Educație

Măsuri administrative şi penale impuse de predarea Religiei în şcoli

Ziarul de Vrancea
23 apr 2015 1407 vizualizări
Romania are un învăţământ preuniversitar anchilozat, scârţâind din toate încheieturile u oficialii Ministerului Educaţiei recunsc că „auxiliarele curriculare pentru religie nu au aprobarea Ministerului” u oficialii BOR se apală pe maini ca Pilat din Pont: „Biserica nu editează manuale”

Condus de miniştri care vin pe scaunul din str. General Berthelot ca ploaia şi-l părăsesc ca vântul, învăţământul preuniversitar românesc scârţâie din toate încheieturile. Cu fonduri alocate puţin peste jumătate din prevederile legale, în timp ce sute de milioane de euro se scurg din bugetul de stat în conturile sau direct în buzunarele interlopilor, învăţămâtul preuniversitar dă ţării elevi care trec examenul de absolvire doar cu câteva procente peste o treime. Manualele de română pentru gimnaziu sunt burduşite de cunoştinţe, dar vorbim şi scriem tot mai prost româneşte, fără ca mai-marii şcolii să-şi dea seama că cine îmbrăţişează mult strânge puţin; ştiinţele naturii sunt cele de acum 50-60 de ani (întreaga lume vie trăieşte pe seama plantelor, drumul de la materia anorganică la cea organică trecând prin frunzele lor, deşi într-o peşteră de lângă Mangalia s-a descoperit primul ecosistem subteran bazat pe producerea substanţelor organice cu ajutorul energiei chimice provenite din oxidarea substanţelor minerale – National Geographic), manualele de informatică sunt depăşite de ani buni, deşi la Microsoft se vorbeşte, după engleză şi chineză, româna.

Papa Francisc: „Teoria Big Bang-ului şi cea a evoluţiei sunt reale”

Mai grav este însă faptul că Prea Fericitul Patriarh Daniel susţine cu tărie că „Ora de religie nu poate fi înlocuită cu nicio altă ştiinţă, pentru că ea este ştiinţa legăturii noastre cu Dumnezeu cel veşnic Care ne-a creat pentru viaţa veşnică, pentru iubire şi fericire veşnică în Împărăţia Preasfintei Treimi, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea noatră! Amin!“, în timp ce Papa Francisc, creştin şi el, afirmă că „teoria Big Bang-ului şi cea a evoluţiei sunt reale”, şi n o spune oriunde, ci chiar la Academia Pontificală de Ştiinţă, în octombrie 2014. „Big Bang-ul, spune Suveranul Pontif, pe care îl considerăm ca origine a lumii, nu contrazice intervenţia creatorului divin, ci mai degrabă are nevoie de aceasta. El a creat fiinţele umane şi le-a lăsat să se dezvolte potrivit legilor interne pe care le-a oferit fiecăruia, astfel încât să poată ajunge la împlinie. Evoluţia în natură nu este incompatibilă cu noţiunea de creaţie deoarece evoluţia necesită creaţia fiinţelor care evoluează“. Noi îi învăţăm pe copii dogmatismul Cărţilor sfinte buche cu buche, în timp ce Papa Francisc adaptează credinţa la noile realităţi ale cunoaşterii, cele de azi, nu cele de acum câteva mii de ani, în chiar Academia de Ştiinţă a Vaticanului.
Am spus toate acestea nu pentru a evidenţia, Doamne fereşte, vreo superioritate a catolicismului faţă de ortodoxism sau a îndemna pe cineva să îmbrăţişeze altă credinţă decât aceea în care a fost crescut de părinţii săi (Prea Fericitul Patriarh Daniel să fie convins că autorul acestor rânduri nu va părăsi niciodată ortodoxia, dar nici că ar putea fi habotnic), ci pentru a sugera că o deschidere spre ştiinţa zilelor noastre şi conlucrarea întregii credinţe creştine cu aceasta în conştiinţa omului nu ar ştirbi cu nimic marile adevăruri sfinte, niciuna dintre cele două teorii ştiinţifice (evoluţionismul şi exogeneza) nefiind incompatibile cu existenţa unui  Creator Suprem.
În scopul modernizării şcolii româneşti şi a dezvoltării libere a conştiinţei de neam se impune o cooperare activă între toate instituţiile de stat şi autonome cu posibile implicaţii în domeniu, de la Parlament, Guvern, Academie, Culte şi până la organismele subordonate unora dintre acestea, cum ar fi Institutul de ştiinţe ale Educaţiei, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare etc., o restructurare pe genunchi, cum vrea să facă actualul ministru al educaţiei începând din toamnă, neducând nicicum la îmbunătăţirea sistemului de învăţământ.

Curăţirea sistemului de abuzuri, neaveniţi şi interlopi

Pentru a putea fi însă repus pe un făgaş normal, învăţământul preuniversitar de stat are nevoie, în primul rând, de eliminarea actelor normative emise prin forţarea Constituţiei  sau împotriva legilor organice şi acuzarea semnatarilor acestora de abuz în serviciu (art. 297 C.p.), renunţarea la personalul de specialitate vinovat de prăbuşirea sistemului educaţional şi cercetarea lor penală pentru neglijenţă în serviciu (art. 298, C.p.), urmărirea penală a celor care au făcut din piaţa manualelor şi a auxiliarelor curriculare de religie o maşină de stors bani prin înşelăciune (art. 244, C.p.).
1. Primul dintre toate se referă la presiunea psihică asupra a peste două milioane de elevi, imediat după susţinerea  probelor de evaluare naţională, prin obligativitatea înscrierii la orele de religie în timpul cursurilor şcolare, încălcându-se astfel prevederile art. 5, al. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi declanşarea unei isterii mediatice prin solicitarea aplicării precipitate a Deciziei Curţii Constituţionale din partea profesorului Emil Moise din Buzău.
De precizat faptul că la judecarea cazului de către Curtea Constituţională, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate. Preşedintele României, ca mediator între puterile statului, precum şi între stat şi societate – art.80 al.(2) din Constituţie, trebuie să-i întrebe pe Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului, Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor şi prim-ministrul Victor Ponta de ce nu au răspuns la cererea Curţii Constituţionale, aşa cum reiese din Decizia acesteia nr. 669 din 12 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial din 12 ianuarie 2015, contribuind indirect la amplificarea scandalului stârnit.
2. Primul-ministru Victor Ponta să sugereze Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Secretariatului de Stat pentru Culte retragerea semnăturilor de pe Protocolul încheiat cu Patriarhia la sfârşitul lunii mai 2014. În plus, să ceară noului ministru al educaţiei destituirea întregului oficiu juridic din minister pentru haosul creat în sistem prin nestoparea obligativităţii semnării cererilor de înscriere la ora de religie în timpul anului şcolar împotriva prevederilor legale, putând fi acuzaţi de neglijenţă în serviciu.
3. Acelaşi lucru îl poate face şi Patriarhia cu juriştii săi, care n-au oprit propaganda abuzivă a Bisericii Ortodoxe Române în favoarea orelor de religie.
4. Comisiile de învăţământ din Senat şi Camera Deputaţilor să ancheteze cu discernământ în ce măsură programele şcolare şi manualele de religie utilizate în şcoli sunt în conformitate cu idealul educativ naţional stabilit prin Legea nr.1/2011 şi cu Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului UE  privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC).
5. Consiliul Naţional al Audiovizualului să solicite posturilor de televiziune care au transmis spoturile Patriarhiei în favoarea orelor de religie aşa cum sunt concepute şi realizate în prezent sau au organizat dezbateri privind statutul Religiei în învăţământul preuniversitar (Realitatea, B1, Antena3) publicarea unui rezumat al materialelor de faţă, puse de noi şi la dispoziţia celor trei televiziuni.

Derobarea de răspundere, ca spălatul pe mâini al lui Pilat din Pont

Făcându-şi treaba dumnezeieşte, jurnalista de la România liberă a contactat Ministerul Educaţiei în legătură cu suportul de curs al programelor şcolare. „Manuale de religie nu există, iar auxiliarele curriculare din şcoli n-au avizul Ministerului Educaţiei. Responsabilitatea este a şcolii şi a cadrului didactic respectiv“ – a răspuns un oficial din minister. După ce profesorii de religie se străduiesc să predea copiilor cunoştinţele cerute de mai-marii lor, iată-i condamnaţi de minister pentru realizarea lucrului bine făcut.
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a fost şi mai aiuritor în derobarea de răspundere: Biserica nu editează manuale, dar le avizează pentru a fi în conformitate cu religia ortodoxă. „Biserica nu avizează auxiliarele, deşi poate ar trebui, pentru că ele ajung pe băncile elevilor“. Ce comentariu să mai facem la dezvăluirile Andreei Pocotila? Iartă-i Doamne, că nu ştiu ce fac! – pentru că ar fi penibil pentru noi să le reamintim ce au semnat la 29 mai 2014. De declinarea răspunderii într-un mod atât de fariseic, aidoma spălatului pe mâini al lui Pilat din Pont în faţa mulţimii, pentru a arăta că nu este vinovat de condamnarea la moarte a Iisus, ar trebui să se ocupe însă altcineva.
6. Corpul de control al primului-ministru ar putea să cerceteze în ce măsură părţile semnatare ale celebrului Protocol, aflat încă în vigoare, l-au respectat, spre binele elevilor şi slava lui Dumnezeu, iar Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, de ce acest Protocol s-a încheiat între stat şi un singur cult şi nu între stat, prin ministerul de resort, şi Consiliul Consultativ al Cultelor din România, pentru ca toate celelalte 17 culte recunoscute oficial să nu fie discriminate (Ministerul Public se poate autosesiza potrivit art. 369 C.p., precum şi art. 2, al. (11) din O.U. nr. 137/2000).

O megaafacere editorială patentată de familia Muha

Ca orice jurnalist care, pentru a desluşi încâlcelile unui subiect, o ia pe firul apei până la izvoare, am căutat prin librării auxiliarele curriculare pentru Religie. O librărie enormă dintr un mall adusese puţine exemplare din cele editate de Aramis, pentru că se vând greu, dar nu mai avea niciunul. În schimb, o librărie mai modestă din centrul Focşanilor avea toate Caietele pentru elevi, de la clasa pregătitoare până la a VIII-a, apărute sub egida Editurii Sf. Mina din Iaşi (cele de liceu nu se vând – ne-a spus şefa).
Din relatările României libere despre editură am aflat că aparţine soţilor Camelia şi Corneliu Muha, absolvenţi de teologie, puşi pe afaceri oneroase, terfelind astfel numele unor mucenici Mina ucişi în primele secole ale erei creştine prin sabie, cu săgeţi sau spâzuraţi la Atena, Constantinopol, Roma, în Palestina sau Egipt.
Caietele pentru elevi văzute de noi au ca autor la toate clasele I-VIII pe Camelia Muha sau Corneliu Muha, iar ca prim referent de specialitate, aproape toate, pe lectorul universitar preot Alexandrel Barnea, doctor în teologie cu teza Muzica bisericească ortodoxă în Moldova secolelor XIX-XX, cadru didactic universitar la disciplina Muzică bisericească şi ritual. Ce îmbinare între pedagogie şi cateheză poate certifica un dirijor al Corului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi nu ne dăm seama.
Ştiind că programe şcolare revizuite există doar la clasele I-II, am cumpărat un Caiet de religie pentru elevii de clasa întâi purtând semnătura Cameliei Muha. Caietul are un ISBN pe coprta IV (978-606-8078-73-1), dar nu are Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale cu anul apariţiei, nici aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi nici avizul Ministerului Educaţiei.
Caietul de religie pentru elevii clasei a-III-a, semnat de Camelia Muha şi Elena Mocanu, tipărit în 2012, are pe coperta II câteva precizări care îi pot duce în eroare pe utilizatori: „Acest caiet preia şi dezvoltă, conform cerinţelor noii programe şcolare, atât conţinutul manualului (aprobat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Temei nr.111/2005 şi de către M.Ed.C. cu Ordinul nr. 3787/2005), cât şi cel al auxiliarului (avizat de Direcţia Generală pentru Învăţământul Preuniversitar din cadrul M.Ed.C., cu nr. 31758/2001)“. Elucubrant! Un caiet pentru religie folosit la clasă în anul şcolar 2014-2015 este tipărit în 2012 în baza unui aviz din partea Ministerului Educaţiei din 2001, adică în urmă cu 14 ani ( ! ).
Alt exemplu. La pagina 52 a Auxiliarului didactic pentru elevii clasei a XI-a, tipărit de Corneliu Muha în 2012 (ediţie revizuită), este inclus un îndemn la dreapta credinţă întru Hristos, „păstrată până azi de Biserica Cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică), semnat de – atenţie! – ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Cum Prea Fericitul Daniel a fost ales Patriarh la 12 septembrie 2007, oricine îşi dă seama cam de când a fost „revizuit“ auxiliarul. Şi mai are şi impoliteţea să vorbească despre „formele de denaturare“ a persoanei, înşelăciunea definind-o ca „escrocherie, fraudă, infracţiune constând în inducerea în eroare prin prezentarea drept adevărate a unor fapte mincinoase“.
Aşa autodenunţ mai rar!
Faţă de aceste încălcări cumulative ale legilor de avizare, licitare, tipărire şi difuzare a manualelor şcolare şi a auxiliarelor curriculare, Parchetul General se poate autosesiza pentru cercetarea activităţii frauduloase a Editurii Sf. Mina din Iaşi (art. 244 C.p.),care a acaparat trei sferturi din piaţa cărţii şcolare de religie cu titluri neavizate de organismele abilitate ale statului.
Pe fond, concluziile noastre se pot rezuma în trei dintre titlurile invocate: „O victorie alarmantă“. „Creştinismul abia începe“. „Mai încet (deci) cu religia în şcoli“...


Prof. Valeriu Anghel
                                val.ang38@yahoo.ro

Profesor de limba şi literatura română cu o experienţă considerabilă, scriitor şi publicist, fondator de reviste şcolare şi de cultură, Valeriu Anghel a prezentat, într-un miniserial de cinci articole, publicat în perioada 20-24 aprilie, un alt mod de a privi divinitatea şi predarea ei în şcoală.


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 3

Adaugă comentariu
Pocaitu`, acum 1364 zile, 3 ore, 34 minute, 19 secunde
O sa va dea pe nas aruncatul a tot ceea ce este rau pe seama comunismului, „ivatamant sovietic de k aka o” etc. Mai bine ati analiza cauza relelor actuale si nu cele de acum 25 de ani. Vedeti ca citeste integral
, acum 1364 zile, 4 ore, 53 minute, 43 secunde
Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mînă un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile citeste integral
st eleny, acum 1364 zile, 6 ore, 33 minute, 5 secunde
Da s-a gasit elita intelectuala a ziarului de vrancea sa judece ora d religie...atata cirv,dar cartile de matematica de la 5-8 fara explicatii modele pracrice sudefinitii de ce nu le vedeti si citeste integral
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.