Național

MOZAIC ȘTIRI NAȚIONALE: Rezoluția privind statul de drept în România, adoptată cu amendamente de Parlamentul European

Ziarul de Vrancea
13 nov 2018 566 vizualizări

Rezoluția referitoare la statul de drept în România a fost adoptată marți, cu amendamente, de Parlamentul European. Documentul a înregistrat 473 de voturi "pentru", 151 "împotrivă" și 40 de abțineri.

Potrivit draftului rezoluției, Parlamentul European îndeamnă Parlamentul și Guvernul României să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene, ale GRECO și ale Comisiei de la Veneția și să se abțină de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar. De asemenea, eurodeputații invită Comisia Europeană ” să monitorizeze acțiunile întreprinse de autoritățile române pe baza recomandărilor”. Totodată, Legislativul european condamnă ”intervenția violentă și disproporționată” a forțelor de ordine în timpul protestelor de la București din august 2018. 

Potrivit draftului rezoluției, Parlamentul European:

”1.  subliniază că este de importanță fundamentală să se asigure respectarea deplină a valorilor europene comune enumerate la articolul 2 din TUE și să se garanteze drepturile fundamentale prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

2.  este profund preocupat de revizuirea legislației judiciare și penale din România, îndeosebi din cauza posibilității ca aceasta să ducă la subminarea structurală a independenței sistemului judiciar și a capacității acestuia de a combate eficient corupția din România, precum și la slăbirea statului de drept;

3.  condamnă intervenția violentă și disproporționată a poliției în timpul protestelor de la București din august 2018;

4.  invită autoritățile române să instituie garanții prin care să asigure o bază transparentă și legală pentru orice tip de cooperare instituțională și să evite orice ingerință care dereglează mecanismele de verificare și de echilibrare; solicită întărirea controlului parlamentar asupra serviciilor de informații;

5.  îndeamnă autoritățile din România să se opună măsurilor care ar duce la dezincriminarea corupției în rândul funcționarilor de stat și să aplice strategia națională anticorupție;

6.  recomandă insistent să se reconsidere legislația privind finanțarea, organizarea și funcționarea ONG-urilor în ceea ce privește potențialul acesteia de a intimida societatea civilă și de a intra în conflict cu principiul libertății de asociere și cu dreptul la viața privată; consideră că această legislație trebuie aliniată pe deplin la cadrul UE;

7.  își exprimă profunda îngrijorare față de restricțiile politice aplicate libertății presei și față de propunerile legislative care ar incrimina denigrarea României în străinătate și ar reintroduce defăimarea în Codul Penal;

8.  îndeamnă Parlamentul și Guvernul României să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene, ale GRECO și ale Comisiei de la Veneția și să se abțină de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar; îndeamnă la purtarea unui dialog constant cu societatea civilă și subliniază că trebuie abordate chestiunile menționate mai sus pe baza unui proces transparent și incluziv; încurajează solicitarea din proprie inițiativă a avizelor Comisiei de la Veneția cu privire la măsurile legislative în cauză înainte de aprobarea lor definitivă;

9.  solicită guvernului român să coopereze cu Comisia Europeană în conformitate cu principiul cooperării loiale prevăzut de tratat;

10.  își reiterează regretul cu privire la decizia Comisiei de a nu publica Raportul UE pe 2017 privind combaterea corupției și invită cu insistență Comisia să își reia fără întârziere exercițiul anual de monitorizare a luptei împotriva corupției în toate statele membre; invită Comisia să elaboreze un sistem de indicatori stricți și de criterii uniforme ușor aplicabile, pentru a măsura nivelul corupției din statele membre și pentru a evalua politicile anticorupție ale acestora, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului din 8 martie 2016 referitoare la raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE

11.  susține cu fermitate un proces regulat, sistematic și obiectiv de monitorizare și de dialog, cu participarea tuturor statelor membre, în scopul protejării valorilor de bază ale UE, și anume a democrației, drepturilor fundamentale și statului de drept, proces care să implice Consiliul, Comisia și Parlamentul, astfel cum s-a propus în Rezoluția Parlamentului din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (Pactul pentru DSF); reiterează faptul că acest mecanism ar trebui să cuprindă un raport anual cu recomandări specifice pentru fiecare țară;

12.  invită Comisia, în calitatea sa de gardian al tratatelor, să monitorizeze acțiunile întreprinse de autoritățile române pe baza recomandărilor, continuând să ofere sprijin complet României în identificarea unor soluții adecvate;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Președintelui României.”

CE: Vedem un regres regretabil legat de legile justiției, independența magistraților și combaterea corupției

Prim-vicepreședintele CE Frans Timmermans a declarat, marți, prezentând raportul MCV, că, în ultimele luni, în România s-a înregistrat un regres regretabil legat de amendarea legilor justiției, independența magistraților și combaterea corupției. El a spus că sunt opt măsuri care trebuie adoptate. 

”Deși s-au făcut anumiți pași pentru implementarea recomandărilor, evenimentele din ultimele luni în anumite cazuri au și inversat progresele făcute în ultimii ani. Vedem forme de regres care sunt cu adevărat regretabile. E vorba mai ales de amendarea legilor justiției, independența magistraților și combaterea corupției”, a afirmat Timmermans.

El a precizat că, în opinia Comisiei Europene, sunt opt măsuri care trebuie adoptate.

Prim-vicepreședintele CE a insistat și asupra respectării independenței presei.

Timmermans a precizat că Guvernul trebuie să revizuiască legile și ordonanțele din justiție și să ia în considerare recomandările CE, precum și să suspende încercările de înlăturare a procurorilor de rang înalt. 


”În România am văzut în ultimele 12 luni foarte puțin progres și chiar regres. Suntem într-un marathon, ar fi păcat ca pe ultima sută de metri maratonistul să cedeze”, a mai spus Timmermans.

”Problema pe care o avem e că în ultima vreme lucrurile nu doar că au încetinit, ci au regresat, dar nu vă descurajați. Ceea ce mă bucură e că există o tendință foarte puternică în societate care împinge această evoluție”, a subliniat oficialul CE.

În cursul celor douăsprezece luni care s-au scurs de la publicarea raportului din noiembrie 2017, România a luat unele măsuri pentru a pune în aplicare recomandările formulate în raportul din ianuarie 2017. Cu toate acestea, evaluarea din raportul din ianuarie 2017 a fost întotdeauna condiționată de evitarea înregistrării unor regrese care să pună sub semnul întrebării progresele realizate în ultimii 10 ani. Intrarea în vigoare a legilor modificate ale justiției, presiunea la adresa independenței sistemului judiciar, în general, și a Direcției Naționale Anticorupție, în special, precum și o serie de alte măsuri care subminează eforturile de combatere a corupției au avut drept efect anularea progreselor sau punerea sub semnul întrebării a caracterului lor ireversibil. Comisia a observat, de asemenea, că factori mai largi, din afara sferei MCV, au un impact asupra înregistrării de progrese în reforma justiției și combaterea corupției. În această privință, în raport se subliniază faptul că existența unor mijloace de informare în masă libere și pluraliste are un rol important în tragerea la răspundere a factorilor de decizie politici pentru acțiunile lor, de exemplu în scoaterea la lumină a unor posibile cazuri de corupție.

”Așadar, cele 12 recomandări formulate în raportul din ianuarie 2017 nu mai sunt suficiente pentru a permite respectarea orientării formulate de președintele Jean-Claude Juncker la începutul mandatul său de a încheia MCV până la sfârșitul mandatului actualei Comisii. Prin urmare, în raportul publicat astăzi sunt formulate opt recomandări suplimentare menite să remedieze situația actuală. În acest sens, va fi necesar ca instituțiile-cheie din România să facă dovada unui angajament ferm față de independența sistemului judiciar și de lupta împotriva corupției, să recunoască rolul indispensabil al acestora drept pietre de temelie și să redea statului capacitatea de a acționa, prin pârghiile sale de control și echilibru, atunci când există riscul unei involuții”, este poziția Comisiei Europene.

Cele opt măsuri recomandate de Comisia Europeană sunt:

1. Legile justiției

- Suspendarea imediată a punerii în aplicare a legilor justiției și a ordonanțelor de urgență ulterioare.

- Revizuirea legilor justiției ținând seama pe deplin atât de recomandările formulate în cadrul MCV, cât și de cele formulate de Comisia de la Veneția și de Grupul de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO).

2. Numirile/revocările în cadrul sistemului judiciar

- Suspendarea imediată a tuturor procedurilor de numire și revocare aflate în curs care vizează procurori în funcții-cheie.

- Relansarea procesului de numire a unui procuror-șef al DNA care să aibă experiență dovedită în domeniul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție și un mandat clar pentru ca DNA să continue efectuarea de anchete profesioniste, independente și imparțiale în cazurile de corupție.

- Numirea imediată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, a unei echipe interimare de conducere a Inspecției Judiciare și numirea, în termen de trei luni, prin concurs, a unei noi conduceri a acestei instituții.

- Respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la numirea sau revocarea unor procurori cu funcții de conducere până la intrarea în vigoare a unui nou cadru legislativ, în conformitate cu recomandarea 1 din ianuarie 2017.

3. Codul penal și Codul de procedură penală

- Înghețarea intrării în vigoare a modificărilor propuse a fi aduse Codului penal și Codului de procedură penală.

- Relansarea procesului de revizuire a Codului penal și a Codului de procedură penală ținând seama pe deplin de necesitatea de a se asigura compatibilitatea acestor coduri cu dreptul UE și cu instrumentele internaționale în materie de combatere a corupției, precum și cu recomandările formulate în cadrul MCV și cu avizul Comisiei de la Veneția.

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situația și va efectua o evaluare în acest sens înainte de încheierea mandatului actualei Comisii. În opinia CE, punerea imediată în aplicare a măsurilor suplimentare este esențială pentru a readuce procesul de reformă pe calea cea bună și pentru a permite revenirea la traiectoria care va permite încheierea procesului MCV, astfel cum se menționa în raportul din ianuarie 2017.

Reacții ale europarlamentarilor români la adoptarea rezoluției privind statul de drept: De la "rezoluția apără românii și e împotriva politicienilor" la "rezoluția e o ipocrizie" și "România e acuzată pe nedrept"

Europarlamentarii români au avut reacții dintre cele mai diverse după adoptarea în Parlamentul European a rezoluției privind statul de drept: Dacă pentru Siegfried Mureșan și Monica Macovei "rezoluția apără românii și e împotriva politicienilor", în opinia Mariei Grapini "rezoluția e o ipocrizie", iar social - democrata Gabriela Zoană crede că "România e acuzată pe nedrept" în timp ce colegul său de partid Emilian Pavel spune că nu vrea ca țara să fie o slugă și că de vină pentur această situație e opoziția,"incapabilă să câștige alegeri".

Siegfried Mureșan (PNL): Am votat în Parlamentul European o rezoluție care apără România și pe români de atacurile Guvernului PSD - ALDE

„De doi ani de zile, românii ies în stradă cu steagul Uniunii Europene în spate, cerând sprijinul UE pentru apărarea democrației și a statului de drept din România. De doi ani de zile, Guvernul PSD - ALDE este surd la ce spun protestatarii și la ce spun partenerii europeni cu privire la legile justiției. De doi ani de zile, obiectivul coaliției de guvernare este unul singur: slăbirea actului justiției pentru a-l face scăpat pe președintele infractor al PSD, Liviu Dragnea. În data de 10 august, românii au ieșit din nou în stradă pentru a apăra statul de drept. Guvernanții au reacționat prin instituțiile de forță atacând cu gaze și cu bastoane pe protestatari pașnici și pe jurnaliștii care își făceau datoria. Guvernanții au continuat ulterior ofensiva promovând legi care îngrădesc activitatea societății civile și închid gura protestatarilor. Noi, în Parlamentul European, nu putem trece cu vederea toate aceste lucruri. Trebuie să transmitem un mesaj clar de susținere sutelor de mii de oameni care ies în stradă și protestează pentru statul de drept și pentru valori europene. Trebuie să transmitem un mesaj clar de susținere zecilor de români care au fost loviți fără milă de autorități. 

Despre asta este vorba în rezoluția votată astăzi de Parlamentul European. Este, în primul rând, o poziționare clară de partea oamenilor, a statului de drept și a independenței justiției în lupta cu guvernarea PSD - ALDE care vrea să pună mâna pe justiție. Parlamentul European condamnă, prin această rezoluție, intervenția violentă și disproporționată a autorităților la protestele din 10 august 2018. Totodată, cerem Parlamentul și Guvernului României să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene, ale GRECO și al Comisiei de la Veneția privind reformele în justiție, recomandări venite la solicitarea Partidului Național Liberal. Mai cerem Guvernului să  se abțină de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar.

Rezoluția nu cere nicio sancțiune pentru România, rezoluția apără România si pe români de politicienii care vor sa controleze justiția. Noi, PNL, am criticat dintotdeauna toate demersurile de slăbire a legilor justiției. Votul de astăzi în favoarea rezoluției și de susținere a oamenilor care vor justiție independentă este poziția firească ca urmare a demersurilor PNL de doi ani de zile de a se împotrivi tuturor atacurilor PSD – ALDE la valorile democratice europene.”

Monica Macovei: Votul din Parlamentul European este pentru români și împotriva politicienilor corupți care îi conduc

Am votat Rezoluția privind statul de drept în România pentru că ea critică guvernul PSD&ALDE care calcă în picioare justiția, presa liberă, schimbă legile penale, toate pentru a scăpa de răspundere pentru fraudă, spălare de bani, corupție, abuz.

Rezoluția nu critică românii, dimpotrivă, Rezoluția apără oamenii cinstiți care sunt furați și umiliți în fiecare zi de mafia de la putere.

Am votat pentru Rezoluție pentru că locul României este în Uniunea Europeană, pentru că românii vor democrație, justiție și libertate.

PSD&ALDE au adus România în situația de a fi subiect de dezbatere în Parlamentul European. Astăzi, cele 473 de voturi pentru Rezoluție au pus la punct PSD&ALDE și îi avertizează că distrug statul de drept și îngroapă justiția.

Gabriela Zoană (PSD): Săptămâna aceasta România este acuzată pe nedrept și deloc întâmplător în două documente: “Rezoluția privind respectarea statului de drept” și ”Raportul MCV pe justiție”

 

Nu este deloc întâmplătoare suprapunerea raportului MCV cu rezoluția referitoare la România de astăzi. Alegerile europarlamentare de anul viitor au pus presiuni pe marile familii europene. Trebuie să înțelegem că în acest moment România, care are la guvernare cel mai mare partid social-democrat din întreaga Europă, este ținta atacurilor politice ale popularilor europeni în perspectiva alegerilor din prima jumătate a anului viitor.

Săptămâna aceasta România este acuzată pe nedrept și deloc întâmplător în două documente: “Rezoluția privind respectarea statului de drept” și ”Raportul MCV pe justiție”.

În ceea ce privește rezoluția, așa cum m-am exprimat public în repetate rânduri, consider că mulți colegi din Parlamentul European ori nu au înțeles că în România se respectă statul de drept și valorile europene, ori se prefac că nu înțeleg, în contextul în care votul din plen va fi unul exclusiv politic. Calculele care se fac acum la Bruxelles și la Strasbourg nu țin cont de realități, ci de procentele pe care popularii europeni și corespondenții lor de la nivelul fiecărui stat membru le-ar avea de câștigat la următoarele alegeri europene, din prima jumătate a anului viitor.

Indiferent ce ar face în această perioadă România, este clar că la nivelul Parlamentului European deciziile au fost luate, acuzarea pe nedrept a țării noastre folosind exclusiv celui mai mare grup politic european, grupul PPE, cel care de regulă dă Uniunii viitorul președinte al Comisiei Europene. Din nefericire, vedem europarlamentari români aserviți mai degrabă intereselor acestora decât intereselor de țară.

În ceea ce privește raportul MCV, nici aici lucrurile nu stau diferit. Este de notorietate faptul că sub umbrela acestui așa numit: ”mecanism de cooperare și verificare”, s-au comis de fapt abuzuri care în alte state nu ar fi permise. În plus, prin acest MCV s-au impus României o serie întreagă de condiții, îndeplinite rând pe rând, dar care, odată îndeplinite, erau înlocuite în rapoartele de progres periodice succesive cu noi și noi condiții care ne erau impuse, promițându-ni-se că odată îndeplinite și acestea, ne va fi ridicat mecanismul. Au fost schimbate regulile din mers, în funcție de context și interese.

Din această perspectivă, raportul MCV de săptămâna aceasta, care este nefavorabil țării noastre, nu face decât să se înscrie în lunga serie de rapoarte făcute pentru a impune măsuri în funcție de necesitățile politice ale momentului.

Maria Grapini: O rezoluție a ipocriziei

"Nu am votat rezoluția, pentru că este o rezoluție a ipocriziei, nu privind statul de drept din România. De ce doresc Parlamentul European, Comisia, anumiți parlamentari să fie pusă țara mea la colț? Pentru că nu vrea să accepte să fie țară de mâna a doua? Pentru că vreți să ne dați rețete pe care nu le aplicați în țara dvs? De ce nu exportați ceea ce ne puneți în rezoluție la dvs. acasă? De ce intrați în subsidiaritate? În ce țară s-a mai amestecat UE la schimbarea unui șef de instituție? De ce trebuie să raportăm noi când se schimbă constituțional un șef de instituție, fie el și procurorul general? S-a creat o criză, o țară a procurorilor, lăsați-ne în pace! Vrem să apărăm cetățenii, să se respecte tratatul! Noi, România, nu am încălcat Tratatul, în schimb UE încalcă tratatul și regulamentul Schengen. Nu ne lăsați în spațiul Schengen deși n-avem garduri, n-avem jurnaliști omorâți. Nu România e în grupul celor 9 state în care e cea mai mare corupție din istoria UE! De ce nu se aplică aceeași unitate de măsură? Sunt revoltată, consider că e o nedreptate pentru țara mea și pentru cetățenii mei”.

Emilian Pavel (PSD):  Nu vreau ca țara mea să aibă statutul de slugă în fața nimănui.  Din păcate, exact aici ne-a adus o opoziție incapabilă să câștige alegeri

Vreau să fiu cât mai clar, de la început: cred că apartenența noastră la Uniunea Europeană este unul dintre cele mai bune lucruri care ni s-au întâmplat în istorie. Cred că este un fapt benefic de care trebuie, suntem obligați, să profităm! Exact în acești termeni. Dacă nu o facem noi, o fac alte State Membre, în fiecare zi. Pe lângă valori asumate sau afirmate sau doar mimate, Uniunea Europeană asta înseamnă: economie, afaceri și profit.

La fel de clar, nu vreau ca țara mea, membră a Uniunii Europene, să aibă statutul de slugă în fața nimănui, indiferent că se numește Merkel, Macron, Juncker sau Timmermans. Din păcate, exact aici ne-a adus o opoziție incapabilă să câștige alegeri, o opoziție incapabilă să formuleze măcar o idee, una singură, concretă pentru dezvoltarea României, dar mai mult decât capabilă, prin foști procurori comuniști gen Macovei și alții lingători de clanțe – cum îi numea Băsescu, să își ridice poalele în cap în fața Europei și să ne facă de râsul lumii. Şi să nu uităm, acea lume în fața căreia opoziția își ridică poalele e aceeași lume care investește masiv în România și obține randamente și profituri duble față de media UE. Duble!

De ce credeți că își permit unii de la Bruxelles (și evit aici cuvinte precum UE sau Europa) să ne trateze astfel? De ce credeți că am dat sute de milioane companiilor occidentale pentru tehnică de supraveghere a granițelor și, DE PESTE ŞAPTE ANI, Consiliul, Comisia și Parlamentul European recunosc că îndeplinim toate criteriile de aderare la Schengen și totuși nu suntem primiți? Ei bine, își permit pentru că au avut mereu în față slugi care se gânguresc mereu pentru un os, adică pentru câte o critică la adresa PSD-ului, mai ales. Același PSD care a dus România în NATO și a ÎNCHEIAT CU SUCCES negocierile de aderare la UE

Pe acest fond, faimosul MCV, în ediția 2018...De data aceasta însă, nu mai e loc de discuții. România trebuie să respingă cu toată forța această mizerie de o nedreptate strigătoare la cer! Am intrat în UE ca să i se spună Parlamentului nostru cum să legifereze și Curții Constituționale ce decizii să ia? Nu, doamnelor și domnilor! Nu suntem chiar toți și toate neam de slugi precum doamna Macovei și alții asemenea domniei sale. Şi nu suntem toți proști pentru a nu fi în stare să ne dăm seama cu ce avem de a face.

Prin MCV, sub motivația monitorizării progreselor noastre, se încearcă pur și simplu, la fel ca și cu dosarul Schengen, să se mai stoarcă măcar un pic de pe români. Poate mai picură și dacă nu mai curge. Ni se arată anual, prin această abominație care ni se aplică doar nouă și bulgarilor, pisica. Suntem făcuți corupți, suntem jigniți, ni se dau recomandări, suntem amenințați cu tăieri de fonduri care ni se cuvin și care sunt transportate oricum cu vârf și îndesat de corporațiile lor înapoi în Occident sub formă de profit, sau prin vânzarea către sărmanii români a unor produse inferioare calitativ celor din Vest.

Oricât i-ar plăcea opoziției să își vadă țara și poporul terfeliți, destul e destul. Prețul e prea mare și îl plătesc oamenii, nu Macovei, nu PNL, nu USR și sigur nu Iohannis șase case sau Iohannis ghinion. Şi încă un lucru, domnilor și doamnelor din opoziție: nu Europa vă va câștiga alegerile. Măcar atâta mai pot face totuși românii: să voteze după propria conștiință. Şi o vor face.

Că există corupție în România? Există. Dar ea există și în Belgia și în Franța și în Germania și în Austria, iar existența ei trebuie arătată peste tot și împotriva ei, fără discuție, trebuie luptat. Dar asta o face JUSTIŢIA, nu serviciile secrete

Prin acest așa-zis raport, România este nedreptățită din nou, nu i se iau în seamă argumentele și nici faptele concrete. I se cere să își încalce propria Constituție și i se calcă în picioare suveranitatea. Este de neacceptat ca la deschiderea, implicarea și cooperarea autorităților române să se răspundă cu ostilitate și cu atâta rea credință, în condițiile în care sub umbrela MCV s-au produs cele mai grave abuzuri judiciare determinate de amestecul brutal al serviciilor de informații în actul de justiție.

 Cât despre recomandările suplimentare, să fim clari: MCV este un mecanism corupt până în măduvă de dorința de a controla și nu de a ajuta. Dovada? Mereu alte reguli, mereu noi invenții, niciodată nimic concret pentru că, desigur, le convine și pentru că, desigur, sunt ajutați chiar din țară!

România, chiar și acum, face eforturi să depășească neînțelegerile apărute și cooperează deschis cu forurile UE, pe toate canalele. Desigur, dacă și ele vor și dacă tot ce fac nu e decât o mare, imensă și monstruoasă ipocrizie.

Ecaterina Andronescu, propusă la Ministerul Educației; George Ciamba îl va înlocui pe Victor Negrescu ca ministru delegat al Afacerilor Europene

Ecaterina Andronescu este propusă la Ministerul Educației, iar George Ciamba îl va înlocui pe Victor Negrescu ca ministru delegat al Afacerilor Europene, conform deciziei luate marți de conducerea PSD. Conform Gabrielei Firea, pentru Andronescu a fost unanimitate în ședința conducerii PSD, iar în cazul lui Ciamba au fost două abțineri.

Andronescu, care a mai deținut acest post, ar urma să preia portofoliul având în vedere că interimatul Rovanei Plumb în acest post expiră vineri. Înaintea ședinței conducerii PSD, Ecaterina Andronescu a avut o discuție cu Liviu Dragnea și cu premierul Viorica Dăncilă.

Ecaterina Andronescu a avut, în ultima vreme, poziții critice la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, căruia i-a cerut să se retragă de la conducerea partidului. 

George Ciamba, în prezent secretar de stat în MAE, va prelua postul rămas vacant în urma demisiei lui Victor Negrescu.

Dragnea îi răspunde Gabrielei Firea: Să stea liniștită, am suficientă bărbăție

Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune, referitor la afirmațiile Gabrielei Firea, primarul Capitalei, că "are suficientă bărbăție", astfel că aceasta poate "să stea liniștită". Referitor la o eventuală excludere a acestea, Dragnea răspunde ironic: "Doamne ferește, cum să piardă partidul un asemenea om?".

Întrebat despre afirmațiile primarului general, Gabriela Firea, potrivit cărora nu are "bărbăția politică" să recunoască discuțiile pe care le-a avut cu primarii de sectoare despre desființarea Capitalei, Dragnea a răspuns: "Discutăm în CEx".

Întrebat dacă se impune excluderea Gabrielei Firea, liderul PSD a dat un răspuns ironic.

"Doamne ferește, cum să piardă partidul un asemenea om? Eu nu susțin așa ceva (...) Iar în legătură cu bărbăția, să stea liniștită, am suficientă bărbăție", a afirmat Dragnea.

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni seara, că se aștepta la ”mai multă bărbăție, în special bărbăție politică” din partea lui Liviu Dragnea, respectiv acesta să recunoască faptul că a avut o întâlnire cu primari de sectoare despre reorganizarea administrativă a Capitalei. Firea îl acuză pe liderul PSD de ”abuz de putere” și spune că, pentru decizii atât de importante, este necesar ca bucureștenii să fie chemați la referendum.

”Mă așteptam la mai multă bărbăție, la mai multă bărbăție politică în special și să recunoască domnul Dragnea că a avut o întâlnire cu primarii de sectoare, la care nu a fost invitat primarul general ales de bucureșteni, în care s-a discutat soarta bucureștenilor”, a afirmat Firea.

Peste 24.000 de deșeuri, găsite pe plajele litoralului românesc. Cea mai murdară plajă -Constanța, cele mai curate - Costinești, Corbu și Mamaia Nord

Peste 24.000 de deșeuri au fost găsite de reprezentanții ONG Mare Nostrum pe plajele litoralului românesc în această toamnă, cel mai murdar sector de plajă fiind cel din Constanța, iar cele mai curate în Costinești, Corbu și Mamaia Nord.

ONG Mare Nostrum a transmis, printr-un comunicat, că a monitorizat în luna octombrie aproape 2 la sută din totalul porțiunilor de plajă de pe litoralul românesc.

"În urma sesiunilor de monitorizare au fost identificate 24.101 deșeuri din material polimeric artificial, cauciuc, materal textile, hârtie, carton, lemn prelucrat, sticlă, ceramică, metal. Numărul acestora a fost de două ori mai mare decât numărul deșeurilor înregistrate în luna aprilie 2018", se arată în comunicat.

Conform sursei citate, cel mai frecvent întâlnit tip de deșeu în urma acestor monitorizări a fost mucul de țigară, fiind identificate 13.946 de bucăți, de aproximativ patru ori mai multe față de sesiunea precedentă, din aprilie 2018. De altfel, elementele din material polimeric artificial (diverse varietăți de plastic) au predominat și în această sesiune.

Potrivit datelor înregistrate de ONG Mare Nostrum, cel mai murdar sector de plajă este cel din Constanța, unde au fost găsite 5.961 de deșeuri, la fel ca și în luna aprilie. Pe această porțiune, predominante au fost mucurile de țigară, care au reprezentat 78% din totalul deșeurilor înregistrate. Acest sector este urmat de unele similare din Saturn și Năvodari.

Cel mai curat sector de plajă a fost cel din Costinești, unde au fost identificate puțin peste 100 de deșeuri, reprezentanții Mare Nostrum precizând că au fost găsite puține deșeuri aici deoarece plaja din Costinești este aproape înghițită de ape.

Pe locurile doi și trei la această categorie sunt porțiunile de plajă din Corbu și Mamaia Nord, unde abundența deșeurilor nu depășește 0,5 deșeuri/metru pătrat.

Deșeurile eliminate în această sesiune au însumat 63 de kilograme, la care se adăugă alte aproximativ 50 de kilograme de deșeuri rezultate în urma construcțiilor și două kilograme de mucuri de țigară. Cele mai multe deșeuri au fost cele din material polimeric artificial (peste 21 de kilograme), fiind urmate de lemn (18 kilograme) și sticlă (11 kilograme).

În perioada 2014 - 2018, ONG Mare Nostrum a identificat și eliminat peste 100.000 de deșeuri de pe plaje.

 

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.