Educație

Elevii cei voinici si basmul cel surprinzator

Camelia Stănilă
20 iun 2006 753 vizualizări
3.291 de absolventi au sustinut ieri primul examen din viata lor. "Ziarul de Vrancea" va ofera baremul de corectare a probei de limba si literatura romana .

Testele nationale au debutat ieri cu proba la limba si literatura romana, absolventii de clasa a VIII-a trebuind sa rezolve varianta 2 de subiect. In aceasta sesiune, 3.291 de elevi au intrat in focul testelor, desi la examen erau asteptati toti cei 3.435 de inscrisi. Doar 65 dintre candidati provin din seriile anterioare, multi dintre acestia facind clasa a IX-a la SAM. In cazul in care promoveaza testele, acesti elevi au posibilitatea de a trece la liceu, direct in clasa a X-a. Potrivit ISJ, procentul de prezenta a fost de 95,80%, mai slab decit anul trecut. Cu toate acestea, responsabilii din ISJ s-au declarat multumiti de prezenta, dar si de organizarea probei de ieri, avind in vedere ca nu s-au inregistrat incidente. Citiva elevi din zona de munte au intirziat, insa acestia au fost primiti in centrele de examen, avind in vedere ca au ajuns inainte de desfacerea subiectelor. In afara de elevul internat la Iasi si cei trei copii cu deficiente pentru care s-a solicitat aprobare de a desfasura examenul in conditii speciale, nu au mai aparut alte situatii deosebite. Potrivit inspectorului Maria Lupu, secretarul comisiei judetene pentru teste nationale, nu s-au inregistrat intirzieri la distribuirea subiectelor si nici tentative de frauda. Buna desfasurare a examenului a fost supervizata de reprezentantul Ministrului Educatiei, inspectorul general Sorin Trocaru.


Subiecte accesibile


Elevii au avut de rezolvat un punct de gramatica, pe baza unor versuri din poezia "Copii de-odinioara" de Ion Pillat, de redactat o scrisoare, dar si de demonstrat ca o opera studiata este basm. "Subiectul se inscrie in linia reprezentata de programa, de timpul acordat pentru rezolvare, de structura exersata de profesori cu elevii. Frumusetea subiectului este dat de textul poetic de la prima parte, care cuprinde figuri de stil ce permit o comentare frumoasa. Au existat si parti mai grele, la gramatica, care ar fi putut sa-i incurce pe copii. De exemplu, ar fi putut pune probleme punctul 4, nde se cerea transcrierea unui adverb relativ, sau punctul 5. Ambivalenta cuvintului «iar», adverb- conjunctie, i-ar fi putut pune in incurcatura. La fel poate si transcrierea unui text care sa contina o imagine vizuala", a precizat inspectorul Maria Lupu.


Surprize pentru elevi


Subiectele au parut accesibile si pentru elevi, caci majoritatea au iesit zimbitori din sali. "Am invatat si ceea ce a picat la examen nu a fost greu, sper la o nota de peste noua. De copiat nu s-a putut copia, dar s-a mai soptit", ne-a spus dupa examen Ovidiu Chiriac, elev la Scoala "Duiliu Zamfirescu". Daca multi s-au declarat optimisti in privinta notelor, au existat si elevi care nu se asteptau la un subiect asa de usor precum basmul, motiv pentru care nu prea l-au invatat. "In comparatie cu subiectele de anul trecut, cele de anul acesta au fost mai simple. Am tocit si am avut o mare surpriza, ne-a dat basmul. Ma asteptam la schita, nuvela, comedie sau roman, in nici un caz la basm. Nici nu l-am citit, a fost singurul

pe care l-am sarit. Sper la un 6 pentru ca la ultimul punct nu am scris nimic", ne-a spus si Cosmin Daniel Ploscaru. Elevii nu s-au plins de atmosfera din salile de clasa. Doar in citeva cazuri, tinerii s-au declarat nemultumiti de faptul ca supraveghetorii i-au grabit sa scrie, desi mai era timp pina la expirarea celor doua ore. "A fost usor, a fost o atmosfera relaxanta in clase. Profesorii s-au comportat normal, nu au tipat", ne-au spus Roxana Girneata si Oana Cojocaru, eleve la Scoala "Anghel Saligny".


A inceput si corectura


Cei 92 de profesori evaluatori au inceput corectarea tezelor ieri, dupa orele 16.00. In centrul de evaluare de la Grupul Scolar de Transporturi Auto au ajuns 863 de teze, la Grupul Scolar de

Industrie Usoara 943 de lucrari, la Agricol Odobesti 932, iar la Agricol Adjud alte 555 de teze. Potrivit primelor estimari, lucrarile vor fi corectate pina miercuri dupa-amiaza, insa notele vor fi afisate tot duminica. Urmatorul test pentru absolventi va fi proba de matematica, care va avea loc miercuri. (C. STANILA, I. CRETU)


Teste nationale 2006


Barem de corectare si de notare

Proba scrisa de limba si literatura romana Varianta 2


Nota! Se acorda acelasi punctaj pentru raspunsurile redactate in

spiritul solutiilor din barem.


Partea I (48 de puncte)

A. Limba romana


1. Despărtirea cuvintelor in silabe: "ză-vo-ri-tă", "(se) fu-ri-sea-ză",

"vis-co-li-tă", "in-chi-se". (1p.^1p.^1p.^1p.) 4 puncte

2. Exemple de raspuns: "readucand", "impovărat". (2 p. ^ 2 p.) 4

puncte

3. Exemple de răspuns: "suflet" - sufletel, sufletist, a insufleti,

insufletire, insufletit etc. (2 p. ^ 2 p.) 4 puncte

4. Transcrierea pronumelui personal "lui" si a adverbului relativ

"cand". (2 p. ^ 2 p.) 4 puncte

5. Valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: "in" - prepozitie

(simpla); "iar" - adverb de mod; "toamna"- substantiv (comun);

"trecută" - adjectiv provenit din participiu/ adjectiv participial/

participiu cu valoare adjectivală. (Punctajul nu se acordă pentru

identificarea la nivel primar a valorii morfologice, de tipul:

"iar" - adverb; "trecută" - adjectiv.) (1 p. ^ 1 p. ^ 1 p. ^ 1 p.) 4

puncte

6. Exemplu de răspuns: Vom discuta despre visul (complement

indirect) pe care l-am avut. (Corectitudinea enuntului: 2 p.;

exemplificarea corectă a functiei sintactice: 2 p.; punctajul nu se

acordă pentru corectitudinea enuntului dacă functia sintactică nu

este selectată in mod corespunzător.) 4 puncte

7. Functia sintactică a cuvintelor subliniate: "(din) cămara" -

complement circumstantial de loc; "zăvorită" - atribut adjectival;

"miros" - subiect; "(de) mere" - atribut substantival (prepozitional).

(Punctajul nu se acordă pentru identificarea la nivel primar a

functiei sintactice, de tipul: "(din) cămara" - complement;

"zăvorită" - atribut; "(de) mere" - atribut.) (1 p. ^ 1 p. ^ 1 p. ^ 1 p.)

4 puncte

8. Transcrierea propozitiei subordonate si precizarea felului

acesteia: "Cand sufletul impovărat venise/ Cu tarna lui de poame

ºi de vise/ în casa amintirilor inchise". (Transcrierea corectă/

completă a propozitiei subordonate: 2 p.; precizarea felului

acesteia - subordonată circumstantială de timp: 2 p.) 4 puncte

9. Exemplu de răspuns: Cine doreste/1 vine la film./2

(Corectitudinea enuntului: 2 p.; exemplificarea corectă a relatiei

verb regent-subordonată subiectivă: 2 p.; punctajul nu se acordă

pentru corectitudinea enuntului dacă exemplificarea relatiei verb

regent-subordonată subiectivă nu este făcută in mod

corespunzător.) 4 puncte


B. întelegerea textului

10. Măsura ultimului vers: 11 silabe. 2 puncte

11. Exemple de răspuns: "Prin iarnă din cămara zăvorită",

"Readucand in vremea viscolită" etc. 2 puncte

12. Exemple de răspuns: personificarea, epitetul. 2 puncte

13. Exemple de răspuns: mărci lexico-gramaticale ale prezentei

eului liric/ exprimarea directă a gindurilor si a sentimentelor;

structură specifică operei lirice; figuri de stil si imagini artistice prin

care se sugerează stări/ atitudini etc. (1 p. ^ 1 p.) 2 puncte

14. Se acordă punctajul pentru răspunsul care se referă la

păstrarea in amintire a imaginii copilăriei/ la regretul după virsta

copilăriei etc. (Răspunsul nuantat, corect alcătuit logic si

gramatical: 4 p.; răspunsul partial sau cu imperfectiuni: 2 p.) 4

puncte


Partea a II-a (10 puncte)

1. Respectarea conventiilor specifice scrisorii. (Formula de

adresare si formula de incheiere: 1 p.; data, locul, semnătura: 1 p.;

se acordă punctajul stabilit numai dacă apar toate elementele

precizate) 2 puncte

2. Redactarea scrisorii. (Coerenta textului si unitatea compozitiei:

1 p.; continutul adecvat cerintei - in totalitate: 4 p./ partial: 2 p.;

folosirea unui registru stilistic adecvat relatiei cu destinatarul: 1 p.)

6 puncte

3. Corectitudinea limbii utilizate:

"¢ corectitudinea exprimării (0 greseli: 1 p.; pentru una sau mai

multe greseli de lexic sau de sintaxă: 0 p.);

"¢ ortografia si punctuatia (0-1 greseli: 1 p.; pentru două sau mai

multe greseli: 0 p.). 2 puncte


Partea a III-a (32 de puncte)

A. Continut

1. Precizarea a patru caracteristici ale basmului popular: specie a

genului epic, in proză; actiunea este conventională; se relatează

intimplări fabuloase, impletite cu cele reale; lupta se dă intre bine

si rău, intre inteligentă si forta fizică brută; personajul principal are

frumusete fizică si morală, istetime; trăsături ale creatiei populare -

caracter oral, anonim, colectiv, traditional etc. (1 p. ^ 1 p. ^ 1 p. ^

1 p.) 4 puncte

2. Exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese.

(Alegerea adecvată a exemplelor, in acord cu acele caracteristici

selectate, explicatii logice, nuantate: 4 p.; exemplificarea partială,

explicatii sumare: 2 p.; exemplificarea partială, fără explicatii: 1 p.)

4 puncte

3. Prezentarea subiectului prin referirea la cel putin trei momente

ale acestuia sau la trei secvente reprezentative. (Prezentarea

subiectului prin referire la cel putin trei momente ale acestuia sau

la trei secvente reprezentative, respectindu-se succesiunea logică

si/ sau cronologică a evenimentelor: 4 p.; prezentarea sumară a

subiectului, prin referirea la unul-două momente ale subiectului

sau la una-două secvente reprezentative: 2 p.; prezentarea

sumară a subiectului, fără referirea la momentele acestuia sau la

secventele reprezentative: 1 p.) 4 puncte

4. Prezentarea unui personaj, punind in evidentă semnificatia

comportamentului acestuia. (Prezentarea nuantată a personajului

ales din basm si a semnificatiei comportamentului acestuia: 4 p.;

prezentarea sumară a personajului ales si incercarea de relevare

a semnificatiei comportamentului acestuia: 2 p.; prezentarea

sumară a personajului, fără relevarea semnificatiei

comportamentului acestuia, cu tendinta evidentă de relatare/ de

povestire a faptelor: 1 p.) 4 puncte


B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie

să aibă cel putin o pagină sau echivalentul a 25-30 de rinduri

scrise)

5. Unitatea compozitiei (introducere - cuprins - incheiere). 1 punct

6. Coerenta textului. (Claritatea enuntului: 1 p.; varietatea lexicului:

1 p.; sintaxa adecvată: 1 p.) 3 puncte

7. Registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate

continutului compunerii. (1 p. ^ 1 p. ^ 1 p.) 3 puncte

8. Ortografia. (0 greseli: 4 p.; 1 greseală: 3 p.; 2 greseli: 2 p.; 3

greseli: 1 p.; 4 sau mai multe greseli: 0 p.) 4 puncte

9. Punctuatia. (0-1 greseli: 3 p.; 2 greseli: 2 p.; 3 greseli: 1 p.; 4

sau mai multe greseli: 0 p.) 3 puncte

10. Asezarea corectă a textului in pagină, lizibilitatea. (1 p. ^ 1 p.)

2 puncte


NOTĂ’! Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se obtine prin

impărtirea la 10 a punctajului obtinut de candidat.


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.