Politică

Liberalii vor să facă facă plângere penală împotriva primarului și secretarului municipiului pentru abuz în serviciu

Alexandra TĂTARU
27 sep 2017 1508 vizualizări

Liberalii au anunțat că vor depune plângere penală împotriva primarului Misăilă și a secretarului Eduard Corhană pentru abuz în serviciu. Aceștia acuză faptul că au asistat la disprețul acestora față de lege, în recenta ședință de Consiliu Local, și nu au dispus inițierea unor proiecte de hotărâre prin care să se constate încetarea mandatului consilierei PNL, Irina Panaite, exclusă din partid și validarea noului consilier PNL de pe lista supleanților. Din acest motiv, consilierii liberali au părăsit ședința.

 

Ședința ordinară de Consiliu Local, de marți seară, a iscat din nou conflicte între taberele adverse. Încă de la începutul ședinței, liberalii au încercat să afle de ce nu există cele două proiecte inițiate, menționând și despre faptul că au fost depuse două cereri în acest sens. Liberalii nu au crezut de cuviință că ședința ar fi legală, astfel că au părăsit-o, urmând ca cei 13 consilieri neliberali să voteze proiectele care nu necesitau două treimi din voturi. Chiar dacă secretarul municipiului, Eduard Corhană, a încercat să explice cu argumente juridice consilierilor liberali de ce nu s-au inițiat aceste proiecte și de ce nu se poate valida încă supleantul, consilierii liberali au continuat să invoce Legea 363/2004 și să precizeze că ședința a fost ilegală cât timp nu a fost recunoscută încetarea de drept a mandatului Irinei Panaite.

Între timp s-a suspendat în instanță ordinul Prefectului

La rândul său, primarul Misăilă ne-a explicat că nu avea cum să inițieze cele două proiecte invocate de liberali, cât timp Irina Panaite trebuia să primească deciziile definitive privind excluderea din PNL, dar și anularea ordinului Prefectului. ”Riscam să validăm un nou consilier și, în urma unor decizii de a doua zi, la următoarea ședință să avem 22 de consilieri, nu 21de consilieri. Consider că liberalii s-au pripit în luarea unor decizii”, ne-a explicat primarul Misăilă. Între timp, miercuri după-amiază, instanța a dat decizia de anulare a ordinului Prefectului de suspendare a mandatului consilierei Irina Anca Maria-Panaite. Edilul şef ne-a mai confirmat și faptul că tot miercuri, 27 septembrie a.c., comisia de arbitraj a PNL de la nivel național a trimis o adresă prin care a invitat-o pe Irina Anca Maria-Panaite la judecată, pe data de 4 octombrie. Oricum ar fi, probabil se va organiza o ședință extraordinară pentru rediscutarea proiectelor importante și la care consilierii liberali nu vor lipsi, cel puțin așa au precizat în cadrul conferinței de presă. Consilierii liberali și-au exprimat totalul dezacord față de circul care se tot crează în ședințele de consiliu și pentru care, potrivit declarațiilor consilierilor PSD, ar purta singura vină. ”Primarul este invitat în ședințele de Consiliu Local. El este executivul și noi legislativul. Poate să lipsească din ședințe dacă vrea. Și dacă nu e în stare să-și facă treaba ca primar, poate să-și dea demisia”, a mai adăugat și consiliera Ana Maria Dimitriu la conferința de presă de marți. Precizarea a fost făcută și ca urmare a unor declarații făcute de primarul Misăilă în altă conferință de presă organizată imediat după ședința de Consiliu Local. ”Ședința record, care avea pe ordinea de zi 88 de proiecte, a fost compromisă, mai ales în ce privește aprobarea unor proiecte foarte importante care aveau nevoie de două treimi din voturi.  Gestul consilierilor liberali este unul laș. Până în anul 2020 trebuie ca administrația locală să atragă ultimele fonduri europene pentru refacerea întregii infrastructuri. Acesta ar fi ultimul tren și nu ne mai putem permite tărăgănări”, a declarat primarul Cristi Misăilă. (A.T.)

Legat de acelați subiect PNL a emis următorul Comunicat de presă:

Plângeri penale pentru primarul CristiMisăilă și secretarul Eduard Corhană pentru abuz în serviciu.

 

Ieri, 26 septembrie, am asistat la o grosolană încălcare a legislației administrației publice locale în vigoare.

 

În conformitate cu ordinul emis de Prefectul județului Vrancea, primarul Cristi Misăilă și secretarul Eduard Corhană ar fi trebuit să procedeze la inițierea unui proiect, prin care să se constate încetarea mandatului consilierei PNL exclusă, după care trebuia întocmit un proiect privind validarea noului consilier PNL de pe lista supleanților.

 

Într-un total dispreț față de lege, primarul și secretarul municipiului au refuzat să dea curs prevederilor legale, astfel încât grupul consilierilor municipali PNL a refuzat să rămână la ședința la care ar fi trebuit să participe noul consilier local PNL de pe lista supleanților.

 

În ceea ce privește legislația lucrurile sunt foarte simple și clare. De altfel, secretarul Corhană nu a putut indica nici măcar un singur text de lege în baza căruia a refuzat să întocmească referatul aferent aspectelor invocate de către consilierii PNL în debutul ședinței, dar și prin adresele trimise la Primăria Focșani înaintea ședinței de ieri. 

 

Juridic, consilierii PNL Focșani pun, mai jos, la dispoziția publicului detalii despre aspectele legislative în baza cărora Consiliul Local este obligat să constate situația de fapt și să nu blocheze validarea unui nou consilier de pe lista supleanților.

 

Informații de background (I):

 

Legea nr. 393/2004 din 28/09/2004 actualizata privind Statutul aleşilor locali:

Art. 9. - (2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

h1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) şi h1), hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

 

Art. 12 din Legea 393/2004 prevede:

(1)Cu excepția cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2)Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de secretarul comunei sau orașului, respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al județului. Referatul va fi însoțit de actele justificative.

(3)În cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul județean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local sau județean.

Situații similare au fost reglementate de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție astfel:

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 17 iulie 2017 a fost publicată Decizia nr. 45/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Ialomița – Secția civilă în Dosarul nr. 2.446/98/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

I. Titularul şi obiectul sesizării

Tribunalul Ialomița – Secția civilă, prin Încheierea din 8 martie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 2.446/98/2016, a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile prin care să se dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept:

„Interpretarea prevederilor art. 9 alin. (3) și (4) și art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 393/2004), în sensul de a stabili dacă există o competență exclusivă a instituției prefectului pentru constatarea încetării mandatului consilierului local/județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia în situația pierderii calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărui/cărei listă a fost ales, în condițiile dispozițiilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004, sau (competența) este alternativă cu cea a consiliului local/județean, în condițiile reglementate de art. 9 alin. (3) și (4) din același act normativ”.

Pentru considerentele expuse, ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a considerat că se impune admiterea sesizării, pronunţând următoarea soluţie:

„Admite sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Tribunalul Ialomița – Secția civilă, în Dosarul nr. 2.446/98/2016 și, în consecință, stabilește că:

Dispozițiile art. 9 alin. (3) și (4) și art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează în sensul că în situația pierderii de către consilierul local sau județean a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărui/cărei listă a fost ales, prefectului îi este recunoscută competența exclusivă de a constata, prin ordin, încetarea mandatului alesului local, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, la sesizarea partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărui/cărei listă a fost ales consilierul în cauză.”

Departament Comunicare PNL Focșani, 27 septembrie 2017

 

Informații de background (II):

Nici un text de lege nu permite Primarului sau secretarului să ignore ordinul emis de Prefect și să nu întocmească un proiect privind încetarea de drept și vacantarea locului consilierului local exclus dintr-un partid politic.

Dispozițiile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 au format obiectul controlului de constituționalitate, instanța de contencios constituțional statuând, în mod constant, că dispozițiile legale criticate au ca finalitate „prevenirea migrației politice a aleșilor locali de la un partid politic la altul, asigurarea unei stabilități în cadrul administrației publice locale, care să exprime configurația politică, așa cum aceasta a rezultat din voința electoratului” (Decizia nr. 915 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 14 noiembrie 2007).

De asemenea, Curtea Constituțională a statuat că introducerea cazului de încetare a mandatului de consilier local ca urmare a pierderii calității de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales „este o consecință a dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora partidele politice contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor. Electoratul acordă votul său unei persoane, pentru a îndeplini o funcție publică la nivelul administrației locale, în considerarea programului politic al partidului din rândurile căruia face parte la momentul alegerii și pe care această persoană urmează să îl promoveze pe perioada mandatului său de consilier local sau județean.

De vreme ce alesul local nu mai este membru al partidului pe listele căruia a fost ales, înseamnă că nu mai întrunește condițiile de reprezentativitate și legitimitate necesare îndeplinirii programului politic pentru care alegătorii au optat. Prin urmare, nu se mai justifică menținerea acestuia în funcția publică” (Decizia nr. 1.167 din 11 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2008).

Într-o altă decizie, Curtea Constituțională a concluzionat ca „păstrarea calității de consilier local sau județean în ipoteza în care acesta nu mai aparține partidului pe lista căruia a fost inițial ales ar echivala cu convertirea respectivului mandat într-un mandat de independent sau aparținând, eventual, altui partid politic în care consilierul s-a înscris ulterior. Or, în condițiile actualului sistem electoral ce prevede scrutinul de listă pentru alegerea consilierilor locali și județeni, această ipoteză nu poate fi acceptată, deoarece mandatul în exercițiu, astfel continuat, nu mai corespunde voinței inițiale a electoratului, care a acordat votul său unui candidat în considerarea partidului pe care, la acel moment, acesta îl reprezenta” (Decizia nr. 280 din 23 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 16 iulie 2013).

Legea nr. 115/2015 a modificat dispozițiile art. 12 din Legea nr. 393/2004, în sensul că „Art. 12. – (1) Cu excepția cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h1), în situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptată în prima ședința ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză” și a introdus un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: ” (3) În cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h1), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul județean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local sau județean”.

Având în vedere caracterul imperativ al dispozițiilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004, conform cărora, în cazul prevăzut de art. 9 alin. (2) lit. h1), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărui/cărei listă consilierul local/județean a fost ales prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local/județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local/județean, nu poate fi reținută și competența alternativă a autorității publice locale de a emite actul administrativ de constatare a încetării de drept a mandatului de consilier, pentru cazul reglementat de art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004.

În acest context se impune precizarea că stabilirea scopului urmărit de legiuitor la emiterea actului normativ analizat, ca modalitate de interpretare a legii, nu s-a putut realiza pe baza preambulului, prevăzut de art. 43 din Legea nr. 24/2000, întrucât expunerea de motive a Legii nr. 115/2015 nu argumentează necesitatea modificării și completării Legii nr. 393/2004. Așa fiind, interpretarea dispozițiilor legale modificate urmează să se facă în raport cu dispozițiile art. 15, 59, 60, 62 și 67 din Legea nr. 24/2000 și ținând seama de caracterul specific al cazului de încetare de drept a mandatului alesului local prevăzut de art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004, precum și de rolul și atribuțiile prefectului, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 340/2004, privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 340/2004).

Evaluând contextul în care a fost adoptat actul normativ – Legea nr. 115/2015 – și scopul urmărit de legiuitor, se constată că intenția legiuitorului, în momentul modificării Legii nr. 393/2004, a fost tocmai aceea de a stabili o procedură distinctă care trebuie respectată în situația încetării mandatului alesului local ca urmare a pierderii calității de membru al partidului sau al organizației minorităților naționale pe a cărui/cărei listă a fost ales.

În concluzie, interpretarea dispozițiilor art. 9 alin. (3) și (4) și art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 este în sensul reglementării unei competențe exclusive a prefectului de a constata, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia, la sesizarea partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărui/cărei listă a fost ales consilierul în cauză.


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.