Matișan - Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: „ în primul rând pe masă aveți un proiect de hotărâre pentru aprobarea unei strategii de tarifare, document care este necesar Companiei de Utilități Publice și a Asociației Vrancea Aqua pentru implementarea proiectului Poem 2016-2022. Suntem în faza în care trebuie să semnăm contractual de finanțare. Și una din condițiile obligatorii este aceea de avea această strategie. Țin să vă subliniez faptul că acest plan tarifar … această strategie este o componentă a analizei cost-beneficiu care a stat la baza depunerii cererii de finanțare. Ea a primit, verde, ca să spun așa, din partea comunității economice europene, Uniunii Europene, drept pentru care suntem doar în această fază, urmând ca imediat după aprobarea acestei strategii să semnăm și contractual de finanțare. În ceea ce privește planul tarifar care este de asemenea o componentă a analizei cost-beneficiu, ea a fost aprobată de către Asociația Vrancea Aqua în decembrie 2016, dar nu este sufficient, trebuie să existe și această strategie, altfel vom fi puși în situația de a nu avea această finanțare și eventualele cheltuieli pe care le-am făcut până acum să le returnăm comunității economice europene. Analiza și strategia respectivă a fost elaborată astfel încât să asigure o sustenabilitate a proiectului și a dezvoltării companiei. Ce este foarte important, în elaborarea acestei strategii. S-a ținut cont foarte mult de gradul de suportabilitate al populației. Dacă ați văzut am pus și un grafic la un moment dat, chiar la sfârșit, și ați observant că suntem, chiar până la sfârșitul proiectului sub 3%, grad de suportabilitate, ceea ce înseamnă că suntem sub procentul impus de U.E. pentru apă și canal”.

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ vă mulțumesc d-nule director. Dacă mai sunt alte discuții?”. 

  D-nul consilier Costel Bîrsan: „am ascultat cu atenție ceea ce a spus d-nul fost consilier Matișan, referitor la gradul de suportabilitate al populației. Păi, populația suportă că nu are încotro, d-nule Matișan. În ecuația unei familii, în bugetul familiei a ajuns apa și canalizarea să coste cât curentul electric. Cineva, un foarte bun director, care se numește d-nul Vasilescu, sper că este în sală, l-am văzut mai devreme, dânsul este director din 1992 până acum, imaginați-vă câți ani. În acești ani doar s-a scumpit în continuu, s-a scumpit în continuu și populația suportă că nu are încotro. Un utilizator de apă și canal se numește consumator captiv conform legii, consumator captiv, ceea ce înseamnă că nu poate pleca la altă companie și va trebuie să suporte prețul impus de respectiva companie după criterii numai de dânșii știute. Noi plătim foarte mult, nu numai apă, și canalizare. Și printre altele, nu știu dacă dvs. știți, dar, bănuiesc că știți d-nule Matișan ... ”. 

La o ploaie torențială sau de o mai mare amploare, ne este taxată canalizarea. Deci apa pluvială conform unui grafic, spun dânșii primită de la Institutul Național de Meteorologie, ori eu am informații certe că în cazul unei ploi, apa este deversată direct în râul Putna, fără a mai trece prin stația de epurare. Știu bine ceea ce vorbesc și-mi asum ceea ce vorbesc. Pentru că bazinele de la stația de epurare nu pot capta atâta apă și angajați de ai dvs. au confirmat ceea ce am bănuit și eu. Deci, sistemul de canalizare aparține Primăriei municipiului Focșani, apa pluvială este data direct în râul Putna și noi plătim canalizare, o mulțime de bani. Mie nu mi se pare deloc corect și mai ales echitabil pentru cetățenii municipiului Focșani. Ca atare, eu cer de îndată demisia d-nului director Vasilescu. În primul rând pentru iresponsabilitatea dânsului vis-a-vis de aceste prețuri și în al doilea rând că a pus în pericol viața cetățenilor Focșani-ului cu bună știință. La intrarea în apometrele fiecărei gospodării, exista pe vremuri o supapă de sens, care împiedica apa sau eventualele contaminări din gospodăria cuiva să treacă în sistemul de apă. Dânșii cu bună știință au desființat aceste supape de sens ca să aibă un motiv, zic ei legal și temeinic de a comite percheziții domiciliare la orice oră din zi și din noapte ... ”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ d-nul director Matișan a spus mai devreme de o strategie care stă la baza semnării unui proiect european de îmbunătățire, de modernizare, de refacere a întregii rețele de canalizare și alimentare cu apă a municipiului Focșani… ”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „... dacă până acum s-a modernizat de atâtea ori și s-au cheltuit atâția bani, teoretic, ar fi trebuit ca prețul la clientul final să scadă. Dimpotrivă, crește, nu vi se pare un paradox?”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ eu am înțeles că ajunge la suportabilitate, nu depășește o limită … ”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „... omul suportă orice. Cetățeanul suportă orice, că nu are încotro ...”. 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan - Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: „ aș fi vrut să punctez un lucru foarte important. Prețul la apă, nu a mai fost mărit de ani buni de zile, de aproape 7 ani. Costurile de exploatare ale companiei sunt mari, în condițiile în care apa este o sursă epuizabilă și în condițiile în care, consumul de apă este în scădere. În ceea ce privește apa meteorică la care a făcut referire d-nul consilier Bîrsan, nu toată apa care curge de la ploaie se duce în râul Putna. Apa care se colectează pe străzi intră în gaigherele de scurgere și toată apa se duce la stația de epurare. Stația de epurare care are costuri. În ceea ce privește investițiile pe care acesta și-l propune pe raza municipiului Focșani, trebuie să ținem cont de faptul că se va rezolva problema canalizării și a apei în cartierele noi ale orașului, cele cu problema din nordul orașului, acele cartiere care sunt spre Crâng, cartiere cu care m-am confruntat și eu de-alungul timpului atunci când eram consilier, cu denumire de străzi. Acum, străzile sunt ale municipalității și trebuiesc și ele utilate”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ voiam să-l întreb pe d-nul director economic, tocmai dumnealui a spus un pic mai devreme că societatea este pe profit. Dacă este pe profit, nu văd de ce ar fi necesar mărirea tarifului la apa potabilă cât și la canalizare. Și mai mult decât atât, atragerea de fonduri europene înseamnă practic modernizare, înseamnă practic eficientizare și atunci, clar că vii în folosul cetățeanului și există varianta în care să nu se scumpească, să crești prețurile. Să nu uităm că Focșani-ul este unul din orașele cele mai scumpe din țară. Avem parcarea cea mai scumpă, avem Gcal cea mai scumpă, mai nou, avem și apa cea mai scumpă, mulțumim, nu știu ce ar mai trebui să avem mai scump”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ o să-i dau dreptul la replica d-lui Matișan”.

D-nul Bogdan-Emilian Matișan - Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: „trebuie să vă spun d-nă consilier că Compania de Utilități Publice este o companie de utilități publice cu regim regional. Deci este o companie regională. Deservește nu numai municipiul Focșani ci și celelalte orașe din județ și multe comune din județul Vrancea. Pentru a crește gradul de conectare a întregii populații de la nivelul județului Vrancea, se fac aceste investiții. Este o condiție esențială pe care U.E. a impus-o României prin Tratatul de aderare. Aici nu vorbim de un preț pentru Focșani, nu mai există această noțiune, ci există un preț unic pe care operatorul trebuie să-l practice la nivel de județ sau la nivel de regiune, acolo unde operează. Costurile sunt foarte mari. Nu vreau să credeți că este foarte simplu ca să operezi în localități unde nu există consum, unde nu e xistă consumatori. Nu sunt obișnuiți să folosească apă-canalizare, este foarte complicat. Până când toate aceste 9 localități vor avea suficient de mulți consumatori astfel încât cheltuiala, pentru că aici nu mai vorbim de profit. CUP-ul și prin strategia de tarifare și prin analiza costbeneficiu, trebuie să-și realizeze din venituri acoperirea cheltuielilor, nu trebuie să fie niciodată sub. Dacă ați fi fost atenți, în rapoartepe pe care le-a mai făcut CUP-ul la începutul anului cu privire la activitatea de anul anterior, o să vedeți că, costurile de la CUP au crescut tocmai datorită preluării acestor noi rețele iar profitul a fost foarte mic în comparație cu ceilalți ani”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ d-nule consilier Bîrsan ați mai vorbit pe tema acestui proiect … ”.

 D-nul consilier Costel Bîrsan: „... eu zic că nu s-a lămurit. D-nul Matișan, dânsul este director economic venit de curând la CUP, și dânsul vorbește așa, ce știe dânsul să vorbească. Dar eu, ceea ce vă spun referitor la apa pluvială ce se deversează direct în râul Putna. D-nul Iorgulescu de la CUP, mie personal mi-a confirmat așa ceva. De la confirmarea dânsului am mai luat și noi ceva informații și, d-nule Matișan, exact așa se întâmplă. Dvs. vă asumați o mare răspundere afirmând aici că apa pluvială se duce toată, dar absolut toată în bazinele de decantare de la CUP. În primul rând că bazinele, capacitatea lor totală, nu pot prelua atâta apă pluvială. Deci, nu vă asumați răspundere pe niște lucruri pe care nu le știți, asta este în primul rând. În al doilea rând, păi cum să nu scadă consumul dacă apa și canalizarea este atât de scumpă. Sigur, omul se gospodărește cum poate, mai pune la streașina de la ploaie ... de la casă să mai adune apă de ploaie ș.a.m.d. Păi, paradoxul acestor localități este că, ei foloseau de exemplu apă de la CUP pentru stropitul viilor și se trezeau că această cantitate de apă relativ mare care este stropită pe frunzele de viță de vie și care se evaporă și rămâne substanța activă pe acele frunze ... da, se trezeau că este pusă la canalizare și plăteau canalizare. Lucru care s-a reclamat, s-a spu,s dar degeaba. Oamenii sunt puși să plătească apa care se evaporă, ceea ce nu este un lucru corect. Pentru ce, pentru salariile babane de la CUP? Pentru salariul de 170 milioane lei a d-nului Vasilescu ...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … d-nule consilier, cu tot respectul, cu toată stima, iar deviem de la subiect. Dacă mai aveți ceva foarte clar asupra proiectului de hotărâre privind strategia”. 

 D-nul consilier Costel Bîrsan: „... vă rog eu frumos, nu faceți pe șeriful. De această mărire de prețuri se duc în salariile lor, că dacă ar fi eficientă această companie, nu ar trebui să scumpească”.

 D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ domnilor consilieri, ceea ce afirmați dvs. d-nule Bîrsan este relativ, sau partial să spunem așa, adevărat cu ceea ce înseamnă apa care se facturează pentru canalizare. Acest subiect a fost foarte amplu dezbătut în Asociația Vrancea Aqua în care și noi, municipiul Focșani facem parte a cărui reprezentant sunt în această asociație. Și atunci când s-a discutat pe marginea acestei strategii s-a stabilit foarte clar că există o cerință imperios necesară pentru a se aproba în continuare cererea de finanțare pentru a doua etapă în cadrul contractului de finanțare încheiat pe POEM. În ceea ce privește apa ce este contorizată ca fiind canalizare și de fapt ea este utilizată în gospodării de către cetățeni, mai ales în mediul rural, așa cum spuneați dvs. stropitul viței de vie, d-nii directori de la CUP au propus o soluție. Problema este că cetățenii trebuie să o cunoască și aici vreau să fac un anunț public, că există posibilitatea de a se monta un contor, un apometru pasant care să înregistreze apa care este utilizată în gospodărie și apa care este utilizată pentru consumul casnic. Pentru apa care este pentru consumul casnic, se poate aplica acel procent de apă la canal de 80% iar pentru apa care este utilizată în gospodărie nu se percepe acel tarif de canalizare. Deci, există soluție … ”. 

 D-nul consilier Costel Bîrsan: „... nu se știe ...”. 

 D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ … ba se știe această soluție. Deja în mediul rural se aplică această soluție. Deci, toți cetățenii care locuiesc la case și utilizează apă în interes gospodăresc, udă gazon în curte sau fac alte activități, când apa nu se mai întoarce în canalizare. Ca să înțeleagă toată lumea, acea apă poate fi contorizată separat și nu intă în calculul apei care se facturează pentru canalizare. Iar apa care se consumă efectiv  pentru consumul casnic în interiorul locuinței aceea este contorizată astfel, 80% din ea se consideră ca fiind apă care se duce înapoi la canal. Deci, există această soluție și cred că aici ar trebui să mai insistați d-nule director să faceți o publicitate mai intensă pe acest subiect, pentru a se cunoaște faptul că există variante și în municipiu pentru a se monta aceste apometre”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ îmi pare rău că nu este d-nul director Vasilescu aici, a fost mai înainte, dar probabil s-a plictisit așteptând să înceapă ședința. Eu vreau să spun că, tot spunea mai înainte d-nul Primar de Vrancea Aqua, că facem și noi parte din Vrancea Aqua. Când s-a înființat Vrancea Aqua, acum câțiva ani, CUP-ul era o societate care aparținea de Consiliul Local Focșani iar Vrancea Aqua are 96%, din Vrancea Aqua înseamnă CUP Focșani. Poate acum lucrurile au mai evoluat, dar eu vă spun, la momentul respectiv, nu este greșit pentru că eu eram în Consiliul Local și știu când s-a întâmplat … cu Mărășești, cu Odobești, cu toată lumea. Am fost în Consiliul Local atunci când s-a votat. Asta a fost așa un preambul. Eu am studiat cu atenție ceea ce s-a discutat la acest proiect, analiza de suportabilitate. Și am văzut că se ia în calcul această analiză pentru gospodăriile cu venituri scăzute și cu venituri medii. Nu se ia în calcul pierderile enorme care sunt. Sunt care nu plătesc apa, sunt pierderi enorme de apă neplătite, care până la urmă, cine le plătește, tot cetățeanul, nu? Într-adevăr, veniturile populației nu au sporit odată cu creșterea PIB-ului, deci, a rămas în urmă. Din păcate, Focșani-ul și Vrancea este o zonă subdezvoltată a României datorită politicilor din ultimii 15-20 ani, care din păcate văd că merg în continuare la fel. Prin urmare, populația nu suportă alte măriri de tarife. Deci, nu avem cum să facem aceste măriri într-un județ și într-un oraș sub media pe țară, este aproape subdezvoltat, nu mai putem să împovărăm cetățenii. Părerea mea este că trebuie să mai așteptăm pentru creșterea de tarife și să o lăsăm așa, mai puțin. Acum, eu îl apostrofez și eu pe d-nul Bârsan că a încercat să dezvăluie veniturile de la CUP, nu cred că era foarte bine să știe cetățenii, dar, totuși este o  diferență foarte mare, flagrantă între ce se plătește și cum se trăiește, cetățeanul și cei de la CUP”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilier: Alina-Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a d-nilor consilieri Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre și Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 296. 

 

Și acum să vedem evoluția prețurilor la apă și canalizare adoptată de toți cei care fac parte din ASOCIAȚIA  “VRANCEAQUA” - Asociație de dezvoltare intercomunitară, asociație a cărui președinte este „servitorul nostru”, dl.Marian Oprișan:

EVOLUȚIA PREȚURILOR APĂ-CANAL    

S.C.CUP S.A Focșani    

ANUL LUNA PRET APA PRET CANALIZARE PROCENT CRESTERE APA/CANAL    

2011 iunie 2,52 1,98    

  iulie 2,65 2,06 10,5%;10,4%    

2012 iunie 2,65 2,06    

  iulie 2,78 2,12 10,5%;10,3%    

2013 iulie 2,85 2,14 10,25%;10,09%    

  februarie 2,85 2,14    

2017 martie 3,58 2,68 12,56%;12,52%    

  decembrie 3,66 2,74 10,22%;10,22%    

2018 iunie 3,66 2,74    

  iulie 3,93 2,99 10,73%;10,91%    

TOTAL CRESTERE PRETURI 55,95%;51,01%  

Și ca să se știe cine sunt acești susținători ai creșterii prețurilor, este normal să cunoașteți și dvs., utilizatorii captivi ai acestui serviciu: Ce averi au strâns membrii Consiliului de Administrație al CUP SA Focșani

Deciziile CUP sunt trecute și prin filtrul celor șapte membri ai Consiliului de Administrație. Am aruncat un ochi pe declarațiile de avere ale celor care, la rândul lor, hotărăsc pentru societatea aflată în subordinea Consiliului Local Focșani

Pe lângă slujba de căpătâi, aceea de secretar al județului Vrancea, și cea de suflet, mâna dreaptă a președintelui consiliului județean, Marian Oprișan,

  1).  Raluca Dan stă bine înfiptă și în Consiliul de Administrație al SC CUP SA Focșani are funcția de membru. Aici, conform declarației de avere de pe site-ul ANI, Raluca Dan a încasat pe parcursul anului trecut un salariu de 15.217 lei. Pe lângă acești bani, a mai adunat 49.484 lei ca expert formator al UNCJR și 2.700 lei de la Administrația Fondului pentru Mediu, ca membru al Consiliului Director. Dacă adăugăm și retribuția de secretar al CJ Vrancea, 97.104 lei, aflăm că pe parcursul anului trecut, oficial, Raluca Dan a câștigat 164.505 lei.

 2). Victor Băjenaru este de profesie avocat și totodată administrator la CUP Focșani. Fost milițian și jurist la mai multe societăți, Băjenaru ajunge director general al Prefecturii Vrancea (1993-1994), funcție din care a fost cercetat penal în dosarul „Gerald”. Cumătru cu președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, Didi Băjenaru este omul care știe să cadă întodeauna în picioare.

În conformitate cu declarația de avere, administratorul CUP deține două terenuri agricole cu o suprafață totală de 3 hectare, un apartament și o casă de vacanță. Nu are bijuterii cu o valoare mai mare de 5.000 de euro dar are un cont, deschis în anul 2000, de 7.000 de dolari. Salariul încasat de la CUP în anul 2017 a fost de 15.217 lei, la care s-au adăugat și 60.000 de lei, bani proveniți din „prestări servicii”.

Un alt membru în Consiliul de Administrație al CUP Focșani este Liviu George Coman, care este și administrator la aceeași societate. Potrivit declarației sale de avere, omul este mai mult decât modest. Are un teren agricol în Focșani, cu o suprafață de 1.500 de metri pătrați și un venit anual de 11.676 lei, provenit doar din salariu. În rest, „nu mai are nimic de declarat”.

  3).Claudia Lavinia Ionescu este director la Administrația Piețelor Focșani dar și membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Utilități Publice. În declarația de avere descoperim patru terenuri: un intravilan de 594 metri pătrați în comuna Câmpineanca, achiziționat în 2005; unul agricol cu o suprafață de aproape patru hectare, în comuna Vulturu, cumpărat în 2012, un alt teren extravilan în comuna Cotești de 1.557 metri pătrați, din 2007 și unul, tot extravilan, de 40.202 metri pătrați, cumpărat în 2015 pe raza comunei Vîrteșcoiu. În anul 2016, ca director al SC APF SA, Lavinia Ionescu a primit un salariu de 27.037 lei, iar de la ferma de legume și pepeni pe care o are la Vulturu a mai scos 55.400 de lei. La capitolul „venituri din alte surse” aflăm că doamna Ionescu a primit o subvenție de la APIA, în valoare de 11.873 lei, alți 71.000 de lei prin AFIR (tranșa a doua pentru proiectul „Tânărul fermier”) și 15.927 de lei, indemnizația de la CUP. În total, veniturile Laviniei Ionescu s-au ridicat la suma de 181.237 de lei.

La alegerile locale din 2012 și 2016, Lucian Gheorghe Vulpe a candidat din partea ALDE pentru un post de consilier local la Primăria Focșani. Manager regional la SC Teva Pharmaceuticals SRL, 

 4). Lucian Vulpe face parte și din Consiliul de Administrație al CUP SA Focșani. Împreună cu soția, din 2007 și până în 2016, a cumpărat nu mai puțin de 15 terenuri, intravilan și extravilan, în Focșani și Odobești. Soții Vulpe mai dețin un apartament și o casă în Focșani, cumpărate în 2002 și, respectiv, 2009. Lucian Vulpe se plimbă cu un BMW X3, însă mai are un Logan, un tractor și o platformă auto. Fostul candidat are două conturi în valoare de 115.000 de lei și un credit bancar de 35.000 de lei, contractat în 2015. Toate acestea au fost posibile din salariul său de 158.000 de lei, al soției – 7.500 de lei și dintr-o subvenție APIA de 5.600 de lei.

  5).Alina Micu este administrator neexecutiv al CUP și are un cabinet individual de avocatură la București. În declarația sa de avere, pe anul 2017, nu figurează decât venitul provenit din profesia de avocat, 14.900 de lei.

Gheorghiță Albu îndeplinește funcția de director neexecutiv la Compania de Utilități Publice Focșani. Potrivit declarației de avere pe 2017, Albu deține două terenuri în județul Dolj, un intravilan – 1,85 hectare și un teren agricol – 1,80 hectare, o casă și un apartament în Craiova. Profesând cu onestitate meseriile de economist și contabil șef la diferite firme, Gheorghiță Albu a acumulat pe parcursul anului 2017 suma de 54.366 lei, la care adăugăm 13.831 lei, bani din contabilitatea ținută Serviciului Public Județean Vrancea- Salvamont.

 

Pentru articolul publicat in Ziarul de Vrancea din data de 16.07.2020, prin care solicitam un antidot pentru autismul celor de la S.C. CUP S.A. Focsani, aceștia au făcut plângere pentru discriminare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

  Este bine că își arată adevărata lor față și înțelegere față de noi cei care suntem obligați să le plătim serviciile pe care nu ni le asigură, indiferent de doleanțele pe care le avem, vezi cantitatea mare de minerale din apa potabilă, vezi rugina din apa de la Adjud, lipsa apei la unele comune, creșterea nejustificată a prețului la serviciile pe care le asigură. Indexarea prețurilor la apă și canal are legătură cu inflația sau cu creșterea salariilor celor din conducere? Întreb și eu.

Atunci când o societate are acces la fonduri guvernamentale și de la Uniunea Europeană-nerambursabile, cum poți motiva că pentru „CREȘTEREA DE LICHIDITĂȚI” ești nevoit anual să mărești costul acestor servicii? Banii investiți îți aduc noi utilizatori și deci noi venituri la bugetul propriu. De ce să–mi majorezi mie prețul când pentru mine nu ai făcut nimic in plus?

   Poate există o șansă să se lămurească aceste aspecte în justiție.

Veniți la vot în Vrancea și uitați TRANDAFIRII!

 Un pensionar, apolitic.

În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.