Politică

Proiect de contract cu clasa politică:Ce revendicări are societatea civilă de la clasa politică

Silvia Vrînceanu
29 ian 2012 2259 vizualizări
Pe fondul protestelor anti-guvernamentale din Piaţa Univeristăţii, societatea civilă din Romania a ieşit din apatie şi a propus un contract cu clasa politică, document care se doreşte a fi amendat de cetăţeni u Romaniacurata.ro propune refacerea sistemului promovării pe merit la temelia administraţiei publice, prin eliminarea numirilor pe bază de pile politice u combaterea corupţiei, transparenţa administraţiei şi implicarea în supravegherea activităţii acesteia a societăţii civile alte principii care stau la baza acestui contract aflat în dezbatere pe net în aceste zile u ziarul nostru aşteaptă părerile cetăţenilor cu privire la acest demers

Acţiunile de protest din România, chiar dacă nu sînt foarte ample, constituie "un şoc" într-o ţară a cărei societate civilă părea afectată de apatie, comenta zilele trecute ziarul Le Monde, cu privire la manifestaţiile de stradă din Romania. Ei bine, după o perioadă de lungă apatie, în care  nu au constituit o voce unitară, organizaţiile societăţii civile au decis să dea mînă cu mînă, astfel încît să constituie o forţă instituţionalizată în raport cu partidele politice de la noi, care s-au dovedit mai mult decît nepăsătoare faţă de cetăţeni. Naivi sau nu, mai mulţi lideri neînregimentaţi politic speră că Romania mai are resurse să se însănătoşească şi propun un nou restart. Ca act de solidarizare cu protestele cetăţenilor din ţară, în ultima săptămînă s-a conturat ideea de a propune întregii clase politice semnarea unui contract de bună guvernare, care cuprinde o serie de revendicări ce ţin în principal de transparenţa instituţională, de lupta împotriva corupţiei şi îndepărtarea clientelei de la „borcanul cu  miere” reprezentat de bugetul statului. „Societatea civilă instituţionalizată nu are pretenţia de a negocia în numele celor aflaţi în stradă, ci vine în întîmpînarea unei idei care s-a conturat foarte clar: intensificarea luptei anticorupţie şi susţinerea fermă a principiilor bunei guvernări. În acest moment, mai mulţi reprezentanţi ai societăţii civile îi analizează conţinutul şi vor fi aduse îmbunătăţiri. De aceea, vă invităm şi pe dvs, dragi cititori, să vă spuneţi deschis părerea adaugînd propunerile dvs pe lista de revendicări”, spun cei de la Romaniacurata.ro, cei care au coagulat acest demers. Documentul ar putea sta la baza unui contract între cetăţeni şi clasa politică, aşa încît cei care ajung la putere să respecte regulile bunei guvernari şi să intensifice bătălia anticoruptie. Chiar dacă pare un vis frumos, este important ca fiecare să se implice pentru a arăta că este nevoie de consultare publică atunci cînd se iau decizii politice care afectează milioane de oameni. Ziarul de Vrancea publică astăzi cererile societăţii civile, pe care le consideră legitime. În Vrancea societatea civilă organizată aproape că lipseşte, după ce iniţiatorii unei mişcări promiţătoare de dinainte de 2007 au intrat în politică, ca aliaţi ai noii puteri politice. În cazul în care aveţi şi alte propuneri pentru iniţiatorii manifestului cetăţenesc, nu ezitaţi să ne scrieţi pe adresa ziaruldevrancea@yahoo.com sau direct la contact@romaniacurata.ro. (Silvia VRÎNCEANU)
1.    Principiul egalităţii tratamentului de către stat.
Sîntem de acord că statul trebuie să trateze egal şi nediscriminatoriu pe toţi cetăţenii din România. Acest principiu înseamnă că nici o formă de privilegii în tratament sau alocare preferenţială de resurse pentru persoane sau organizaţii nu au ce căuta în legislaţia sau practica noastră, admiţîndu-se doar că persoanele aflate în dezavantaj cronic din diferite motive pot, cu acordul societăţii, primi o compensare pentru repararea dezavantajului. Vom promova în special:
1.1.    eliminarea oricăror privilegii excesive asociate cu deţinerea poziţiilor de putere şi influenţă din stat (imunitate, scutire de taxe pentru anumite categorii, etc)
1.2.    egalitatea de acces la resursele publice pentru toţi cetăţenii, verificabilă prin audituri cetăţeneşti periodice ale serviciilor publice şi sprijinirea unor politici de corectare a accesului inegal acolo unde se constată existenţa acestuia
1.3.    finanţarea nediscriminatorie pe motive politice sau oricare alte motive a oricăror teritorii sau servicii de stat teritoriale din România
1.4.    eliminarea preferinţei politice în selectarea firmelor si organizatiilor care acced bani publici, incluzînd fondurile europene
1.5.    refacerea sistemului promovării pe merit la temelia administraţiei publice, prin eliminarea numirilor politice şi instituirea unui mecanism profesional de selectare şi promovare a cadrelor
1.6.    să nu fie persecutaţi şi nici stînjeniţi în activitatea lor magistraţii care au anchetat şi condamnat fapte de înaltă corupţie.
1.7.    construirea unui sistem de merit în interiorul partidelor politice, care sa scadă riscul ocupării unei funcţii publice a persoanelor fără competenţă.
2.    Principiul autonomiei statului faţă de interese private.
Sîntem de acord că tratamentul egal al cetăţenilor nu poate rezulta decît din absoluta neutralitate a statului faţă de interesele private, rezultat din autonomia sa faţă de acestea. Deşi acest principiu este la rîndul său consfinţit în Constituţie şi multe legi, el este frecvent încălcat în practica alocării resurselor. Ne angajăm să punem capăt acestor practici, după cum urmează:
2.1    Întărirea rolului ANI şi a cooperării ei cu societatea civilă şi presa
2.2    Lărgirea sferei incompatibilităţilor, pentru a acoperi poziţiile neremunerate din comisiile de avizare
2.3    Refacerea controlului administrativ pe o bază de cooperare cu asociaţiile profesionale, ONG-urile, deci incluzînd o componentă de societate civilă pentru a asigura obiectivitatea şi neutralitatea controlului.
2.4.   Menţinerea suspendării drepturilor materiale acordate revoluţionarilor cu brevet, care nu au fost răniţi.
3.    Principiul respectării drepturilor de asociere şi exprimare.
Deşi drepturile de asociere şi exprimare sînt consfinţite în documentele constituţionale şi tratatele semnate de România, există multe limitări date de hiperreglementare sau de reglementări cu caracter restrictiv, pe care ne angajăm să le eliminăm, de exemplu în înscrierea şi funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale şi noilor partide politice.
4.    Principiul legalităţii în formularea şi implementarea politicii publice.
Deşi în România există cadrul legislativ şi logistic al unei formulări obiective a politicii publice, lipsa de implementare sau sfidarea legii duc la propuneri şi adoptări de proiecte legislative care nu satisfac cerinţele legale de fundamentare şi consultare cu părţile interesate. Ne angajăm să includem societatea civilă în organisme comune de monitorizare a procesului redresării obiectivităţii procesului legislativ şi să stabilim măsuri de sancţiune administrativă pentru încălcarea legislaţiei în domeniul formulării politicii publice, transparenţei şi consultării.
5.    Principiul reprezentării substanţiale.
Considerăm că reprezentarea cetăţenilor nu este una formală, ci pe fond, şi de aceea:
5.1    vom descuraja traseismul politic
5.2    vom pune în practică legislaţia referitoare la consultări în formularea politicii publice, pîna acum rămasă pe hîrtie.
CONTRACTUL CU CLASA POLITICĂ 2012 – ACŢIUNI
Pornim de la ideea că există diferenţe politice legitime privitoare la mijloacele prin care aceste obiective pot fi atinse, şi că în special gradul de redistribuire al veniturilor colectate face obiectul unor diferenţe legitime de ideologie între stînga şi dreapta politică, dar că acţiunile enumerate aici transcend diferenţelor ideologice şi constituie un fundament indispensabil al oricărei guvernări.
Principiile NOULUI CONTRACT CU CLASA POLITICĂ 2012:
1.    Adoptarea iniţiativei legislative USL de a reduce la 300 numărul parlamentarilor;
2.    Adoptarea iniţiativei legislative PDL de a simplifica procedura de aprobare a percheziţiei şi trimiterii în judecată a parlamentarilor;
3.    Adoptarea iniţiativei legislative PNL de a elimina traseismul politic la parlamentari ;
4.    Retragerea şi descurajarea oricăror proiecte legislative care au dăuna transparenţei declaraţiei de avere sau ar restrange puterile ANI;
5.    Întreruperea procesului de autorizare a operaţiunilor Gold privind exploatarea Roşiei Montana, proces care a fost însoţit de ilegalităţi şi complicităţi politice, mai ales că unica autorizaţie Gold, de altfel limitată, a expirat;
6.    Decomasarea alegerilor şi desfăşurarea localelor şi parlamentarelor la termenul lor normal;
7.    Promovarea unei iniţiative legislative pentru restrîngerea imunităţii prezidenţiale la cazurile şi condiţiile imunităţii parlamentare;
8.    Investigarea abuzurilor Jandarmeriei de către o comisie parlamentară;
9.    Instituirea, în cooperare cu societatea civilă şi asociaţiile de afaceri, a unei monitorizări permanente a alocării banului public către sectorul privat, cu crearea unei liste negre pentru firmele abonate care nu respecta preţul iniţial, sau termenele, sau ambele, sub sancţiuni care pot merge pînă la interzicerea de a mai participa la licitaţii publice;
10.    Publicarea integrală şi accesibilă a tuturor achiziţiilor publice şi a plăţilor făcute din bani publici inclusiv pe site-urile fiecărei instituţii publice care participă la acest proces;
11.    Interzicerea finanţării partidelor politice de către persoane juridice;
12.     Liberalizarea condiţiilor restrictive de constituire a unui partid politic;
13.    Cooperarea cu societatea civilă pentru împuternicirea unei agenţii capabile sa prevină, identifice şi sancţioneze frauda electorală;
14.    Aplicarea integrală şi proactivă a Legii 544/2001, prin publicarea din oficiu a tuturor rapoartelor de activitate cerute de lege, ca şi a tuturor achiziţiilor publice, bugetelor şi salariilor din sectorul public; Cooperarea cu societatea civilă pentru crearea unui portal electronic pentru afişarea tuturor informaţiilor publice din oficiu: instituirea de sancţiuni administrative pentru lipsa de implementare a legii;
15.    Cooperarea cu societatea civilă pentru crearea unui portal electronic pentru afişarea tuturor informaţiilor publice din oficiu;
16.    Limitarea practicii ordonanţelor de urgenţă şi a asumării răspunderii guvernamentale;
17.    Publicarea anunţurilor de poziţii vacante din sectorul public pe site-urile Internet;
18.    Schimbarea legii manifestaţiilor publice pentru a elimina restricţiile actuale excesive;
19.    Simplificarea înscrierii unui ONG astfel încît să nu mai fie necesară o aprobare guvernamentală, cu excepţia înscrierii în registrul fundaţiilor şi asociaţiilor;
20.    Instituirea principiului răspunderii materiale pentru proasta gestionare a banului public;
21.    Să nu fie persecutaţi şi nici stînjeniţi în activitatea lor magistraţii care au anchetat şi condamnat fapte de înaltă corupţie. Aceştia să fie lăsaţi să-şi continue activitatea avînd garanţia că pot lucra eficient şi cu deplină integritate.
22.    Întărirea departamentelor care se ocupă de furnizarea răspunsurilor instituţiilor publice potrivit Legii 544/2001 astfel încît acestea să fie capabile a raspunde în cel mai scurt timp, corect şi complet, sesizărilor primite din partea cetăţenilor;
23.    Introducerea sancţiunii nulităţii de drept pentru proiectele legislative care nu respectă Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
24.    Respingerea proiectului legislativ de modificare a Legii Minelor nr. 85/2003, care ar permite companiilor miniere private să exproprieze de bună voie în numele statului;
25.    Creşterea rolului democraţiei participative, conform Tratatului de la Lisabona care accentuează rolul democraţiei participative prin crearea de noi mecanisme de interacţiune între cetăţeni şi instituţii, printre care se numără,de exemplu, iniţiativa cetăţenilor. Cerem clasei politice să prevadă mecanisme simple şi eficiente prin care iniţiativele cetăţeneşti să fie respectate şi asumate atît la nivel local cît şi parlamentar;
26.    Conform Constituţiei Romaniei şi bunei practici globale (Norvegia), pentru ca resursele naturale să nu devină o sursă de rente economice pentru „băieţii deştepţi” sau o formă de mită electorală propunem ca orice resurse naturale aflate în proprietatea statului să poată fi exploatate doar cu profit împărţit egal între toţi cetăţenii ţării.
27.    Colaboratorii fostei Securităţi, precum şi persoanele care au suferit condamnari penale pentru corupţie (chiar şi cu suspendare), să nu poată candida şi asuma funcţii publice din partea partidelor.
www.romaniacurata.ro

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 6

Adaugă comentariu
Cetatean nedumerit, acum 2728 zile, 2 ore, 36 minute, 39 secunde
Pentru Pop A. Pai daca presedintele A CERUT societatii civile sa se exprime si "sa nu lase personaje controversate" sa se exprime, ce se cheama asta? Democratie de manele. Cine sunt citeste integral
Pop A. , acum 2728 zile, 3 ore, 56 minute, 19 secunde
Traian Basescu a cerut societatii civile autentice sa isi exprime punctele de vedere si sa nu lase personaje controversate sau interesate sa se erijeze in reprezentanti ai cetatenilor. Este de salutat citeste integral
do, acum 2728 zile, 7 ore, 18 minute, 49 secunde
IN BRASOV STRAZILE SI TROTUARELE SUNT USCATE FARA PIC DE ZAPADA ,STIE CINEVA CUM SE POATE ACOLO SI LA NOI NUUUUU !!!????
Cetatean nedumerit, acum 2728 zile, 7 ore, 42 minute, 21 secunde
Romania curata cu Evenimentul zilei, cu TVR, cu Andreea Pora, cu Mircea Marian si cu alti sustinatori fatisi ai mediocritatii si marlaniei conducatoare! O fi si vreun manelist? Ca sa fie toate citeste integral
vali, acum 2728 zile, 8 ore, 30 minute, 42 secunde
Principiile societatii civile mi se par foarte corecte.Aceasta societate trebuie sa aiba rolul de arbitru intre putere si opozitie,care in momentul de fata e blocat.Daca aceste principii sunt bune citeste integral
db, acum 2728 zile, 16 ore, 38 minute, 7 secunde
Eu vreau sa vizitez saptamana viitoare planeta Marte, are cumva cineva o racheta sa-mi imprumute ? Cam asa e si cu cererile astea. Domnii care au conceput documentul ne descriu o lume imaginara in citeste integral
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.