Economic

MOZAIC ȘTIRI ECONOMICE: OUG pentru amânarea ratelor, în dezbatere publică

Ziarul de Vrancea
21 iun 2022 527 vizualizări

Cel mai probabil, se vor putea amâna ratele de către persoane fizice sau juridice pentru cel mult nouă luni n alte condiții care apar în Ordonanță

Ministerul Finanțelor a supus alaltăieri dezbaterii publice OUG privind amânarea ratelor la bănci. Actul normativ se aplică persoanelor fizice sau juridice, iar amânarea se poate face pentru cel mult 9 luni. Actul normativ are în vedere creșterea accelerată a prețurilor pentru produsele energetice și, implicit, a cheltuielilor cu utilitățile înregistrate la nivel companiilor și gospodăriilor, dar și invazia militară a Rusiei în Ucraina. „Pentru limitarea riscurilor de majorare a restanțelor față de furnizori, stat și bănci și încetinirea fluxurilor monetare din economie, cauzate de manifestarea unei crize temporare de lichiditate la nivelul debitorilor, cu efecte negative asupra întregii activități economice, este necesară intervenția statului în vederea protejării interesului general public prin amânarea la plată pe o perioadă determinată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare unor anumite categorii de debitori”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului. Schimbări preconizate:

1. Moratoriul se adresează atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice afectate de această criză și prevede posibilitatea amânării la plată pe baza solicitării adresate de debitor către creditor pe o perioadă limitată de până la 9 luni, 

 2. Obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă de cel mult 9 luni, 

3. Pentru debitorii persoane juridice se prevede prezentarea unei declarații pe propria răspundere (i) privind afectarea, în sensul scăderii, cu minimum 25%, a mediei rezultatelor lunare pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021.

În situația debitorilor care nu au o perioadă similară de raportare în anul 2021, fiind înființați cu mai puțin de 1 an în urmă, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor de la înființare, (ii) privind angajamentul de a nu distribui/plăți dividende și de a nu acorda sau rambursa credite către acționari pe perioada aplicării facilității de amânare la plată cu excepția întreprinderilor publice așa cum sunt definite în Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (iii) și privind faptul că nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social.

De asemenea, creditorii trebuie să se asigure că respectivii debitori nu au înregistrat incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăți în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 (șase) luni anterioare datei solicitării precum și că nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit situațiilor financiare anuale la 31.12.2021. 

4. Pentru debitorii persoane fizice se prevede prezentarea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul că au înregistrat o creștere cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021; 

5. Debitorii, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, pot solicita amânarea la plată doar pentru creditele pentru care nu au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată și pentru care nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/ un plan de restructurare a datoriilor agreat de comun acord cu creditorul în ultimele 3 luni (care corespund perioadei de declanșare a crizei actuale, pentru a nu evita dublarea măsurilor de sprijin); 

6. Debitorii, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, nu trebuie să se afle în insolvență/incapacitate de plată la data solicitării amânării la plată și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor. Această condiție, în plus față de cea care prevede lipsa restanțelor la plată se justifică prin faptul că în starea de insolvență debitorul a beneficiat deja de un plan de restructurare a datoriilor calibrat pe măsura posibilităților de rambursare specifice acestei situații nefavorabile;

7. Proiectul stabilește capitalizarea dobânzii la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare, singura excepție prevăzută fiind pentru dobânzile amânate la plată aferente creditelor ipotecare acordate persoanelor fizice prin programul Noua Casă, cu modificările și completările ulterioare aduse programului.

În acest caz, dobânda aferentă perioadei de suspendare reprezintă o creanță distinctă, căreia i se aplică o dobândă de 0% și pentru care statul, prin Ministerul Finanțelor, acordă creditorilor o garanție pentru riscul de neplată.

Această prevedere se justifică prin necesitatea direcționării garanției statului doar către persoanele cele mai vulnerabile din punct de vedere al evoluției venitului disponibil;

8. Referitor la comisioanele amânate la plată, în sold la finele perioadei de suspendare, se prevede ca acestea să se plătească conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare;

9. Prelungirea, prin efectul legii, a perioadei de valabilitate a garanțiilor aferente creditelor, corespunzător perioadei cu care se prelungește creditul ca urmare a amânării la plată.

În cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, toate garanțiile aferente contractului de credit se mențin. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se extind, prin efectul legii, asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și oricăror altor părți ale contractului de credit astfel modificat, și devin opozabile acestora fără încheierea de acte adiționale și fără acceptul expres al acestora.

Fiecare creditor informează o singură dată, cel târziu în data de 30 august 2022, garantul cu privire la creditele garantate de acesta, care fac obiectul amânării la plată conform prezentei ordonanțe de urgență ;

10. Limitarea aplicării moratoriului în sensul acordării posibilității de a beneficia de amânare la plată o singură dată pentru obligațiile aferente unui credit contractat de un debitor. Această limitare nu afectează posibilitatea solicitării de amânare la plată de către un debitor pentru toate împrumuturile în sold;

11. Stabilirea datei de referință față de care se calculează termenul până la care creditorul transmite modificarea clauzelor contractuale, în funcție de data la care aceasta a fost aprobată în baza documentației complete transmise de debitor;

12. Excluderea din categoria tranzacțiilor vizate de moratoriu a facilităților revolving. În cazul facilităților de tip revolving nu există grafic de rambursare a principalului. 

Deși există obligația de plată a dobânzii, cuantumul acesteia este nesemnificativ, dat fiind că dobânda se calculează la un sold actualizat zilnic, care ține cont atât de eventualele plăți cât, și de eventuale încasări care nu pot fi previzionate. Astfel, nu se justifică aplicarea moratoriului din perspectiva beneficiului adus debitorului;

13. În contextul creditelor „Noua Casă”, ale căror dobânzi au făcut/fac obiectul unei duble amânări la plată, atât conform prezentei ordonanțe de urgență, cât și conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, au fost introduse prevederi prin care să se precizeze, distinct, tratamentul privind plata amânată și garanțiile aferente, pentru a se evita o posibilă dublă garantare de către stat a acestor creanțe, cu impact în subevaluarea indicatorilor prudențiali (cum ar fi: provizioanele și cerințele de fonduri proprii);

14. Prin prezentul act normativ se reglementează sursa de plată a garanțiilor acordate de FNGCIMM IFN SA, recuperarea creanțelor bugetare si calculul obligațiilor fiscale accesorii de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Fostul premier, despre plafonările de prețuri:

„Soluțiile pe care le vedem sunt comuniste. Aruncăm totul în aer”

Președintele Senatului, Florin Cîțu a afirmat, despre soluțiile propuse de cei de la PSD, pentru reducerea prețului la combustibil, că sunt comuniste. „Asta vrem, să aruncăm totul în aer, acum, când vine sezonul estival, să stea lumea la coadă să își cumpere benzină?”, s-a întrebat el, acuzându-i pe cei de la PSD că „sunt toți oameni care au lucrat la stat, nu au avut niciodată o companie”. „Ar trebui să ne întrebăm dacă Marcel Ciolacu nu este Liviu Dragnea, astăzi”, a precizat Cîțu. „Problema este un pic mai complicată și nu există soluții din acestea heirupiste, pe care le dăm peste noapte. Problema este că avem o dinamică a inflației cu mult mai mare decât a estimat Banca Centrală, în ultimul an de zile, fiecare estimare a arătat că inflația se va tempera, și nu a fost așa. Soluția pentru a tempera toate prețurie, pentru că românii nu merg și consumă doar combustibil(..), soluția vine concomitent de la Ministerul de Finanțe și de la Banca Centrală”, a spus președintele Senatului. Florin Cîțu a precizat că că „Ministerul Finanțelor trebuie să convingă pe toată lumea că deficitul nu va depăși anul acest 5,8%, din PIB, și chiar va fi redus iar Banca Națională are mult de muncă, să îi convingă pe investitori că rata inflației la coborî spre țintă mult mai rapid decât o face acum”. 

„Este inadmisibil din punctul meu de vedere, și aici trebuie să ne concentrăm toate resursele, să acceptăm ca inflația să fie peste 10% până în 2023. Vă dați seama ce înseamnă asta? Anul acesta, prețurile să crească cu 10% și anul viitor, la fel. Este foarte mult pentru români să ducă această povară” a spus președintele Senatului. „Soluțiile pe care le vedem sunt comuniste. Noi nu am ieșit în stradă, în 1990, să scăpăm de cozi” de la penurie care veneau de la plafoane la prețuri, ca să venim astăzi cu plafoane la prețuri. Asta este o prostie. Și la fel, este o altă prostie la PSD cea cu marja de profit. (..) România are nevoie de capital. Cum să vii să condiționezi profitul, printr-o decizie a guvernului, când tu vrei să ataci capitalul”, a mai spus Florin Cîțu. El a precizat că alte state au intervenit prin reduceri de TVA, cum e cazul Poloniei, dar nu a scăzut prețul. „Prețul este determinat, într-o economie de piață, de cerere și ofertă. În Ungaria, a creat cozi la benzinării. Asta vrem, să aruncăm totul în aer, acum, când vine sezonul estival, să stea lumea la coadă să își cumpere benzină? Gândiți-vă că nicio companie nu mai vine să aducă benzină în România, dacă noi plafonăm prețul, când poate să o vândă oriunde în Europa”, a explicat Cîțu.

Noi modificări fiscale pregătite: Beneficiile extrasalariale acordate angajatului, precum telefon, maşină, abonamente la sală sau clinici medicale - limitate

O modificare a legislaţiei fiscale pentru limitarea beneficiilor extrasalariale acordate angajatului, precum telefon, maşină, abonamente la sală sau clinici medicale, a fost introdusă pe lista mai amplă de măsuri fiscale pregătite de către autorităţi, potrivit informaţiilor Profit.ro. Dacă în prezent beneficiile extrasalariale nu sunt limitate, o măsură pregătită acum prevede plafonarea acestora la cel mult 33% din salariul lunar al unui angajat. Autorităţile vor să combată, astfel, practica utilizată de unii angajatori de a oferi un salariu mai mic în cadrul unui pachet salarial care conţine diverse alte beneficii. Printre beneficiile vizate sunt telefonul şi maşina pe care le pune la dispoziţie angajatorul, abonamente precum cele la sală şi clinici medicale private, eventuale cheltuieli pe care angajatorul le suportă pentru angajat. Aceasta se alătură unui grup de măsuri agreate în principiu de către liderii coaliţiei de guvernare, printre care restricţionarea unor activităţi pe microîntreprindere, cum sunt cele de consultanţă, impozitarea dură a câştigurilor din jocuri de noroc, reducerea facilităţilor acordate în construcţii, agricultură şi industria alimentară, schimbări la venituri din alte surse decât salariile, majorarea TVA la băuturile cu conţinut ridicat de zahăr, precum şi schimbarea impozitării imobilelor, creşterea accizelor şi limitarea scutirii acordate persoanelor fizice la vânzarea de proprietăţi imobiliare.

Germania nu va fi de acord cu planurile de a interzice vânzarea de maşini noi cu motoare cu ardere internă din 2035

Guvernul Germaniei nu va fi de acord cu planurile Uniunii Europene de a interzice efectiv vânzarea de maşini noi cu motoare cu ardere internă din 2035, a declarat marţi ministrul de Finanţe Christian Lindner, transmite Reuters. În încercarea sa de a reduce emisiile care contribuie la încălzirea planetei cu 55% până în 2030, faţă de nivelurile din 1990, Comisia Europeană a propus o reducere cu 100% a emisiilor de CO2 de la maşinile noi până în 2035. Asta înseamnă că ar fi imposibil să vinzi maşini cu motor cu combustie după 2035. Parlamentarii Parlamentului European au susţinut propunerile luna aceasta, înainte ca negocierile cu ţările UE cu privire la legea finală să aibă loc. Vorbind la un eveniment găzduit de asociaţia industriei BDI din Germania, Lindner a spus că vor continua să existe nişe pentru motoarele cu ardere internă, aşa că interdicţia este greşită. El a  mai spus că guvernul nu va fi de acord cu această legislaţie europeană. Lindner, un membru al democraţilor liberi pro-business, partid care împarte puterea cu social-democraţii şi verzii, a spus că Germania va fi în continuare o piaţă majoră pentru vehiculele electrice.

Flutur: Interesul este ca până la sfârşitul anului să avem gata documentaţia pentru A7 Paşcani-Suceava-Siret

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, vicepreședinte al PNL, a declarat că în acest an interesul sucevenilor este să fie terminată întreaga documentaţie pentru tronsonul de autostradă Paşcani-Suceava-Siret, urmând ca anul viitor să fie pregătită licitaţia pentru execuţia lucrărilor. Gheorghe Flutur a afirmat că preşedintele CNAIR, Cristian Pistol, s-a aflat, marţi, la Suceava, iar în cadrul unei întâlniri de lucru a dat asigurări că există finanţare pentru tronsonul Paşcani-Suceava-Siret din cadrul A7, prin Programul Operaţional de Transport. "Exproprierea pe această rută se face la regim de autostradă. Deci toată lăţimea expropriată va fi la regim de autostradă. S-a pus foarte des problema dacă e autostradă, drum expres sau ce va fi. (...) Scopul şi interesul meu şi al sucevenilor este ca până la sfârşitul anului să avem gata această documentaţie pentru Autostrada A7, studiul de fezabilitate şi proiectarea până la Siret, pentru ca anul viitor să putem să pregătim licitaţia pentru execuţia efectivă. Pentru că anul acesta se scoate la licitaţie tot tronsonul de la Bucureşti până la Paşcani. Şi vrem anul viitor să ajungem şi noi din urmă cu porţiunea Paşcani - Suceava", a declarat Flutur.


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.