Politică

Ministerul Dezvoltării a “rectificat” bugetul: peste 5 milioane de euro pentru Vrancea

Ziarul de Vrancea
21 iun 2015 2904 vizualizări
45 de localităţi, plus Consiliul Judeţean, beneficiază de 23,9 milioane lei pentru investiţii u banii merg către drumuri, poduri, alimentări cu apă şi şcoli u cu excepţia comunei “liberale” Jariştea, doar primarii PSD au primit fonduri

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a actualizat lista investiţiilor finanţate în acest an, iar Vrancea primeşti mult mai mulţi bani decât se anunţase iniţial. Suma a crescut de la 2 milioane lei, la 23,9 milioane lei, prin finanţarea lucrărilor care au început în anii trecuţi. 45 de localităţi primesc bani, din care 42 sunt din mediul rural. În timp ce foarte multe dintre localităţile conduse de primari de la PSD au fonduri pentru demararea, continuarea sau finalizarea unor investiţii, de la PNL doar comunei Jariştea i-au fost alocaţi bani. Numărul localităţilor rurale conduse de primari PSD care beneficiază de investiţii finanţate de MDRAP este în realitate mai mare, deoarece Consiliul Judeţean Vrancea a primit fonduri de câteva milioane de lei pentru nouă investiţii realizate în rural, în special în zona de munte a judeţului. Lucrările finanţate sunt pentru modernizarea unor drumuri, apă, canalizare, dar şi, într-o mai mică măsură, pentru unităţi de învăţământ. 

Comune cu trei finanţări 

Două comune din judeţul nostru au primit fonduri pentru câte trei obiective de investiţii. Localităţile “norocoase” sunt Gugeşti şi Vrâncioaia. Pentru Gugeşti s-au repartizat 278.893 lei pentru modernizare străzi în zona Satu Nou şi Cartierul Sinistraţi, 600.270 lei pentru modernizare străzi în zona Satu Vechi şi Centru şi 165.000 lei pentru extindere canalizare în sistem vacuumatic în satul Oreavu. La Vrâncioaia sunt finanţate lucrările la drumuri şi alimentare cu apă: modernizare drumuri de interes local – 204.500 lei, modernizare drum local Vrâncioaia – Ploştina – 106.385,54 lei, alimentare cu apă în satele Spineşti şi Bodeşti – 275.000 lei. Alte comune au obţinut aprobare pentru finanţarea a câte două investiţii. În această situaţie se află Cîmpuri, Paltin, Păuleşti, Spulber, Tulnici şi Vîrteşcoiu. De exemplu, la Tulnici se realizează canalizare, reţele colectare şi staţie de epurare la Coza, precum şi etapa a II-a a reabilitării şi extinderii sistemului de alimentare cu apă în comuna Tulnici. 

 

CJ a primit câteva milioane de lei 

 

Cei mai mulţi bani pentru o investiţie în mediul rural i-a primit comuna Vîrteşcoiu. Pentru modernizarea a trei străzi, localitatea beneficiază de o finanţare de 684.298 lei. Gugeştiul a obţinut la rândul său peste 600.000 lei pentru lucrări la străzi, în timp ce la Paltin, cu aceeaşi sumă, se modernizează drumurile comunale. Consiliul Judeţean Vrancea are parte de cele mai importante fonduri pentru investiţii. Cea mai mare sumă este de 3,2 milioane lei pentru continuarea lucrărilor de modernizare a DJ 205D Valea Sării – Năruja – Paltin – Nereju – Brădăceşti. Pentru modernizarea DJ 205 E Vidra – Vizantea Livezi – Cîmpuri s-au alocat 2,7 milioane lei. CJ a mai primit peste 1,2 milioane lei pentru reabilitarea şi reconstrucţia obiectivelor de infrastructură din zona localităţilor Paltin, Doaga, Valea Sării. Podul din beton armat pe DJ 203 H peste râul Râmnicu Sărat, la Dumitreşti, beneficiază la rândul său de o alocare financiară de 1,1 milioane lei. 

 

LISTA obiectivelor de investiții din Programul național de dezvoltare locală finanțate în anul 2015 - Etapa I

JUDEȚUL VRANCEA lei

Nr. crt. Denumirea unității administrativ-teritoriale Denumirea obiectivului de investiții Alocații de la bugetul de stat în anul 2015

1 Adjud Reabilitarea străzilor Alexandru Ioan Cuza, 1 Mai, Mihai Eminescu şi Vânători oraş Adjud, judeţul Vrancea 501.090,94

2 Bîrseşti Retele distributie apa etapa II comuna Bîrseşti, judetul Vrancea 316.525,08

3 Bolotești Refacere acoperiș școală 80.000,00

4 Bordeşti Modernizare DC 158 km0A960-2A145, comuna Bordeşti, judeţul Vrancea 200.000,00

5 Broşteni Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă cu program normal, sat Broşteni, comuna Broşteni, judeţul Vrancea 50.000,00

6 Cîmpuri Reabilitare Şcoală Generală nr.1 în comuna Cîmpuri, judeţul Vrancea 50.000,00

7 Cîmpuri Modernizare şi extindere alimentare cu apă comuna Cîmpuri 10.903,00

8 Corbiţa Înfiinţare sistem alimentare cu apă în satele Şerbăneşti şi Corbiţa, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea 161.569,57

9 Coteşti Modernizare drumuri comunale, drumuri de interes local şi pod din beton armat pe DC147 peste pârâul Dâlgov, comuna Coteşti, judeţul Vrancea 557.457,97

10 Dumbrăveni Modernizare drum comunal DC 158 şi drum de interes local DC 158 -Mănăstirea Recea 186.600,00

11 Dumitreşti Modernizare reţele de drumuri în comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea 60.030,00

12 Fitioneşti Sistem centralizat de alimentare cu apă în scop potabil şi menajer în satul Ciolăneşti, comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea 13.754,20

13 Garoafa Modernizare drumuri de interes local 29.720,00

14 Goleşti Modernizare străzi, comuna Goleşti 466.839,40

15 Gologanu R.K. acoperiş şi lucrări de izolare termică şcoală gimnazială profesor general Gheorghe Gheorghiu 100.000,00

16 Gugeşti Modernizare străzi în zona Satu Nou şi Cartierul Sinistraţi 278.893,45

17 Gugeşti Modernizare străzi în zona Satu Vechi şi Centru 600.270,59

18 Gugeşti Extindere canalizare în sistem vacuumatic sat Oreavu 165.000,00

19 Gura Caliței Modernizare DC165, sector DJ 204P- Raşca, km0A000-3A500 103.958,00

20 Jariştea Modernizare DC 133 , comuna Jariştea , judeţul Vrancea 167.053,00

21 Judeţul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea Modernizare DJ 205E Vidra- Vizantea Livezi- Cîmpuri 2.785.184,60

22 Judeţul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea Lucrări de aducerea podului pe DJ 205B, km43A750 peste râul Putna, la starea tehnică iniţială 67.765,85

23 Judeţul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea Reabilitarea şi reconstrucţia obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităţilor Paltin, Doaga, Valea Sării 1.246.092,53

24 Judeţul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea Continuare de lucrări modernizare DJ 205D (Valea Sării - Năruja - Paltin - Nereju - Brădăceşti) 3.258.540,94

25 Judeţul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea Refacere si consolidare corp drum DJ 205 R, km.28A130, comuna Poiana Cristei 800.000,00

26 Judeţul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea Construire pod din beton armat pe DJ 203H peste râul Râmnicu - Sărat, km. 27A700, comuna Dumitreşti 1.122.000,00

27 Judeţul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea Construire pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Pețic, km 8A350, sat Năruja, comuna Năruja, județul Vrancea 800.000,00

28 Judeţul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea Construire pod din beton armat pe DJ 241F peste râul Zeletin, la km. 12A060, sat Plăcinţeni, comuna Boghești, judeţul Vrancea 800.000,00

29 Judeţul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea Lucrări de consolidare şi reabilitare a podului din beton armat peste râul Râmna, apărare de mal şi lucrări la albie, pe DJ 204P, km.15A567, comuna Gura Calitei 800.000,00

30 Măicăneşti Construire staţie de epurare, reţele colectoare, canalizare comuna Măicăneşti, sat Măicăneşti, judeţul Vrancea 130.000,00

31 Mera Reabilitare şcoală nr.1 şi construire grup sanitar şi grădiniţă 50.000,00

32 Milcovul R.K. Grădiniţă Milcovul 50.000,00

33 Moviliţa Modernizare reţele de drumuri în comuna Moviliţa 202.780,00

34 Năneşti Modernizare drumuri de interes local în satele Năneşti şi Călienii Noi, comuna Năneşti, judeţul Vrancea 221.040,00

35 Negrileşti Construire  sediu primărie, comuna Negrileşti, judeţul Vrancea 406.734,00

36 Nereju Modernizare DC 106 Nereju – Păvălari 50.000,00

37 Nistorești Alimentare cu apă comuna Nistorești 208.000,00

38 Obrejiţa Grădiniţă cu program normal, 3 săli clasă, comuna Obrejiţa, judeţul Vrancea 75.000,00

39 Odobeşti Modernizare şi reabilitare reţea stradală în oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea 184.680,00

40 Odobeşti Reabilitare infrastructură stradală oraş Odobeşti, judeţul Vrancea 1.002.938,85

41 Paltin Modernizare străzi în comuna Paltin, judeţul Vrancea 600.000,00

42 Paltin Extindere reţele alimentare cu apă , mărirea capacităţii de înmagazinare  şi a sursei , comuna Paltin , judeţul Vrancea 300.000,00

43 Panciu Extindere reţea canalizare menajeră şi realizarea unei staţii de epurare a apelor uzate în spaţiul rural al oraşului Panciu, judeţul Vrancea 21.446,38

44 Păuleşti Modernizare drum de interes local în comuna Păuleşti, judeţul Vrancea 400.518,01

45 Păuleşti Modernizare şi extindere alimentare cu apă, comuna Păuleşti, judeţul Vrancea 185.000,00

46 Poiana Cristei Modernizare drum comunal DC152, km 0A000 - km 1A470, comuna Poiana Cristei, județul Vrancea 241.272,00

47 Popeşti Alimentare cu apă în satul Popeşti 228.904,56

48 Răcoasa Modernizare drumuri de interes local în comuna Răcoasa, judeţul Vrancea 65.750,00

49 Reghiu Modernizare drum vicinal sat Scoruş, comuna Reghiu, judeţul Vrancea 262.900,00

50 Soveja Reabilitare şi modernizare  DC 58:DJ 205L - Rucăreni - DN 2L, km: 0A000-3A600 99.323,98

51 Spulber Alimentare cu apă sat Spulber 154.171,76

52 Spulber Alimentare cu apă satele Ţipău, Păvălari şi Carsocheşti, comuna Spulber, judeţul Vrancea 130.082,83

53 Suraia Modernizare străzi în zona centru Suraia 87.763,00

54 Tănăsoaia Modernizare DC 18 Feldioara – Covrag 287.750,00

55 Tătăranu Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătăranu, judeţul Vrancea 19.896,00

56 Tîmboieşti Modernizare drum de interes local satele Slimnic şi Pădureni 30.587,00

57 Tulnici Canalizare, reţele colectoare şi staţie de epurare Tulnici - Coza 442.030,91

58 Tulnici Reabilitare şi extindere sistem alimentare cu apă comuna Tulnici, judeţul Vrancea, etapa a II-a 244.473,90

59 Vidra Modernizare DC63 Tichiriş (DN2D) - Viişoara 351.990,15

60 Vîrteşcoiu Modernizare drumuri în interiorul comunei Vîrteşcoiu: str. Olanelor, str. Maior Ghe. Pastia, str. Troiţei, str. Garofiţei (parţial) şi str.Matului (parţial) 684.298,15

61 Vîrteşcoiu Renovare clădire în vederea schimbării destinaţiei din magazin universal în grădiniţă cu program prelungit 100.000,00

62 Vrâncioaia Modernizare drumuri de interes local în comuna Vrâncioaia 204.500,00

63 Vrâncioaia Modernizare drum local Vrâncioaia - Ploştina, km 0A000 - 2A000 106.385,54

64 Vrâncioaia Alimentare cu apă satele Spineşti şi Bodeşti 275.000,00

65 Vulturu Reabilitare Şcoală Gimnazială Vulturu şi construire magazie pentru lemne, sat Vulturu, comuna Vulturu 100.000,00

TOTAL 23.984.466,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 2

Adaugă comentariu
rrom, acum 2664 zile, 7 ore, 24 minute, 11 secunde
la timboesti cand se repara podul din satul slimnic care face legatura cu satul cornetul,va rugam sa faceti ceva si pentru noi casuntem uitati de primarita,suntem vizitati de ea numai in campanie
Alina, acum 2664 zile, 7 ore, 37 minute, 37 secunde
"Doar Jaristea"....dar Movilita a trecut la PSD sau cei din redactie nu cunosc situatia politica ?! Oricum orice alocare se face pe baza de proiect si in functie de sursele multianuale ...
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.