Educație

Mai bine de 4000 de elevi vrânceni au cel puţin un părinte plecat peste hotare, iar un sfert dintre aceştia au plecaţi ambii părinţi

Mihaela Vlădescu
5 dec 2017 1933 vizualizări

O statistică a Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vrancea arată o situaţie îngrijorătoare la nivel de judeţ

Mai bine de 4000 de elevi vrânceni au cel puţin un părinte plecat peste hotare la muncă, iar un sfert dintre aceştia au plecaţi ambii părinţi. Mai exact, 3111 elevi au un părinte plecat peste hotare la muncă, iar 1066 elevi sunt lăsaţi în grija rudelor, având ambii părinţi plecaţi să îşi câştige traiul. Fenomenul de migraţie este însă ascendent şi se întâlneşte mai ales în zona Adjud, Mărăşeşti, Vidra, Focşani, Vulturu, Suraia, Gugeşti, asta dacă ne luăm după statistica IŞJ. Numărul real al minorilor lăsaţi în grija rudelor este însă mult mai mare, dacă avem în vedere şi preşcolarii, precum şi copiii care au abandonat şcoala. Situaţia acestor copii, care prezintă risc emoţional, a constituit tema unei conferinţe organizată de ”Salvați copiii” şi Tribunalul București, intitulată ”Provocări și soluții în protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate – către o abordare națională”, şi la care au fost prezenţi din judeţul nostru inspectorul școlar general adjunct Aurel Șelaru, inspectorul educativ Mihaela Simion și directorul  Centrului Județean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Vrancea (CJRAE), Liliana Jeny Mihai. Conferința a privit aspecte legislative și intervenția psiho-socială pentru protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, bune practici și propuneri de îmbunătățire. Întâlnirea vine ca urmare a amplorii pe care a luat-o fenomenul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, în ultimii ani, ceea ce face necesară dezvoltarea la nivel național a unei rețele de servicii de suport destinate acestora și monitorizarea aplicării prevederilor legislative. Psihologii atrag atenția că acești copii sunt mult mai vulnerabili, atât din punct de vedere social, cât și afectiv și de cele mai multe ori se automarginalizează, ceea ce nu face decât să le afecteze starea de tristețe pricinuită de lipsa fizică și afectivă a părinților. (M.V.)

Nr. Unitatea de

învățământ

Nr. elevi cu un

părinte plecat în străinătate

Nr. elevi cu

ambii părinți plecați în străinătate

Nr. elevi cu un

părinte unic susținător(din coloana D)

1 Şcoala

Gimnazială Andreiaşu de Jos

23 6  
2 Şcoala

Gimnazială Băleşti

19 2  
3 Şcoala

Gimnazială Nr. 1 Bilieşti

31 3  
4 Şcoala

Gimnazială "Ştefan cel Mare" Bîrseşti

13 2  
5 Şcoala

Gimnazială Bogheşti

4 0  
6 Şcoala

Gimnazială Găgeşti 

42 7  
7 Şcoala

Gimnazială Bordeşti

12 11  
8 Şcoala

Gimnazială „P.C. Mazilu”- Pitulușa com.Broşteni

19 0  
9 Şcoala

Gimnazială Chiojdeni

5 0  
10 Şcoala

Gimnazială „Ionel Sîrbu" Ciorăşti

9 1  
11 Școala

Gimnazială "Ioan Cîmpineanu" Cîmpineanca

17 0  
12 Școala

Gimnazială Cîmpuri

43 8  
13 Şcoala

Gimnazială „Prof. Mihai Sîmbotin" Cîrligele

11 14 7
14 Şcoala

Gimnazială Şerbăneşti - Corbiţa

10 1  
15 Şcoala

Gimnazială „Victor Slăvescu” Coteşti

26 4  
16 Școala

Gimnazială "Duiliu Zamfirescu" Dumbrăveni

13 3  
17 LiceulTeoretic

"GrigoreGheba" Dumitreşti

47 13  
18 Şcoala

Gimnazială Fitioneşti

15 6  
19 Şcoala

Gimnazială "Emil Atanasiu" Garoafa

41 18  
20 Şcoala

Gimnazială Goleşti

20 14  
21 Şcoala

Gimnazială "PrG Ghe. Gheorghiu" Gologanu

8 2  
22 Școala

Gimnazială "Alexandru Vlahuţă" Gugeşti

61 19  
23 Școala

Gimnazială Gura Caliţei

26 5  
24 Şcoala

Gimnazială Homocea

41 28  
25 Şcoala

Gimnazială Jariştea

13 14 8
26 Şcoala

Gimnazială Jitia

8 2  
27 Şcoala

Gimnazială Măicăneşti

27 3  
28 Şcoala

Gimnazială Nr.1 Mera

40 11  
29 Şcoala

Gimnazială Milcovul

2 0  
30 Şcoala

Gimnazială Moviliţa

16 9  
31 Şcoala

Gimnazială Năneşti

26 3  
32 Şcoala

Gimnazială "B Ştefănescu Delavrancea" style='mso-spacerun:yes'>  Năruja

17 10  
33 Şcoala

Gimnazială „Dimitrie Gusti" Nereju

24 8  
34 Şcoala

Gimnazială Nereju Mic

5 3  
35 Şcoala

Gimnazială "Dumitru Pricop" 

Negrileşti

18 13 3
36 Şcoala

Gimnazială Nistoreşti

20 7  
37 Şcoala

Gimnazială Obrejiţa

6 0  
38 Şcoala

Gimnazială Paltin

21 0  
39 Şcoala

Gimnazială Păuneşti

29 23 10
40 Şcoala

Gimnazială Păuleşti

16 7  
41 Şcoala

Gimnazială "Dr.Costică Bălan" Poiana Cristei

21 3  
42 Şcoala

Gimnazială "Prof D GGhe. V. Zaharia" Popeşti

2 4 4
43 Şcoala

Gimnazială Ploscuţeni

37 23 9
44 Şcoala

Gimnazială Pufeşti

43 7  
45 Şcoala

Gimnazială Răcoasa

30 10  
46 Şcoala

Gimnazială Răstoaca

9 3  
47 Şcoala

Gimnazială Nr.1  Şindrilari -Reghiu

7 1  
48 Şcoala

Gimnazială Rugineşti

39 3  
49 Şcoala

Gimnazială Spulber

3 11 5
50 Şcoala

Gimnazială "Principele Şerban Ghica şi .." Sihlea

39 20  
51 Şcoala

Gimnazială "Ioan Vodă cel V" Slobozia Ciorăşti

16 4  
52 Şcoala

Gimnazială SloboziaBradului

9 5  
53 Şcoala

Gimnazială "SimionMehedinţi" Soveja

10 4 1
54 Şcoala

Gimnazială Nr.1 Străoane

21 5  
55 Şcoala

Gimnazială Suraia

66 25  
56 Şcoala

Gimnazială Tănăsoaia

13 6  
57 Şcoala

Gimnazială Bordeasca Veche Nr.2

29 6  
58 Şcoala

Gimnazială Tîmboeşti

13 22  
59 Şcoala

Gimnazială "Ion Diaconu" Tulnici

43 21  
60 Şcoala

Gimnazială Ţifeşti

35 10  
61 Şcoala

Gimnazială Urecheşti

12 3  
62 Şcoala

Gimnazială "Vasile Iftimescu" Valea Sării

16 1  
63 Şcoala

Gimnazială ” V.D. Cotea” Vidra

79 64  
64 Liceul style='mso-spacerun:yes'>  "Simion Mehedinţi" Vidra 42 13  
65 Şcoala

Gimnazială "Regina Maria" Vintileasca

20 5 2
66 Şcoala

Gimnazială Vizantea Răzăşească

17 10  
67 Şcoala

Gimnazială Vînători

40 5  
68 Şcoala

Gimnazială Vîrteşcoiu

26 7  
69 Şcoala

Gimnazială "Neculai Jechianu" Vrîncioaia

14 2  
70 Şcoala

Gimnazială Vulturu

98 11  
71 Şcoala

Gimnazială "Nicolae Iorga" Focşani

24 2  
72 Şcoala

Gimnazială "Ion Basgan" Focşani

62 6  
73 Şcoala

Gimnazială Nr.3 Focşani

27 14  
74 Şcoala

Gimnazială "Anghel Saligny" Focşani

35 9 1
75 Şcoala

Gimnazială Nr.7 Focşani

45 9  
76 Şcoala

Gimnazială "AlexandruVlahuţă" 

Focşani

27 1  
77 Şcoala

Gimnazială "Ştefan cel Mare" Focşani

51 10  
78 Şcoala

Gimnazială "Duiliu Zamfirescu" Focşani

48 13  
79 Colegiul

Naţional "Al.I. Cuza" Focşani

19 6 2
80 Colegiul

Naţional "Unirea" Focşani

31 10 3
81 Colegiul

Economic "Mihail Kogălniceanu" Focşani

86 17  
82 Liceul

Pedagogic „Spiru Haret" Focşani

39 30 22
83 Liceul

cu Program Sportiv Focşani

22 4  
84 Liceul

de Artă„Gheorghe Tattarescu" Focşani

28 11 4
85 Colegiul

Tehnic „Edmond Nicolau" Focşani

40 26 17
86 Colegiul

Tehnic „Gheorghe Asachi" Focșani

26 8  
87 Liceul

Tehnologic "G.G. Longinescu" Focşani

49 10  
88 Colegiul

Tehnic "Ion Mincu"  Focşani

9 6 2
89 Colegiul

Tehnic "Valeriu D. Cotea" Focşani

91 14  
90 Colegiul

Tehnic Auto „Traian Vuia" Focșani

23 5  
91 CSEI

„Elena Doamna" Focşani

19 1  
92 Şcoala

Gimnazială „Mihail Armencea" Adjud

31 9  
93 Şcoala

Gimnazială "Principele Radu" Adjud

27 9 4
94 Şcoala

Gimnaziala „Angela Gheorghiu" Adjud

14 9 3
95 Şcoala

Gimnazială „Mareșal Al. Averescu" 

Adjud

44 6  
96 Colegiul

Național "Emil Botta" Adjud

87 23  
97 ColegiulTehnic

"Gheorghe Balş"  Adjud

34 28 17
98 Şcoala

Gimnazială Nr.2 Mărăşeşti

58 31 16
99 Liceul

Tehnologic "Eremia Grigorescu" Mărăşeşti

91 23  
100 Liceul

Teoretic "Duiliu Zamfirescu" Odobeşti

70 35  
101 Liceul

Tehnologic Odobeşti

9 3  
102 Liceul

Tehnologic „Al. I. Cuza" Panciu

36 32  
103 Liceul

Teoretic „Ioan Slavici" Panciu

43 43 32
104 CSEI

Măicăneşti

0 0  
105 CSEI

Mihălceni

0 0  
110 Grădiniţa

Nr.1 Focşani

10 0  
111 Grădiniţa

Nr.2 Focşani

1 1  
112 Grădiniţa

Nr.13 Focşani

18 1  
113 Grădiniţa

Nr.16 Focşani

17 5 3
114 Grădiniţa

Nr.17 Focşani

9 0  
115 Grădiniţa

Nr.18 Focşani

17 1  
116 Grădiniţa

Nr.23 Focşani

1 0  
117 Grădiniţa

Nr.1 Odobești

0 1  
  TOTAL 3111 1066 175


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.