Economic

MOZAIC ȘTIRI ECONOMICE: Deficitul bugetar crește mai ceva ca Făt Frumos

Ziarul de Vrancea
31 iul 2019 1252 vizualizări

Execuția bugetară pe primele șase luni s-a încheiat cu un deficit de 19,96 mld. lei, 1,94% din PIB

Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative de execuție, s-a încheiat pe primele șase luni ale anului 2019 cu un deficit de 19,96 miliarde de lei, respectiv 1,94% din PIB, informează Ministerul Finanțelor. Veniturile bugetului general consolidat, sunt în sumă de 148,6 miliarde lei, reprezentând 14,4% din PIB, comparativ cu 14% din PIB în aceeași perioadă a anului 2018. Procentual, veniturile au fost cu 12,6% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent. Se înregistrează creșteri, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în cazul încasărilor din venituri nefiscale (plus 28,1%), contribuții de asigurări (plus 17,1%), TVA (plus 12,6%), accize (plus 7,5%). Încasările din contribuțiile de asigurări au fost influențate de creșterea efectivului de salariați din economie, a câștigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar și de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA au crescut cu 12,6% față de realizările aceleiași perioade a anului 2018, ajungând la o valoare de 30,14 miliarde lei. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 7,2%. S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 5,2% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 7,6 miliarde lei. Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 168,6 miliarde lei, cu 14,7% mai mari față aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile de personal sunt cu 23,4% mai mari față de cele realizate în primele șase luni ale anului 2018, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 13,4% față de primele șase luni ale anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, dar și la bugetul de stat. Se înregistrează de asemenea creșterea cheltuielilor cu dobânzile cu 9,7%. Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 11,4%, fiind influențate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creșterea nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei. Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 12,3 miliarde lei, cu 3,2 miliarde mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.

Profitul BRD a urcat până la 787 de milioane de lei

u veniturile nete din dobânzi au crescut cu 11,4% datorită volumelor mai mari și schimbărilor pozitive de structură

Grupul BRD a încheiat primul semestru al anului cu un venit bancar net de 1,6 miliarde lei, în creștere cu 8,7% față de perioada similară a anului trecut, în timp ce profiftul net a urcat la 787 milioane lei, de la 757 milioane lei în S1/2018, arată raportul financiar al grupului. Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 11,4% datorită volumelor mai mari și schimbărilor pozitive de structură, într-un context de piață favorabil din perspectiva ratelor de dobândă. La nivelul băncii, veniturile operaționale s-au majorat cu 9%, la 1,565 miliarde lei, în timp ce profitul net a urcat cu 4,7%, la 803 milioane lei. Portofoliul de credite avea la finele lunii iunie 2019 o valoare de 29 miliarde lei, în creștere cu 2%, în timp ce depozitele se ridicau la 45 miliarde lei, în urcare cu 2,6%. Grupul BRD a înregistrat un profit operațional brut de 805 milioane lei față de 742 milioane lei în semestrul I 2018, în creștere cu 8,5% (plus 12,9% excluzand contributia la Fondurile de Garantare a Depozitelor si de Rezolutie). Rata NPL (creditele neperformante) a coborât la 3,8% la finalul lunii iunie 2019 fata de 6,3% la finalul lunii iunie 2018, cu un grad de acoperire de 75,7%. Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creantele din leasing, au crescut cu 2,3% datorita segmentelor retail si companii mari, iar depozitele clientilor au crescut cu plus 1,9%.

“Programul de instalare a panourilor fotovoltaice devine discriminatoriu”

Patronatul producătorilor de energie apreciază că programul pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică devine discriminatoriu și o bună parte din potențialii beneficiari riscă să fie excluși de la finanțare. Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES solicită, într-un comunicat, păstrarea formei actuale a ghidului de finanțare, respectiv demararea de urgență a programului derulat de Agenția Fondului pentru Mediu pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Într-o adresă transmisă autorităților, PATRES semnalează că, în urma unor modificări de ultimă oră aduse Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, potențialii beneficiari, care constituie pătura activă și productivă a populației și care ar trebui să fie publicul țintă al programului AFM, riscă să fie excluși de la finanțare. „Considerăm că aplicarea acestei modificări cu caracter profund discriminatoriu va duce la restrângerea masivă a potențialilor beneficiari (în principiu pătura activă a populației), cu riscul unui potențial eșec al programului derulat de AFM. Este de neacceptat acest lucru – dat fiind interesul major al românilor să devină Prosumatori”, declară Dl. Viorel Lefter, Președinte PATRES. Potrivit proiectului de Ordin de Ministru, aflat în consultare publică, (punctul 3, respectiv articolul 19, alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: „“imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică”. „Înțelegem că devin neeligibili următorii potențiali beneficiari: cei care au cumpărat sau construit imobilul cu credit ipotecar în favoarea unei instituții bancare și/sau unui potențial finanțator (ex. dezvoltatorul imobiliar); cei care au girat cu imobilul în favoarea unei societăți comerciale; cei care au semnat un contract de închiriere spațiu sau comodat cu o societate comercială sau PFA pentru stabilirea sediului social/punct de lucru în imobilul respectiv, din cauza conditionalității ca pe perioada monitorizării investiției imobilele să nu devină proprietatea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, sau existența proiectului să nu constituie un avantaj pentru o astfel de entitate. Pentru a evita complet acest risc, Ministerul Mediului, AFM și MDRAP au adoptat soluția extremă: toți potențialii beneficiari cu ipotecă asupra imobilului sau cu un contract de inchiriere/comodat pentru sediu social devin neeligibili”, subliniază PATRES. În baza unei analize a datelor publicate de către ANCPI pentru perioada ianuarie 2017 – iunie 2019, pentru întreg teritoriul României, se remarcă că în cazul a 50 – 70% din tranzacțiile cu imobile de tipul teren cu construcție sau unitati individuale, efectuate în perioada ianuarie 2017 – iunie 2019, s-a folosit o formă de finanțare care a presupus o ipotecă.

Atenție mărită! ANAF va demara o acțiune de amploare pentru combaterea evaziunii

În luna august ANAF va demara o acțiune de amploare pentru combaterea evaziunii, demers în care vor fi antrenați un număr semnificativ de inspectori, au declarat surse oficiale. Controale vor viza un număr important de contribuabili, în condițiile în care instituția a constat că în zona București – Ilfov nu au fost controlate 90% dintre firme; în respectiva zonă numărul inspectorilor va fi suplimentat cu 200. Acțiunea are un caracter de prevenție, pentru că dacă vor fi descoperite nereguli, contribuabilul va primi un termen în care să se poată corecta și să facă o declarație rectificativă, existând și posibilitatea reeșalonării sumelor de plată. ANAF și-a propus să finalizeze în 2020 proiectele care privesc introducerea facturii electronice și modernizarea sistemului informatic. O noutate va fi și fiscalizarea vânzărilor prin intermediul automatelor de distribuție, măsură destinată celor peste 150.000 de mașini și care se aplică deja în alte state.

Amânarea insolvenței scade șansele de redresare ale companiilor românești

Antreprenorii și managerii companiilor aflate în procedură percep insolvența ca fiind un demers necesar pentru a salva afacerea aflată în distress, 92% dintre ei înțelegând beneficiile procedurii, precum: suspendarea procedurilor de executare silită, reechilibrarea business-ului, redresarea economică, stoparea penalităților, majorărilor și a dobânzilor încă de la data deschiderii procedurii, denunțarea contractelor păguboase sau eșalonarea datoriilor, arată o analiză CITR, realizată pe baza unui studiu de piață derulat pe un eșantion de aproximativ 300 de respondenți din șapte regiuni ale țării. Cu toate acestea, 50% dintre aceștia afirmă că au amânat cât mai mult intrarea în insolvență, doar 16% văzând în insolvență, înainte de accesare, oportunitatea reorganizării, a restructurării business-ului și a relansării în economie.  „Experiența insolvenței este una foarte personală și greu de digerat pentru antreprenori, ceea ce determină amânarea deschiderii procedurii. Însă ea ar trebui privită ca un mecanism de reglare, tratată ca un sprijin venit din exterior și nu ca un pericol. Rolul nostru de practician este să maximizăm valoarea companiei în beneficiul tuturor celor implicați și să contribuim la eficientizarea și optimizarea unor procese. Insolvența poate debloca activitatea societății și o poate curăța de acele elemente care îi limitează dezvoltarea”, afirmă Vasile Godîncă-Herlea, CEO CITR. 73% dintre antreprenori și manageri afirmă că au învățat din insolvență, devenind mai competenți în gestionarea companiei, iar 63% și-au redefinit în sens pozitiv relațiile contractuale cu partenerii de afaceri. „Deși amână foarte mult intrarea în insolvență, antreprenorii și managerii înțeleg că aceasta este soluția pentru a salva valoarea din companie, fie că vorbim de active, oameni, parteneriate sau de brand-ul construit de-a lungul anilor. Timpul este un factor crucial pentru salvarea companiei, deoarece șansele de salvare ale acesteia scad odată cu amânarea. Insolvența este o școală bună pentru antreprenori și un moment prielnic pentru restructurarea afacerii, oferind know-how în gestionarea resurselor financiare, eficientizarea operațională și planificarea investițiilor. În plus, este și o șansă pentru reașezarea relațiilor contractuale cu partenerii, pentru relansarea afacerii în piață și pentru reintegrarea sănătoasă în economie a unor companii care au depășit stadiul de dificultate. Insolvența înseamnă parteneriat și colaborare între toți factorii implicați, pentru binele comun, iar abordarea de tip echipă versus cea individualistă influențează de multe ori succesul”, a menționat Vasile Godîncă-Herlea.

Pensiile speciale vor fi impozitare cu un procent cuprins între 10 și 50%

Pensiile speciale vor avea un sistem de impozitare graduală, între 10 și 50%, la cuantumuri diferite, conform unui act normativ pregătit de Guvern, au declarat surse oficiale. Astfel, pensiile sub 2.000 de lei nu sunt impozitate, cele între 2000 și 7.000 de lei vor avea un impozit de 10%, între 7.000 de lei și 10.000 de lei impozitul va fi 30%, iar pentru pensiile speciale care depășesc 10.000 de lei impozitul va fi de 50%. Impozitul va fi aplicat doar pensiilor speciale, nu și celor din contrbuții, au precizat sursele citate. ”Este un act de dreptate socială, cei cu pensii mici nu vor fi afectați”, a spus miercuri la Guvern ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Măsura ar urmă să afecteze aproximativ 4.000 de persoane care au pensii speciale mai mari de 7.000 de lei.

Rezervele internaționale au “săltat” cu peste 3 miliarde de euro

La 31 iulie 2019, rezervele internaționale ale României (valute plus aur) au fost de 39,753 miliarde euro, față de 36.706 miliarde euro la 30 iunie, iar rezervele valutare la BNR se situau la nivelul de 35,473 miliarde euro, față de 32,569 miliarde euro la finele lunii iunie. În cursul lunii au avut loc intrări de 3,633 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor Publice (inclusiv suma rezultată din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 2.000 milioane euro), alimentarea contului Comisiei Europene și altele, precum și ieșiri de 729 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele. Rezerva de aur s-a menținut la 103,7 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 4,280 miliarde euro.

Guvernul vrea să taxeze zahărul din băuturile răcoritoare

Guvernul va discuta la începutul săptămânii viitoare un proiect de act normativ care prevede printre altele introducerea unei taxe pe zahărul din băuturile răcoritoare, au declarat surse guvernamentale. Taxa ar urma să fie introdusă din septembrie și ar mări prețul litrului de băutură răcoritoare cu circa 1 leu. Măsura face parte dintr-un pachet de măsuri care mai prevede creșterea accizelor la tutun, reduceri ale personalului bugetar sau eliminarea unor sporuri de care beneficiază funcționarii. Măsura este inițiativa Ministerului Sănătății și este aplicată de Ministerul Finanțelor. Băuturile cu un conținut de zahăr între 5 și 8 grame la 100 de mililitri vor avea o acciză de 0,8 lei pe litru. Băuturile cu un conținut de peste 8 grame la 100 de mililitri de produs vor fi taxate cu 1 leu pe litru. Acciza va fi datorată de producători, importatori sau cei care achiziționează intracomunitar, dar cel mai probabil se va reflecta și în prețul la raft. Pentru cele circa 4 luni de aplicare de anul acesta, septembrie-decembrie, impactul la bugetul statului este de 320 milioane lei.

Șase români din zece nu-și permit o vacanță de o săptămână

Șase români din zece nu-și permit o vacanță de o săptămână, dublu față de media europeană, arată datele Eurostat. România este statul cu cel mai mare procent de cetățeni care nu-și permit o vacanță (58,9%), fiind urmată de Croația (51,3%), Grecia (51%) și Cipru (51%). Statele cu cel mai redus procent sunt Suedia, cu 9,7% și Luxemburg, cu 10,9%. În ultimii cinci ani cele mai importante creșteri ale celor ce își permit vacanțe au avut loc în Bulgaria, de la 35,8% la 30,5% și în Polonia, cu 26%, la 34,6%. Grecia a fost singura țară care a înregistrat o creștere a indicatorului, cu 2%, la 51%.

Revolut lansează o funcție de tranzacționare a acțiunilor

Utilizatorii Revolut vor putea în curând cumpăra și vinde acțiuni direct din cadrul aplicației. Revolut a lansat, într-un format limitat, o facilitate de tranzacționare a acțiunilor. Disponibilă pentru început doar unui număr limitat de posesori ai cardurilor Metal, aceasta permite cumpărarea și vânzarea rapidă de acțiuni. În prima fază, vor fi disponibile 300 de stocuri listate la NASDAQ și NYSE. Pe viitor, cei de la Revolut vor să se extindă și să includă burse din Europa și Marea Britanie. Aplicația Revolut afișează în timp real prețurile acțiunilor și nu impune o limită a sumei cu care pot fi cumpărate acțiuni. Compania fondată de Nikolay Storonsky și Vlad Yatsenko nu percepe comisioane pentru tranzacționarea acțiunilor. Singura condiție este deținerea unui card Metal, care presupune plata unei sume lunare. Tranzacționarea gratuită a acțiunilor este limitată la 100 de tranzacții pe lună. Tranzacțiile care depășesc această limită costă o liră sterlină și vine cu o taxă o taxă anuală de custodie de 0.01%.


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.