Politică

Vrânceanul Angel Tîlvăr, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul României, despre „viza pe muncă” în dialogul UE-Regatul Unit

Ziarul de Vrancea
27 ian 2021 1690 vizualizări
Vrânceanul Angel Tîlvăr este Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul României
Vrânceanul Angel Tîlvăr este Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul României

Angel Tîlvăr, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul României: „Trebuie continuat dialogul pe tema «vizei de muncă» în așa fel încât toți cetățenii UE să fie tratați egal de către autoritățile Regatului Unit!”

Începând cu 1 ianuarie 2021, cetățenii români, dar și cei din Bulgaria, Lituania și Slovenia, nu vor avea reducere la taxa de viză pentru muncă, așa cum se va întâmpla în cazul solicitanților de viză din 22 de state membre ale UE, la care se adaugă cei din Islanda, Norvegia, Turcia și Macedonia de Nord.

Ținând seama de faptul că de la 1 ianuarie 2021 Regatul Unit nu mai aplică principiul liberei circulații (nemaifiind stat membru UE) au fost instituite criterii speciale, dar și taxe specifice, care să ducă la obținerea unei vize care să permită studiul sau munca în Regatul Unit.

Asta nu înseamnă că țara noastră nu trebuie să continue dialogul bilateral care să ducă la apărarea intereselor românilor.

Este de menționat faptul că cetățenii europeni (inclusiv românii) care sunt acoperiți de sistemul de acordare a dreptului de ședere pe teritoriul Marii Britanii (EU Settelment Scheme-EUSS), își vor păstra, în continuare, în mare măsură drepturile existente, inclusiv accesul pe piața muncii, la educație și asistență medicală, beneficii precum locuință socială și asistența persoanelor fără adăpost.

Până la 30 septembrie 2020 au fost primite 670.600 solicitări de înscriere în EUSS din partea cetățenilor români.

Deși România este parte la Carta Socială Europeană Revizuită din 1966, nu este parte la Carta Socială Europeană din 1961, în timp ce Regatul Unit nu este parte la varianta revizuită, motiv pentru care nu aplică măsura reducerii taxei cu 55 lire, pentru cetățenii români, lucru care, cred eu, trebuie corectat.

Ținând seama de numărul mare de vrânceni care muncesc sau studiază în Regatul Unit, în 25 ianuarie 2021, în marja videoconferinței Comisiilor pentru Afaceri Europene din statele membre ale UE cu domnul Michel Barnier, fost negociator-șef al UE cu Regatul Unit, actual consilier al președintelui Comisiei Europene în materie de BREXIT, i-am solicitat acestuia să pledeze cauza românilor în ceea ce privește condițiile de viză pe care trebuie să le îndeplinească pentru a lucra în Marea Britanie, ținând seama și de faptul că românii reprezintă a doua comunitate, ca număr, după cea a polonezilor.

Angel Tîlvăr--Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul României

ELEMENTE DE BACKGROUND

În cadrul reuniunii, este de așteptat ca M. Barnier să facă o prezentare a Acordurilor privind relațiile viitoare recent semnate cu Regatul Unit (la 30 decembrie 2020), precum și a pașilor care sunt de urmat pentru implementarea adecvată a acestora. Nu este exclus ca M. Barnier să aibă referiri și la stadiul implementării Acordului de retragere a Regatului Unit din UE (intrat în vigoare la 1 februarie 2020), cu accent asupra drepturilor cetățenilor și Protocolului Irlanda/Irlanda de Nord.

Michel Barnier a fost negociatorul-șef al Uniunii pe tematica Brexit și urmează să ocupe, de la 1 februarie 2021, postul de consilier special al președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Printre atribuțiile sale se vor număra consilierea președintelui Comisiei Europene cu privire la punerea în aplicare a Acordului de ieșire a Regatului Unit din UE și oferirea de expertiză în vederea finalizării procesului de ratificare a Acordului comercial și de cooperare UE-UK de către Parlamentul European.

Acordurile UE – UK:

Negocierile între UE (desfășurate prin Comisia Europeană în calitate de negociator al Uniunii) și Regatul Unit s-au finalizat la 24 decembrie 2020, prin agrearea a  trei Acorduri care vor structura relațiile viitoare UE-UK:

Cele trei acorduri au fost semnate la 30 decembrie 2020 și sunt aplicate de la 1 ianuarie 2021. Acordurile se fundamentează pe concluziile și orientările politice ale Consiliului European din martie 2018 și pe Declarația Politică agreată de liderii europeni și premierul britanic Boris Johnson în octombrie 2019. Comisia Europeană a negociat în baza Directivelor de Negociere agreate la reuniunea Consiliului Afaceri Generale din 25 februarie 2020.

Acordul de Comerț și de Cooperare (Trade and Cooperation Agreement/TCA) reprezintă un pachet unitar de prevederi, care detaliază de o manieră cuprinzătoare (1.246 pagini) relațiile între Uniunea Europeană și Regatul Unit în multiple domenii: cooperarea economică și comercială; aplicarea legii; cooperarea judiciară în materie penală; participarea la programele Uniunii; domenii tematice de cooperare. Acordul de comerț și cooperare depășește cu mult acordurile tradiționale de liber schimb și oferă o bază solidă pentru păstrarea cooperării într-o serie vastă de domenii de interes prioritar pentru UE și care asigură protejarea intereselor cetățenilor UE 27.

Din perspectiva intereselor RO, semnalăm următoarele:

Acordul pentru schimbul de informații clasificate (Security of Information Agreement/SIA) stabilește regulile și modalitățile de schimb de informații clasificate sensibile, respectiv informații neclasificate sensibile. Similar altor Acorduri în materie încheiate de Uniune cu alte state terțe, SIA asigură gestionarea corespunzătoare a informațiilor sensibile, conform principiului consimțământului prealabil al inițiatorului, anterior divulgării informației schimbate.

Acordul privind utilizarea sigură și în scopuri pașnice a energiei nucleare asigură continuarea cooperării în materie de securitate nucleară, garanții nucleare, cercetare și dezvoltare nucleară și permite un nivel adecvat de garanții, protecție fizică și standarde de control al exporturilor. Acordul Euratom facilitează în continuare comerțul nuclear între părți și cu alte țări terțe cu care Comunitatea are acorduri de cooperare similare.

Protejarea intereselor cetățenilor europeni, implicit români a rămas un obiectiv central pentru partea română pe parcursul întregului proces de negociere. Astfel, este deosebit de important faptul că noul cadru de cooperare conține dispoziții cuprinzătoare în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și reguli unitare privind regimul de ședere de scurtă durată în Regatul Unit.

De asemenea, comportă relevanță dispozițiile economice și comerciale ale Acordului TCA, din perspectiva schimburilor comerciale bilaterale ale SMUE cu Regatul Unit. În ceea ce privește relația RO-UK, schimburile comerciale au totalizat cca. €4.2mld în 2019, în scădere față de anul anterior, pe fundalul evoluțiilor economice ale Brexit și pandemiei (exporturi €2.6mld, în scădere cu 10% față de anul anterior; importuri €1.6mld în scădere cu 5% față de anul precedent). La sfârșitul lunii iulie 2020, mai ales pe fondul problemelor generate de coronavirus, exporturile românești însumau 1,1 mld. Euro, iar importurile, 0.8 mld euro, în scădere cu 30% și, respectiv, 20% față de aceeași perioadă din 2019. La 31 iulie a.c., Marea Britanie se plasa pe locul 9 în topul investitorilor prezenți în România, valoarea investițiilor directe britanice 2,85 mlrd. euro.

Elemente de calendar

Având în vedere convenirea Acordurilor de competență exclusivă UE (EU- only), acest lucru a permis aplicarea lor cu titlu provizoriu, prin decizie a Consiliului UE, începând cu 1 ianuarie 2021. Procedurile sunt în curs de desfășurare la nivelul Parlamentului European, pentru acordul pe care instituția trebuie să îl dea pe marginea acestui document, conform competențelor stabilite prin tratate.

Examinarea Acordului a demarat în a doua săptămână din ianuarie 2021 în comisiile de specialitate din cadrul PE, acordul propriu-zis urmând să fie dat cel mai probabil în luna martie. Astfel, deși în cadrul dispozițiilor finale ale Acordului a fost stabilit termenul limită de 28 februarie 2021 pentru finalizarea tuturor demersurilor procedurale pendinte, Parlamentul European a semnalat intervalul foarte scurt de timp raportat la configurația reuniunilor din prima decadă a anului în curs, solicitând extinderea perioadei pentru finalizarea procedurilor până în luna martie 2021.

Acordul PE reprezintă un aspect important, chiar dacă doar procedural, având în vedere că negocierile sunt finalizate, iar Regatul Unit a promulgat legea de ratificare a celor 3 Acorduri la 30 decembrie 2020.

Aspect în atenție:

Având în vedere că de la 1 ianuarie 2021 Regatul Unit nu mai aplică principiul liberei circulații a persoanelor (nemaifiind stat membru UE), autoritățile de la Londra au instituit un nou sistem de imigrație aplicabil tuturor statelor membre UE, conform căruia, pentru a studia sau a munci în UK este nevoie de dobândirea în prealabil a unei vize, care poate fi obținută în baza unor criterii specifice, precum și prin plata unor taxe specifice. Noul sistem nu îi vizează pe cetățenii europeni, inclusiv români, protejați de Acordul de retragere. 

Aplicanții din 22 de SM UE (mai puțin BG, EE, LT, RO și SI) beneficiază de o reducere de 55 lire sterline la plata taxei pentru solicitările de viză de muncă. Reducerea reprezintă o măsură adoptată de autoritățile britanice în aplicarea Cartei Sociale Europene din 1961, la care Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și 22 de state membre ale Uniunii Europene sunt părți.

Ulterior, în 1996, a fost adoptată Carta Socială Europeană revizuită, care modernizează documentul juridic din 1961, România devenind parte, în mod firesc, doar la acest din urmă tratat. Cu toate acestea, Regatul Unit nu a devenit parte și la varianta revizuită, din 1996, a Cartei Sociale Europene, motiv pentru care aplică măsura vizată (reducerea de 55 de lire) numai în raport cu acele state care sunt părți la varianta din 1961 a Cartei (inclusiv cele 22 de state membre ale Uniunii Europene). Măsura nu vizează numai lucrătorii români, în aceeași situație juridică regăsindu-se și cetățenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene care au ratificat versiunea din 1996 a Cartei (Bulgaria, Estonia, Lituania și Slovenia).

Implementarea Acordului de retragere privind drepturile cetățenilor:

În contextul procesului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, autoritățile britanice au instituit un sistem de acordare a dreptului de ședere pe teritoriul Marii Britanii pentru cetățenii europeni (Eu Settlement Scheme-EUSS). Cetățenii europeni (inclusiv români) din UK care obțin statutul (pre)settled își vor păstra, în continuare, în mare măsură, drepturile existente, inclusiv în ceea ce privește accesul la piața muncii, educație, asistență medicală, beneficii, locuință socială și asistență a persoanelor fără adăpost. Astfel, pentru acordarea dreptului de ședere post-Brexit, cetățenii români trebuie să se înregistreze prin intermediul EUSS până la 30.06.2021.

Până la 30 septembrie 2020 (cea mai recentă actualizare oficială a datelor din partea autorităților britanice) au fost primite 670.600 solicitări de înscriere în EUSS din partea cetățenilor români; aceștia se mențin pe locul 2 după polonezi (773.840).

România a optat pentru sistemul constitutiv, care presupune necesitatea înregistrării cetățenilor britanici care se află pe teritoriul RO pentru a obține un nou statut în baza Acordului de retragere. Astfel, OUG 204/2020 reprezintă cadrul legal prin care sistemul a fost operaționalizat începând cu 1 decembrie 2020, instituind o perioadă de 13 luni pentru înscrierea cetățenilor britanici acoperiți de prevederile Acordului de retragere. Conform statisticilor MAI, în RO sunt înregistrați aproximativ 3.000 cetățeni britanici.

[1] Heading FOUR SOCIAL SECURITY COORDINATION AND VISAS FOR SHORT-TERM VISITS: TITLE II: VISAS FOR SHORT-TERM VISITS Article VSTV.1: Visas for short-term visits

1. The Parties note that on the date of entry into force of this Agreement both Parties provide for visa-free travel for short-term visits in respect of their nationals in accordance with their domestic law.   Each Party shall notify the other of any intention to impose a visa requirement for short-term visits by nationals of the other Party in good time and, if possible, at least three months before such a requirement takes effect.  

2. Subject to paragraph 3 and to Article FINPROV.10 [future accessions to the Union], in the event that the United Kingdom decides to impose a visa requirement for short-term visits on nationals of a Member State, that requirement shall apply to the nationals of all Member States. 

3. This Article is without prejudice to any arrangements made between the United Kingdom and the Republic of Ireland concerning the Common Travel Area.

 

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.