Politică

Astăzi ne alegem parlamentarii pentru următorii patru ani

Mihai Boicu
9 dec 2016 2769 vizualizări
Vrancenii sunt chemaţi astăzi,duminică 11.12.2016 la vot să-şi aleagă reprezentanţii în Parlament.Vrancea va avea cinci deputaţi şi doi senatori.Numărul alegătorilor din Vrancea este de 317.593, care au la dispoziţie 358 de secţii de votare în judeţ.Alegătorii pot vota în intervalul orar 7.00 – 21.00.Pentru a preveni eventualele fraude electorale, numărătoarea voturilor este filmată

Duminică vrancenii îşi aleg reprezentanţii în viitorul Parlament al ţării. Vrancea va avea cinci deputaţi şi doi senatori, mai puţini decat în mandatul precedent deoarece s-a revenit la votul pe liste. În noul legislativ vor fi 308 deputaţi, cărora li se adaugă cei 18 deputaţi ai minorităţilor, şi 134 de senatori. Romanii din diaspora vor fi reprezentaţi de 4 deputaţi şi 2 senatori. Norma de reprezentare este, potrivit legii, de un deputat la 73.000 locuitori şi un senator la 168.000 locuitori, iar pentru a intra în Parlament, un partid trebuie sătreacă de pragul electoral de 5 procente.Votul pe listă înseamnă că în primă fază se vor cunoaşte parlamentarii care au trecut de coeficientul electoral, iar după aceea va mai trece o perioadă de timp pană cand se vor împărţi mandatele prin redistribuirea voturilor rămase. În ziua votului în Vrancea se va putea vota în 358 de secţii de votare. Numărul persoanelor cu drept de vot din listele electorale este de 317593. Votul începe, duminică, la ora 7.00 şi are loc pană la ora 21.00. La ora 21.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea secţiei de vot. Persoanelor care la acea oră se aflăîn sala unde se votează li se permite să îşi exercite dreptul de vot. Tot atunci, urna specială, folosită pentru persoanele care nu se pot deplasa la secţie, trebuie să fie ajungăîn secţia de vot.

Cine are drept de vot şi cu acte se votează

Potrivit legii, au drept de vot cetăţenii romani cu varsta de 18 ani, dacă această varstă a fost împlinită pană în ziua alegerilor inclusiv. Nu au drept de vot: debilii sau alienaţii mintali, persoanele puse sub interdicţie şi persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărare judecătorească definitivă. Documentele cu care se poate vota sunt următoarele: cartea de identitate, cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare. Cetăţenii romani cu domiciliul în Romania, dar care au fost înscrişi în Registrul electoral cu adresa de reşedinţăîn străinătate, îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătateîn baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării, însoţite de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea reşedinţei. Aceştia trebuie săaibă la ei unul dintre următoarele documente: paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu; paşaportul simplu temporar, cu menţionareaţării de domiciliu; paşaportul simplu electronic, cu menţionareaţării de domiciliu.

Se poate vota oriunde, dar în judeţ

 La scrutinul de duminică se va vota doar în judeţul în care avem domiciliul. Dacă alegătorul nu se află în localitatea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota în orice secţie de votare din acelaşi judeţ. La aceste alegeri se utilizează trei tipuri de liste: listele electorale permanente, în care sunt cuprinşi cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul Electoral, cu domiciliul sau reşedinţa în Romania, listele electorale suplimentare şi extras de pe lista electorală permanentă sau lista electorală suplimentară, folosit pentru votul cu urna specială. Pot solicita urna specialăcetăţenii cu drept de vot din circumscripţia electorală respectivă care se nu pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, la cererea scrisăa acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată la cea mai apropiată secţie de votare de locul în care se aflăîn ziua votării. Cererile scrise pot transmite prin intermediul altor persoane sau prin intermediul personalului de specialitate din unităţile medicale unde alegătorii se află internaţi, după caz. Preşedintele secţiei de votare poate aproba o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral care se deplaseze cu o urnă specialăşi cu materialul necesar votării. Alegătorii care sunt internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane varstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul unei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa în Vrancea. Persoanele deţinute în bazau unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale şi care au domiciliul sau reşedinţa în judeţul pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deţinere, la cererea scrisă a acestora, datatăşi semnată olograf. Prevederile se aplicăîn mod corespunzător şi persoanelor reţinute. Cererile se depun la directorul penitenciarului sau al locului de deţinere, cel mai tarziuîn preziua votării. 

Regulile care trebuie respectate la vot 

La vot trebuie respectate mai mult reguli. Este interzisă prezenţa mai multor persoane în cabina de vot, precum şi fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegătoriîn timpul exercitării dreptului de vot. Cei care încalcă aceastăregulă riscă amendă de la 600 lei la 1.000 lei. După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă ştampila de control să rămană în afară şi le introduc în urmă, avand grijă să nu se deschidă. Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. De asemenea, votul nu este anulat nici dacă buletinul de vot pentru Camera Deputaţilor se introduce în urna pentru Senat şi invers. În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încat secretul votului nu mai este asigurat atunci se înmanează alegătorului, numai o dată, un alt buletin de vot. În ziua votului sunt interzise fapte care se sancţionează cu amendă sau chiar cu închisoare. Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiei de votare – se sancţionează cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei. Este considerată infracţiune oferirea sau darea de bani, bunuri sau alte foloase, în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat, sau împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales. De asemenea, sunt infracţiuni utilizarea unei  cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals sau fapte unei persoane care votează prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegător. 

Numărarea voturilor se va filma

Pentru a preveni fraudarea alegerilor, numărătoarea voturilor se va filma. Operatorul de calculator din secţia de votare are obligaţia să ia măsuri pentru a asigura filmarea neîntreruptă a numărătorii voturilor. Tableta se va aşezaîntr-un loc fix, care să ofere o perspectivă cat mai largă asupra locului unde se numără voturile. În cazul unor defecţiuni de funcţionare ale tabletei, procesul de numărare se întrerupe şi se reia după remedierea defecţiunilor. Filmarea numărării voturilor vine după ce la alegerile locale din acest an s-a introdus sistemul de monitorizare a scrutinului, implementat de Autoritatea Electorală Permanentă. Acestea prevede că operatorul de calculator înscrie codul numeric personal în sistemul informatic şi astfel se previne o eventuală încercare de a vota de mai multe ori. 

Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile din secţiile de vot 

La toate operaţiunile efectuate de birourile electorale ale secţiilor de votat pot asista, în afară de membrii acestora, a operatorilor de calcul şi a personalului de pază: candidaţii, persoanele acreditate, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente, membrii birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor electorale şi ai Biroului Electoral Central. Persoanele acreditate sunt observatorii interni, desemnaţi de către asociaţii sau fundaţii, care desfăşoarăactivităţi de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului, acreditate de AEP, reprezentanţi ai instituţiilor mass –media romaneşti, acreditate de către AEP, delegaţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale, acreditaţi de către biroul electoral de circumscripţie. Observatorii interni şi reprezentanţii instituţiilor mass – media romaneşti pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către asociaţia, fundaţia sau instituţia mass – media romanească acreditată de către AEP, însoţite de actul de identitate.

Amenzi mari pentru nepermiterea accesului în secţie

Un aspect important este acela că la aceste alegeri emiterea ecusoanelor nu e făcută de o autoritate electorală, ci chiar de organizaţia în cauză. ”Refuzul de a permite accesul în secţia de votare al candidaţilor, persoanelor acreditate, al delegaţilor partidelor politice acreditaţi, al membrilor birourilor şi oficiilor electorale şi al reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente pentru a asista la desfăşurarea operaţiunilor electorale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 4500 lei”, se arată în materialul de instruire elaborat de AEP pentru preşedinţii şi locţiitorii birourilor secţiilor de votare. La scrutin se pot efectua sondaje la ieşirea de la urne, iar operatorii de sondaj au acces în imobilul în care funcţionează secţia de votare şi în zona de protecţie de 50 de metri a acesteia, fără a avea acces în interiorul localului de vot. De exemplu, aceştia pot staţiona în holul şcolii, dar nu în sala de clasă unde se află secţia de votare

Unde se pot sesiza neregulile electorale

Eventualele nereguli care se pot produce în ziua votului pot fi sesizate la numărul unic de urgenţă l 112. De asemenea, organizaţiile societăţile civile se implicăîn corectitudinea alegerilor. Expert Forum, în parteneriat FunkyCitizens va organiza un centru de informare şi asistenţă electorală. Cei interesaţi au la dispoziţie platforma www.votcorect.ro şi numărul de telefon Telverde 0800 080 200, prin intermediul cărora se va răspunde celor mai frecvente întrebări legate de ziua votului şi se va oferi asistenţă pentru sesizarea neregulilor. Apelurile sunt gratuite din reţelele Telekom (Romtelecom, Cosmote), Orange, Vodafone, RDS şi UPC. ”Platforma www.votcorect.ro conţine un formular prin care orice cetăţean poate sesiza nereguli din campania electorală sau din ziua votului. Fiecare dintre sesizările transmise va fi atent analizată, vom răspundeşi vom acorda asistenţă, dacă este cazul. Platforma va include şi o secţiune cu răspunsuri la întrebările cele mai frecvente legate de votare: proceduri de vot, proceduri legate de organizarea alegerilor, decizii ale birourilor electorale, regulile de observare sau cele de sesizare a neregulilor”, spun reprezentanţii Expert Forum. (Mihai BOICU)

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.