Local

Precizările Distribuție Energie Electrică Romania după reclamația primarului Misăilă pe subiectul întreruperii internetului și cabului TV

Ziarul de Vrancea
21 apr 2024 4741 vizualizări

Reamintim că prin intermediul unei postări activată joi 11 aprilie 2024 pe contul său de facebook Primarul Misăilă a anunțat că deficiențele Electrica SA, care a dezafectat rețelele de comunicații au fost sesizate la ANCOM de către Primăria Focșani.Sau altfel spus primarul Misăilă  a anunțat joi 11 aprilie 2024 pe contul său de facebook  c-a reclamat Electrica SA, la ANCOM pentru c-a lăsat focșănenii și firmele din Municipiu fără internet și cablu TV.Contactat  de Ziarul de Vrancea pentru un punct de vedere directorul sucursalei Vrancea a Distribuție Energie Electrică Romania(DEER) S.A., inginerul Ioniță Petrică a precizat joi seară 11 aprilie 2024 câ în zilele următoare purtătorul de cuvânt al companiei cu sediul la Cluj Napoca, va face publică cu siguranță, o replică în legătură cu aceste acuzații.Publicăm în continuare conținutul integral al precizărilor primite,  miercuri 17 aprilie 2024, de cotidianul nostru de la Biroul de Presă al  Distribuție Energie Electrică Romania pe subiectul reclamației anunțată de primarul Misăilă.  

Referitor la: Publicarea în ediția online a materialului redactat cu titlul Primarul Misăilă anunță că a reclamat Electrica SA la ANCOM deoarece a lăsat focșănenii și firmele din Municipiu fără internet și cablu TV”, din data de  12.04.2024

Clarificări cu privire la materialul Primarul Misăilă anunță că a reclamat Electrica SA la ANCOM deoarece a lăsat focșănenii și firmele din Municipiu fără internet și cablu TV”, publicat în data de 12.04.2024

Referitor la articolul cu titlul Primarul Misăilă anunță că a reclamat Electrica SA la ANCOM deoarece a lăsat focșănenii și firmele din Municipiu fără internet și cablu TV”, publicat în data de 12.04.2024, în câteva publicații locale, vă transmitem clarificări și vă adresăm rugămintea de a rectifica datele publicate, pentru informarea corectă a cititorilor dumneavoastră. 

Vă aducem la cunoștință faptul că materialul de presă publicat conține informații inexacte, prezentate în mod tendențios și părtinitor, fără punctul de vedere al Operatorului de Distributie DEER SA. 

Sintetizăm, în cele cele ce urmează, succesiunea  cronologică a evenimentelor, pentru o mai bună înțelegere a situației create.  

În data de 06.07.2021 – Distribuție Energie Electrică Romania S.A. transmite către Primăria Focșani adresa nr. 150046, prin care se comunică etapele ce trebuie parcurse de solicitant în vederea eliberării amplasamentului prin introducerea liniilor electrice aeriene în subteran și demontarea rețelei aeriene de iluminat public existentă, aflată în proprietatea Sucursalei Focșani, conform legislației în vigoare (Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul președintelui ANRE nr. 25/2016, cu modificările și completările ulterioare).

În data de 01.11.2021 a fost depusă cererea pentru Aviz Amplasament iluminat public nr. 107055.

Așadar, din data de 06.07.2021 și până în 01.11.2021 au fost necesare 4 luni de la transmiterea adresei prin care Primăria este informată cu privire la faptul că trebuie să realizeze studiul de coexistență și lucrări de demontare a rețelei  aeriene de iluminat public existentă, conform prevederilor legislației în vigoare să se transmită cerere Aviz Amplasament. Apare o primă întârziere nedatorată DEER, după cum rezultă din cele deja explicate. 

DEER - Sucursala Focșani a emis Contract-Angajament și Aviz Amplasament favorabil condiționat, prin care se solicită realizarea studiului de coexistență elaborat de către societăți atestate ANRE. 

În data de 12.05.2022 se înregistrează o distanță de două luni de la emiterea Avizului de  Amplasament condiționat,  până la avizarea Studiului de coexistență prin care se propune realizarea unei rețele de iluminat public nouă, lucrare executată de către o societate atestată ANRE, desemnată de către Primăria Focșani, în cadrul Comisiei Tehnice Zonale – Muntenia Nord – Ploiești. Studiul de coexistență tratează coexistența rețelei de iluminat public nouă, proprietatea Primăriei Municipiului Focșani, cu instalațiile electrice existente, aflate în proprietatea DEER – Sucursala Focșani și demontarea rețelei de iluminat public aeriană, existentă, aflată în proprietatea DEER – Sucursala Focșani.

În 24.05.2022, Primăria Focșani transmite cererea de încheiere a contractului de  eliberare amplasament, iar în 25.05.2022, DEER - Sucursala Focșani a emis și transmis spre semnare Contractul de  Racordare și eliberare amplasament, pe care Primăria Focșani îl retrimite semnnat în data de  09.06.2022. 

Cronologia evenimentelor continuă în data de 14.06.2022 când DEER - Sucursala Focșani a emis factura aferentă, reprezentând contravaloarea lucrărilor stabilite în contractul de eliberare amplasament (demontare rețea de iluminat public aeriană existentă, proprietatea operatorului de distribuție și predarea echipamentelor rezultate din demontare către DEER – Sucursala Focșani).

La data de 28.06.2022, Biroul Monitorizare Investiții din cadrul DEER – Sucursala Focșani a transmis către societatea executantă, desemnată prin convenție atribuire directă lucrări de către solicitant, respectiv Primăria Focșani, un e-mail  în vederea semnării contractului de execuție lucrări, realizat între DEER SA – Sucursala Focșani și prestatorul desemnat de către Primărie. De la acest moment trec 7 luni, până în data de 17.01.2023, dată la care prestatorul desemnat a semnat contractul în cauză. 

La 30.01.2023 a fost semnat contractul de execuție de către DEER SA cu sediul în Cluj-Napoca, având o durată de execuție cu termen maxim 01.12.2023. 

În 06.02.2023,  Biroul Monitorizare Investiții din cadrul DEER SA – Sucursala Focșani a transmis către prestatorul desemnat ordin de începere a lucrărilor de proiectare/elaborare  Proiect Tehnic de Execuție (PTE) pentru lucrările de demontare rețea de iluminat public aeriană.

În 07.04.2023, DEER – Sucursala Focșani a transmis către operatorii de telecomunicații o adresă prin care li se solicită eliberarea stâlpilor și mutarea instalațiilor în mediul subteran. Conform contractului încheiat între părți, termenul de execuție este de 30 zile de la transmiterea notificării.

După alte 7 luni de întârziere,  adică în 21.09.2023,  în cadrul ședinței comune a Comisiei Tehnice Economice Zonale – Muntenia Nord – Ploiești, prestaorul desemnat de catre Primarie a prezentat, spre avizare, PTE eliberare amplasament prin demontarea rețelei de iluminat public aeriene existente, proprietatea DEER SA – Sucursala Focșani și realizare rețea de iluminat public nouă, ca urmare a derulării proiectului de reabilitare, modernizare și extindere sistem de iluminat al Primăriei Municipiului Focșani. 

Directorul DEER - Sucursala  Focșani, domnul Petrică Ioniță, împreună cu colegii  de la Serviciul  Monitorizare Investiții,  s-au deplasat personal la biroului primarului Municipiului Focșani unde au purtat discuții legate de statusul semnarii contractului de catre executantul desemnat, care a întârziat mai multe luni pentru semnarea contractului de execuție, ce cuprinde demontarea rețelei aeriene de iluminat public, proprietatea DEER – Sucursala Focșani, realizarea proiectului tehnic și avizarea lui în cadrul Comisiei Tehnice Economice Zonale – Muntenia Nord – Ploiești. 

În data de 19.10.2023, Avizul CTE aferent proiectului tehnic elaborat de către executantul desemnat a fost semnat de Comisia de Analiză Zonală – Muntenia Nord – Ploiești. 

În 19.12.2023 se semnează Act Adițional nr. 1 de decalare a termenului Contractului de execuție până la 30.01.2024 (din cauza întârzierii semnării contractului de către executantul prestator,cu o perioada de  aproximativ 14).

În data de 11.03.2024 se semnează Act Adițional nr. 2 de decalare a termenului  până la 31.03.2024, prin care executantul desemnat solicită o nouă decalare de termen de 90 zile, însă Primăria transmite faptul că nu este de acord cu prelungirea termenului de execuție. 

În 15.03.2024, Distribuție Energie Electrică Romania S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, a transmis notificări operatorilor de telecomunicații Digi RCS&RDS, Orange Romania Communications S.A. și Vodafone Romania S.A. cu privire la demontarea, până la data de 31.03.2024, a instalațiilor de telecomunicații amplasate pe stâlpii existenți de iluminat public, proprietatea DEER SA - Sucursala Focșani, conform contractului nr. 25565/15.09.2021 privind utilizarea stâlpilor DEER SA ca suport pentru rețelele de telecomunicații (art. 20), totodată s-a solicitat un grafic de execuție a demontărilor de circuite cu termen final de execuție 31.03.2024.

S-a subliniat faptul că în situația în care DEER SA – Sucursala Focșani nu primește răspunsul solicitat până la 19.03.2024, operatorul de distribuție își rezervă dreptul de a demonta cu forțe proprii rețelele de telecomunicații, costurile generate urmând să fie facturate operatorilor de telecomunicații, și ulterior să fie informat ANCOM despre situație.

În cazul în care Primăria Municipiului Focșani va emite facturi de penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale privind eliberarea amplasamentului în termenul stabilit, Distribuție Energie Electrică Romania S.A. va refactura către operatorii de telecomunicații contravaloarea acestora.

În 18.03.2024, Digi RCS&RDS și Orange Romania Communications S.A. au răspuns notificării DEER S.A. – Cluj-Napoca și au prezentat un grafic de execuție a demontării rețelelor de telecomunicații, prin care ne aduc la cunoștință fatul că pe 3 bulevarde (București, Unirii și Independenței) au finalizat demontarea, urmând ca în termenul stabilit, 31.03.2024, să finalizeze și restul străzilor implicate în acest proiect de modernizare.

În răspunsul trimis de Vodafone Romania S.A., în 22.03.2024, ne-au informat că nu au reușit să demonteze instalațiile proprii de telecomunicații solicitând un termen de prelungire de două luni. DEER SA - Sucursala Focșani a transmis că nu este de acord cu prelungirea duratei de demontare.

DEER SA - Sucursala Focșani solicită în 25.03.2024  acordul Primăriei de decalare a termenului de execuție de 60 zile menționând faptul că demontarea stâlpilor și a conductorului de iluminat din rețeaua existentă pe bulevardele și străzile modernizate în cadrul proiectelor derulate de Primăria Municipiului Focșani va avea drept consecință întreruperea iluminatului public pe străzile adiacente.

Urmează în 27.03.2024 transmiterea adresei DEER – SR Focșani nr. 83528 către operatorii de telecomunicații prin care li se comunică faptul că din data de 20.03.2024 a început procesul de eliberare/demontare stâlpi pe străzile împlicate în proiect, proces în urma căruia a rezulat o cantitate însemnată de cabluri și accesorii. Se solicită eliberarea imediată a căilor de acces afectate, în caz contrar, Primăria va interveni cu forțe proprii, costurile aferente urmând să fie facturate operatorilor de telecomunicații. 

Prin parcurgerea cu atenție a cursului cronologic al evenimentelor și a informațiilor prezentate, se va constata cu claritate că întârzierile produse în ergonomia acțiunilor întreprinse nu se datorează DEER S.A., și considerăm că DEER - Sucursala Focșani și-a arătat disponibilitatea și a depus efortul necesar pentru a duce la îndeplinire obligațiile contractuale, iar nerespectarea termenelor nu s-a produs din vina operatorului de distribuție. 

Solicităm prin acest demers, rectificarea și transmiterea cu celeritate a tuturor clarificărilor necesare pentru prezentarea în mod obiectiv și profesionist a datelor de conținut.   

În spiritul transparenței de care am dat dovadă în relația cu reprezentanții mass-media, ne manifestăm din nou disponibilitatea pentru clarificarea prealabilă a oricăror informaţii referitoare la companie, pe care doriți să le faceți publice. 

Biroul de Presă

Distribuție Energie Electrică Romania 

 

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.