Educație

31 August -Ziua limbii române

Anton Soare
31 aug 2021 1821 vizualizări
Foto:arhiva ZdV .Credit foto:stiri.md
Foto:arhiva ZdV .Credit foto:stiri.md

La 31 august în România, Republica Moldova şi în toate comunităţile româneşti din lume este sărbătorită Ziua Limbii Române. Data de 31 august are o deosebită semnificaţie pentru toţi românii de pretudindeni nu doar pentru fraţii din Moldova unde a avut loc evenimentul care a determinat ca această data istorică să fie aleasă ca zi a limbii române.

La sfârșitul anilor ʼ80 din secolul trecut, mișcarea națională revoluționară de cucerire a independenței luase o deosebită amploare în Republica Moldova. La 27 august 1989 peste 700 000 de moldoveni au participat la Marea Adunare Națională din Chișinău, organizată de Frontul Popular din Moldova, la care s-au prezentat mai multe revendicări naționale, printre care cele legate de recunoașterea limbii române ca limbă de stat și grafia latină erau prioritare. Ca urmare a solicitărilor participanților la Marea Adunare Națională, Sovietul Suprem al R.S.S. Moldovenești a adoptat la 31 august 1989 Legea prin care se decreta limba moldovenească drept limbă de stat. Printr-o altă lege se renunța la grafia chirilică și se revenea la alfabetul latin. Ambele legi afirmau explicit că limba moldovenească este identică cu limba română.

Un an mai târziu, la 23 iunie 1990, Parlamentul Moldovei a instituit ziua de 31 august ca sărbătoare națională „Limba noastră cea română“.

Rolul și locul limbii române ca limbă de stat a Republicii Moldova, după încă un an au fost reliefate și în Declarația de Independență adoptată la 27 august 1991. Dar, cum lucrurile nu merg foarte bine întotdeauna, în 1994 denumirea a fost schimbată de guvernul agrarian în „Limba noastră“, elimindu-se pe deplin justificatele cuvinte „cea română“.

Din 1994 o parte din poezia lui Alexei Mateevici, „Limba noastră“, restructurată pe cinci strofe a câte patru versuri (strofele 1, 2, 5, 8 și 12), a fost aleasă ca imn national al Repubicii Moldova. Această alegere cât și poezia în sine constituie un deosebit elogiu adus limbii române și un îndemn pentru prețuirea ei.

În anul 2011 o serie impresionantă de asociații și organizații ale comunităților românești din Serbia, Bulgaria, Ungaria și Ucraina au decis ca 31 august să fie sărbătoare națională – Ziua Limbii Române, și au solicitat tuturor celorlalte comunități românești din întreaga lume să procedeze la fel. Inițiativa comunităților românești din aceste patru țări a fost pusă în practică începând cu anul 2012.

La noi în țară, prin senatorul Viorel Badea, în 2011 s-a inițiat propunerea legislativă ca la 31 august să fie sărbătorită Ziua Limbii Române, care a fost votată la 6 decembrie 2011 în Senat și la 19 februarie 2013 în Camera Deputaților. Legea a fost promulgată de președintele României la 13 martie 2013 și publicată în Monitorul Oficial la 18 martie 2013 cu nr. 53/2013. În expunerea de motive se arăta: „Importanța limbii române nu trebuie marginalizată de tendințele actuale către globalizare, deoarece limba română reprezintă fundamentul identității naționale, un punct deosebit de important pentru consolidarea unei societăți puternice și unite“.

În Legea nr. 53/2013 se arată: „Ziua limbii române poate fi marcată de către autoritățile și instituțiile publice, inclusiv de reprezentanțele diplomatice și institutele culturale ale României, precum și de către alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific“.

Dintre limbile romanice, limba română este a cincea ca număr de vorbitori pe tot globul după spaniolă, portugheză, franceză și italiană.

Pe plan internațional la 21 februarie este sărbătorită Ziua Internațională a Limbii Materne. Această celebrare a fost instituită cu ocazia Conferinței Generale a UNESCO din 17 noiembrie 1999 și a fost recunoscută de Adunarea Generală a Națiunilor Unite din 16 mai 2009 printr-o rezoluție în care anul 2008 se proclama anul internațional al limbilor.

Încă din adolescenţă am fost un colecţionar de aforisme, cugetări, citate şi proverbe. Sărbătorirea limbii române îmi oferă plăcutul prilej să prezint o serie de citate pe care le-am cules de-a lungul anilor despre limba maternal (naţională), în general, şi limba română, în particular.

Limba maternă (națională)

„Limba este cartea de nobleţe a unui neam.”   VASILE ALECSANDRI

„Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc.”   VASILE ALECSANDRI

„Numesc limbă frumoasă limba cu ritm, armonie şi cânt.”   ARISTOTEL

„Limba însă e mai cu deosebire [baza] pe care este întemeiată naţionalitatea.”   GEORGE BARIŢIU

„Graiul este temeiul unui popor, el este forţa de coeziune a unui neam.”   ION BIANU

„Pentru ca o limbă să aibă un temei viu, ea trebuie să fie adânc înrădăcinată în cultura populară; trebuie să-şi tragă hrana din viaţa sufletească a acestui popor, cum un copac se hrăneşte din seva pământului.”   ION BIANU

„Limba este întâiul mare poem al unui popor.”   LUCIAN BLAGA

„Nu locuieşti într-o ţară, locuieşti într-o limbă.”   EMIL CIORAN

„În viaţa unui popor pot foarte multe să lipsească la început: cultura, industria, ştiinţa, arta şi altele; dar limba nu poate să lipsească niciunui popor; ea se naşte odată cu el, creşte şi se dezvoltă, înfloreşte şi se vestejeşte, îmbătrâneşte şi moare o dată cu poporul.”   TIMOTEI CIPARIU

„Graiul neamului poartă de multe ori în elementele lui istoria vieţii poporului în faptele ei cele mai intense.”   C. DAMIANOVICI

„Liturghia în limba maternă este un factor de unificare spirituală națională, de dezvoltare a identității și conștiinței naționale și a culturii românești.”   PATRIARHUL DANIEL

„Limba este cheia fermecată cu care descui o ţară şi cunoşti un popor.”   VICTOR DUŢĂ

„Limba este un oraş la construirea căruia fiecare om a adus câte o cărămidă.”   RALPH WALDO EMERSON

„Limba cultă a unui popor e, aşadar, o abstracţiune şi o unealtă artificială comparată cu dialectele vii şi totdeauna în mişcare a poporului.”   MIHAI EMINESCU

„Limba strămoşească e o muzică.”   MIHAI EMINESCU

„Măsurariul civilizaţiei unui popor este limba.”   MIHAI EMINESCU

„Nu noi suntem stăpâni ai limbii ci limba este stăpâna noastră.”   MIHAI EMINESCU  (după o altă sursă această afirmaţie îi este atribuită lui CONSTANTIN NOICA)

„Limbile sunt creaţii spontane, opera popoarelor.”   ANATOLE FRANCE

„În limba populară se simte adevăratul geniu al limbei.”   ION HELIADE RĂDULESCU

„Limba singură uneşte, întăreşte şi defineşte naţiunea.”   ION HELIADE RĂDULESCU

„Ocupaţi-vă, vorbiţi şi scrieţi, junilor, în limba naţională; ocupaţi-vă a o studia, a o cultiva, […] ocupaţi-vă de dânsa mai nainte de toate şi nu veţi face prin aceasta decât cea mai fundamentală politică, veţi pune fundamentele naţionalităţii.”   ION HELIADE RĂDULESCU

„Cine cunoaşte perfect limba poporului său, cu toate fineţele şi tainele ei, posedă, prin chiar aceasta, spiritul specific al poporului său.”   GARABET IBRĂILEANU

„Cu cât un popor a fost mai puţin civilizat, cu atât are mai multe cuvinte străine în limbă.”   GARABET IBRĂILEANU

„În toată lumea, unitatea completă sufletească a unui popor se desăvârşeşte prin limba literară.”   GARABET IBRĂILEANU

„Limba unui popor e reflexul stării de civilizaţie şi de cultură a acelui popor.”   GARABET IBRĂILEANU

„Fiecare om care vorbeşte o limbă, care se împărtăşeşte cu alţii din amintirile aceluiaşi trecut, care s-a deprins a trăi cu oameni de acelaşi fel cu dânsul în ceea ce priveşte înfăţişarea şi felul de a vorbi are nu numai dreptul, dar şi datoria de a iubi, înainte de toate, poporul a căruia este această limbă şi această amintire istorică.”   NICOLAE IORGA

„Limba este fiinţa vie care ne vine din timpurile cele mai depărtate ale trecutului nostru, ea este cea mai scumpă moştenire a strămoşilor care au lucrat, generaţie de generaţie, la elaborarea acestui product sufletesc.”   NICOLAE IORGA

„Numai limbile moarte au dicţionare neîntregi, şi totuşi complete şi definitive.”   NICOLAE IORGA

„Pecetea meleagurilor în care te-ai născut rămâne întipărită în minte şi în inimă, ca şi în limbă.”   LA ROCHEFOUCAULD

„Limba este focul în care reprezentările obiectelor îşi mistuiesc toată materialitatea şi nu lasă decât ideea lor abstractă şi generală.”   TITU MAIORESCU

„Dacă îi vorbeşti unui om într-o limbă pe care o înţelege, cuvintele tale vor ajunge la mintea lui. Dacă îi vorbeşti în propria lui limbă, cuvintele ajung la inima lui.”   NELSON MANDELA

„Adevărata dragoste de patrie este de neconceput fără dragostea pentru limba ei.”   K. G. PAUSTOVSKI

„Orice limbă este oglinda sufletului naţiunii care o creează.”   ION PILAT

„Limba înregistrează […] veşnica istorie a omului şi a evoluţiei lui; a treptelor de dezvoltare a culturii sale şi a cunoştinţelor lui privitoare la natură şi spirit.”   ST. LUDWIG ROTH

„Când ai de a face cu un copil, trebuie să-i vorbeşti pe limba lui.”   RUMI

„Limba este sufletul unei naţii; limba este expresia vie a ideilor, a sentimentelor, a gândirii.”   LEV TOLSTOI

„Limba se dezvoltă odată cu cultura.”   LEV TOLSTOI

„Limba nu este compusă din simple cuvinte, ci din sensurile depozitate în cuvinte. Limitele cuvintelor sunt limitele sensurilor lor.”   CONSTANTIN TSATSOS

„Nivelul culturii unui om este direct proporţional cu nivelul de cultivare a limbii sale.”   CONSTANTIN TSATSOS

„Ideile noastre sunt mai pline de imperfecţiuni decât limba.”   VAUVENARGUES

„Acolo unde sfârşeşte caracterul unui popor subjugat, acolo sfârşeşte şi caracterul limbii sale.”   GRIGORE VIERU

„Ce este limba unui popor? Este prietenia, fraternitatea şi iubirea dintre cuvinte. Poate că singura prietenie şi singura iubire cu adevărat sacră şi durabilă.”   GRIGORE VIERU

„Eternitatea capătă un sens concret atunci când conştientizezi că nu poţi sări în ea peste credinţa, limba, istoria şi bunăstarea moravurilor tale.”   GRIGORE VIERU

„Inşii care luptă împotriva limbii lor trebuie îngropaţi, când mor, în locuri cât mai ferite şi cât mai adânci, ca pe cei seceraţi de ciumă.”   GRIGORE VIERU

„Limba unui popor este chiar sângele acelui popor.”   GRIGORE VIERU

„Limba este creaţia omului prin Dumnezeu.”   GRIGORE VIERU

„Nici o istorie a nici unui neam nu poate fi mică şi neînsemnată măcar şi pentru faptul că fiecare naţiune este creatoarea unei limbi, ceea ce înseamnă că este deţinătoarea celei mai de seamă comori.”   GRIGORE VIERU

„Nu cred că există vreun popor fără de geniu, de vreme ce fiecare popor are limba sa.”   GRIGORE VIERU

„Toate zilele mele izvorăsc şi se înalţă din adâncul şi din puterea Limbii Materne”.   GRIGORE VIERU

„Un scriitor nu poate învia decât în limba în care a murit. ”  GRIGORE VIERU

„Ignorând limba unui popor, îi ignori, în fond, cultura.”   MARIN VOICULESCU

„În fiecare limbă se răsfrânge filozofia poporului căruia îi aparţine.”   MARIN VOICULESCU

„Limba este şi mama şi fiica unei culturi naţionale.”   MARIN VOICULESCU

„Limba naţională ţine de intimitatea şi esenţialitatea propriei culturi.”   MARIN VOICULESCU

„Limba nu este numai un mijloc de comunicare, ci, în egală măsură, şi de simţire.”   MARIN VOICULESCU

„Prin limbă ne destăinuim lumii.”   MARIN VOICULESCU

„Studiind limba unei naţii, afli rădăcinile acesteia.”   MARIN VOICULESCU

„Învaţă o nouă limbă şi vei avea un nou suflet.”  Proverb ceh

Limba română

„Limba noastă-i o comoară, / Eu zic să o păzim, flăcăi, / Că astăzi pe diferite căi / Vin unii şi o … omoară!”   DAVID BOIA

„Trăiască frumoasa şi cumintea limbă românească! Fie în veci păstrată cu sfinţenie această scumpă Carte-de-boierie a unui neam călit la focul atâtor încercări de pierzanie.”   ION LUCA CARAGIALE

„Să treci de la limba română la limba franceză e ca şi cum ai trece de la o rugăciune la un contract.”   EMIL CIORAN

„Cel puţin să ne adunăm la părinţii noştri, cu acea mângâiere că nu am trădat cea mai scumpă creditate, fără de care nu am mai fi demni de a ne numi fiii lor: limba românească.”   TIMOTEI CIPARIU

„Dar nestrămutaţi strămoşii / Tot cu arma-n mâini au stat; / Au văzut şi munţi de oase, / Şi de sânge râuri roşii, / Dar din ţara lor nu-i scoase / Nici potop şi nici furtună. / Graiul lor de voie bună / Nu l-au dat! ”  GEORGE COŞBUC

„Sus ridică fruntea, vrednice popor! / Câţi vorbim o limbă şi purtăm un nume, / Toţi s-avem o ţintă şi un singur dor – / Mândru să se-nalţe peste toate-n lume / Steagul tricolor!”   GEORGE COŞBUC

„Limba română a fost mereu liantul viu dintre credinţă, cuget şi simţire. ”  PATRIARHUL DANIEL

„Carpatul ţi-a fost leagăn şi amvon, / Recolte minunate îţi destină / Vestigiul dac şi farmecul slavon, / Înfipte-n armătura sa latină.”  VICTOR EFTIMIU

„Orice ar fi, pasiune sau dorinţă, sete sau foame de experienţă reală, toate acestea se pot exprima în limba română prin cuvântul dor, care a devenit expresia oricărei dorinţe şi care implică fiinţa umană în totalitatea sa. ”  MIRCEA ELIADE

„Limba este însăşi floarea sufletului etnic al românimii.”   MIHAI EMINESCU

„Limba română la sine acasă e o împărăţie bogată, căreia multe popoare i-au plătit bani în aur. A o dezbrăca de averile pe care ea le-a adunat în mai bine de 1000 de ani, înseamnă a o face din împărăteasă cerşetoare.”   MIHAI EMINESCU

„Să ne ţinem de limba, de istoria noastră, cum se ţine un om, în primejdie de a se îneca, de prăjina ce i se aruncă spre scăpare.”   MIHAIL KOGĂLNICEANU

„Suvenirile srămoşeşti nu pot să ne strice […], trebuie să fim mândri de vechea slovă a strămoşilor noştri.”   MIHAIL KOGĂLNICEANU

„Ţălul nostru este realizaţia dorinţii ca românii să aibă o limbă şi o literatură comună pentru toţi.”   MIHAIL KOGĂLNICEANU

„Doamna noastră, Limbă Românească, / Doamna noastră, Limbă fără spini, / Peste munţi şi peste râuri crească / Vorba noastră sfântă din străbuni!”   EMILIAN MARCU

„Limba română permite multe licenţe licenţioase.”   VICTOR MARIN

„Limba noastră-i limbă sfântă, / Limba vechilor cazanii, / Care-o plâng şi care-o cântă / Pe la vatra lor ţăranii.”   ALEXE MATEEVICI

„Pentru mine, limba română e distanţa dintre inimă şi umbra ei, care se numeşte suflet.”   FĂNUŞ NEAGU

„Mult e dulce şi frumoasă / Limba ce-o vorbim, / Altă limbă-armonioasă / Ca ea nu găsim.”   GHEORGHE SION

„Limba Română este comoară fără cheie.”   IOAN SLAVICI

„A vorbi despre limba română este ca o duminică.”  NICHITA STĂNESCU

„Limba română este patria mea.”   NICHITA STĂNESCU

„Nicio limbă nu este atât de latină ca limba noastră!”   Părintele DUMITRU STĂNILOAIE

„Limba română are toate premisele valorice pentru a deveni o limbă universală.”   PETRE ŢUŢEA

„Prin limba română poţi deveni vultur sau cântăreţ de strană.”   PETRE ŢUŢEA

„Oricât am fi de buni sau răi vreodată / oricât am fi de falşi sau de fireşti / ne regăsim sfioşi cu toţii, iată / în templul Limbii noastre Româneşti.”   CORNELIU VADIM TUDOR

„Urmaşilor mei Văcăreşti, / Las vouă moştenire / Creşterea limbii româneşti / Şi-a patriei cinstire!”   IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU

„Am chemat cuvintele româneşti la fiinţă într-un deşert neatins de roua cerului.”    GRIGORE VIERU

„Câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea s-o înveţe şi rusul.”   GRIGORE VIERU

„Cu ajutorul Limbii Române facem nu numai schimb de idei şi sentimente, ci şi schimb de timp. Mai mult, putem schimba un viitor cu altul.”   GRIGORE VIERU

„Din mila, din dragostea şi dărnicia Limbii Române am răsărit ca poet”.   GRIGORE VIERU

„Două lucruri am întâlnit pe lumea asta zidite cu adevărat până la capăt: Biblia şi Limba Română.”   GRIGORE VIERU

„Dreptatea mea cea dintâi este Limba Română în care lucrează iubirea lui Dumnezeu.”   GRIGORE VIERU

„Este mai drept să spunem că ne cunoaştem cu Limba Română, iar nu că o cunoaştem.”   GRIGORE VIERU

„În casele cu mulţi copii, ca şi în frumuseţile Limbii Române, nu rămâne loc de plictiseală.” GRIGORE VIERU

„Întotdeauna m-am mirat cum poţi să rămâi un prost în mijlocul unei limbi atât de frumoase şi înţelepte cum este Limba Română.”   GRIGORE VIERU

„La români limba este parcă mai aproape de dinţi decât la alţii.”   GRIGORE VIERU

„Limba Română este destinul meu tragic.”   GRIGORE VIERU

„Ne-am ţinut veşnic de Limba Română într-un deşert aprins în care singura umbră era umbra ecoului.”   GRIGORE VIERU

„Noi putem aduce pe Dumnezeu şi pe copii ca martori ai Limbii noastre Române.”   GRIGORE VIERU

„Priveşte în ochii Limbii Române până când te va recunoaşte şi va izbucni în plâns.”  GRIGORE VIERU

„S-ar putea crede că întreaga natură a trudit la zidirea Limbii Române.”   GRIGORE VIERU

„Stă în puterea Limbii Române să-l găsească odată şi odată pe Dumnezeu.”   GRIGORE VIERU

„Stilul este Limba Română cutreierată de bunul simţ.”   GRIGORE VIERU

„Va veni o zi când parii smulşi se vor sparge în capul limbii moldoveneşti.”   GRIGORE VIERU

„Vieţuiesc în limba mea, acţionez în limba mea; de la un cuvânt până la altul se întâmplă toate minunile Universului în limba mea.”   GRIGORE VIERU

„Vuietul Limbii Române, tunetul şi fulgerul ei care aduc ploaie şi rod pe un pământ ars de stele.”   GRIGORE VIERU

„Cu cât scriu mai mult în franceză, cu atât mă fascinează mai mult limba română.” MATEI VÎSNIEC

„Am văzut Limba Română ca pe-o mireasă: intangibil de fatală.”   COSTEL ZĂGAN

„Limba Română este o poveste: fantastică pentru unii, imposibilă pentru alţii.”   COSTEL ZĂGAN

„Toate limbile să le înveţi dar pe a ta mai mult s-o cinsteşti.„   Proverb românesc

Anton Soare, Prim vicepreședinte al Filialei Vrancea a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria“


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.