Economic

MOZAIC STIRI ECONOMICE: Guvernul inventează despăgubirile în puncte

Ziarul de Vrancea
6 mar 2013 581 vizualizări
Foştii proprietari vor primi puncte cu ajutorul cărora vor putea să cumpere imobile din patrimoniul statului u puncte vor putea fi preschimbate şi în bani, dar abia peste patru ani, în limita a 10% pe an din suma cuvenită

Foştii proprietari ai caselor naţionalizate care nu pot fi despăgubiţi în natură vor primi puncte în valoare nominală de un leu, raportat la valoarea casei, cu care vor putea achiziţiona prin licitaţie alte imobile sau le vor preschimba în bani, dar după 2017,în limita a 10% pe an din suma punctelor Prevederea este inclusă în proiectul legii privind despăgubirile pentru imobilele naţionalizate. Guvernul a discutat ieri, în primă lectură, proiectul de lege, în vederea angajării răspunderii. În material se afirmă că principiile care stau la baza acordării măsurilor reparatorii sunt principiul prevalenţei restituirii în natură, principiul echităţii, principiul transparenţei procesului de stabilire a măsurilor reparatorii, principiul menţinerii justului echilibru între interesul particular al foştilor proprietari şi interesul general al societăţii. "Dispoziţiile Legii 10/2001 referitoare la restituirea în natură, cat şi la compensare cu alte bunuri sau servicii răman aplicabile. În situaţia în care restituirea în natură nu mai este posibilă, despăgubirea se face prin compensarea cu puncte care vor fi valorificate. Cererile formulate potrivit Legii 10/2001 se soluţionează cu respectarea limitei de 50 hectare de proprietar deposedat, cu condiția ca această suprafață să nu fi fost restituită prin aplicarea legilor fondului funciar", se arată în proiect. Astfel, cererile ce au ca obiect imobile preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist vor fi rezolvate prin restituire în natură, iar măsuri reparatorii în echivalent, constand în compensarea cu alte bunuri sau "cu puncte" care pot fi valorificate, vor fi acordate doar dacă restituirea sub această formă nu este posibilă. Evaluarea imobilului obiect al deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării in vigoare a legii şi se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu. Numărul de puncte se stabileşte după scăderea valorii actualizate a despăgubirilor încasate pentru imobilul evaluat. La capitolul intitulat "Valorificarea punctelor prin Fondul național al terenurilor agricole, forestiere şi al altor imobile", documentul prevede că cererile de restituire care nu pot fi soluționate prin restituire în natură la nivelul entităților investite de lege se soluționează prin compensare cu imobile din acest Fond. Fondul naţional se constituie din terenuri agricole, forestiere şi alte imobile aflate in proprietatea publica sau privată a statului, aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului şi a altor institutii/autoritati publice centrale sau locale, afectate valorificării punctelor prevăzute în deciziile de compensare emise de Comisia Națională. Fondul va fi administrat de Agenţia Domeniilor Statului. Titularii deciziilor de compensare vor putea valorifica punctele prevăzute în decizie prin participarea la licitaţiile naţionale de imobile din Fondul Naţional. Licitațiile de imobile se organizează săptămanal la sediul central al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară şi se desfășoară în regim de videoconferință.

Executivul îşi asumă răspunderea

Guvernul intenţionează ca angajarea răspunderii pentru proiectul de lege privind despăgubirea foştilor proprietari de imobile naţionalizate să aibă loc la 19 martie, a anunţat premierul Victor Ponta. El a amintit că pentru stabilirea acestei date este necesar şi acordul Birourilor Permanente ale celor două camere parlamentare.

Ce riscă firmele care nu-şI plăteasc angajaţii

Ponta cere lege pentru a sancţiona societăţile private care nu îşi achită obligaţiile faţă de angajaţi

Premierul Ponta a solicitat ministrului pentru Dialog Social, Doina Pană, să analizeze posibilitatea schimbării legislaţiei, astfel încat firmele care nu respectă obligaţiile faţă de angajaţii disponibilizaţi să poată fi sancţionate şi să se evite cazuri precum sinuciderea angajatului de la Mechel. Primul-ministru şi-a exprimat compasiunea pentru angajatul de la Mechel, afirmand că este şocant ceea ce s-a întamplat la Campia Turzii, şi a solicitat o analiză a legislaţiei privind respectarea contractelor colective de muncă. "Chiar dacă vorbim de o companie privată, înţeleg disperarea multora dintre cei de acolo. Am încercat în orele de dinainte, şi o să o rog pe doamna ministru Pană şi, sigur, cu Ministerul Justiţiei, să vedem dacă putem aduce o modificare legislativă, chiar şi în cazul companiilor sută la sută private, care nu îşi respectă obligaţiile prevăzute în contractele colective de muncă faţă de angajaţi, dacă putem să aducem anumite sancţiuni", a spus Ponta. El a arătat că statul nu poate interveni în activitatea unei firme private dacă nu îşi respectă obligaţiile faţă de angajaţi, inclusiv în cazul disponibilizării acestora, dar că existenţa unei astfel de legislaţii ar fi putut preveni asemenea tragedii. Un bărbat în varstă de 58 de ani, fost angajat al combinatului Mechel Campia Turzii, s-a sinucis, foştii colegi ai bărbatului precizand că acesta fusese disponibilizat în 10 februarie şi că a recurs la acest gest din cauza disperării întrucat nu mai avea bani să îşi achite ratele la bănci. Peste o sută de angajaţi disponibilizaţi de la Mechel Campia Turzii au protestat, miercuri, pentru a treia zi consecutiv, în faţa combinatului, faţă de neacordarea salariilor compensatorii. Prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a dispus declanşarea unor anchete sociale în cazul angajaţilor disponibilizaţi de la Mechel Campia Turzii, în vederea acordării de ajutoare financiare. Ministrul delegat pentru Dialog Social, Doina Pană, a declarat, joi, că noul acţionar al Mechel are intenţii bune şi face toate demersurile pentru achitarea celor trei salarii compensatorii foştilor angajaţi de la Campia Turzii, însă are conturile blocate. Tot atunci, prefectul de Cluj a declarat, la finalul unei întalniri cu reprezentanţii noului acţionar al Mechel, că aceştia au dat asigurări că pană în 15 martie vor încerca să plătească salariile compensatorii angajaţilor disponibilizaţi de la Campia Turzii.

Posibilă soluţie pentru atragerea de investiţii

Reducerea nivelului contribuţiilor sociale, care ar putea constitui un scop al Guvernului pentru acest an, ar atrage investiţii străine şi ar genera creştere economică, afirmă Dan Schwartz, managing partner al firmei de consultanţă şi audit RSM Scot. "Diminuarea costurilor muncii prin scăderea contribuţiilor sociale ar putea fi un scop pentru anul 2013. Această măsură are foarte mari şanse să genereze investiţii străine, ca urmare poate duce la creştere economică", a afirmat Schwartz la o întalnire cu jurnaliştii. El a arătat că Guvernul ar trebui să stabilească 1-2 puncte de atins în fiecare an pentru liberalizarea fiscală, iar scăderea costurilor cu forţa de muncă ar putea fi un obiectiv pentru 2013. Schwartz, membru al Comitetului Fiscal din cadrul AmCham (Camera de Comerţ Americană în Romania), a atras atenţia că orice politică de relaxare fiscală trebuie făcută cu foarte mare atenţie, fiind necesară analizarea implicaţiilor pe care reducerea de taxe le pot avea asupra bugetului de stat. "Dacă scad contribuţiile sociale, statul poate oferi posibilitatea angajatorului de a creşte salariile fără un efort din partea companiei. Deşi nu este obligat să crească salariile dacă scad contribuţiile sociale, acest lucru ar fi în avantajul său pentru că ar creşte şi productivitatea dacă oamenii sunt mulţumiţi de veniturile lor, ceea ce duce la creşterea profitabilităţii", a explicat consultantul fiscal. Pe de altă parte, el a evidenţiat că promovarea de politici fiscale cu caracter populist ar fi un risc întrucat ar putea duce la descurajarea muncii şi, implicit, la creşterea costurilor cu asigurările sociale la bugetul statului. "Este esenţială promovarea unor politici fiscale pentru a încuraja munca, de aceea am avea nevoie de diminuarea nivelului de contribuţii sociale, în contextul în care avem un număr mai mare de pensionari decat de salariaţi. (...) Trebuie să ajungem rapid să avem un număr mai mare de salariaţi decat de pensionari, prin dezvoltare economică, prin creare de locuri de muncă", a mai spus Schwartz.

Economia a avut în 2012 o creştere de rasul curcilor

Produsul Intern Brut s-a cifrat în anul trecut la 587,4 miliarde lei, în creştere cu 0,3% faţă de 2011, în condiţiile în care valoarea adăugată brută din agricultură a înregistrat o contracţie de 21,2%, iar industria a coborat cu 2,1%, potrivit datelor provizorii publicate miercuri de INS. Datele provizorii indică o marginală revizuire în sus a creşterii economice, Institutul Naţional de Statistică anunţand anterior o creştere economică pe 2012 de 0,2%. Potrivit INS, creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în consecinţă, a valorii adăugate brute din informaţii şi comunicaţii (plus 29,4%) şi din activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (plus 8,4%). Creşteri mai reduse s-au înregistrat în activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (plus 3,1%), în ramura de administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţămant; sănătate şi asistenţă socială (plus 2,2%), în tranzacţii imobiliare (plus 1,5%) şi în comerţul cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (plus 0,3%). Cele mai importante reduceri ale volumului de activitate s-a înregistrat în agricultură, silvicultură şi pescuit (-21,2%), în industrie (-2,1%) şi în sectorul de intermedieri financiare şi asigurări (-0,2%). De asemenea, volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 3,7%. Consumul final total a crescut cu 0,9% în anul 2012, comparativ cu anul precedent, atat pe seama creşterii cu 0,6% a cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cat şi a creşterii cu 1,9% a cheltuielii pentru consumul final al administraţiilor publice. Formarea brută de capital fix a înregistrat o creştere cu 4 puncte procentuale. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV din 2012 a fost de 174,8 miliarde lei în preţuri curente, în creştere în termeni reali cu 0,3% faţă de trimestrul IV 2011. Creşteri ale volumului de activitate s-au înregistrat în informaţii şi comunicaţii (plus 42,0%), în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (plus 9,9%), urmate de administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţămant; sănătate şi asistenţă socială (plus 5,6%), de activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (plus 4,9%) şi de comerţul cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (plus 4,3%). Cea mai mare reducere a volumului de activitate a fost înregistrată în agricultură, silvicultură şi pescuit (-24,6%). Reduceri ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în industrie (-2,4%), construcţii (-2,1%) precum şi în ramura de intermedieri financiare şi asigurări (-0,5%) şi de tranzacţii imobiliare (-0,5%).

Bugetarii vor avea vacanţă de primăvară

Guvernul a decis ca zilele de 2 şi 3 mai 2013 să fie declarate drept zile libere în sectorul public, printr-o hotărare aprobată în şedinţa de miercuri, au declarat surse oficiale. Dispoziţiile hotărarii pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel. Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism a cerut Guvernului să declare 2 şi 3 mai drept zile libere, pentru ca ziua liberă 1 Mai să fie legată de Sărbătoarea de Paşte, din 5 mai. În total bugetarii vor avea patru zile libere plus cele două zile de la sfarşitul săptămanii. Zilele libere acordate de stat pe 2 şi 3 mai nu îi vor determina pe romani să stea în staţiunile din ţară 5-6 zile, astfel că nu se va înregistra nicio creştere a turismului intern, potrivit Federaţiei Patronatelor din Turism (FPTR), care estimează o cerere mai mare pentru sejururile în străinătate. "Oamenii nu îşi vor putea oferi pachete lungi în staţiunile din ţară, mai ales pe litoral în această perioadă, şi vor rămane cantonaţi pe o singură sărbătoare. Va fi probabil o creştere de 1 Mai, dar unii turişti nu vor avea bani să stea atat de mult la mare încat să prindă şi Paştele. Cred că pentru Paşte vor fi scăderi faţă de anul trecut", a declarat Dragoş Răducan, vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). După Revelion, 1 Mai şi Paştele ocupă locurile doi şi trei în topul sărbătorilor care atrag turişti. Potrivit datelor FPTR, anul trecut de 1 Mai au fost în excursii în ţară aproape 80.000 de romani, iar cei mai mulţi dintre ei au ales litoralul. Peste 4.500 de persoane au optat pentru destinaţii externe, în topul preferinţelor find Bulgaria.

Investitorii străini se înteresează mai întai de corupţie

Investitorii străini solicită informaţii despre regulile comerciale şi corupţie cand se gandesc să-şi aducă afacerile în Romania, fiind mai interesaţi de stabilitatea legislaţiei şi de neutralitatea taxării decat de costuri, a declarat Dan Scwartz, managing partner al firmei de consultanţă RSM Scot. "Investitorii interesaţi de Romania cer informaţii despre regulile comerciale şi despre corupţie în primul rand. Despre reguli le spun că sunt primitive, dar acceptabile, iar despre corupţie că încă mai există, dar este în scădere. Nu pot nici să mint, dar nu vreau nici să-i sperii", a afirmat Scwartz la o întalnire cu jurnaliştii. El a precizat că întrebarea legată de corupţie are şi o nuanţă indirectă, privind evaziunea fiscală, reiterand ideea că evaziunea reprezintă o problemă majoră pentru investitorii corecţi, întrucat generază competiţie neloială. Investitorii mai sunt interesaţi de modalităţile de raportare contabilă şi de costurile muncii din Romania atunci cand studiază oportunităţile. Aceştia sunt atraşi de Romania datorită dimensiunii ţării şi poziţiei geografice. Schwartz a spus că în vara anului trecut, cand situaţia politică a fost foarte tensionată, a apărut un moment de blocaj la nivelul investitorilor, care şi-au amanat planurile pentru a vedea ce se întamplă. Ulterior au apărut semnale pozitive din partea investitorilor.

Apple a început deja producţia iPhone 5S

Producţia iPhone 5S, următorul model al seriei de smartphone-uri Apple, a început deja în fabricile companiei chineze Foxconn, potrivit unei surse apropaiate situaţiei, citate de blogul nipon Macotakara, preluat de portalul CNET. Foxconn a început "producţia parţială" a iPhone 5S, a declarat "o sursă de încredere" pentru Macotakara. Modelul 5S este fabricat pe aceeaşi linie de producţie ca iPhone 5, potrivit blogului. Operatorul nipon de telefonie mobilă NTT Docomo reduce comenzile pentru smartphone-uri bazate pe sistemul de operare Android, pentru a face loc noului model iPhone, scrie Macotakara. NTT Docomo nu are în prezent în oferta de telefoane mobile iPhone. În ultimele zile, analiştii au înaintate mai multe date pentru eventuala lansare a iPhone, scrie CNET. Astfel, un analist afirmă că noul iPhone ar putea fi lansat în august, în timp ce un altul anticipează intrarea pe piaţă în iunie-iulie.

Ungaria vrea să-I păsuiască pe rău platnici

Guvernul ungar pregăteşte un program pentru a ajuta populaţia cu probleme la plata creditelor în valută prin conversia în forinţi a plăţilor restante de mai mult de 90 de zile şi ştergerea unei părţi a acestor datorii, potrivit presei locale, citat de Portfolio. Fostul ministru al Economiei Gyorgy Matolcsy, în prezent şef al băncii centrale, ar urma să susţină iniţiativa folosind rezervele valutare ale instituţiei, scrie cotidianul local Nepszabadsag. Mai mulţi oficiali guvernamentali au declarat în ultimele zile că executivul intenţionează să asigure sprijin suplimentar persoanelor cu credite în valută. "Guvernul ungar va continua cu politica de a ajuta familiile îndatorate în monedă străină", a declarat, luni, în parlamentul de la Budapesta, premierul ungar, Viktor Orban. Următoarea rundă de ajutor al statului va viza persoanele aflate în cea mai dificilă situaţie, cu restanţe la plata ratelor mai mari de 90 de zile, saituaţie în care băncile pot executa silit garanţiile folosite la contractarea creditului.


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.