Economic

MOZAIC ȘTIRI ECONOMICE: PFA-urile își vor calcula singure cât trebuie să plătească la pensii

Ziarul de Vrancea
10 mar 2018 565 vizualizări

Termenul de depunere a declarației este stabilit pentru acest an la 15 iulie, însă de anul următor va fi 15 martie

Persoanele fizice autorizate (PFA), cele cu profesii liberale, precum avocați, contabili sau notari, și cele care obțin venituri din alte activități independente și drepturi de proprietate intelectuală își vor calcula singure cuantumul contribuției la sistemul de pensii, în funcție de nivelul venitului net anual estimat, prin declarația unică pe care o vor depune la ANAF în fiecare an, potrivit unui proiect de OUG elaborat de Finanțe, degrevând astfel Fiscul de stabilirea contribuțiilor prin deciziile de impunere. Contribuția CAS se stabilește prin completarea și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, aplicându-se cota de 25% la venitul ales, cel puțin egal cu 12 salarii de bază brute pe țară. Persoana fizică se autoevaluează pentru încadrarea în categoria plătitorilor de CAS, în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent. Astfel, datorează CAS pentru anul în curs doar persoanele care preconizează că vor realiza în anul curent venituri cumulate din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse de venit, cel puțin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe țară, respectiv minimum 22.800 de lei în acest an. Dacă veniturile estimate se situează sub plafonul de 22.800 de lei, persoana fizică nu trebuie să plătească CAS pentru anul în curs, însă poate opta pentru achitarea contribuției, prin depunerea declarației unice. Termenul de depunere a declarației este stabilit pentru acest an la 15 iulie, însă de anul următor va fi 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. De asemenea, sunt obligați să depună declarația unică cei care încep să desfășoare activitate sau să realizeze venituri în cursul anului fiscal și estimează că vor obține un venit net anual, cumulat din una sau mai multe surse din activități independente, peste plafonul minim, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal. Depunerea declarației se va face în maxim 30 de zile de la începerea activității sau a obținerii de venituri. În schimb, persoanele fizice care datorează contribuția, dar pentru care intervine în cursul anului fiscal o modificare precum exceptarea de la plata contribuției, suspendarea temporară a activității, încetarea acesteia potrivit legislației sau nemaiîncadrarea în plafonul minim pentru perioada rămasă din anul fiscal, vor depune la ANAF declarația unică pentru stoparea obligațiilor de plată a CAS, în termen de 30 de zile de la survenirea modificării. Contribuabilii pot achita contribuțiile CAS oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv data de 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează. Acest termen este și data de referință pentru definitivarea CAS pentru anul curent. Dacă la 15 martie anul următor se constată că venitul realizat a fost, de fapt, mai mare decât cel estimat, care oricum depășea plafonul minim, persoanele fizice nu vor avea de plătit diferențe de CAS. În cazul în care venitul realizat se va situa totuși sub plafonul minim, deși fusese estimat mai mare decât acesta, CAS deja achitată nu se va restitui contribuabilului, ci suma se valorifică în sistemul de pensii, cu ajustarea corespunzătoare a stagiului de cotizare.

În ce condiții pot deveni asigurate la sănătate persoanele fizice?

Persoanele fizice, care au venituri brute sub 22.800 de lei, vor putea opta pentru depunerea decl arației unice și plata cotei CASS,cu baze diferite

Persoanele fizice cu venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, care estimează pentru anul în curs un venit net anual cumulat sub plafonul a 12 salarii lunare minime brute pe țară (22.800 lei în 2018) nu au obligația să achite contribuții la sistemul de sănătate, dar pot opta să devină asigurați prin depunerea declarației unice la ANAF, ca și persoanele care nu realizează venituri, achitând o cotă de 10% din cuantumul a șase salarii minime brute, dacă depun declarația până la 15 iulie anul acesta, potrivit unui proiect de OUG elaborat de Ministerul Finanțelor. Pentru persoanele cu venituri sub plafonul minim, care respectă termenul de depunere a declarației (15 iulie în 2018 și 15 martie de anul viitor), suma de plată pentru acest an în contul CASS ar fi de 1.140 de lei, calculată ca 10% din șase salarii minime brute pe țară (11.400 lei). În cazul în care aceste persoane depășesc termenul legal de depunere a declarației unice, pot deveni asigurați prin achitarea cotei CASS, de 10%, aplicată la o bază de calcul echivalentă cu plafonul venitului minim pe țară. Astfel, pentru acest an ar plăti 2.280 de lei. Persoanele fizice care nu realizează venituri vor plăti CASS la o bază de calcul egală cu șase salarii minime brute pe țară, indiferent de data depunerii declarației unice, pentru o perioadă de asigurare de 12 luni. Plățile privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 31 martie a anului următor celui pentru care se datorează. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă, în cazul estimării unor venituri pentru anul curent peste plafonul minim de 22.800 lei de la un singur plătitor, acesta din urmă are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și să depună declarația 112. Determinarea contribuției se efectuează prin aplicarea cotei de 10% la plafonului minim în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. Dacă nivelul venitului estimat pentru fiecare sursă de venit se situează sub plafonul minim, mecanismul reținerii la sursă nu se aplică, întrucât contribuabilul nu este obligat să cotizeze la sistemul de pensii. În cazul în care o persoană realizează venituri cumulate din aceste categorii depășind plafonul minim, va depune declarația unică și va achita CASS. Cei care obțin venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse își vor calcula singuri contribuția la sănătate, cum este cazul unor categorii de venituri pentru asigurările sociale, prin depunerea declarației unice. Astfel, angajații Fiscului vor avea mai puțin de lucru, întrucât se elimină emiterea deciziei de impunere. Finanțele vor mai puțină birocrație și eficientizarea sistemului fiscal, prin reunirea a șapte declarații într-una singură.

Cele mai multe mașini s-au cumpărat în București și nord-vestul țării

Cele mai mari ponderi în totalul înmatriculărilor de autovehicule din 2017 se regăsesc în București-Ilfov și în nord-vestul României, atât la mașinile pentru pasageri, cât și la cele pentru marfă, arată datele dintr-un studiu publicat de Institutul Național de Statistică (INS). La autovehiculele pentru pasageri, ponderile maxime ale înmatriculărilor au fost de 18,6% în București-Ilfov și 14,5% în regiunea Nord-Vest, iar cele minime au fost de 10,2% în regiunea Sud-Est și 10,3% în Oltenia. La autovehiculele pentru transport de marfă, ponderile maxime ale înmatriculărilor au fost de 22,5% în București-Ilfov și 16,6% în regiunea Nord-Vest, iar cele minime au fost de 8% în Oltenia și 8,3% în regiunea Sud-Est. Potrivit INS, în anul 2017, numărul de înmatriculări noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor a fost de 638.485 de unități, în creștere cu 57,2% față de anul 2016. „Au fost înregistrate creșteri la toate categoriile, cele mai semnificative înregistrându-se la autoturisme, numărul acestora fiind cu 58,3% mai mare față de anul 2016 și la categoria mopede și motociclete, cu o creștere cu 15,6%”, arată autorii studiului. În total înmatriculări de autoturisme, în funcție de tipul de combustibil, ponderea cea mai mare (67,3%) a fost înregistrată de autoturismele care folosesc drept combustibil motorină, iar în funcție de masa proprie, cea mai însemnată pondere (38,7%) a fost înregistrată de autoturismele cu masa de 1.500 kg și peste. Ponderea vehiculelor noi în totalul înmatriculărilor noi de vehicule pentru transportul pasagerilor a fost de 17,2%, autoturismele noi reprezentând 17% din totalul autoturismelor nou înmatriculate. Studiul INS relevă o evoluție pozitivă a înmatriculărilor noi de vehicule rutiere și pentru transportul mărfurilor. Astfel, nmărul de înmatriculări noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor a fost de 110.134 în anul 2017, în creștere cu 6,8% față de anul 2016. „A fost înregistrată creștere la categoria autocamioane (inclusiv vehicule pentru scopuri speciale) cu 17,7%, în timp ce categoriile autotractoare și remorci și semiremorci au înregistrat scăderi cu 12,7% și, respectiv, 4,3%”, notează autorii studiului.

“Clientul român a devenit mult mai pretențios, cumpără produse de calitate”

Ultimii ani au adus schimbări în comportamentul de cumpărare al clienților, astfel că românii au devenit mult mai pretentioși, își doresc să achiziționeze produse de calitate, să fie consiliați și refuză să achiziționeze produse de care depinde siguranța lor, dacă au îndoieli în ceea ce privește calitatea. "Noul" consumator se concentrează mai mult pe nevoile lui, pe siguranță, pe adaptarea la ultimele tendințe în piață în materie de astfel de produse de îmbrăcăminte specifice, potrivit retailerului Maia Outdoor, specializat pe produsele și echipamentele destinate sporturilor în aer liber. ”Ultimii ani au adus schimbări în comportamentul de cumpărare al clienților. Cea mai mare schimbare se referă la trecerea de la un focus pe produse și volum la furnizarea de soluții individuale care să țină cont de stilul de viață al clienților. Mulți ani, dezvoltarea și marketingul tradițional de produse pentru drumeție, alpinism, ski sau ciclism s-a concentrat asupra oamenilor care doresc să se afle la vârful sportului lor, fie că vorbim de alpiniști, atleți, cicliști", a declarat pentru News.ro coproprietarul retailerului Maia Outdoor, Dumitrița Luncanu. Ea a arătat că acest lucru a dus la îmbunătățiri ale tehnologiilor utilizate, dar în final echipamentele outdoor au devenit atât de specializate încât nu sunt binevenite pentru cei care nu caută experiențe extreme. Luncanu mai spune că se preconizează o creștere de 5% a acestei piețe la nivel mondial, în timp ce piața internă ar putea crește cu până la 30%, incluzând marii retaileri, dar și magazinele online. Provocarea retailerului este să ajungă la consumatorii mai tineri, mai cosmopoliți, a căror idee despre o aventură în aer liber începe cu povești în jurul focului de tabără. ”Astfel, ținând cont că tendința la nivel mondial este alegerea cumpărăturilor online versus celor tradiționale, prevedem o sofisticare a alegerilor clienților români iubitori de sport și utilizatori de echipamente sportive și accesorii, fapt ce va determina o creștere substanțială a segmentului de vânzări online în piața din România pe acest segment”, adaugă reprezentantul retailerului. Compania vrea să își consolideze poziția pe zona magazinelor online pe segmentul outdoor, înainte de a se extinde și în alte orașe.

Persoanele fizice care depun declarația unică la Fisc vor avea reduceri de 5%-10%

Persoanele care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, salarii, cedarea folosinței bunurilor, investiții, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din premii și din jocuri de noroc sau provenite din alte surse vor depune o declarație unică până la 15 iulie 2018 pentru stabilirea impozitului și contribuțiilor sociale și ar putea beneficia de o reducere de 10% pentru fiecare dintre cele două categorii de taxe, dacă achită integral sumele de plată până la 15 decembrie, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență al Finanțelor. Declarația unică propusă de Ministerul Finanțelor înlocuiește șapte formulare existente în prezent, respectiv D200 (pentru veniturile realizate din România), D201 (veniturile realizate din străinătate), D220 (venitul estimat/norma de venit), D221 (normele de venit în agricultură), D600 (contribuțiile la pensii și sănătate), D604 (stabilirea contribuțiilor de sănătate pentru persoanele fără venit) și D605 (cererea de stopare a plății CASS pentru persoanele fără venit). Formularul unic va fi depus în acest an până la 15 iulie, iar de anul viitor termenul va fi 15 martie, prevede proiectul de Ordonanță de Urgență privind măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative. Prin introducerea declarației unice pentru persoanele fizice, Ministerul Finanțelor vrea să reducă numărul de declarații depuse la Fisc de persoanele fizice din categoriile menționate, noul formular cuprinzând toate informațiile necesare pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate statului. Totodată, statul urmărește să reducă birocrația și să încurajeze persoanele fizice să își declare transparent obligațiile fiscale. Astfel, Finanțele introduc un sistem de bonificație pentru contribuabilii care își achită mai repede contribuțiile la stat. Aceștia pot obține o reducere de 10%, atât pentru impozitul pe venit, cât și pentru contribuțiile sociale, dacă depun online declarația unică până la 15 iulie și achită integral sumele de plată până la 15 decembrie. În cazul în care achită treptat, cu ultima tranșă până la 15 martie 2019, bonificația va fi de 5%, potrivit notei de fundamentare a actului normativ. Tot de 5% reducere vor beneficia și cei care depun formularul în format tipărit, cu condiția să plătească contribuțiile până la 15 decembrie. Finanțele au oferit câteva exemple de calcul pentru sumele de plată și reducerile acordate. Pentru impozitul pe venit, la o obligație fiscală estimată de 10.000 de lei, un contribuabil care depune declarația online și plătește integral până la 15 decembrie, chiar și în tranșe, va obține o reducere de 1.000 de lei (500 lei pentru depunere online și 500 lei pentru plata până la 15 decembrie), astfel că va achita doar 9.000 de lei. 

Trump pune condiții ca să renunțe la taxele vamale

Dacă Uniunea Europeană va elimina taxele oribile impuse produselor americane, atunci vom renunța și noi la ele, a scris președintele Donald Trump pe Twitter, răspunzând criticilor Uniunii Europene la adresa tarifelor aplicate în această săptămână de Statele Unite importurilor de oțel și aluminiu, transmite Bloomberg. La câteva ore după ce comisarul UE pentru Comerț Cecilia Malmstrom a spus că ”nu este clar” dacă blocul comunitar va fi exceptat de tarifele planificate de SUA, Trump și-a expus condițiile și a reiterat avertismentul în cazul în care nu vor fi îndeplinite. “Uniunea Europeană, țări minunate care tratează foarte prost Statele Unite în ceea ce privește comerțul, se plânge de tarifele pentru oțel și aluminiu. Dacă va renunța la barierele și tarifele oribile aplicate produselor americane, vom proceda și noi la fel. Mare deficit. În caz contrar, vom taxa automobilele etc. CORECT”, a scris Trump pe Twitter. Trump a reacționat la un mesaj publicat de Malmstrom pe Twitter, în care a descris discuțiile avute cu reprezentantul american pentru Comerț Robert Lighthizer, care au avut loc sâmbătă la Bruxelles, ca fiind ”deschise” dar ”fără rezultat”.

700 de milioane de euro pentru proiecte ce implică energia solară

Președintele francez Emmanuel Macron a promis, duminică, sute de milioane de euro pentru proiecte ce implică energia solară în țări în curs de dezvoltare, după ce lideri ai lumii s-au întâlnit în India pentru a promova investiții în energia regenerabilă. Macron a spus că Franța va aloca economiilor emergente o sumă suplimentară - 700 de milioane de euro, prin împrumuturi și donații - până în 2022 pentru proiecte ce au la bază energia solară, scrie AFP.  Franța și-a luat deja angajamentul că va oferi 300 de milioane de euro inițiativei, când a fondat cu India o alianță globală în 2015 pentru a debloca finanțări pentru proiecte de energie solară. „Trebuie să înlăturăm toate obstacolele și să ne dezvoltăm”, a spus Macron la deschiderea International Solar Alliance de duminică, de la New Delhi. Prim-ministrul indian Narendra Modi - care și-a luat angajamentul să reducă emisiile de carbon din India - a spus: „Trebuie să ne asigurăm că o tehnologie mai bună și cu un preț accesibil va fi disponibilă pentru toți”.

Ceasurile electrice din Europa au rămas în urmă din cauza Kosovo

Ceasurile electrice din 25 de state din Europa au rămas în urmă cu șase minute, în ultimele două luni, din cauza unei dispute dintre Serbia și Kosovo, anunță ENTSO-E, asociația transportatorilor europeni de energie. Rețeaua interconectată de electricitate din Europa a pierdut 113 GWh de la mijlocul lunii ianuarie, în condițiile în care Kosovo a consumat mai multă electricitate decât a furnizat, iar Serbia nu a mai acoperit acest deficit, așa cum făcea de obicei. Drept urmare, frecvența rețelei, de 50hz, a scăzut în toată rețeaua europeană, iar ceasurile electrice, care măsoară timpul acordându-se cu frecvența din sistemul energetic, au rămas în urmă cu până la șase minute. Problema a afectat ceasurile radio cu alarmă, ceasurile cuptoarelor sau cele ale sistemelor de încălzire. Nordul Kosovo, care adăpostește o minoritate sârbă, a rămas fidel Belgradului, dar nu plătește energia pe care o consumă, iar o înțelegere din 2015 care trebuia să rezolve problema a fost blocată de Serbia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.