Educație

DOCUMENTE ATASATE!!! 178 de tinere cadre didactice, aşteptate la examenul de definitivat

Mihaela Vlădescu
7 sep 2016 950 vizualizări
Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Vrancea a stabilit graficul şedinţelor publice de joi, 8 septembrie, şi vineri, 9 septembrie, pentru ocuparea posturilor şi catedrelor în învăţămantul vrancean, în anul şcolar 2016-2017.

Astfel, joi, 8 septembrie, de la ora 9,00, este organizată şedinţă publică pentru repartizare pe posturi a cadrelor didactice titulare aflate în restrangere de activitate, a celor care au nevoie de completare de normă, a dascălilor care au solicitat detaşare, precum şi a candidaţilor cu note de minim 5 la concursurile de titularizare din anii 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 şi 2010. Tot în şedinţa de joi vor fi repartizaţi candidaţii cu a doua specializare care au obţinut minim nota 5 la concursul de titularizare din 2013 şi minim 7 la concursurile de titularizare din anii 2012, 2011 şi 2010. Posturile şi catedrele rămase neocupate după această şedinţă vor fi repartizate într-o altă şedinţă publică vineri, 9 septembrie, candidaţilor care au participat la concursul de suplinire din 5 septembrie. Şedinţa va începe la ora 9,00, iar graficul desfăşurării acesteia poate fi consultat atat pe site-ul IŞJ, cat şi pe site-ul ZdV. Pentru a fi repartizaţI, candidaţii trebuie să fie prezenţi în şedinţă, iar cei care nu pot participa trebuie să desemneze un reprezentant prin procură notarială prezentată în original. (M. V.)    Locul de desfasurare:        Sala de sedinte a Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea                            
    Graficul cu reperele orare de repartizare                                    
        Sedinţa publică de repartizare pe perioadă determinată  în baza  art. 94 (5) și 96 (2) din Metodologie                                
        08.09.2016, incepand cu ora 9.00, dupa cum urmeaza:                                
        Disciplina de concurs                        Interval ORAR        
                                        
                                        
                                        
        EDUCATOARE                        9.00-9,45        
        INVĂȚĂTOARE                        9,45-10,30        
        LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ                        10,30-11,15        
        LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA                                
        LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA                                
        LIMBA SI LITERATURA GERMANA                                
        LIMBA SI LITERATURA SPANIOLA                                
        MATEMATICA                        11,15 - 12,00        
        INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI                                
        BIOLOGIE                                
        FIZICA                                
        CHIMIE                                
        GEOGRAFIE                                
        ISTORIE                                
        EDUCATIE FIZICA SI SPORT                        12.00-13.00        
        RELIGIE                                
        SOCIO-UMANE                                
        ARTE                                 
        CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA                                
        PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA                                
        TERAPIE EDUCATIONALA                                
        ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA                        13,00-13,30        
        EDUCATIE TEHNOLOGICA                                
        DISCIPLINE TEHNICE                                
    Candidatii sunt rugati sa fie prezenti, in data de 08.09.2016 la sala de sedinte a Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea, cu 15 minute inainte de ora planificata pentru repartizare din centrul                                     
Ordinea în care vor fi reparizate cadrele didactice în şedinţa din 08.09. 2016 :                                        
    Art. 94 (5)  În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă publică, în ordine:                                    
    a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;                                    
                                        
    b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;                                    
                                        
    c) cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii                                    
    d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90;                                    
    e) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2016 şi candidaţi repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 sau 2010 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;                                    
                                        
    f) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în cumul/regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului                                    
    g) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;                                    
    h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;                                    
    i) personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.                                    
    Art. 96 (2) În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele școlare, până la data începerii cursurilor, în ședință publică, la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:                                    
    a) candidaților repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 90 sau candidaţilor angajaţi cu contract individual pe perioadă determinată cu norma incompletă în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);                                    
    b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;                                    
    c) candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13), în ordinea descrescătoare a punctajelor;                                    
    d) candidaților cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2013 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;                                    
    e) candidaților cu a doua specializare care au obținut cel puțin nota 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2012, 2011 sau 2010, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor.                                    
"Candidaţii care nu participă la şedinţele publice de repartizare au dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul în care candidaţii nu sunt prezenţi personal sau printr-un împuternicit la şedinţele publice de repartizare, aceştia nu suntr repartizaţi.   
Notă: Este obligatorie prezenţa candidaţilor la şedinţa publică de repartizare sau a persoanelor împuternicite prin procură notarială în original de către cadrele didactice.
"                                        

    Locul de desfasurare:        Sala de sedinte a Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea                           
    Graficul cu reperele orare de repartizare                                   
        "Sedinţa publică de repartizare pe perioadă determinată   conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie
 din Metodologie"                               
        09.09.2016, incepand cu ora 9.00, dupa cum urmeaza:                               
        Disciplina de concurs                        Interval ORAR       
                                       
                                       
                                       
        EDUCATOARE                        9.00-10,30       
        INVĂȚĂTOARE                        10,30- 11,30       
        LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ                        11,30-12,15       
        LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA                               
        LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA                               
        LIMBA SI LITERATURA GERMANA                               
        LIMBA SI LITERATURA SPANIOLA                               
        MATEMATICA                        12,15 - 13,00       
        INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI                               
        BIOLOGIE                               
        FIZICA                               
        CHIMIE                               
        GEOGRAFIE                               
        ISTORIE                               
        EDUCATIE FIZICA SI SPORT                        13.00-14.15       
        RELIGIE                               
        SOCIO-UMANE                               
        ARTE                                
        CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA                               
        PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA                               
        TERAPIE EDUCATIONALA                               
        ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA                        14,15-15,00       
        EDUCATIE TEHNOLOGICA                               
        DISCIPLINE TEHNICE                               
    Candidatii sunt rugati sa fie prezenti, in data de 09.09.2016 la sala de sedinte a Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea, cu 15 minute inainte de ora planificata pentru repartizare din centrul                                    
Ordinea în care vor fi reparizate cadrele didactice în şedinţa din 09.09. 2016 :                                       
    Art. 102 (1) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă publică, în ordine:                                   
    a) cadre didactice titulare şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare, conform art. 94 alin. (5);restrângere de activitate nesoluţionată;                                   
                                       
    b) candidați repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 90 sau candidaţi angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma incompletă în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);                                   
                                       
    c) candidaţi prevăzuţi la art. 84 alin. (13), în ordinea descrescătoare a punctajelor;                                   
    d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, conform art. 98 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor.                                   
    Art.102  (2) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum urmează                                   
    a) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;                                   
    b) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi                                   
    c) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (12).                                   
"Candidaţii care nu participă la şedinţele publice de repartizare au dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul în care candidaţii nu sunt prezenţi personal sau printr-un împuternicit la şedinţele publice de repartizare, aceştia nu suntr repartizaţi.  
Notă: Este obligatorie prezenţa candidaţilor la şedinţa publică de repartizare sau a persoanelor împuternicite prin procură notarială în original de către cadrele didactice.       
     
       
     
       
   
   
   
       
       
       
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
   
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.