Economic

Atenţie, vrânceni! Codul Fiscal aduce modificări foarte mari în economie

Mihai Boicu
3 ian 2016 2695 vizualizări
Ziarul de Vrancea trece în revistă, punct cu punct, toate modificările operate în noul Cod Fiscal care se aplică de la 1 ianuarie 2016. Foarte important, cota standard de TVA scade, măsura având un impact major asupra consumatorilor, dar şi asupra agenţilor economici. Specialiştii consideră noile reguli cu privire la modificarea Codului fiscal drept o îmbunătăţire faţă de vechile prevederi pentru că oferă o mai mare predictibilitate în ceea ce priveşte taxarea.

Noul Cod fiscal, care se aplică începând cu prima zi a anului 2016, aduce modificări importante în economie. Se schimbă regulile impozitului pe profit, regimului microîntreprinderilor, impozitului pe venit, contribuţiilor sociale, taxei pe valoarea adăugată, impozitelor, precum şi taxelor locale.
Printre schimbări se numără includerea veniturilor din activităţi independente în categoria asupra cărora se aplică contribuţia la asigurările sociale (CAS), chiar dacă se obţin şi venituri de natură salarială. De asemenea, persoanele fizice care nu obţin venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate (CASS), datorează, în fiecare lună, CASS şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent.Printre cele mai importante noutăţi cuprinse în actul normativ se află: scăderea impozitului pe dividende la 5% din 2016, nu din 2017 cum era stabilit iniţial; un nou regim fiscal aplicabil microîntreprinderilor şi mărirea plafonului pentru acestea, scăderea TVA la apă de la 24% la 9%; încadrarea unităţilor din învăţământul preuniversitar particulare în categoria persoanelor juridice române care nu datorează impozit pe profit.

Eşti întreprinzător? Statul te taxează!

Din 2016, în categoria veniturilor din activităţi independente vor fi incluse, alături de veniturile din comerţ, prestări de servicii, veniturile din profesiile liberale şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente, şi veniturile din producţie. De anul acesta, veniturile din activităţi independente vor fi incluse în categoria veniturilor asupra cărora se aplică contribuţia la asigurările sociale (CAS), chiar dacă se obţin şi venituri de natură salarială. Persoanele fizice autorizate vor datora, de la 1 ianuarie 2016, şi contribuţia CAS de 10,5%, la venitul net efectiv realizat, plafonat la cinci salarii medii brute lunare. De asemenea, PFA vor plăti, pe lângă impozitul de 16%, şi contribuţia de asigurări de sănătate (CASS) de 5,5%, şi CAS de 10,5%. La 1 ianuarie 2016, plafonul până la care o persoană juridică se va putea înscrie ca microîntreprindere va ajunge, de la 65.000 de euro, cât este în prezent, la 100.000 de euro, în timp ce sistemul de cote de impozitare aplicat microîntreprinderilor va fi diferenţiat, pe baza numărului de salariaţi.
Sistemul de cote de impozitare diferenţiate, în funcţie de numărul de angajaţi, presupune o cotă cuprinsă între 1% şi 3%, după cum urmează:
cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puţin doi salariaţi; cotă de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat; cotă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici măcar un salariat.

Atenţie la veniturile din salarii

De la 1 ianuarie 2016, când noul Cod fiscal a intrat în vigoare, s-au svhimbat şi regulile privind impozitul pe profit. Contribuabilii care aplică sistemul de plăţi anticipate, vor efectua plata şi declararea impozitului pentru trimestrul IV până pe 25 decembrie a anului de calcul, şi nu 25 ianuarie a anului următor, cum se întâmplă în prezent. În cazul în care în primul an de aplicare a sistemului de plăţi anticipate se obţine pierdere fiscală, în al doilea an se va plăti impozitul calculat trimestrial ca 16% * profit contabil, numai trimestrul I-III, urmând să se facă definitivarea până la 25 martie.  Reglementările ce vizează impozitarea veniturilor din salarii au suferit şi ele modificări, de la 1 ianuarie 2016. Printre noutăţi se află modificarea definiţiei veniturilor din salarii. Concret, se urmăreşte identificarea corectă a elementelor de venituri ce intră sub incidenţa acestei definiţii. De asemenea, vor fi aduse clarificări în privinţa veniturilor salariale impozabile, noul Cod fiscal incluzând în această categorie următoarele: diurnele acordate salariaţilor şi administratorilor, angajatorilor rezidenţi, pentru deplasări în ţară şi în străinătate, care depăşesc limita de 2,5 limita permisă angajaţilor instituţiilor publice. Aceste prevederi întăresc ideea că şi administratorii beneficiază de diurnă; diurnele acordate salariaţilor şi administratorilor angajatorilor nerezidenţi, pentru deplasări în România, care depăşesc nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a angajatorului nerezident de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă; în cazul diurnelor se precizează în mod expres că plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfăşurării activităţii; tichetele cadou, dacă se acordă altfel decât în limita a 150 lei/persoană/ocazie pentru ocaziile Paşte, Crăciun, 1 Iunie, 8 Martie.

Impozitarea veniturilor din activităţi independente. Modificări esenţiale, din 2016

De la 1 ianuarie 2016 au suferit modificări şi reglementările care vizează impozitarea veniturilor obţinute din activităţi independente. Veniturile din contracte nu vor mai putea fi încadrate în categoria venituri din activităţi independente, ci cel mult în categoria veniturilor din alte surse. De asemenea, noul Cod fiscal va impune un plafon de deductibilitate pentru cheltuielile sociale majorat de la 2% la 5% aplicat asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, precum şi introducerea unei prevederi conform căreia vor fi considerate cheltuieli deductibile şi primele de asigurare pentru bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing. O altă modificare o reprezintă introducerea faptului că, în mod expres, vor fi deductibile limitat cheltuielile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.

Impozitarea veniturilor din dividende: cine va fi scutit de plata CASS

Începând de anul acesta, companiile vor reţine 5% impozit pe dividendele distribuite. În ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din dividende, aceasta va fi stabilită în anul următor celui în care au fost realizate veniturile. În acest sens, va fi aplicată asupra venitului brut o cotă individuală de 5,5%. Persoanele care vor realiza concomitent venituri din salarii, pensii, activităţi independente, precum şi din alte indemnizaţii primite de la stat, nu vor datora contribuţia CASS pentru veniturile din dividende.

Ce schimbări au apărut la modul de calcul a CASS pentru veniturile din pensii

Din 2016, statul va reţine CASS numai pentru partea din pensie care va depăşi valoareapunctului de pensie, care va ajunge anul viitor la 871,7 lei. La mijlocul lunii decembrie, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care a adus clarificări de natură tehnică în ceea ce priveşte stabilirea bazei lunare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din pensii. Astfel, baza de calcul va fi reprezentată numai de partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită la un leu, a unui punct de pensie.

Noi obligaţii pentru persoanele fără venituri

Persoanele fără venituri vor fi obligate, din 2016, să achite CASS şi să depună o declaraţie fiscală în acest scop la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Potrivit noului Cod fiscal, ele vor datora o contribuţie lunară de 5,5% din salariul minim brut pe economie. Astfel, până pe 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie, persoanele fizice care nu realizează venituri vor fi obligate să plătească 173,25 de lei. Pprin aplicarea cotei de 5,5% la 1.050 de lei, cât este valoarea actuală a salariului minim brut pe economie, reiese că suma lunară de plată va fi de 57,75 de lei pe lună.

Sponsorizările, mai avantajoase din 2016

În anul 2016, la fel ca în prezent, cheltuielile de sponsorizare/mecenat, burse private, vor rămâne nedeductibile la calculul impozitului pe profit.
în schimb, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal, firmele vor putea să scadă din impozitul pe profit sumele acordate ca sponsorizări în limita a 5 la mie (şi nu 3 la mie, ca în 2015) din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Taxarea inversă se va aplica pentru noi operaţiuni

De anul acesta, lista operaţiunilor pentru care se aplică măsurile de simplificare în domeniul TVA se va extinde la opt. Astfel, vor fi adăugate:
Livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenurile de orice fel în regim de taxare; Livrările de telefoane mobile, dispozitive cu circuite integrate, tablete PC, laptopuri, console de jocuri, definite şi livrate conform condiţiilor specific prevăzute de lege şi efectuate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. Lista celorlalte şase operaţiuni care beneficiau şi până acum de taxare inversă cuprinde:
Livrările din sectorul comercializării cerealelor şi plantelor tehnice; Livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora; Livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase; Transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă; Livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă – expiră la 31 decembrie 2018; Transferul de certificate verzi – expiră la 31 decembrie 2018.

Cum vor fi impozitate cadourile oferite salariaţilor

Regimul fiscal al tichetelor cadou va fi modificat odată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal. Astfel, printre schimbările care îi afectează pe  angajaţi se numără faptul că tichetele cadou de maxim 150 de lei nu vor mai fi impozitate. Astfel, ele nu vor mai considerate venituri salariale şi nu vor mai fi impozitate cu 16%. Pe de altă parte, în ceea ce îi priveşte pe angajatori, din 2016 creşte limita de deductibilitate a cheltuielilor cu cadourile în bani şi în natură acordate angajaţilor. Cu alte cuvinte, cheltuielile cu cadouri vor fi încadrate în categoria cheltuielilor sociale,deductibile la calculul impozitului pe profit în limita unei cote de 5%, şi nu în limita unei cote de 2%, ca în 2015.

Nu vor mai exista introduceri sau creşteri de taxe în timpul anului

Potrivit noului Cod fiscal, orice majorări, reduceri sau introduceri de noi impozite vor intra în vigoare doar de la 1 ianuarie a fiecărui an, fără posibilitatea de a mai fi modificate. Cu toate acestea, în prevederile actului normativ a fost lăsată o portiţă la art. 4 alin. (4), prin care se arată că modificarea sistemului de impozitare şi a nivelului taxelor poate să fie făcută în cursul anului, ca urmare a unor angajamente internaţionale ale României. Specialiştii consideră noile reguli cu privire la modificarea Codului fiscal drept o îmbunătăţire faţă de vechile prevederi pentru că oferă o mai mare predictibilitate în ceea ce priveşte taxarea.

Cum va fi modificat sistemul de impozitare a proprietăţilor imobiliare

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal, impozitul pe clădiri nu se va mai calcula în funcţie de deţinătorul ei (persoană fizică/persoană juridică), ci în funcţie de destinaţia clădirii (rezidenţială/nerezidenţială). Astfel, schimbarea va duce la creşterea de până la zece ori a taxelor pentru persoane fizice ale căror locuinţe vor fi folosite în scopuri comerciale. Din 2016, pentru clădirile folosite în scop de locuinţă, impozitul va fi calculat prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. În schimb, pentru proprietăţile nerezidenţiale, adică cele folosite în activităţi economice,cota de impozitare va fi cuprinsă între 0,2% şi 1,3% (dacă aceste clădiri au fost reevaluate, construite, achiziţionate în ultimii cinci ani). Dacă această condiţie nu este îndeplinită, procentul va ajunge la 2% din valoarea statistică a construcţiei.

Ce cote de TVA vor fi valabile începând de la 1 ianuarie 2016

Noul Cod fiscal aduce modificări şi în cadrul sistemului de cote de TVA. Astfel, cota standard de TVA scade de la 24% la 20%. Măsura va avea un impact major asupra consumatorilor, dar şi asupra agenţilor economici.  În acelaşi timp, pentru anumite livrări de bunuri şi prestări de servicii, se va aplica o cotă de TVA redusă, de 9% sau chiar 5% în anumite cazuri. Cota de TVA este de 5% pentru locuinţe de până în 450.000 de lei. Din 2016, românii care îşi vor cumpăra o locuinţă nouă a cărei valoare nu va depăşi450.000 de lei, adică aproximativ 100.000 de euro, vor plăti o cotă de TVA de 5%. Prevederea nu este nouă, însă până acum limita maximă pentru care se aplica cota redusă de TVA era stabilită la 380.000 de lei. Totodată, de anul acesta, locuinţele care vor costa mai mult de 450.000 de lei li se va aplica un TVA de 20%.

Grupaj coordonat de Mihai Boicu

În următoarele zile, ziarul nostru va continua să publice informaţii despre schimbările legislative şi nu numai, care vor afecta viaţa vrâncenilor
 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 1

Adaugă comentariu
l, acum 1931 zile, 11 ore, 27 minute, 18 secunde
Aceiași sclavi ai taxelor către stat , nimic nou ,doar alte sume
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.