Economic

Mozaic economic: Grecia a primit 25 miliarde de euro pentru recapitalizarea bトハcilor

Ziarul de Vrancea
22 apr 2012 640 vizualizトビi
Grecia a primit prima tranナ淨, de 25 miliarde euro, jumトフate din fondurile de 50 de miliarde de euro pe care le are alocate prin Facilitatea Europeanト de Stabilitate Financiarト pentru recapitalizarea bトハcilor, a declarat, vineri, premierul elen, Lucas Papademos.

Fondurile vor fi folosite pentru a compensa pierderile テョnregistrate de bトハcile elene din participarea la programul de reducere a テョndatorトビii Greciei prin ナ殳ergerea parナ」ialト a datoriilor cトフre deナ」inトフorii privaナ」i de obligaナ」iuni ale statului elen, a spus Papademos テョntr-o conferinナ」ト despre IMM-uri, citat de cotidianul Kathimerini. Injecナ」ia de capital este crucialト pentru a asigura o funcナ」ionare normalト a sistemului bancar, a spus premierul. Recapitalizarea bトハcilor este o precondiナ」ie pentru ca instituナ」iile de credit sト se implice テョn "repornirea"economiei. Susナ」inerea mediului de afaceri dupト cinci ani de recesiune este "o prioritate" pentru Grecia, a adトブgat el.
ツAnunナ」area termenilor recapitalizトビii bトハcilor urmeazト sト fie amテョnatト dupト alegerile de pe 6 mai, ca urmare a dificultトη」ilor テョn obナ」inerea unui acord cu acナ」ionarii bトハcilor. Bトハcile elene trebuie sト ajungト pテョnト la sfテョrナ殃tul lunii septembrie la o ratト de adecvare a capitalului de 9%, cerutト de banca centralト. Este puナ」in probabil ca bトハcile sト prezinte planuri de recapitalizare atテョta timp cテョt guvernul lucreazト la structura programului de susナ」inere a bトハcilor, noteazト Kathimerini. Fondul Elen pentru Stabilitate Financiarト a primit tranナ歛 de 25 de miliarde de euro de la fondul european de urgenナ」ト, テョnsト nu va elibera banii ナ殃 va acorda bトハcilor doar scrisori de angajament cト va subscrie necesarul de capital al acestora.

Apple ar putea valora 1.000 de miliarde de dolari peste doi ani

De mai bine de cinci ani, Apple, este pe buzele tuturor investitorilor ナ殃 analiナ殳ilor. Acナ」iunile companiei americane care a inventat iPhone-ul, iPad-ul, iPod-ul ナ殃 Mac-ul s-au listat ナ殃 la Bucureナ殳i テョn aceastト sトパtトノテョnト. Dar テョntrebarea este cテョt mai poate sト creascト Apple, avテョnd テョn vedere cト テョn 2004 era cotatト la 16,25 dolari/titlu, pentru a ajunge la テョnceputul lunii aprilie la 628 de dolari ナ殃 a fi cotatト vineri la 585 de dolari. Analistul american Gene Munster, 40 de ani, care urmトビeナ殳e acナ」iunile Apple de peste 10 ani le-a spus investitorilor cト pテョnト テョn 2014 o acナ」iune a companiei americane va atinge 1.000 de dolari, ceea ce corespunde unei valori de piaナ」ト de 1 trilion de dolari ( o mie de miliarde), scrie Bloomberg BusinessWeek.
Apple ar fi prima companie americanト care ar ajunge la aceastト valoare de piaナ」ト. テ始 anul 2007, campionul petrolier al Chinei, PetroChina, a fost prima companie din lume care a atins aceastト valoare. Dar pentru o zi. Apple este un fenomen datoritト viziunii lui Steve Jobs, fostul CEO al companiei, decedat テョn toamna anului trecut. Munster, care lucreazト pentru firma de brokeraj Piper JAFFRAY, din Minneapolis, are 250 de テョntテョlniri cu investitorii テョntr-un an ナ殃 125 de ナ歹dinナ」e cu firmele pe care le analizeazト. テ始 2004, el a emis un raport テョn care a prezis cト Apple va revoluナ」iona piaナ」a IT. Dacト cineva l-ar fi ascultat atunci ナ殃 ar fi cumpトビat o mie de acナ」iuni Apple, acum ar fi cテョナ殳igat 1 milion de euro, avテョnd テョn vedere ajustトビile de pe parcurs.

Delegaナ」ia FMI テョncepe a cincea evaluare a acordului cu Romania

ツacordul prevede privatizトビi masive ale unitトη」ilor de stat

Delegaナ」ia Fondului Monetar Internaナ」ional (FMI) va テョncepe, marナ」i, a cincea evaluare a acordului stand-by de tip preventiv cu Romania, ultima misiune condusト de Jeffrey Franks urmテョnd sト se テョncheie dupト aproape douト sトパtトノテョni, la 7 mai. Reprezentanナ」ii FMI, テョnsoナ」iナ」i de oficiali ai Comisiei Europene ナ殃 Bトハcii Mondiale, se vor テョntテョlni cu autoritトη」ile, cu reprezentanナ」i ai partidelor politice, sindicatelor, asociaナ」iilor patronale, bトハcilor ナ殃 societトη」ii civile.
Boardul FMI a avizat テョn martie cea de-a patra evaluare a acordului cu Romania, punテョnd la dispoziナ」ia statului cea de-a cincea tranナ淨, de 505 milioane euro, care ridicト suma totalト disponibilト テョn caz de necesitate la aproximativ 2 miliarde euro. Misiunea FMI-CE-BM care a efectuat cea de-a patra evaluare s-a aflat テョn Romania la sfテョrナ殃tul lunii ianuarie 窶 テョnceputul lunii februarie.
La finalul evaluトビii, reprezentantul CE Istvan Szekely a anunナ」at cト FMI ナ殃 Comisia au revizuit テョn scトヅere prognoza de creナ殳ere economicト pentru Romania テョn acest an, la 1,5-2%, din cauza recesiunii anticipate テョn zona euro ナ殃 a deteriorトビii condiナ」iilor de pe pieナ」ele internaナ」ionale. Reprezentanナ」ii FMI ナ殃 CE au afirmat atunci cト au fost atinse toate ナ」intele din acordul テョncheiat de Romania cu instituナ」iile internaナ」ionale.
La cea de-a treia evaluare a acordului, care a avut loc テョn ultima parte a anului trecut, FMI a decis sト punト la dispoziナ」ia Romaniei o tranナ淨 cu o valoare de 480 milioane de euro. テ始cepテョnd cu acest an, acordul cu FMI cuprinde ナ」inte privind deficitul bugetar atテョt テョn termeni cash, cテョt ナ殃 ESA. Ministrul Economiei, Lucian Bode, a declarat la テョnceputul lunii aprilie cト Guvernul va rediscuta cu FMI lista companiilor de stat care vor fi privatizate ナ殃 listate la bursト, iar ordinea テョn care aceste societトη」i vor fi vテョndute va depinde de propunerile intermediarilor selectaナ」i.
Acordul cu FMI prevede vテョnzarea integralト pテョnト la finele lunii aprilie a companiilor Oltchim ナ殃 Cupru Min. De asemenea, Guvernul s-a angajat sト facト oferte publice secundare, pテョnト la aceeaナ殃 datト, pentru Transelectrica (15% din acナ」iuni) ナ殃 Transgaz (15% din acナ」iuni). Oferta Transelectrica s-a テョncheiat cu succes la finele lunii martie, iar licitaナ」ia pentru Cupru Min, derulatト テョn martie, va fi reluatト, dupト ce firma canadianト cテョナ殳igトフoare a pierdut contractul, deoarece a refuzat sト depunト テョntr-un cont bancar o garanナ」ie pentru investiナ」iile de mediu, sト achite テョn maximum o lunト de la avizul Consiliului Concurenナ」ei preナ」ul pentru acナ」iuni ナ殃 sト accepte publicarea documentului de privatizare.
Luna aprilie este termen limitト ナ殃 pentru selectarea intermediarilor la Poナ殳a Romanト (pachet minoritar), Romgaz (15% din acナ」iuni), Electro Serv (pachet majoritar) ナ殃 Tarom (20% din acナ」iuni). Selectarea consultanナ」ilor juridici pentru listarea a 10% din Hidroelectrica (prin majorare de capital), privatizarea Electrica Serv, listarea a 10% din Nuclearelectrica (majorare de capital), privatizarea Electrica Furnizare ナ殃 privatizarea CFR Marfト ar trebui finalizatト de asemenea pテョnト la sfテョrナ殃tul lunii aprilie.
Cea de-a cincea misiune de evaluare va fi prima din mandatul noului guvern, condus de premierul Mihai Rトホvan Ungureanu. Dupト demisia Cabinetului Emil Boc ナ殃 テョnvestirea Guvernului Ungureanu, reprezentanナ」ii FMI ナ殃 CE s-au テョntテョlnit la Bucureナ殳i cu premierul ナ殃 miniナ殳rii Finanナ」elor, Economiei, Transporturilor ナ殃 Justiナ」iei. Romania are テョn derulare un acord de tip preventiv cu FMI テョn valoare de 3,6 miliarde euro, completat de o テョnナ」elegere similarト cu Comisia Europeanト pentru foduri disponibile de 1,4 miliarde euro ナ殃 o linie de credit de 400 milioane euro de la Banca Mondialト. Acordul cu instituナ」iile financiare internaナ」ionale a fost テョncheiat テョn martie 2011, テョn prelungirea programului de 20 miliarde euro derulat テョn perioada 2009-2011.

Guvernul sperト ca autostrada Bucureナ殳i-Ploieナ殳i sト fie deschisト テョn mai

Guvernul sperト ca lucrトビile la tronsonul de autostradト Bucureナ殳i-Ploieナ殳i sト fie テョncheiate la jumトフatea lunii mai ナ殃 テョi avertizeazト din nou pe constructori cト vor fi penalizaナ」i dacト acest proiect, テョnceput テョn urmト cu ナ歛pte ani, nu va fi finalizat テョn urmトフoarele sトパtトノテョni. Premierul Mihai Rトホvan Ungureanu ナ殃 ministrul Transporturilor, Alexandru Nazare, au inspectat, duminicト, ナ歛ntierul de construcナ」ie a tronsonului de autostradト Bucureナ殳i-Ploieナ殳i, テョn cazul cトビuia termenul de finalizare a fost amテョnat de mai multe ori, din cauza テョntテョrzierilor. ナ枡ful Guvernului a amintit cト proiectul, finanナ」at integral de la bugetul de stat, este deja テョn derulare de ナ歛pte ani ナ殃 a afirmat cト sperト ca lucrarea sト poatト fi テョncheiatト la jumトフatea lunii mai.
Termenul de finalizare era 15 decembrie 2011.ツ "Sper ca, la jumトフatea lunii mai, autostrada sト fie datト テョn circulaナ」ie. テ始tテョrzierile de pテョnト acum, tehnice ナ殃 de altト naturト, au fost depトη殃te", a spus Ungureanu. El a ナ」inut sト menナ」ioneze ナ殃 meritele guvernelor anterioare la acest proiect. Ministrul Transporturilor a afirmat la rテョndul sトブ cト sperト ca, mトツar テョn al "12-lea ceas", lucrarea sト fie finalizatト. テ始trebat de jurnaliナ殳i ce mトピuri va dispune dacト nici noul termen, de 15 mai, nu va fi respectat pentru finalizarea lucrトビii, ministrul a rトピpuns cト firmele constructoare vor fi penalizate.
El nu a putut indica テョnsト dacト pentru テョntテョrzierile deja テョnregistrate au fost aplicate penalitトη」i, arトフテョnd cト, la finalul lucrトビii, Compania Naナ」ionalト de Autostrトホi ナ殃 Drumuri Naナ」ionale va stabili cuantumul acestor penalitトη」i. "Tonul a fost destul de ferm, astfel テョncテョt nimeni nu gテョndeナ殳e cト lucrarea ar putea fi テョntテョrziatト", a intervenit premierul Ungureanu.
Lucrトビile la Autostrada Bucureナ殳i-Ploieナ殳i sテョnt テョmpトビナ」ite テョn douト sectoare, respectiv Bucureナ殳i-Moara Vlトピiei, unde lucreazト consorナ」iul italian Impressa Pizzarotti/Tirrena Scavi, ナ殃 Moara Vlトピiei-Ploieナ殳i, construit de asocierea Spedition UMB/Pa&Co Internaナ」ional/Euroconstruct '98/Com-Axa. Autostrada Bucureナ殳i-Ploieナ殳i va avea 62 de kilometri, din care テョn noiembrie erau finalizaナ」i 25 kilometri. Valoarea totalト a lucrトビilor se ridicト la 450 milioane euro.

テ始cト o zi liberト pentru angajaナ」ii din sectorul public

aceナ殳ia vor fi liberi ナ殃 pe 30 aprilie

Ziua de luni 30 aprilie 2012 va fi declaratト zi nelucrトフoare テョn sectorul public ナ殃 urmeazト sト fie recuperatト ulterior, テョntr-o sテョmbトフト din luna mai, astfel テョncテョt sト fie asigurate mai multe zile libere cu ocazia Sトビbトフorii de 1 Mai, a declarat, duminicト, premierul Mihai Rトホvan Ungureanu. "Am discutat deja despre acest subiect テョn Guvern ナ殃 aceasta este intenナ」ia noastrト", a spus Ungureanu.
Guvernul a discutat テョn ナ歹dinナ」ト posibilitatea ca bugetarii sト nu lucreze pe 30 aprilie, pentru a se prelungi astfel minivacanナ」a de 1 Mai, o decizie urmテョnd sト fie luatト sトパtトノテョna viitoare, a declarat, miercuri, agenナ」iei MEDIAFAX Bogdan Oprea, purtatorul de cuvテョnd al Ministerul Dezvoltトビi Regionale ナ殃 Turismului. "Guvernul a discutat テョn ナ歹dinナ」ト posibilitatea ca ziua de 30 aprilie sト fie liberト pentru bugetari, urmテョnd sト fie recuperatト ulterior. A fost o discuナ」ie de principiu, o decizie urmテョnd sト fie luatト テョn ナ歹dinナ」a Executivului de sトパtトノテョna viitoare", a spus Oprea.
Bugetarii sテョnt liberi marナ」i, 1 mai, ナ殃 dacト nu ar lucra nici luni, 30 aprilie, ar avea patru zile libere consecutive. "MDRT susナ」ine aceastト iniナ」iativト, pentru cト ar duce la creナ殳erea circulaナ」iei turistice de 1 mai ナ殃 la un numトビ mai mare de zile petrecute de turiナ殳i テョn staナ」iuni", a adトブgat Oprea.
Purtトフorul de cuvテョnt al Guvernului, Dan Suciu, a declarat tot miercuri cト Executivul テョn calcul stabilirea zilei de 30 aprilie ca zi nelucrトフoare, propunere "cald テョmbrトη」iナ歛tト" de Ministerul Turismului, deoarece astfel ar fi asigurate patru zile libere テョntre sfテョrナ殃tul sトパtトノテョnii viitoare ナ殃 l Mai, fapt care ar constitui o oportunitate pentru susナ」inerea turismului romanesc. "E o propunere care probabil va fi asumatト de Guvern. E cald テョmbrトη」iナ歛tト de Ministerul Turismului, care ar considera cele patru zile care s-ar lega libere o oportunitate pentru susナ」inerea turismului local ナ殃 evident cト Guvernul ia テョn calcul aceastト opナ」iune", a spus Suciu.
Potrivit estimトビilor Asociaナ」iei Naナ」ionale a Agenナ」iilor de Turism (ANAT), peste 25.000 de turiナ殳i romani vor merge pe litoral テョn minivacanナ」a de 1 Mai, numトビ apropiat de cel テョnregistrat anul trecut. Cele mai cトブtate staナ」iuni vor fi Mamaia, Eforie Nord, Neptun ナ殃 Vama Veche.

BEI ia テョn calcul dezintegrarea zonei euro

ツテョn contractele de テョmprumut cu societトη」ile elene au fot introdue clauze referitoare la drahmト

Banca Europeanト pentru Investiナ」ii (BEI) se protejeazト faナ」ト de o posibilト ieナ殃re a Greciei din zona euro prin introducerea unor clauze referitoare la drahmト, moneda ナ」トビii テョnainte de adoptarea euro, テョn contractele de テョmprumut pentru companiile elene, potrivit cotidianului Kathimerini. Condiナ」iile au apトビut テョn urmト cu douト sトパtトノテョni, cテョnd conducerea Public Power Corporation (PPC), grupul care dominト piaナ」a energiei din Grecia, a テョnceput negocieri cu BEI pentru un テョmprumut de 70 de milioane de euro pentru finanナ」area unor noi centrale electrice pe gaze naturale.
BEI a propus pentru prima datト douト noi prevederi, una fiind posibila renegociere a acordului テョn cazul テョn care Grecia ar ieナ殃 din zona euro sau uniunea monetarト s-ar destrトノa. A doua a fost テョncheierea acordului sub incidenナ」a legii britanice, pentru eventualitatea unor probleme la platト. PPC a prezentat situaナ」ia Ministerului de Finanナ」e, care a テョnceput negocieri cu BEI, テョntrucテョt a realizat cト aceナ殳i termeni nu privesc doar PPC, ci テョntreaga politicト de creditare a bトハcii テョn Grecia.
Surse din BEI au sugerat cト noua clauzト a schimbトビii monedei va fi introdusト テョn toate contractele cu ナ」トビile care aplicト programe de stabilitate financiarト (Grecia, Portugalia ナ殃 Irlanda), urmテョnd sト fie extinsト treptat la toate statele din zona euro. Banca a transmis clar Ministerului de Finanナ」e de la Atena cト toate contractele de テョmprumut pentru companiile elene vor avea "clauza drahmei" ナ殃 vor fi テョncheiate sub incidenナ」a legii din Marea Britanie. BEI s-a angajat sト acorde テョmprumuturi de 600 de milioane de euro テョn Grecia pテョnト テョn ianuarie, urmテョnd ca suma sト urce la 1,4 miliarde de euro pテョnト la sfテョrナ殃tul anului 2015.
テ始cheierea contractelor sub incidenナ」a legii britanice ar trebui sト protejeze BEI de o restructurare a datoriei similare celei din martie, cテョnd statul elen a impus creditorilor privaナ」i care deナ」ineau obligaナ」iuni guvernate de legea din Grecia sト reducト datoria statului cu 100 de miliarde de euro.


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteナ」i prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacト precizaナ」i sursa ナ殃 inseraナ」i vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conナ」inutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vト revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugト comentariu
Trebuie sト fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.