Local

Academicieni ai Vrancei | Episodul 10:In memoriam TUDOREL-TUDORACHE POSTOLACHE (20 noiembrie 1932-16 februarie 2020)

Ziarul de Vrancea
18 feb 2020 1505 vizualizări
Academicianul originar din Vrancea, TUDOREL-TUDORACHE POSTOLACHE a murit duminică, 16 februarie 2020, la vârsta de 88 de ani
Academicianul originar din Vrancea, TUDOREL-TUDORACHE POSTOLACHE a murit duminică, 16 februarie 2020, la vârsta de 88 de ani

Cu acordul profesorului Costică Neagu, coordonatorul volumului "Dicționarul academicienilor vrânceni", lansat pe 9 iulie 2018 la Muzeul Unirii din Focșani, Ziarul de Vrancea publică în 31 de episoade biografiile academicienilor din județul nostru.

Astăzi publicăm episodul 10, In memoriam despre academicianul originar din Vrancea, TUDOREL-TUDORACHE POSTOLACHE(20 noiembrie 1932-16 februarie 2020).Membru titular al Academiei Române - 22 ianuarie 1990; membru corespondent al Academiei Române - 1 martie 1974; membru corespondent al Academiei Regale de Ştiinţe Economice şi Financiare din Barcelona din iunie 2004.

Academicianul TUDOREL-TUDORACHE POSTOLACHE a murit duminică, 16 februarie 2020, la vârsta de 88 de ani. În 1995 a fost şeful comisiei tehnice în cadrul întâlnirii de la Snagov, când toate partidele politice autohtone au semnat un acord vizând pregătirea României pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Academicianul TUDOREL-TUDORACHE POSTOLACHE, economistul care a elaborat Strategia realizării economiei de piaţă în România în anul 1990, a murit la vârsta de 88 de ani. Economistul român s-a născut la Focşani la 20 noiembrie 1932. S-a făcut remarcat mai ales după anul 1990, când a fost director general al Institutului Naţional de Cercetări Economice, dar şi preşedintele Comisiei pentru elaborarea Strategiei realizării economiei de piaţă în România. Analiştii politici şi istoricii îi atribuie lui Postolache meritul de a-l fi convins pe fostul preşedinte Ion Iliescu că România trebuie să adere la Uniunea Europeană. Postolache a fost şeful comisiei tehnice în cadrul întâlnirii în care s-a semnat "Pactul de la Snagov".

 Publicăm în continuare capitolul destinat academicianului TUDOREL-TUDORACHE POSTOLACHE în cuprinsul volumului "Dicționarul academicienilor vrânceni", lansat pe 9 iulie 2018 la Muzeul Unirii din Focșani. 

Academicianul, economistul și diplomatul Tudorel-Tudorache Postolache s-a născut în Focșani, Judeţul Vran-cea, la 20 noiembrie 1932, într-o familie de funcționari pu-blici. A urmat cursurile primare la Școala nr. 4, desființată în-tre timp, și pe cele secundare la Liceul Comercial, Focșani (1951), azi Colegiul Economic ,,Mihail Kogălniceanu”.

După absolvirea cursurilor liceale a urmat pe cele ale Ins-titutului de Economie Naţională din Moscova (1955), iar după absolvirea acestora, în 1959, devine doctor în științe econo-mice. Titlul de doctor l-a obţinut la Facultatea de Economie a Universităţii de Stat „Lomonosov”.  

După 1992, a fost de două ori Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Marele Ducat de Luxemburg și o dată în Canada.

De asemenea, a fost director fondator al Institutului de Economie. După 1992, a fost de două ori Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Marele Ducat de Luxemburg și o dată în Canada. De asemenea, a fost director fondator al Institutului Naţional de Cercetări Economice, din cadrul Academiei Române și, în primii 2 ani, după 1990, unul dintre reprezentanții de seamă ai României în CAER, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, creat la inițiativa URSS în 1949 ca organizație economică a statelor comuniste europene pentru a constitui un echivalent al Comunității Economice Europene. Vorbește, în afară de limba maternă (româna) și limbile engleză, franceză și rusă.

În timpul stagiului pentru obținerea titlului de doctor în științe, o cunoaște pe Tatiana și se căsătorește cu aceasta în 1951. Soția domniei sale este licențiată în geografie, ulterior devenind cercetător ştiinţific principal la Institutul de Pedologie şi Agrochimie din Bucureşti. Ei au doi fii: Teodor, născut în 1957, medic, profesor asociat la University of Maryland, Baltimore, director al Mood and Anxiety Program, Department of Psychiatry, School of Medicine, director al Institute for Sport Chronobiology, rezident american, cu o familie de 6 copii și Eugen, născut în 1967, sculptor, care locuiește în România, căsătorit, cu un copil.

După absolvirea facultății, Tudorel Postolache își începe cariera didactică universitară, parcurgând toate treptele profesionale. Devine asistent între anii 1955-1959, apoi lector, 1959-1962; conferenţiar, 1962-1968 şi profesor universitar, din 1969 până în prezent.

Activitate didactică, bogată și apreciată. Încă de la începutul carierei universitare, a predat cursuri şi a condus seminarii speciale, dar şi proiecte economice la facultăţile de Economie generală, Comerţ (secţia Economia Serviciilor şi Turism) şi Management (Secţia Administraţie Publică) din cadrul Academia de Științe Economice Bucureşti, precum şi la Facultatea de Economie a Academiei de Studii Social-politice. A susţinut și cursuri de Metodologia Cercetării Ştiinţifice la Facultatea de Comerţ (1982-1991 şi 1998-1999), dar şi cursuri speciale de Economie comparată la Facultatea de Economie Generală (studii aprofundate şi masterat): Economie comparată şi ideea europeană (1997-1998). Alte cursuri susținute: Economie comparată, Vocaţia consensului (1998-1999); Integrarea monetară europeană, Sistemul bancar şi centrul financiar luxemburghez (1998-1999); Economie comparată şi consensuală (1999-2000).

Este conducător ştiinţific de doctorat la Academia de Studii Economice şi Institutul Naţional de Cercetări Economice.

,,Părintele de la Snagov” a publicat peste 500 de titluri de amploare științifică. În paralel cu activitatea didactică, va desfășura o intensă activitate de cercetare științifică, devenind din 6 aprilie 2000, Preşedinte de onoare al Secţiei de ştiinţe economice, juridice şi sociologie a Academiei Române, iar din 2005, director fondator Institutul Naţional de Cercetări Economice și al Centrului Român de Economie Comparată şi Consens. Academicianul Tudorel Postolache a publicat peste 500 titluri - cărţi, studii, articole (lucrări de autor și în colaborare) şi a avut peste 300 de contribuţii personale la dezbateri ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Roma, Paris, Moscova, Praga, Tokyo, Viena, Madrid şi Luxemburg).

La Congresul Mondial al Economiştilor, Tokio, septembrie 1977, economistul Tudorel Postolache prezintă lucrarea O analiză comparată a mecanismelor economice contemporane şi a tipologiei economiilor naţionale. Restructurări în economia politică, lucrare în care autorul elaborează o teorie a mecanismului intern al economiei politice ca ştiinţă.

Prin amploare și importanță științifică, dar și aplicativă se detașează lucrarea, în ediție bilingvă – ,,Un proiect deschis: Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu”, 2000 - ediţie bilingvă editată de Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală (coeditor) şi ,,Un projet ouvert”, Editions Expert, 1998. Ambele lucrări, pe aceeași temă, se referă la strategia de dezvoltare a României în perioada de tranziție la economia de piață și în perspectiva aderării României contemporane la Uniunea Europeană. „Tudorel Postolache, supranumit părintele «spiritului de la Snagov», este cel care a reuşit să adune şi să «unească-n cuget şi simţiri» adversari până mai ieri ireconciliabili. Tudorel Postolache, care în cadrul INCE a declarat drept proiect prioritar valorificarea gândirii economice româneşti şi universale. În cadrul căruia am început să publicăm şi suntem aproape gata cu «Opere complete» de Nicholas Georgescu-Roegen şi în cadrul căruia apare în română, sub dublul auspiciu al Academiei Române şi al BNR, colecţia de «Laureaţii Nobel în economie» - un monument de cultură economică”, scria prof. Gheorghe Dolgu, în volumul ,,Repere şi instantanee”, apărut la Editura ASE Bucureşti, în 2009. În aceste lucrări, academicianul profilează ideea că ”noua generație de produse în economia mondială a viitorului este cea cultural-informațional intensivă”. Această nouă generație de produse ar trebui să înlocuiască generațiile de produse muncă-intensivitate, capital-intensivitate și sciento-intensivitate, asta dacă se dorește stoparea adâncirii decalajelor de productivitate de care suferă Economia României.

În lucrarea Economia României: secolul XX, 1991, coautor şi coordonator, 896 de pagini, ediţie franceză - Editions Expert, 1994, 620 de pagini (Ediţie engleză, sub tipar) se oferă numeroase explicații cu privire la tranziția țărilor din Europa Centrală, inclusiv România, după anul 1989, de la economia centralizată la economia de piață, în paralel cu țările occidentale care trec spre etapa unei societăți informaționale. Se remarcă în acest sens și lucrările de referință, editate înainte de 1989, precum:  Tratatul de Economie Contemporană, vol. II, cartea întâi: Cadrul conceptual general, 1987, 854 de pagini, cartea a doua: Funcţionarea economiilor naţionale, 1989, 1.226 de pagini (coautor şi coordonator). Alte referiri la înfăptuirea economiei de piață în România, precum și conexiuni între principalele doctrine economice le mai face autorul în câteva schițe și materiale pregătitoare, după luna mai 1990.

Academicianul Tudorel Postolache a mai fost inițiator și coordonator științific, cu numeroase contribuții personale, al mai multor cicluri de dezbateri. Dintre acestea trebuie reţinute, în mod deosebit: Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu, februarie-mai 2000, organizată de Comisia naţională pentru fundamentare a Strategiei de dezvoltare economică a României pe termen mediu; Evaluarea Stării Economiei Naţionale, organizat de Grupul de reflecţie ESEN al Academiei Române (din iunie 1999); Strategia aderă-rii României la Uniunea Europeană, martie-iunie 1995, organizat de Comisia de elaborare a Strategiei Naţionale de Pregătire a Aderării României la Uniunea Europeană; Tendinţe şi orien-tări în cercetarea economiei şi calităţii vieţii, organizat de Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetări Economice, aprilie-octombrie 1991; Probleme teoretice şi practice ale tranziţiei la economia de piaţă, februarie-mai 1990, organizat de Comisia pentru elaborarea strategiei înfăptuirii economiei de piaţă în România, împreună cu Institutul Naţional de Cercetări Economice; Funcţionarea economiilor naţionale contemporane, organizat de Colegiul de redacţie al volumului II din Tratatul de economie contemporană în anii 1984-1988.

Începând cu anul 2001, se dă stratul unui proiect de amploare și de cultură economică. Colecţia „Laureaţii Nobel în economie. Secolul XX. Discursuri de recepţie”, îngrijită de Acad. Tudorel Postolache şi Prof. Mugur Isărescu, membru corespondent al Academiei Române, Editura Expert. Lucrarea va cuprinde, în final, 54 de volume, sub egida Academiei Române şi a Băncii Naţionale a României (editată de Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală - îngrijitorul colecţiei). Din această lucrare au apărut trei volume. ,,Pe patru dintre laureații Nobel, am avut șansa să-i întâlnesc. Jan Tiberger, la reuniunea de la Alger a Clubului de la Roma, pe Paul Samuelson, la Boston, pe Wassily Leontief, la București, Nisa și New York, pe Gunar Mirdal, la Viena”, declara academicianul la lansarea primului volum al colecției.

Pentru activitatea ştiinţifică a fost ales membru corespondent (1 martie 1974) şi membru titular, la 22 ianuarie 1990, al Academiei Române.

Diplomat și reprezentant al României peste hotare. De trei ori ambasador

Tudorel Tudorache Postolache nu a avut doar contribuții didactice și științifice. A îndeplinit cu succes trei misiuni diplomatice și a avut și are importante funcţii publice. După anul 1989, a fost de două ori Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Marele Ducat de Luxembourg (12 februarie 1992 - 19 iunie 1996, respectiv 7 septembrie 2000 – 5 octombrie 2005), precum și Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Canada (iunie 1996‑august 1997). În perioada august 1990-iunie 1991, și-a îndeplinit cu succes misiunea ca Reprezentant permanent al României la CAER. A fost distins cu decoraţii ale României Luxemburgului, Canada şi altor state, între care: Steaua României, în grad de Mare Ofiţer, 1 decembrie 2000 şi Marea Cruce a Ordinului de Merit, Luxemburg, iunie 1996.

Alte funcții importante deținute: - Preşedintele ,,Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie” a Academiei Române (ales pe data de 6 aprilie 2000);

- Co-preşedinte, alături de primul ministru, domnul Mugur Isărescu, al Comisiei însărcinate cu elaborarea “Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică pe Termen Mediu a României” (februarie – mai 2000). Rezultatul principal al Comisiei l-a constituit adoptarea „Strategiei naţionale de dezvoltare economică a României pe termen mediu”, însoţită de o „Declaraţie politică”, semnată de toţi liderii partidelor parlamentare, de guvernământ şi opoziţie, împreună cu Preşedintele României şi cei doi copreşedinţi ai Comisiei; ambele documente au fost depuse în mod oficial la Comisia Europeană pe data de 21 martie 2000;

- Coordonator al ,,Grupului de experţi independenţi pe problemele proprietăţii" numit de Preşedintele României, cu acordul liderilor tuturor partidelor parlamentare (la întâlnirea din 9 septembrie 1999);

- Coordonator al ,,Grupului de Reflecţie al Academiei Române pentru Evaluarea Stării Economiei Naţionale" (din iunie 1999);

- Director fondator al "Centrului Român pentru Economie Comparată şi Consens" (din 1999);

- Copreşedinte fondator (în 1995) împreună cu Pierre Werner, al Centrului de Studii şi Documentare România - Luxemburg (din 2002 redenumit „Centrul Pierre Werner de Studii şi Documentare, România-Luxemburg”);

- Preşedinte al Comisiei de elaborare a strategiei naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană; Lucrările Comisiei Naţionale s-au finalizat cu adoptarea "Declaraţiei de la Snagov" şi a „Strategiei Naţionale de Pregătire a Aderării României la Uniunea Europeana”. Ambele documente au însoţit cererea oficială de aderare a României, depusă la Uniunea Europeană, la data de 22 iunie 1995;

- Preşedinte al Comisiei însărcinate cu elaborarea strategiei privind înfăptuirea economiei de piaţă în România (februarie - mai 1990);

- Director General al Institutului Naţional de Cercetări Economice (ianuarie - mai 1990); Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetări Economice (mai 1990 - decembrie 1991); Preşedinte de Onoare al Consiliului Ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetări Economice (noiembrie 1995 –martie 2000).

Cărţi şi articole reprezentative

Academicianul Tudorel Postolache a publicat peste 500 titluri - cărţi, studii, articole (lucrări de autor și în colaborare) şi a avut peste 300 de contribuţii personale la dezbateri ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Roma, Paris, Moscova, Praga, Tokyo, Viena, Madrid şi Luxemburg). Dintre titlurile cu mare impact național și internațional menţionăm:

1 „Academicieni aşa cum i-am cunoscut” – Academia Română, Centrul Român de Economie Comparată şi Consens, Bucureşti, 2009 (150 p.);

2. „Sur „les successions coexistantes” – discours” – Academia Română, Centrul Român de Economie Comparată şi Consens, Bucureşti, 2009 (250 p.);

3. „Vers un « idéal praticable ». Notes et réflexions”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007;

4. „Sur les « successions coexistantes » au tournant des millénaires. Quelques reflexions épistémologiques”, Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Barcelona, 2007;

5. Un proiect deschis: Strategia Naţională de Dezvoltare Economică a României pe Termen Mediu. Documente”, editată de către Prof. Mugur Isărescu, Prim-ministru al României, şi Prof. Tudorel Postolache, Membru al Academiei Române, iulie 2000 (ediţie bilingvă româno-engleză);

6. „Discours Sur L'integration Europeenne" Editura Expert, prima ediţie (1995), ediţia a doua (1999);

7. ,,Economia României: secolul XX" - Editura Academiei - 1991, coautor şi coordonator, 896 pagini, Ediţie franceză - Editions Expert - 1994, 620 pag.;

8. "Schiţă privind înfăptuirea economiei de piaţă în România" - mai 1990 (coautor şi coordonator); sinteza conţine 74 de pag., iar materialele pregătitoare însumează 22 de volume;

9. "Tratatul de Economie Contemporană", vol. II, Editura Politică, cartea întâi: "Cadrul conceptual general", 1987, 854 pagini, cartea a doua: "Funcţionarea economiilor naţionale", 1989, 1226 pag. (coautor şi coordonator);

10. "Restructurări în economia politică" - Editura Politică - 1981, 216 pagini;

11. "Tipologia economiilor naţionale" - Lucrare prezentată la Congresul mondial al economiştilor, Tokyo, septembrie 1977;

       12. Colecţia „Laureaţii Nobel în economie. Secolul XX. Discursuri de recepţie”, îngrijită de Acad. Tudorel Postolache şi Prof. Mugur Isărescu, membru corespondent al Academiei Române, Editura Expert, începând din 2001.

Capitolul destinat academicianului TUDOREL-TUDORACHE POSTOLACHE publicat în cuprinsul volumului "Dicționarul academicienilor vrânceni" a fost scris și documentat de prof. dr. Alexandra TĂTARU,Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau”, Focșani.

ALEXANDRA TĂTARU, n. 10 mai 1974, Tecuci, Județul Galați; profesor de geografie (din 1998) și coordonator de progra-me educative (2003-2005; 2016 – prezent) la Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau” Focșani, doctor în Geografie (2008) și Econo-mie generală (2016), publicist, colaborator revista ,,Știință și Teh-nică”, secretar de redacție la revista de studii regionale ,,Milcovia”, colaborator presa locală.

Domenii ocupaționale: educație, cercetare în geografie și arii conexe - organizarea spațiului rural, turism, agroturism și turism rural, economia locală; consultanţă, publicistică; grafică și tehnore-dactare computerizată. A fost asistent lucrări - Facultatea de Geo-grafie - Universitatea București (2005-2008); profesor asociat la  Universitatea ,,George Barițiu”, Brașov – Centrul de Studii Focșani (2006-2011), asistent lucrări IDD, Universitatea Danubius (2011-2012). Este colaborator al presei locale, blogger Adevărul (din 2012); autor și coautor al unor volume de specialitate și a peste articole 50 de articole, din Geografie și Economie generală, publicate în reviste naționale și internaționale. Membră a So-cietății de Geografie din România și vicepreședinte a SGR Vrancea, membră a Asociației Per-sonalului Didactic ,,Simion Mehedinți”, Județul Vrancea și a Asociației de Limnogeografie din România.

În documentul atașat puteți citi capitolul destinat academicianului TUDOREL-TUDORACHE POSTOLACHE publicat în cuprinsul volumului "Dicționarul academicienilor vrânceni", în format PDF


Fisiere atasate

În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.