Timp Liber

Astăzi despre: cel mai important sculptor român din prima jumătate a secolului XX: Dimitrie Paciurea - personalitate de prim rang și fără echivalent în arta autohtonă și cea europeană

Ziarul de Vrancea
1 nov 2021 1624 vizualizări

Dimitrie Paciurea (n. 1 noiembrie 1873 București, România – d. 14 iulie 1932, București, România) a fost un sculptor, grafician, acuarelist și profesor român, supranumit de Petru Comarnescu și de alți critici de artă din România drept „Luchianul sculpturii românești”.Împreună cu Constantin Brâncuși, artistul este una din figurile cele mai atipice din arta românească, el fiind și cel mai important sculptor național român din prima jumătate a secolului al XX-lea. A realizat numeroase portrete și câteva proiecte monumentale și a fost creatorul unor noi forme în sculptură și desen, devenind astfel o personalitate de prim rang și fără echivalent în arta autohtonă și cea europeană. Seria Himerelor pe care le-a făcut începând din anul 1920, sunt lucrările care domină întreaga creație a sculptorului român

Portretistica a fost pentru Paciurea un gen preferat. Portretele pe care le-a realizat mai ales în perioada 1906-1907 au fost caracterizate de o profunzime a analizei psihologice, precum și de o lipsă de convenționalism. Critica de artă a timpului a remarcat nu numai capacitatea sculptorului de analiză, dar și modelajul pasional pe care l-a preluat de la Auguste Rodin. Chiar dacă nu a lucrat în atelierul maestrului francez, Paciurea a asimilat principiile aceastuia - modelajul spontan și cultul fragmentului.

Opera sa nu îngăduie o etichetare în sensul înrâuririlor diferitelor stiluri care s-au exprimat în Europa Occidentală în timpul vieții lui, însă himerele și-au găsit cu mare ușurință un loc în analele simbolismului european. Nici un alt artist român nu a reușit să transpună în bronz, marmură sau gips, complexul de stări sufletești de care este capabilă o ființă umană și nu a putut reda prin materie o forță atât de mare de sugestie. Căutările artistice ale lui Dimitrie Paciurea au avut ca izvor de manifestare lumea interioară a individului. Folosindu-se de simbolurile poeziei lui Mihai Eminescu, totul a prins contur în opera pe care a realizat-o. Lucrările lui Paciurea sunt niște emanații ale propriului inconștient, niște hibrizi care sunt de departe cele mai fascinante și mai misterioase înfățișări din sculptura din România.

Cu toate că a fost o prezență constantă în viața artistică din România și a fost profesor de sculptură la Academia de Arte Frumoase din anul 1909, el nu a avut parte de numeroase comenzi oficiale, chiar dacă debutul său artistic a fost fulminant cu faimosul Gigant, parte al ansamblului scultural al Grotei fermecate, expus la Expoziția Generală Română din Câmpia Filaretului, astăzi Parcul Carol I din București. Cariera sculptorului român a fost marcată la începuturile ei de o primă etapă în care a realizat cu precădere portrete, busturi și câteva monumente funerare. Până la intrarea României în primul război mondial, Dimitrie Paciurea a avut parte de o perioadă foarte fecundă care a pregătit apariția himerelor, expuse din anul 1921 și încununate cu Premiul Național din 1927 pentru Himera văzduhului, suprema sa lucrare.

Considerații biografice

Asupra vieții și activității sculptorului Dimitrie Paciurea, cel care a făcut parte din grupul celor mai marcante personalități ale vieții artistice din România din primele trei decenii ale secolului al XX-lea, s-au format și au circulat fel și fel de legende. Răspândirea și întreținerea unor astfel de mituri s-a petrecut într-un mod agresiv încă din timpul vieții acestuia, acțiunea de defăimare aparținând unor confrați cuprinși de invidie pe creația și talentul sculptorului. Acest lucru s-a întâmplat din dorința de a distrage atenția de la valorizarea întregii opere pe care a lăsat-o și de a induce ideea unei geneze artistice, a unui conținut și a unei false interpretări a comportării, a frămâtărilor și a gândurilor care l-au animat pe artist spre finalul carierei când a dat seria de Himere artei sculpturale românești. Paciurea nu a dat importanță acestor acțiuni de denigrare și nu a ripostat deoarece era conștient de valoarea creației sale.

Imaginea deformată a artistului spunea că avea un talent uriaș care s-a manifestat încă de timpuriu prin realizarea Gigantului din Parcul Carol din București, care este o operă capitală în sculptura românească. În plus, era un bun portretist, dar un sceptic timid și retras ce dorea să se izoleze social, fiind căzut în patima beției, viciu care l-a izolat până la urmă în lumea imaginară a Himerelor sale. Asta a fost imaginea care s-a creat asupra vieții și a declinului său artistic. Tot acest ambalaj a fost livrat publicului prin scrierile cunoscuților lui, a biografilor care i-au scris povestea și a majorității cercetătorilor care au repetat adevărurile ascunse fără a le pune la îndoială.

Cercetarea minuțioasă a vieții artistului pe care a făcut-o istoricul Petre Oprea, a relațiilor lui Paciurea cu cei din preajma lui, a motivelor care au generat conflicte cu confrații, a cauzelor insucceselor înregistrate la concursurile la care a participat, a dus la descifrarea sensului și semnificației urmărită de artist în opera sa, mai ales în cazul Himerelor unde s-au relevat idealurile artistice ale acestuia.

Dimitrie Paciurea a făcut din meseria de sculptor o menire. El a practicat o artă dificilă și a urmărit un țel spiritual dificil de atins pentru majoritatea criticilor sau admiratorilor de artă. Lucrările sale, că sunt desene sau sculpturi, dovedesc o înclinație a lui spre onirism, sugestie și mister. Creațiile fabuloase pe care le-a realizat sunt expresia unei imense singurătăți, a durerii, deziluziei sau chiar a morții. Impresia pe care a lăsat-o Dimitrie Paciurea posterității despre legătura dintre personalitatea și opera sa, a fost influențată într-o mare măsură de mărturiile documentare pe care le-au lăsat cei care l-au cunoscut, cei care au menționat voluntar latura lui introvertită.

Biografie

1873 - 1885 -- Familia/copilăria

Dimitrie Paciurea s-a născut la București în ziua de 1 noiembrie 1873în familia lui Alecu Paciurea, funcționar, și Ioanei Paciurea, născută Dumitrescu.] El a fost cel de al patrulea copil al familiei. Surorile și frații lui au fost Victor, decedat la vârsta de 21 de ani, Vasile Paciurea, actorul, Elena, căsătorită Dumitrescu, Maria, căsătorită Constantinescu, Alexandrina, căsătorită Zamfirescu și Ecaterina, decedată la 27 de ani.Copilăria și-a petrecut-o sub supravegherea mamei, împreună cu frații mai mari, în casa de pe strada Traian, din suburbia Ceauș Radu, din București. Părinții lui Dimitrie s-au ocupat metodic în educația copiilor lor. Ambii și-au găsit o datorie de onoare în această activitate, mai ales că mijloacele materiale erau insuficiente în acest sens.

Ioana Paciurea, era fiica unui mic boier oltean, care avea o sfoară de moșie în județul Dolj. Ea a fost crescută la Craiova în casa boierului Rioșeanu, care era o rudă mai bogată a familiei. Ioana s-a ocupat de educația copiilor în ce privește cultura muzicală, de predarea limbii franceze și de educația religioasă. Alecu Paciurea era născut la Chiojdu, județul Buzău. Bunicul, Nicolae Paciurea, a fost proprietarul unor mari suprafețe de pădure, pe toate le-a pierdut însă, în speculații negustorești. Niculae era foarte instruit și a vizitat mai multe țări străine. Acesta și-a meditat nepoții cu privire la artă, teatru și literatură. Au existat afirmații, din rândul istoricilor de artă, care spuneau că Dimitrie ar fi fost de origine macedoneană și că el ar fi avut o descendență din familia lui Alexa Paciurea, care s-a stabilit în România în jurul anului 1810. Pe de altă parte, toate aceste afirmații nu avut vreo susținere de natură documentară.


1886 - 1899 -- Studii

Dimitrie a urmat Școala primară nr. 1 din București și în perioada 1886 - 1889 a urmat cursurile a trei clase de liceu la Liceul Matei Basarab. Ultimul an nu l-a mai absolvit deoarece din motive financiare, familia l-a înscris la Școala de arte și meserii. Retragerea din ultimul an s-a făcut concomitent și cu retragerea fratelui său Vasile Paciurea, aflat și el în anul IV la aceeași școală. În anul I a intrat la secția de mecanică, apoi la tâmplărie și mai la final, la secția de sculptură, unde s-a evidențiat deosebit. Dimitrie a fost bursier al Ministerului agriculturii, comerțului, industriei și domeniilor, încă din primul an de studii.

Dimitrie Paciurea a absolvit Școala de arte și meserii în anul 1894 la catedra de sculptură cu mari merite, fapt care a făcut ca direcția școlii să facă demersurile pe lângă Ministerul agriculturii, industriei și comerțului să-i acorde o bursă pentru continuarea studiilor de specialitate în străinătate. Lucrarea sa de absolvire a fost efigia Regelui Carol I, aflată astăzi la Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de numismatică.

Așa cum rezultă din biografiile scrise de către diverși autori, meritul pentru obținerea bursei de studii au fost datorate influenței sus puse a lui Wladimir Hegel. Însă cercetătorul Petre Oprea a precizat că talentul incontestabil de care a dat dovadă, a fost cel care a făcut să fie remarcat și foarte apreciat de către autorități, datorită participării sale la Expoziția artiștilor în viață din anul 1894, anul absolvirii. În acest an au fost reluate expozițiile după o întrerupere de circa douăzeci de ani. Paciurea a participat cu patru portrete. A primit cu această ocazie Mențiunea onorabilă pentru Bust de marmură. Această lucrare, în opinia lui Petre Oprea, ar putea fi cea intitulată Portretul d-lui C (?) Ionescu, care aparține Institutului „Ion Mincu” din Craiova, sau Portret de femeie aflat în colecția Muzeului Național de Artă al României.

Viziunea și personalitatea sculptorului din acei ani de început, poate fi văzută în lucrările de la expoziția din 1894, în cele patru lucrări expuse la Salonul Oficial de la București din anul 1895 și în bustul lui Ștefan Vellescu, rămas în două variante în gips, una la Muzeul Simu și alta la Muzeul Teatrului Național „I.L. Caragiale”. Două portrete a expus și în anul 1896 la Salonul Oficial din București. Toate aceste lucrări prezintă, în opinia lui Petre Oprea, cunoștințele dobândite la Școala de arte și meserii, ele având și mai multe imperfecțiuni în realizarea anatomiei craniene.

În data de 25 ianuarie 1895, artistul a primit înștiințarea primirii bursei de la Ministerul agriculturii, comerțului, industriei și domeniilor, prin adresa nr. 6558, care devenea efectivă începând cu 1 aprilie 1895. Pe spatele adresei, astăzi ruptă în patru, Paciurea a făcut mai multe schițe. Scrisoarea se află azi la Cabinetul de Stampe al Academiei Române cu nr. inv. 15601 - 15604.[18] Artistul a plecat la Paris de abia la sfârșitul lunii aprilie, așa cum rezultă din corespondența din perioada ianuarie - aprilie 1895 dintre Școala de arte și meserii și ministerul de resort.[14] Se relevă astfel faptul că, Școala de arte a făcut presiuni asupra Ministerului de război pentru a amâna încorporarea lui Paciurea și a căutat la ministerul de resort surse financiare pentru plata taxelor de scutire din cauză că familia artistului era săracă.

Bursa de studii era un ajutor financiar timp de patru ani, în valoare de 300 lei lunar, echivalentul a 300 franci elvețieni aur, ce a fost acordată lui Paciurea pentru a se perfecționa în arta desenului ornamental, sculpturii și modelajului. În contract se stipula obligația bursierului de a face studii la Școala de arte decorative, industriale și frumoase arte, dar și obligativitatea sa de a se înscrie la un atelier al unui artist remarcabil de la Paris. După absolvire trebuia să facă studii în Italia la Milano, Florența și Roma, dar și în Germania la München.

Dimitrie Paciurea era un tânăr dornic de a se instrui și a urmat, nu chiar în litera lor, obligațiile contractuale. Astfel, a urmat cursurile Școlii de Belle-arte de la Paris,unde i-a avut ca profesori pe Gabriel-Jules Thomas și pe Jean Antonin Injalbert. El a renunțat să mai facă studii în Italia și Germania, cu acceptul autorităților române, și a optat să rămână în ultimul an de bursier la Paris pentru a-și desăvârși studiile.


1900 - 1909 -- Impunerea în conștiința publică

Dimitrie Paciurea s-a întors la București în anul 1900. Istoricii de artă nu au găsit informații despre activitatea sa de până în anul 1902, cert este că artistul a efectuat stagiul militar până în luna noiembrie 1901. Există multe desene care s-au aflat în posesia familiei după decesul sculptorului în care artistul apare în uniformă militară și unele în care apar portretele părinților săi. În anul 1902 a realizat bustul doctorului Demetru Athanasiu, care se afla în cel de al șaptelea deceniu al secolului al XX-lea în colecția doctorului Mircea Athanasiu. În 1903, Academia de muzică și artă dramatică care-și avea sediul pe strada Batiștei nr. 8, a deschis o secție de belle-arte. Aici, Paciurea a predat sculptura și modelajul după natură. La secția de pictură era profesor pictorul Ludovic Bassarab.

Ansamblul statuar „Gigantii şi nimfa adormită” din Parcul Carol I aşa cum a fost proiectul iniţial. Carte poştală ilustrată din arhiva Muzeului Municipiului Bucureşti.

Societatea „Cercul artistic” și-a început activitatea în data de 15 octombrie și a deschis o expoziție la care Dimitrie Paciurea a prezentat două personaje alegorice ce făceau parte din compoziția Monumentului Gheorghe Duca. Monumentul a fost inaugurat în anul 1904 în luna mai. Concursul pentru adjudecarea lucrării către artiști a avut loc în luna aprilie 1902. Din doisprezece concurenți, au câștigat atribuirea arhitecții Ștefan Burcuș și Sc. Petculescu. La rândul lor, aceștia au delegat execuția sculpturilor lui Filip Marin, pentru portretul lui G. Duca, lui Carol Krausz, cele trei basoreliefuri și lui Paciurea, femeia care reprezintă știința inginerului și simbolizează școala froebeliană. Ea ține de mână o fetiță care oferă o ramură de laur lui G. Duca. O serie de cotidiene au prezentat inaugurarea monumentului: ziarul Voința națională, Observatorul, Epoca și Secolul.

Impunerea definitivă a artistului în atenția publicului s-a petrecut în anul 1905, atunci când a participat la două concursuri pentru realizarea unor monumente publice și a câștigat două premii întâi. A expus la manifestarea expozițională a Societății „Cercul artistic” și majoritatea lucrărilor lui au fost lăudate în cronicile de presă ale vremii. În 1905 a primit câteva comenzi, dintre care una a fost din partea autorităților.

Primăria din Craiova a publicat un anunț pentru organizarea unui concurs în luna noiembrie 1904. Se dorea construirea a două fântâni monumentale care să înfrumusețeze mediul urban al localității - o fântână care urma să fie amplasată în fața Palatului de Justiție și alta în fața Catedralei Madona Dudu. Ca urmare a desfășurării concursului, s-au acordat premiile întâi în luna ianuarie 1905 proiectelor pe care le-au realizat arhitectul V. G. Ștefănescu și Dimitrie Paciurea. Pentru proiectul primei fântâni, premiul a fost de 1200 lei și pentru cea de a doua de 800 lei.

În luna ianuarie 1905 a participat la cea de a X-a expoziție a Societății „Cercul artistic” cu două busturi - Portretul actorului Vasile Paciurea[33] și Portret de bătrân. Cronica plastică i-a adus elogii și comanditarii i-au bătut la ușă. Așa a realizat și bustul lui N. Perlea, comandă pe care a obținut-o în luna februarie 1905. Există mai multe documente ale contractului de execuție a bustului N. Perlea, contractat pentru o sumă de 2000 lei, plătiți în mai multe tranșe, din care se poate vedea condiția artistului în fața comanditarilor nemulțumiți din acele vremuri.

Cu prilejul organizării Expoziției naționale de pe Câmpia Filaretului, fostă Parcul Libertății, actual Parcul Carol I din București, comitetul de conducere al manifestării, i-au acordat în luna noiembrie 1905, arhitectului Remus Iliescu și sculptorilor Frederic Storck și Dimitrie Paciurea, proiectul de execuție a unei grote cu terasă, vase, figuri și sculpturi. Ghidul expoziției, editat de comisariatul general al expoziției, a precizat că lucrarea avea la inaugurarea sa din 1906, doar grota și o terasă cu balustradă ce purta denumirea de Grota fermecată, ea fiind figurată pe o hartă anexă.Mai târziu, în fața grotei s-a amplasat un grup statuar care ilustra o scenă din Legenda Jepilor de Carmen Sylva. Compoziția avea două personaje cu dimensiuni supraumane care înfățișau doi bărbați în poziții contorsionate, unul din ei realizat de Dimitrie Paciurea și altul de Frederic Storck.

Începutul anului 1907 l-a găsit pe Paciurea într-o stare de agitație și mare tensiune. Aflând că la Școala de Belle-Arte din București urma să se desfășoare un concurs pentru ocuparea catedrei de desen și modelaj, el a apelat la pictorul Gheorghe Petrașcu pentru a-l ruga să-l accepte să expună împreună cu el la o expoziție pe care acesta a organizat-o la sala Ateneului Român. Ca urmare, în ziua de 20 februarie 1907, cu o zi înainte de desfășurarea concursului, a avut loc vernisajul expoziției Paciurea, mult după vernisajul lui Petrașcu. Cronica plastică a acordat multă atenție acestei manifestări expoziționale, concentrându-se pe lucrările lui Petrașcu, iar pentru cele ale lui Paciurea omițându-le sau doar pomenindu-le în treacăt prezența. Doar două cronici au depășit stadiul de o simplă informare. Ele au menționat că Paciurea a prezentat câteva lucrări mari, schițe și busturi, dând detalii doar pentru câteva mai deosebite. Se știe astfel că, în afară de cele două lucrări pe care sculptorul le-a expus la expoziția Cercului artistic din 1905, a mai expus Portretul pictorului Titus Alexandrescu pictând, Portretul lui Carducci și două fragmente destinate Grotei fermecate din Câmpia Filaretului, Sirena adormită sau Urlanda și unul din cei doi Jepi (Gigant). Jepul a fost expus împreună cu un Portret, la expoziția Tinerimii artistice din martie 1907. Petre Oprea a opinat că Jepul era o reducție a lucrării originale, deoarece Paciurea a expus din nou lucrarea la Expoziția oficială din 1909, moment în care grupul decorativ Grota fermecată era deja montată.

Desigur că, expunerea unei lucrări denumită Urlanda a născut nedumerire în critica de artă postumă. S-a căutat îndelung lucrarea dar nu a fost găsită. Întrebarea legitimă ridicată de Oprea, a fost de ce lucrarea lui Paciurea nu s-a regăsit în grupul decorativ din Parcul Carol I și de ce a trebuit să se apeleze la sculptorul Filip Marin, care nu făcea parte din colectivul care a câștigat comanda? Expoziția făcută cu Petrașcu a fost un eșec pentru că nu a beneficiat de cronică de artă și nici nu a avut un rol pozitiv cu privire la câștigarea de către Paciurea a catedrei de desen și modelaj. Membrii comisiei, arhitectul Gheorghe Sterian, Wladimir Hegel și Ipolit Strâmbulescu au ales să-l angajeze pe Frederic Storck care avea în opinia lor „... reputația artistică... îndeosebi cunoscută și nediscutată.”

Dimitrie Paciurea avea toate calitățile pentru a prelua catedra de desen și prin simplul fapt că spre deosebire de alți concurenți - N. Bran, C. D. Mirea, Aristide Iliescu, nu a menționat în cererea sa de înscriere la concurs, toate lucrările pe care le-a făcut, ci doar pe cele recente, care nu au mai fost expuse - Bustul lui Asachi (din marmură), Figurile de la cascada Filaretului și Frontonul muzeului de istorie naturală Grigore Antipa. Lucrarea frontonului a fost încredințată lui Paciurea și după doi ani sculptorul a realizat o alegorie, intitulată Știința Zoologiei, care împodobea frontonul, deasupra lui fiind fixat un vultur majestuos și două himere care flancau lateralele construcției.

După spusele lui Petre Oprea, frontonul de la Antipa nu mai există astăzi, pentru că a fost distrus de bombardamentul german în anul 1944. După alte informații actuale, se menționează că în timpul cutremurului din anul 1940, alegoria lui Paciurea s-a dislocat, drept pentru care ea a fost demontată. Amintirea lucrării artistului român s-a păstrat doar în fotografiile de epocă.

Fiind preocupat cu organizarea expoziției personale de la Ateneu, cu Petrașcu, și de realizarea frontonului, ca un plus fiind concursul la care a participat, Dimitrie Paciurea nu a acordat importanță expoziției Tinerimii artistice din 1907 și a expus doar cele două lucrări menționate mai sus. De remarcat este că în anul 1908 a participat la următoarea manifestație expozițională cu cinci lucrări. Ca urmare, Léo Bachelin și Jeanjaquet, cei mai autorizați critici din acei ani, i-au lăudat creațiile și l-au situat, alături de Constantin Brâncuși, în topul celor mai talentați sculptori români. O singură excepție s-a înregistrat, Crist încoronat cu spini, care era o comandă funerară dată de doctorul I. Paulescu. Cristul a fost criticat de majoritatea comentatorilor că ar fi o transpunere în sculptură a cunoscutei opere de pictură Crist a lui Guido Reni. Cea mai comentată și cea mai bună lucrare a lui Paciurea a fost în acel an Portretul lui Ștefan Luchian, comandat de criticul de artă Virgil Cioflec, prieten al lui Luchian și coleg de liceu al lui Paciurea. Apreciate au fost și Bustul pictorului G. Petrașcu (aflat azi la Muzeul de Artă din Constanța), Bustul lui B. Petriceicu-Hașdeu și Cap de copil. Cel din urmă a fost achiziționat de Anastase Simu pentru muzeul lui, lucrarea fiind realizată sub influența lui Auguste Rodin. Bustul lui Petrașcu a fost făcut în perioada expoziției comune de la Ateneu din 1907.

Wladimir Hegel s-a pensionat la 1 aprilie 1909 și ca urmare, postul său de la catedra de sculptură a devenit vacant. Încă din septembrie 1908, Paciurea s-a înscris, împreună cu Ion Iordănescu, Aristide Iliescu, Oscar Spaethe, Frederic Storck și Dimitrie Mirea, la concursul pentru ocuparea catedrei. Comisia formată din inspectorul general St. Sihleanu, Dimitrie Serafim, Emanoil Bardasare, Wladimir Hegel și profesorul de estetică Alexandru Tzigara-Samurcaș, s-a întrunit în data de 20 ianuarie 1909 și nu a ajuns la niciun rezultat, deoarece nu s-a putut face o departajare a candidaților. De aceea, la propunerea lui Emanoil Bardasare, s-a cerut concurenților să realizeze fiecare un proiect monumental intitulat Unirea până în luna mai.

Paciurea a avut astfel, o perioadă foarte încărcată, pentru că a participat și la expoziția Tinerimii artistice din martie și la cea a artiștilor în viață din aprilie. A expus la prima două lucrări: Nud și Portret de bătrână, care înfățișa de fapt pe Elena Bițu–Dumitriu, mama pictorului Gheorghe Petrașcu și a criticului N. N. Petrașcu. Portretul de bătrână se află azi la Muzeul memorial „Gheorghe Petrașcu” din Târgoviște și cea de a doua la Muzeul Național de Artă al României. La cea de a doua expoziție a expus Fragment făcând parte din figurile decorative ale grotei de la Filaret, o lucrare mai veche, și Portret al actorului V. Paciurea, un alt portret al acestuia.

Cronica de artă de atunci, a fost foarte zgârcită în aprecierea exponatelor lui Paciurea, dar i-a relevat talentul. În mod unanim, presa a lăudat proiectul de monument expus de Paciurea la manifestarea de la Ateneul Român, acolo unde au fost prezente toate cele șase machete ale candidaților la ocuparea catedrei de sculptură de la Școala de belle-arte. Proiectul lui a fost cel mai reușit și a răspuns tuturor exigențelor căutate la cele mai valoroase monumente publice. El a simbolizat Unirea printr-un grup statuar ce înfățișează zimbru Moldovei care distruge stafia discordiei dintre principate, ea fiind sfâșiată cu ciocul de vulturul Munteniei. De jur-împrejurul piedestalului a figurat o horă țărănească.

Comisia de la Școala de belle-arte s-a întrunit în zilele de 8 și 10 mai și a apreciat că nici un proiect expus la Ateneu nu corespunde cu cerințele impuse. Ca atare, niciun candidat nu a câștigat concursul. Ca urmare, Anastase Simu a cumpărat lucrarea pe loc și i-a comandat lui Paciurea două basoreliefuri care înfățișau pe Eraclie Dumba, tatăl soției lui, și pe Petre Simu (n. 1818 - d. 1873), unchiul lui, căruia i-a lăsat moștenire toată averea sa. A urmat un adevărat scandal, pe de o parte cel al candidaților nemulțumiți, pe de altă parte blamările presei care acuza decizia comisiei. Ca urmare, Ministerul Instrucțiunii publice a numit o nouă comisie formată din Costin Petrescu și Nicolae Ghica-Budești. La o nouă analiză a situației, comisia a recomandat în ziua de 3 iulie 1909 ca Dimitrie Paciurea să fie numit la catedra de sculptură. Numirea efectivă în post a fost făcută de abia în ziua de 2 noiembrie 1909.

Preluarea postului de profesor la catedra de sculptură i-a facilitat lui Paciurea, pe termen scurt, mai puțin de un an de zile, dar nu și mai târziu, mai multe avantaje. I-a asigurat viața de zi cu zi și mai ales, posibilitatea de a se dedica creaților sale. A primit mai multe comenzi semioficiale pentru busturi ale unor personalități în viață, așa cum au fost Spiru Haret și Petru Poni, și ca un cumul de funcție, a devenit custode al Muzeului Aman. Astfel, el a beneficiat de un atelier de creație aflat chiar în curtea muzeului. Acum, a primit Medalia „Bene Merenti” clasa I și a fost premiat cu Medalia clasa a II-a la Salonul Oficial. În anul 1909, Paciurea era membru-consilier al Comitetului de conducere al Societății generale a artiștilor din România.[

1910 - 1920 -- Maturitatea

În anul 1909, a existat o efervescență în România cu privire la aniversarea a douăzeci de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Dimitrie Paciurea era deja instalat în atelierul din curtea Muzeului Aman și spera să facă un monument care-l obseda de mai mulți ani. Vrând să realizeze o operă capitală pentru creația sa, el a fost încurajat de comitetul de inițiativă din Galați. În acest oraș s-a deschis o subscripție publică și a fost lansat un concurs printre sculptorii români prin care se încuraja participarea cu noi proiecte și machete. La sfârșitul lunii februarie 1910, Paciurea a reușit să-și termine o lucrare pe care a modelat-o în pământ la atelierul său, de doi metri lățime și trei înălțime. A prezentat-o amatorilor de artă, prietenilor, criticilor de artă și a multor admiratori ai poetului. Deoarece comitetul din Galați a abandonat organizarea concursului, Paciurea a fost decepționat că realizarea sa nu și-a găsit aprecierea la care se aștepta, mai ales din partea celor care au văzut lucrarea. De fapt, comitetul a preferat să semneze un contract cu Frederic Storck, după ce reziliase un altul cu Oscar Spaethe, din motive încă necunoscute. Ca urmare, Dimitrie Paciurea a renuțat să-și mai toarne în gips lucrarea pentru ca să participe cu ea la Salonul Oficial care s-a deschis în luna mai 1910. El a preferat să termine cele două portrete, comandate oficial, bustul lui Spiru Haret, cel al lui Petru Poni și monumentul lui Ion Bănescu, fost primar al orașului Constanța, lucrări pe care le-a expus la salonul din luna mai. Monumentul lui Bănescu se află astăzi în fața bisericii Adormirea Maicii Domnului din Constanța.

În anul 1911, artistul a avut o participare modestă la Salonul Oficial, expunând doar două portrete, bustul lui Petre Serafim și Ion Voinescu Ceau. La această expoziție a fost numit în juriul Salonului oficial. Explicația pe care a găsit-o critica de artă postumă a fost că Paciurea a lucrat febril pentru realizarea monumentului funerar Adormirea Maicii Domnului și Sfinxul, amândouă expuse la expoziția Tinerimii artistice din anul 1912. Prima lucrare era pentru un monument funerar și a fost foarte apreciat de cronicarii de artă ai acelor ani. Sfinxul este o lucrare care indică o direcție pe care artistul o va urmării până la sfârșitul vieții lui - simbolul de himeră. În această sculptură se vede influența lui Michelangelo în asemănarea chipului cu fața lui David. Misterul Sfinxului este conturat și de ghearele crispate ale unei păsări, dispuse la baza lucrării. Statul român a achiziționat sculptura prin influența pe care a avut-o colecționarul Alexandru Bogdan-Pitești ce se interesa îndeaproape de creația lui Paciurea.

În anul 1913, Paciurea a realizat două lucrări Cap de expresie și Bustul lui Beethoven, ultima fiind prezentată la anuala Tinerimii artistice. Principalii colecționari din București și-au disputat cele două lucrări, până la urmă Anastase Simu a reușit să le achiziționeze pe amândouă, Beethoven a fost livrat mai târziu în varianta turnată în bronz, lucrarea originală în gips, a fost adjudecată de Virgil Cioflec. Au existat voci în acea vreme care au găsit apropieri între bustul lui Beethoven și lucrarea similară a lui Antoine Bourdelle care se afla la Muzeul Simu.[61] Petre Oprea a precizat că aprecierea era forțată deoarece Bourdelle a exprimat suferința muzicianului, în timp ce Paciurea a redat idealizat, geniul lui Beethoven, surprinzându-l pe acesta într-un moment de maximă inspirație creatoare.

Critica de artă a recunoscut că Paciurea și Constantin Brâncuși erau singurele talente artistice autentice din sculptura românească, care își exprimau cu dezinvoltură forța creatoare în această direcție a plasticii autohtone. Totuși, critica de artă de atunci, fără a stabili o ierarhie între ei, le-a reproșat celor doi faptul că doreau să fie remarcați cu orice preț, lucru care a dus uneori și la lucrări caracterizate de o originalitate extravagantă. Confruntarea directă dintre cei doi artiști s-a produs pentru prima oară în anul 1914, moment în care au participat amândoi cu câte o lucrare intitulată identic, Rugăciune, la expoziția Tinerimii artistice. Acolo s-au luptat două concepții și două tratări diferite. Însă, presa vremii nu a găsit de comentat ceva deosebit, sau aparte, celor două lucrări, ci au găsit doar deficiențele sculpturilor. Doar despre Rugăciunea lui Paciurea s-a spus că primează „frumusețea concepției” și „severitatea modelajului iscusit în care armonia precumpănește”.[63] Tot ce trebuia de reținut este concepția celor doi, de spiritualizare a materialului și reducerea descrierii plastice, prin anularea liniilor constructive, totul ducând la o simplitate maximă a formei și animarea ei prin aplicarea unei tehnici de o mare subtilitate tactilă.

În 1913 a participat la Salonul românesc de la Expoziția internațională de artă de la München cu lucrarea Sfinx.[64] Prima neîmplinire pe care artistul a avut-o cu autoritățile române a avut loc în anul 1913, când după o întâlnire protocolară de la atelierul său cu ministrul de resort, unde s-a discutat participarea lui Paciurea la concursul pentru realizarea unui monument intitulat Patria, care trebuia să refleteze vitejia armatei române care a participat la Războiul balcanic, lucrurile nu au decurs ulterior așa cum prevedea regulamentul de participare. Astfel, Paciurea a făcut o machetă, probabil cea care s-a păstrat într-un desen aflat azi la Muzeul Național de Artă al României, care nu se făcea remarcată în restul lucrărilor prezentate de ceilalți concurenți, deoarece toate acestea erau de „dimensiuni colosale” prin comparație cu a lui. Ca urmare, artistul a făcut un memoriu de protest adresat coimisiei de avizare și și-a retras macheta din concurs și a pus-o la dispoziția juriului în atelierul său.

Din cauza atmosferei sociale încordate și sumbre care exista înainte de izbucnirea primului război mondial, precum și decesul sorei sale Ecaterina, care era bolnavă de ftizie, și a problemelor sentimentale ieșite dintr-o dragoste neîmpărtășită, Paciurea s-a îndepărtat de munca pe care o desfășura în atelierul lui. El avea o fire mândră, conștientă și plină de luciditate cu privire la talentul cu care era înzestrat. Ca atare, și-a găsit un refugiu în meditație și într-o izolare față de cei din jurul său, fără ca să-și uite prietenii vechi, pe care i-a cultivat mai mereu. În această perioadă a citit multă literatură clasică franceză și lucrări de filozofie semnate de Schopenhauer și Nietzsche, precum și versurile și scrierile lui Mihai Eminescu.

După terminarea războiului, el a militat împreună cu alți artiști mai tineri pentru reînnoirea artei românești, susținând legătura acesteia cu tradițiile spirituale ale poporului român. Folosindu-se de prestigiul pe care l-a dobândit, artistul a colaborat la înființarea Societății Arta română, la manifestațiile expoziționale pe care aceasta le-a organizat și a participat la expozițiile Societății sculptorilor români. A participat la ambele vernisaje ale societăților în anul 1919, prezentând compoziția Supliciata pe care a făcut-o în 1917, cunoscută mai târziu sub numele de Răstignita. Această lucrare relevă suferințele sorei sale Ecaterina. Alături de ea, Paciurea a mai expus și câteva himere, care au șocat audiența cu tehnica execuției și noutatea concepției, care era singulară în peisajul artistic din România. Puțini critici competenți au apreciat lucrările. Așa a fost Francisc Șirato, cel care a găsit calități doar la expresia plastică ce era caracterizată de o formă vagă „... prinsă într-un rafinat și voluptuos ritm de linii fluide”[68].[67] Răstignita, a fost lucrarea care a marcat trecerea artistului la un alt repertoriu stilistic și iconografic. Deformarea corpului uman și nu numai, a devenit din acest moment una dintre preocupările majore ale lui Paciurea, așa cum o demonstrează de altfel și desenele sale.[

În anul 1920, a participat doar din amabilitate la expoziția Societății Arta română, doar cu o sculptură foarte veche ca realizare - Bustul lui Ștefan Luchian. Acest fapt a fost cauzat de asaltul la care a fost supus de comanditari. Așa a fost colecționarul Alexandru Bogdan-Pitești, cel care era unul dintre cei mai mari susținători ai lui Paciurea și cel care i-a cumpărat cele mai multe lucrări. La el s-au regăsit mai târziu cele mai multe lucrări care au existat în vreo colecție publica sau privată. Bogdan-Pitești a avut la inventarierea colecției sale, ca urmare a decesului din 1922, unsprezece bronzuri realizate de Paciurea - Beethoven (două exemplare), Bustul lui Alexandru Bogdan-Pitești, Luchian, Sclavul, Zeul războiului, Tors, Bustul lui Eliade Rădulescu, Femeie și Bustul lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu.[70]

Ca atare, Al. Bogdan-Pitești i-a comandat sculptorului de mai mulți ani înainte două portrete, al său și unul al soției sale Mica. Paciurea a terminat comanda în vara anului 1920. Bustul Micăi Pitești fiind unul remarcabil, a fost expus în cadrul mai multor expoziții de artă românească din străinătate. Tot în vara anului 1920, a terminat și portretele lui Ibsen și lui Shakespeare, acestea fiind comenzi pe care le-a dat Teatrul Național din București. Tot acum a definitivat portretul lui Grigore Stoenescu, care a fost comandat de Biserica Madona Dudu din Craiova în anul 1916, și portretele Emmei și Grigore Gianni, comenzi funerare pentru cimitirul din Sinaia. Anul 1920 a fost încheiat cu realizările a două sculpturi, un Dac și un Roman pentru Arcul de Triumf din București care a fost improvizat cu ocazia încoronării Regelui Ferdinand I al României la Alba Iulia. O schiță în cerneală a sculpturilor există astăzi la Muzeul Național de Artă al României.

Începând din anul 1921, Dimitrie Paciurea a început să dezvăluie lumii artistice din București direcția pasionantelor căutări plastice care l-au definit în sculptura românească. Astfel, la manifestarea expoziționala a Societății Arta română, a expus șase himere, un Cap și două din portretele solicitate de Alexandru Bogdan-Pitești. Preocuparea sa, care a devenit ulterior obsesie, a ieșit și mai pregnant în evidență cu ocazia expoziției personale din anul 1922. Aici a expus numeroase himere și două din lucrările mai vechi - Ștefan Luchian și Zeul războiului. S-a dovedit, așa cum a precizat sculptorul G. Tudor, că Paciurea era un maestru al „... alegoriilor largi și condensate ca simbol”. După afirmația lui Tudor „... arta [lui Paciurea, n.r.] e una cu totul interioară, imaterială în esența ei intimă și pronunțat cerebrală”.Lucrările pe care le-a prezentat publicului vizitator, au relevat o sensibilitate foarte rafinată și chiar și criticii cei mai receptivi ai curentelor artistice înnoitoare ale vremii nu le-au înțeles.

Realizările lui Paciurea nu au fost înțelese în România, asta petrecându-se pe fondul în care cărțile lui Sigmund Freud erau deja acceptate și suprarealismul era la ordinea zilei în plastica europeană. Confrații și unii critici de artă s-au întrecut să hulească operele lui Paciurea și și-au explicat demersul artistic al sculptorului ca rod al unei viziuni care s-ar fi datorat beției. De remarcat este și faptul că nici artiștii care militau pentru o artă ieșită din canoanele vechilor tradiții, cei care susțineau cubismul și care erau grupați în jurul Integralului sau Contimporanului, nu au înțeles simbolismul și arta înnoitoare prezentată de Paciurea.

La expoziția de grup de la Maison d'art unde a participat împreună cu Cornel Medrea și Gabriel Popescu, a prezentat câteva statuete nuduri de himere, așa cum sunt Durere, azi la MNAR, și Nud, azi la Muzeul de Artă din Constanța. Cele două sunt de fapt niște reluări simbolice a lucrării mai vechi Răstignita. Ideea-simbol prezentă în aceste statuete este extrem de condensată și forma rezultată este extrem de expresivă. Nici ele nu au fost apreciate pentru calitățile lor estetice, ci doar în parte, pentru unele detalii.

Artistul a prezentat în anul 1923, din nou, un nou proiect Monumentului Eminescu, diferit structural de cel conceput în anul 1910, distrus doar după câțiva ani de la realizarea lui. La acest nou proiect, portretul poetului a fost așezat tot pe vârful unei stânci, dar în jurul lui nu a mai amplasat nuduri feminine și masculine, ci himere. Bustul lui Eminescu nu a mai fost tratat în mod obișnuit, naturalist, ci spiritualizat. Imaginea eminesciană creată de Paciurea în 1920, aflată azi la Muzeul Brukenthal din Sibiu, este cunoscută sub numele de Masca geniului. Ea fost turnată în anul 1921 și a fost distrusă în timpul transportului spre Bienala de la Veneția din 1924, unde trebuia a fi expusă. Schița în cerneală a Monumentului Eminescu se află la Secția de grafică a Muzeului Național de Artă al României.

Similar himerelor concepute până în acest an, neînțelegerea contemporaneității a fost prezentă și în cazul Monumentului corpului didactic, executat de Paciurea împreună cu Cornel Medrea. Monumentul a fost făcut din două părți. O bază constituită dintr-un sarcofag și o sculptură amplasată deasupra. Sculptura era un nud de bărbat care avea o cască pe cap și care ținea în mână o lance ce simboliza patriotismul. Soclul avea două basoreliefuri. În față era simbolul înțelepciunii figurat de zeița Minerva, iar în spate un grup de școlari și un profesor.[76] Membrii juriului au respins în unanimitate ideea unui astfel de monument în care profesorii „... umblă goi în timpul războiului și cu un iatagan în mână”. Ultima relatare aparține lui Ștefan Dimitrescu care a uitat că în alte vremuri Antonio Canova l-a reprezentat nud pe Napoleon Bonaparte într-un monument și nimeni nu s-a scandalizat, nici măcar însuși împăratul

Artistul român a participat în luna martie 1923 la o expoziție organizată de Societatea Arta română, unde a expus nouă lucrări. Toate sculpturile sale au împăcat toate gusturile criticilor și publicului vizitator, diminuând oarecum reacția de opoziție față de trei din ele Himera pământului, Himera apei și Himeră, care aveau o forță expresivă explozivă pentru acele vremuri. Cele nouă lucrări au acoperit toate genurile, de la portret, sculpturi monumentale, nud etc. Presa a comentat cu predilecție Capul de satir și Portretul lui Ibsen. Datorită succesului pe care l-a înregistrat cu Capul de satir, acesta a fost turnat de nenumărate ori în bronz datorită decorativității lui. A fost menționat în cronica de artă și Cap de fată, care era o replică în marmură a mai vechiului Portret al Mioarei Teișanu, care a fost făcut la instalarea lui Paciurea în atelierul din curtea Muzeului Aman. Lucrarea în marmură a fost realizată după patru ani de la decesul fiicei lui Mișu Teișanu, din 1916, ea având un sfârșit tragic, căzând într-un puț de petrol părăsit.

În anul 1924, Paciurea a expus multe studii, compoziții și portrete, la expoziția Societății „Cercul artistic”, la cea a Societății Tinerimea artistică, la Salonul Oficial și la Bienala de la Veneția. Toate au făcut parte din comentariile cronicilor de presă. Cea mai apreciată lucrare a fost Portretul lui Lev Tolstoi, cunoscut și sub numele Un apostol.[77] Portretul a rămas în atelierul artistului, deoarece comanditarul, noua direcție a Teatrului Național din București, nu a mai vrut să o achiziționeze pentru că, nu dorea să popularizeze un personaj cu idei progresiste în acei ani în care în România exista o opoziție declarată împotriva ideilor socialiste.[

Portretul lui Tolstoi a fost expus însă, în anul 1925, împreună cu alte două himere care au scandalizat efectiv opinia publică. Ca urmare, Paciurea a refuzat să mai participe la Salonul Oficial din anul 1926. În acel an de pauză expozițională, sculptorul s-a mulțumit să execute himere, doar pentru satisfacerea amorului propriu. A mai realizat, totuși, și câteva portrete la comandă.[79] În 1926, artistul a publicat un articol în Almanahul ziarului Târnava Mare, care a apărut la Sighișoara.[80] În acesta, Paciurea și-a expus ideile sale și concepția pe care o avea despre artă. Astfel de idei mai sunt relevate și de interviurile pe care le-a avut în presă, acolo unde mai apar și informații biografice. El a spus că arta este „... numai sentiment, suflet, ea este de esență divină”, poziționându-se astfel, pe o poziție idealistă. El a continuat afirmând că „... Arta în general trebuie să fie idealistă și imaginativă. Trebuie să punem în joc concepția noastră despre frumusețea naturii. Arta nu poate fi realistă dacă e artă”,[82] chiar dacă a amintit și că ”... natura este meșterul suprem al artei, iar sentimentul, soțul ei nedespărțit... [și că, n.r.]... simbolul mi se pare forma cea mai nobilă a ei” Crezul artistului spunea că himerele erau forma ideală de exprimare într-un înveliș simbolic a unor aspirații și a unor stări sufletești. Aprecierile critice ale publicului și ale criticii de artă nu l-au atins și el s-a mulțumit, fără să ia în considerare și unele frustrări și revolte proprii, să continue să facă himere și portrete pentru propria descătușare.

Apogeul carierei lui Dimitrie Paciurea s-a produs în anul 1927, moment în care a participat la Salonul Oficial din București cu Himera văzduhului. Acestă lucrare a fost considerată de critica de artă ca eliberarea definitivă a artistului în exprimarea plină de apoteoză a geniului eminescian reflectat de poemul Luceafărul. Paciurea a realizat în anul 1920 o schiță, pentru un monument al lui Mihai Eminescu, în care se vede viziunea himerei. Practic, această viziune a rămas în gestație timp de șapte ani, până când sculptorul a găsit forma plastică definitivă. Pivotul filozofiei lui Paciurea, privind rolul artistului în lume, se bazează pe ideea detașării lui de tot ce-i omenesc. Datorită faptului că această lucrare a primit în 1927 premiul național, critica de artă s-a năpustit pur și simplu asupra lucrării, hărțuind autorul.

        „... Himera văzduhului a pierdut astăzi puțin din patina sa aurie, stratul alb care îi acoperea chipul asemeni unei măști, vizibil pe o fotografie de epocă, precum și steaua aurie din vârful capului. Câteva din atributele acestei făpturi ar putea evoca figura Luceafărului lui Eminescu: chipul alb amintește de impasibilitatea și inaccesibilitatea sa, aripile întinse care spintecă spațiul trimit la teribila ascensiune în ceruri a Luceafărului, patina aurie poate trimite la lumina pe care acesta o degajă, iar steaua trimite la apartenența sa la universul celest. Încolăcit precum un șarpe, soclul straniu al făpturii se aseamănă cu un cocon din care himera se desprinde. Aceste circumvoluțiuni ar putea sugera valuri sau nori deasupra cărora himera plutește. Triumfătoare, întinzându-și aripile angelice subțiri, această făptură ar putea simboliza victoria spiritului asupra materiei, din care se desprinde progresiv într-un elan eliberator. Anatomia sa paradoxală interpelează spectatorul, căci ea nu este facută nici să meargă, nici să zboare. Poziția capului, care privește drept înainte și nu spre cer, limitează mișcarea ascensională, întreaga făptura fiind supusă unei rigidități hieratice și unei reci indiferențe”.

        ----- Ioana Vlasiu (coord.), Dicționarul sculptorilor din România, București, 2012, pp. 193.

Chiar dacă toată critica de artă a recunoscut în unanimitate premiul care i-a fost acordat, ea nu s-a putut abține să nu hulească lucrarea. Unii critici, cum a fost Oscar Walter Cisek, au spus că lucrarea este antisculpturală și că ea nu are ce căuta într-o expoziție de artă. Alții, cum a fost Nicolae Tonitza, au fost dubitativi apreciind că este „... de o viziune pe cât de avântată, pe atât de bizară”. Concluzia posterității despre simbolistica paciuriană este că simbolismul artistului a fost impenetrabil contemporanilor lui, care nu au înțeles sensul și tâlcul himerelor sale. Ion Jalea a explicat la Himera văzduhului că „... valurile de la baza ei, care figurează nepătrunsele vămi ale văzduhului, sunt o subtilă evocare a sentimentelor omenești dornice de a se ridica în sferele stelare”. Alte surse din 1927, vorbesc despre picioarele lungi de gazelă ale himerei că ar exprima fuga ideilor și aripile foarte mici, neputința omului de înălțare spre idealuri. Astfel, se constată o neînțelegere cvasiunanimă a simbolurilor folosite în Himera văzduhului de către contemporanii lui Paciurea, când, de fapt, ele întruchipează ideile filozofice ale geniului neînțeles din Luceafărul. Este de menționat și faptul că această himeră avea în 1927 o stea cu opt colțuri deasupra capului și fața ei era albă ca de ivoriu, nu cum este astăzi, patinată ca tot restul corpului.

În anul 1928, Paciurea a expus la Salonul Oficial o lucrare cu semnificație simbolico-filozofică intitulată Cugetarea,[ împreună cu alte sculpturi mai vechi, Himera războiului, Himera văzduhului, și cu altele mai noi, Himeră și Himera nopții.Lucrarea este cunoscută și sub denumirea Gândirea. Pusă la vânzare de către artist, sculptura a fost achiziționată de Direcția generală a artelor pentru Pinacoteca statului, la recomandarea lui Ion Theodorescu-Sion care era în acea vreme inspector general al artelor. Statuia a fost expusă la expoziția Tinerimii artistice din anul 1928. La întrebarea pe care i-a pus-o Nicolae Pora, Ce expui?, Paciurea a răspuns "... ridicând pânza ce acoperea ultima-i operă Cugetarea: - ... o jumătate de cap pe o jumătate de bust de ipsos." Statuia a mai fost expusă la Salonul oficial 1928, Retrospectiva din 1932 și Retrospectiva din 1957. În prezent, opera se află la Muzeul Național de Artă al României.


1929 - 1932 -- Declinul

Începând din anul 1928, când Dimitrie Paciurea a participat la Salonul Oficial cu himere și lucrarea filozofică Cugetarea, cronicarii de artă au refuzat să mai comenteze operele artistului, menționând doar prezența lui în expoziții. Această atitudine a cronicarilor a devenit astfel o constantă, fapt care a determinat apariția unei tăceri care s-a așternut asupra operei lui. Indiferent fiind asupra unei astfel de realități, artistul a simțit cercul neînțelegerii și al tăcerii strângându-se împrejurul său și ca urmare, s-a concentrat asupra lucrului din atelier. Dorința lui de liniște a fost însă greu de satisfăcut deoarece o boală grea l-a încercat deja de câțiva ani de zile. Singura consolare a avut-o de la Margareta Cotescu, cea cu care s-a căsătorit în anul 1932.

Cu toate că boala i-a adus suferințe majore, el a găsit resurse ca să participe la Salonul Oficial din anul 1929, la care a expus două lucrări - Cap de satir și Himeră, prima fiind foarte apreciată. În 1930, sculptorul român a deschis o expoziție personală în atelierul său din curtea Muzeului Aman, împreună cu gravorul Gabriel Popescu și pictorul Iosif Steurer, și nu a mai expus la Salonul Oficial. Încercarea sa expozițională a fost un fiasco pentru că, sezonul nu era tocmai adecvat, spațiul atelierului a fost impropriu scopului și publicul consumator de artă era refractar la himerele lui. Expoziția a trecut aproape neobservată în mulțimea manifestațiilor artistice ale acelui an. Au fost câteva remarci întâmplătoare în presă care au amintit de lucrarea Zeul Pan, care era o comandă dată de Casa școalelor pentru o fântână din curtea Școlii române de la Roma. S-a mai amintit Portretul lui Ioan (Iancu) Brezeanu și s-au mai reiterat sculpturi mai vechi, ale căror replici au fost prezente.

Despre numeroasele himere care au fost expuse, cronica plastică nu a menționat mai nimic, doar câte o observație generală sau unele negative. Convingerea lui Paciurea era că adevărata artă era un apostolat în România și ca atare, insuccesul nu l-a afectat, deoarece expoziția a organizat-o mai mult la cererea prietenilor și a soției sale. De aceea, el a fost mulțumit că a satisfăcut dorințele cunoscuților și apropiaților, dar și că a obținut noi comenzi. Pe de altă parte, artistul era frământat și nefericit pentru că boala se agravase. Cu toate acestea, el nu a lipsit de la cursurile Academiei de arte frumoase și la cele de atelier, unde stătea mai tot timpul întins pe o canapea.

În 1931, a avut o participare la Salonul Oficial mai mult simbolică, deoarece a expus doar lucrarea Zeul Pan și Cugetarea (Gândirea). În tot timpul liber, artistul era preocupat pentru definitivarea machetei Monumentului infanteriei. Acesta avea forma de obelisc pe care stătea un vultur cu aripile întinse. La baza monumentului erau figurați soldați de jur-împrejur. Din această machetă se mai păstrează astăzi un vultur și un gornist deoarece, artistul fiind supărat pe amânarea deciziei comisiei de jurizare a lucrărilor, a cerut cumnatului său să trimită o ordonanță să distrugă macheta. Cumnatul s-a întors acasă cu cele două sculpturi mici, cele care au ajuns în final în colecția postumă a soției lui Paciurea. Aceleași preocupări artistice, sculptorul le-a avut și cu privire la Monumentul lui Spiru Haret. Cu macheta acestui monument, Paciurea a câștigat premiul I la concursul organizat pentru execuție, dar nu a mai putut să-l facă deoarece a murit. Macheta Spiru Haret a fost realizată în bronz și a făcut parte mult timp din exponatele Muzeului Simu.

La începutul anului 1932, boala devenise cronică și a trebuit să se interneze în spital. În ziua de 14 mai 1932, Dimitrie Paciurea a decedat de cancer. Citind comentariile făcute de Barbu Ștefănescu-Delavrancea cu prilejul decesului lui Ion Andreescu, M. I. Guguianu a afirmat imediat după decesul sculptorului român că în acest caz a fost „... moartea cea mai demnă pentru un


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.