Economic

MOZAIC ȘTIRI ECONOMICE: În ce condiții și cui va fi plătit șomajul tehnic

Ziarul de Vrancea
18 mar 2020 1028 vizualizări

Cererile vor fi depuse online u cuantumul ajutorul de șomaj nu va fi mai mare de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020

Guvernul a stabilit că în timpul stării de urgență, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activității, indemnizația de care beneficiază salariații să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc anumite condiții. ”Guvernul a aprobat Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Actul normativ reglementează, printre altele, condițiile pentru intrarea în șomaj tehnic, continuarea plății unor beneficii sociale, prelungirea în mod automat a unor documente, precum și posibilitatea transmiterii online a actelor necesare pentru obținerea unor beneficii. Guvernul a stabilit că în timpul stării de urgență, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activității, indemnizația de care beneficiază salariații să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020”, anunță Ministerul Muncii. De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

- întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.

- reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

”Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație, din bugetul asigurărilor pentru șomaj se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor, iar aceste sume se reîntregesc din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate pentru această intervenție și în conformitate cu prevederile și regulile de eligibilitate ale Programului Operațional Capital Uman”, precizează ministerul.

OUG introduce și unele prevederi care să asigure acordarea, în continuare, a stimulentului de inserție și a indemnizației de sprijin prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor. Guvernul a stabilit ca aceste drepturi să nu înceteze în situația în care părintele, ca urmare a instituirii măsurilor generate de starea de urgență, se află în situații de suspendare sau chiar de încetare a raportului de muncă sau de serviciu prin restructurarea/restrângerea activității angajatorului. Acordarea drepturilor, în aceste condiții, se realizează pe o perioadă de 90 zile, după această perioadă urmând să fie reanalizată situația și să se aplice prevederile legale corespunzătoare.  Actul normativ adoptat de Guvern mai prevede introducerea poștei electronice ca principal mijloc de comunicare între cetățean și autoritatea administrației publice centrale sau locale, în vederea stabilirii drepturilor la beneficiile de asistență socială.

Finanțelor vor garanta până la 80% din valoarea creditelor pentru IMM-uri

u de asemenea va subvenționa și 100% din dobânzi

Ministerul Finanțelor Publice a anunțat joi că va implementa un program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor răspândirii virusului Covid – 19, prin garantarea unor credite, subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări, facilități pentru societățile care întâmpină dificultăți financiare, prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligațiilor bugetare și a termenelor de plată a impozitelor locale datorate de populație. De asemenea, Fiscul va suspenda popririle pentru populație, iar IMM-urile care obțin certificat de situație de urgență vor putea amâna plata utilităților și a chiriilor. ”Potrivit actului normativ aprobat miercuri de Guvern, Ministerul Finanțelor va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane de lei”, a informat Ministerul de Finanțe. Totodată, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10 milioane lei. Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusive dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%. Valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurile prevăzute anterior. Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii. Dobânda va fi subvenționată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021. ”Acordarea subvenției de dobândă se menține în anii 2021-2022, începând cu luna aprilie 2021 doar încondițiile în care creșterea economic estimată de CNSP pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020, și se stabilește prin Hotărâre de Guvern”, precizează instituția. Obligațiile fiscale restanțe și alte creanțe bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului. Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni. MFP va acoperi de la buget și comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de FNGCIMM. Mai mult, Guvernul a decis să se suspende sau să nu înceapă măsurile de executare silită prin poprire a persoanelor fizice, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. ”Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale”, informează Ministerul de Finanțe. Actul normativ mai prevede că, pe perioada stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Această facilitate va fi menținută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Guvernul a aprobat alocarea a 7,5 milioane lei prin Programul usturoiul

Guvernul a apobat în ședința de miercuri o Hotărâre care modifică și completează Hotărârea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", impactul financiar prevăzut fiind de maximum 7,5 milioane lei (1,57 milioane euro), bani ce se asigură din bugetul pe anul 2020. ”Pentru a fi considerați eligibili, producătorii agricoli trebuie să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp și să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp. Sprijinul financiar este de maximum 3.000 euro/ha, iar cererile se se depun până la data de 15 mai inclusiv”, a informat joi Ministerul Agriculturii. Prin acest act normativ se îmbunătățește cadrul legal existent prin următoarele reglementări: valorificarea producției de usturoi se va face în perioada 1 iulie-20 noiembrie, iar documentele justificative se vor depune până la data de 27 noiembrie; în vederea monitorizării calității usturoiului care se oferă populației, potențialii beneficiari trebuie să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, ce va fi verificat de către Autoritatea Națională Fitosanitară, arată ministerul. De asemenea, pentru acuratețea datelor privind suprafețele deținute și cultivate cu usturoi, se solicită beneficiarilor o copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere. Verificarea se va face de către reprezentanții DAJ a culturii, înainte de recoltare, cu evaluarea producției. Procedura de inspecție și verificare se realizează de către structura cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul MADR și se aprobă prin ordin al ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de maximum zece zile de la data intrării în vigoare a hotărârii. Potențialii beneficiari pot fi: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008; producătorii agricoli persoane juridice.

Proiect PSD: Ratele pentru firme și populație, suspendate la cerere

Reprezentanții PSD au anunțat depunerea în Parlament a unui proiect de lege care prevede suspendarea, la cerere, a tuturor obligațiilor de plată către bănci în ceea ce privește creditele și dobânzile aferente. Potrivit PSD, măsura este valabilă atât pentru companii, cât și pentru persoanele fizice și se aplică tuturor creditelor bancare contractate până la data de 19 martie 2020, inclusiv. Suspendarea ratelor bancare va opera până la finalul anului 2020. Durata contractuală se va prelungi corelativ, menționează sursa citată. Potrivit PSD, măsurile anunțate de Guvern pentru sprijinirea economiei sunt mai degrabă măsuri de tatonare, care nu răspund nevoilor urgente ale firmelor și populației. "Guvernul trebuia să ia măsuri curajoase, ferme și clare de susținere a populației și a mediului de afaceri. Am văzut, în schimb, multă șovăială și o lipsă totală de reacție rapidă. Suntem într-o luptă contracronometru. Mai târziu va fi prea târziu. Suspendarea plății ratelor bancare este o măsură de sprijin a populației în confruntarea cu criza economică generată de epidemie și solicitată de tot mediul de afaceri”, a declarat președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

BCE va tipări în acest an peste 1.000 de miliarde de euro

Banca Centrală Europeană (BCE) a lansat o nouă schemă de achiziții de obligațiuni de urgență, de 750 de miliarde de euro, aducând valoarea totală a programului pentru acest an la 1.100 de miliarde de euro, pentru a opri declinul provocat pe piețele financiare de pandemia de coronavirus care provoacă temeri privind impactul asupra economiei și noi temeri legate de viabilitatea uniunii monetare, transmite Reuters. Activitățile economice din Europa sunt în mare parte blocate de măsurile de carantină adoptate de guverne pentru a ține sub control epidemia, iar piețele financiare au scăzut puternic, punând în urmbră recesiunea profundă provocată de criza financiară globală din 2008 și ridicând întrebări legate de coeziunea zonei euro în perioade de stres. Aflată sub presiunea necesității de a aciona pentru a reduce costurile de împrumut pentru țările îndatorate afectate de epidemie, cum este Italia, BCE a lansat o nouă schemă de achiziții de obligațiuni, aducând valoarea achizițiilor din acest an la 1.100 de miliarde de euro, noile achiziții convenite reprezentând 6% din PIB-ul zonei euro. ”Timpurile extraordinare necesită acțiuni extraordinare. Nu există limite pentru angajamentul nostru față de euro. Suntem hotărâți să utilizăm tot potențialul instrumentelor noastre, în cadrul mandatului nostru”, a declarat președintele BCE Christine Lagarde după o ședință de urgență organizată miercuri seara. Achizițiile de obligațiuni vor continua până se va încheia ”faza de criză” a epidemiei, iar în activele eligibile vor fi incluse pentru prima oară hârtii comerciale non-financiare, potrivit BCE. Deși acțiunile globale au continuat să scadă după decizia BCE, euro s-a menținut constant, iar randamentele obligațiunilor statelor periferice în blocul comunitar au scăzut, în frunte cu cele ale Italiei. Randamentul obligațiunilor italiene pe termen de 10 ani a scăzut cu 0,9 puncte procentuale. Măsura BCE este un semnal clar că nu va fi tolerată creșterea spread-ului între randamentele obligațiunilor statelor membre, observată în Italia și Grecia în ultimele zile. Achizițiile de active includ pentru prima oară și obligațiuni elene, care erau excluse din achizițiile BCE din cauza nivelul scăzut al ratingului de țară. Ministrul elen de Finanțe, Christos Staikouras, a spus că decizia face ca obligațiuni de 12 miliarde de euro să fie eligibile pentru achizițiile de active ale BCE, reprezentând un sprijin vital pentru Grecia, care depinde în mare măsură de turism. BCE a mai anunțat că este pregătită să crească mărimea și durata achizițiilor de active, dacă va fi necesar, și că va evalua orice constrângeri care împiedică aceste achiziții, făcând referire la o regulă care limitează deținerea a peste o reime din obligațiunile unei țări.

Ford Motor, General Motors și Fiat Chrysler închid fabricile din SUA

Ford Motor, General Motors și Fiat Chrysler Automobiles vor opri activitățile la fabricile din Statele Unite, pentru a opri răspândirea coronavirusului, cedând presiunilor din partea sindicatului care reprezintă circa 150.000 de muncitori, a declarat miercuri o persoană apropiată situației, transmite Reuters. Ford Motor a confirmat informația, afirmând că va închide fabricile din America de Nord după schimbul de seară de joi, până pe 30 martie, pentru a igieniza fabricile din Statele Unite, Canada și Mexic. General Motors și Fiat Chrysler Automobiles urmau să anunțe oficial detaliile măsurilor lor. GM și FCA nu au putut fi contactate imediat pentru comentarii. Sindicatul United Auto Workers a cerut miercuri companiilor să își reconsidere poziția, la o zi după ce acestea conveniseră să reducă producția la fabricile din SUS și să limiteze numărul angajaților prezenți la locul de muncă, pentru a preveni răspândirea virusului, a spus o sursă apropiată situației.

Supermarketurile de la Londra, luate cu asalt

Britanicii au luat joi cu asalt magazinele pentru a cumpăra produse de primă necesitate, înaintea unei înăspriri așteptate a restricțiilor în vederea opririi epidemiei noului coronavirus, relatează Reuters. Aproximativ 100 de persoane s-au adunat joi dimineața, la prima oră,în ploaie, în fața magazinului Sainsbury's din Clapham Common, în sudul Londrei, potrivit unor jurnaliști Reuters de la fața locului. Premierul britanic Boris Johnson s-a alăturat unor apeluri din partea unor lanțuri de supermarketuri ca Tesco, Sainsbury's, Asda și Morrisons adresate britanicilor de a nu-și face stocuri inutile de provizii. Însă cererea este atât de puternică, încât distribuitorul online Ocado a blocat toate înscrierile noi pe site. Majoritatea supermarketurilor acceptă în continuare comenzi online, însă livrările ar putea fi efectuate cu până la trei săptămâni întârziere.

Leul s-a apreciat ușor, la 4,8440 unități pentru un euro

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, joi, un curs de referință de 4,8440 lei/euro, în creștere ușoară cu 0,004% față de nivelul de 4,8438 lei/euro atins miercuri. Dolarul s-a apreciat cu 1,9%, la 4,4864 lei pe unitate. Miercuri, Banca Națională a României (BNR) a anunțat un curs de referință de 4,8438 lei/euro, în scădere cu 0,02% față de nivelul record atins marți, de 4,8448 lei/euro. Dolarul s-a apreciat cu 0,34%, la 4,4027 lei pe unitate. Euro a depășit pentru prima dată pragul de 4,8 lei la cursul de referință anunțat de BNR pe 21 februarie 2020 și a atins, la momentul respectiv, cel mai ridicat nivel din istorie în fața monedei naționale. Francul elvețian s-a apreciat joi cu 0,05%, de la nivelul de 4,5911 lei pe unitate atins miercuri la 4,5934 lei pe unitate. În 15 ianuarie 2015, francul elvețian a sărit de la 3.7415 lei la 4.3287 lei, după ce Banca Elveției a decis să renunțe la plafonarea cursului de schimb. Dolarul american, cotat indirect în piața românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat joi cu 1,9%, de la nivelul de miercuri de 4,4027 lei pe unitate la 4,4864 lei pe unitate. Precedentul maxim istoric al dolarului în raport cu leul a fost atins pe 21 februarie 2020: 4,4462 lei.


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.