Politică

Consiliul Judeţean Vrancea a fost convocat în şedinţă ordinară luni, 15 martie 2021, la ora 10:00

Ziarul de Vrancea
11 mar 2021 1644 vizualizări

Proiectul Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea din data de 15 martie 2021 cuprinde 26 de puncte.Între aceste apar și două proiecte de hotărâre care spun aprobării consilierilor județeni transmiterea în folosință gratuită către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și respectiv Universitatea din București pe o perioada de 10 ani a unor suprafețe de teren și a unor suprafețe construite din  imobilul  Sediul Consiliul Judeţean - Prefectura Putna, aflat în domeniul public al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 71.Este vorba de alocarea gratuită a respectivelor suprafețe celor două instituții de învățământ superior de la București și Iași în vederea deschiderii unor filiale ale acestora la Focșani.

Anexa  la Dispoziţia nr. 96 din 09.03.2021                                                        

I.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI    

1. „ Desemnarea unor consilieri județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

2. „ Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

3.„ Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Județean Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

4.„ Desemnarea unui membru în  comisia de numărare și validare a votului pentru mandatul 2020-2024”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

5.„ Modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea  pentru mandatul 2020-2024”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

6. „ Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Țifești, Consiliul Local Homocea, Consiliul Local Vrâncioaia, Consiliul Local Câmpuri, Consiliul Local Dumbrăveni și finanțate din bugetul local al U.A.T.Țifești, U.A.T.Homocea, U.A.T.Vrâncioaia, U.A.T.Câmpuri și U.A.T.Dumbrăveni  pentru anul 2021”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

7. „ Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gugești, Consiliul Local Jariștea, Consiliul Local Jitia, Consiliul Local Răstoaca, Primăria Oraș Panciu, Consiliul Local Cârligele, Consiliul Local Spulber  și finanțate din bugetul local al U.A.T.Gugești, U.A.T.Jariștea, U.A.T.Jitia, U.A.T.Răstoaca, Primăria Oraș Panciu, U.A.T. Cârligele, U.A.T.Spulber pentru anul 2021”

 Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

8. „ Stabilirea pretului mediu  pentru  tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pajiste permanenta din Judetul Vrancea, pe anul 2021”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

9. „ Aprobarea Regulamentului de funcționare a Ariei naturale de interes local Crâng Petrești”  

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

10. „ Aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice, de către instituțiile din subordinea Consiliului Județean Vrancea”  

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

    11. „ Aprobarea tarifului pentru eliberarea licenței de traseu pentru fiecare vehicul necesar efectuării traseului, pentru eliberarea unui duplicat al licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate și pentru înlocuirea licenței de traseu ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului social, în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

12. „ Aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului serviciului de  salubrizare, Caietului de sarcini, Documentatiei de atribuire si a Contractului cadru pentru delegarea gestiunii serviciului de operare si management a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret si a Statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare Focsani, Adjud, Vidra, Gugesti „   

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

13. „ Solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în Municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8, judetul Vrancea din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Vrancea în domeniul public al județului Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

14. “ Aprobarea solicitării de transmitere a imobilului Corp A (P+6) 278 mp-Palat administrativ-sediul Consiliului Județean Vrancea și terenul aferent acestuia -619 mp, situat în B-dul Dimitrie Cantemir nr.1, Municipiul Focșani, județul Vrancea, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Instituția Prefectului Județul Vrancea, în domeniul public al Județului Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

15. „ Actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

16. “ Transmiterea imobilului teren şi clădiri "Centrul de plasament" identificat în  arla 8 Parcela 306, din domeniul public al judeţului Vrancea în domeniul  public al comunei Dumitrești”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

   17. „ Retragerea dreptului de administrare a Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea asupra imobilului „Punct de Ambulanță Vidra” și transmiterea dreptului de administrare către Spitalul „N.N Săveanu” Vidra”  

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

18. „ Retragerea dreptului de administrare asupra suprafețelor deținute în imobilul Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Elena Doamna" - C5 C6, C7 de către Instituția Prefectului – Județul Vrancea, Consiliul Local al Municipiului Focșani și Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea, pe durata derularii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 si C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focsani, jud. Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

19. „ Declararea de uz și interes public județean a unor imobile în vederea atestării apartenenței acestora la inventarul bunurilor aflate în domeniul public al Județului Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

20. „ Asigurarea contribuției proprii, a cheltuielilor neeligibile, a costurilor de sustenabilitate, desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea și convenția de finanțare aferent Programului de Interes Național (PIN) 2018: “Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, prin înființarea unui Centru Respiro pentru Adulți în Orașul Odobești, Județul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

21. „ Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205C peste pârâul Mera, comuna Cârligele, km. 5+865”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

22. “ Aprobarea documentației tehnico- economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu geotehnic, studiu hidrologic ), Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ205C peste pârâul Mera, comuna Cârligele, km.5+865, judetul Vrancea ”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

    23. „ Aprobarea valorii actualizate a proiectului Consolidare, restaurare şi punere în valoare  - Muzeul Vrancei – clădirea Tribunalului Judeţean cod LMI VN -II-m – A-06417 şi a cheltuielilor legate de proiect”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

24. „ Actualizarea indicatorilor tehnico-economici după elaborarea documentatiei tehnico-economice la faza de Proiect tehnic de executie si inceperea efectiva a lucrarilor de consolidare pentru obiectivul de investitie "CONSOLIDARE,  RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Voda nr. 8, Focșani”

 Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

25. „Transmiterea în folosință gratuită către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe o perioada de 10 ani, a suprafetei construite de 1130,23 mp și a unei suprafețe de teren de 1288,5 mp din imobilul  Sediul Consiliul Judeţean - Prefectura Putna, aflat în domeniul public al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani,  strada Republicii nr. 71”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

26. „ Transmiterea în folosință gratuită către Universitatea din București, pe o perioada de 10 ani, a unei suprafețe construi te  de 1205,76 mp și a unei suprafețe de teren de 1288,5 mp din imobilul Sediul Consiliul Judeţean - Prefectura Putna, aflat în domeniul public al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani,  strada Republicii nr. 71”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

  Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea                                      

    Cătălin Toma              

                                                                                                                                                                                                              

       


     Contrasemneaza,

      Secretar general al judeţului

         Raluca Dan


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.