Economic

Atentie! De maine se schimba Codul Fiscal. Afla cele mai importante modificari

Ziarul de Vrancea
31 ian 2013 2627 vizualizări
Apar detalii suplimentare legate de modul in care o persoana fizica poate fi verificata de organele fiscale.

Incepand de vineri, 1 februarie, intra in vigoare noile prevederi ale Codului Fiscal prin care se introduce un plafon minim al amortizarii autoturismelor, impozitarea diurnei ce depaseste limita legala, reincadreaza microintreprinderile din punct de vedere fiscal, iar TVA la incasare este remodificat si reformulat,s.a. Si la impozitul datorat de nerezidenti in Romania, se observa o modificare importanta. Din punctul de vedere al Codului de procedura fiscala, apar detalii suplimentare legate de modul in care o persoana fizica poate fi verificata de organele fiscale.
Intra in text si vezi tot ceea ce se schimba incapand din 1 februarie in materie de taxe, impozite si prevederi ale Codului Fiscal

 "Amortizarea mijloacelor de transport cu cel mult 9 pasageri, cunoscute ca autoturisme, este deductibila fiscal incepand cu 01 februarie 2013, pentru fiecare autoturism la suma maxima de 1500 lei / luna. Limitarea se aplica si pentru autoturismele achizitionate anterior datei de 01 februarie 2013", explica Adrian Benta, consultant in cadrul Bentaconsult.

Cheltuielile de cercetare dezvoltare aduc o deducere suplimentara la calculul impozitului pe profit de 50%.
Se reformuleaza valoarea fiscala pentru activele biologice, iar aceasta este costul de achizitie sau productie. "Daca in urma unei reevaluari, rezulta o descrestere a valorii acesteia, valoarea fiscala se recalculeaza la costul de achizitie sau productie", mai spune Benta

Va fi considerat venit de natura salariala, indemnizatia cu diurna ce depaseste 2,5 ori nivelul stabilit pentru personalul din institutiile publice, indiferent de forma de organizare a celui ce acorda diurna. In mod similar, se datoreaza si asigurari sociale la diurna ce depaseste acest plafon.
"In cadrul impozitului datorat de persoanele fizice, se supun impozitarii veniturile realizate din silvicultura si piscicultura, dar legiuitorul precizeaza limitele neimpozabile, insa si norma de venit.
Se abroga impozitul final de 2% din valoarea veniturilor realizate si se introduce cota de 16% aplicabila asupra normei anuale de venit", precizeaza consultantul fiscal.

Este microintreprindere persoana juridica ce a realizat o cifra de afaceri de pana la 65000 euro.
Impozitul pe venitul microintreprinderii este de 3% din veniturile impozabile realizate, este unul obligatoriu si nu mai exista optiunea pentru a plati impozit pe profit, chiar daca microintreprinderea este in pierdere. Acest temei normativ se aplica incepand cu 01 februarie 2013 si detaliem procedura. Daca un contribuabil se incadra la 31 decembrie 2012 la microintreprindere (cifra de afaceri pana la 100.000 euro) si a optat pentru acest sistem, pastreaza in 2013 sistemul de microintreprindere.

 Societatile platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au realizat o cifra de afaceri mai mica de 65000 euro, la cursul BNR valabil la aceasta data, trec la categoria de microintreprindere, incepand cu data de 01 februarie 2013. Se abroga conditia de a avea 1 - 9 salariati. Ordonanta stabileste in mod expres obligatia contribuabilului sa depuna pana pe 25 martie 2013 declaratia de mentiuni 010 pentru modificarea vectorului fiscal. Nu sunt alte instructiuni privind trimestrul 1 / 2013, ce se intampla cu impozitul pe profit aferent lunii ianuarie 2013, cum se declara si cum se achita.

Este cea mai spectaculoasa modificare din ultimii ani asupra impozitului datorat de nerezidenti in Romania. Incepand cu 01 februarie 2013, nu se mai datoreaza impozit pe venitul realizat de nerezidenti in Romania din servicii de consultanta si management, prin abrogarea art. 115 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, conform pct. 41 din ordonanta. Practic, cea mai utilizata metoda de transfer de capitaluri din Romania in strainatate, adoptata de majoritatea multinationalelor ce isi deconteaza costuri in Romania, nu mai este impozitata direct, prin stopaj la sursa. Desigur, cheltuielile vor fi analizate din punctul de vedere al impozitului pe profit, insa prima analiza - impozitul pe venitul nerezidentilor - nu se mai impune.

 Se reformuleaza ajustarea TVA pentru alte bunuri decat cele de capital, in sensul ca se reformuleaza ajustarea TVA pentru bunurile furate. Avand in vedere ca incepand cu 01 ianuarie 2013 pot fi emise facturi in format electronic si pot fi pastrate tot electronic, legiuitorul stabileste ca la stocarea acestora, nu este obligatoriu de aplicat Legea nr. 135/2007 privind arhivarea electronica, insa contribuabilul are obligatia sa pastreze si sa garanteze autenticitatea facturilor, cu alte cuvinte fiecare isi arhiveaza facturile cum poate, dar garanteaza ca sunt autentice.

Din capitolul "TVA la incasare", o legiferare fara sfarsit, se reformuleaza fara modificari substantiale, procedura de intrare si de iesire din sistem, cand persoana impozabila din punctul de vedere al TVA depaseste plafonul de 2.250.000 lei si trebuie sa depuna notificare, pana pe data de 25 a lunii urmatoare depasirii plafonului. Desigur, actul normativ prevede ce se intampla daca nu se depune notificarea, respectiv contribuabilul este trecut din oficiu la sistemul de TVA la incasare. Pentru prima data, actul normativ introduce si procedura de urmat cand o persoana impozabila ce nu avea obligatia sa aplice sistemul de TVA la incasare, este inscrisa din oficiu ca urmare a unei erori in acest registru.

Pentru persoanele inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari, se impune direct in Codul fiscal, obligatia ca in termen de 30 zile de la modificarea listei cu administratorii sau modificarea listei cu asociatii ce detin mai mult de 5% din capitalul social, sa se depuna la ANAF cazierul judiciar pentru acesti noi participanti la societate.

Se reformuleaza din punct de vedere fiscal definitia berii, ocazie cu care se majoreaza acciza.

In baza de calcul obligatorie pentru asigurarile sociale se include si diurna peste limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice, depasire ce este considerata venit de natura salariala. Se expliciteaza mai bine baza de calcul a asigurarilor sociale pentru cei ce desfasoara activitati independente, in sensul ca suma la care se datoreaza asigurari sociale, in cazul in care se datoreaza, reprezinta diferenta dintre total venituri incasate si cheltuieli aferente veniturilor, mai putin cheltuielile cu asigurari sociale ( pentru a nu fi deduse de 2 ori).

Din punctul de vedere al Codului de procedura fiscala, se detaliaza modul in care o persoana fizica poate fi verificata de Fisc. Actul normativ instituie si obligatia persoanei fizice ca, la solicitarea organului de control, sa depuna o situatie cu elementele patrimoniale detinute, precum si cu veniturile realizate.
Verificarea poate dura pana la 6 luni, iar daca persoana fizica obtine venituri din strainatate, verificarea poate fi extinsa pana la 12 luni.

 ANAF a mai publicat in Monitorul Oficial (nr. 9 din 07.01.2013) Ordinul nr. 1994 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit". Ordinul reglementeaza modul de declarare a optiunii contribuabilului pentru aplicarea sistemului de plati egale trimestriale in contul impozitului pe profit. Sistemul este optional, poate fi aplicat de persoanele interesate, iar depunerea notificarii pentru aplicarea sistemului se face pana la sfarsitul acestei luni.

Incepand cu anul 2013, marea majoritate a contribuabililor platitori de impozit pe profit poate opta pentru declararea anuala a impozitului pe profit, cu efectuarea de plati trimestriale anticipate egale, conform art. 34 alin. (2) din Codul fiscal, explica Adrian Benta, consultant fiscal in cadrul Bentaconsult. "Retinem ca acest sistem este unul optional, aplicabil de persoanele interesate. Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la inceputul anului fiscal pana la data de 31 ianuarie inclusiv", mai precizeaza Benta.
 Actul normativ reglementeaza  Formularului 012 "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit" prin care se comunica optiunea catre autoritatile fiscale.

Cum functioneaza sistemul ?

Cum se efectueaza plata impozitului?
 Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, determina platile anticipate trimestriale in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent.
 Suma este actualizata cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata.
 Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit.

Cine nu poate opta pentru sitemul de plati anticipate? Nu pot aplica sistemul platilor anticipate:
a) organizatiile nonprofit ce au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator ;
b) contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura, crestrea cartofului, au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator;
c) contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) - e) din Codul fiscal (persoane juridice straine ce detin proprietati imobiliare in Romania sau participatii la capitalul social al persoanelor juridice romane, asocierile fara personalitate juridica)

Cine nu nu mai poate aplica sistemul platilor anticipate?
Nu se aplica sistemul nici de catre contribuabilii,  care, in anul precedent, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:
a) nou-infiintati;
b)inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul anului fiscal precedent;
c) s-au aflat in inactivitate temporara;
d) au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, in anul pentru care se datoreaza impozitul pe profit aplica sistemul de declarare normal.

Rezumat (cu sprijinul TaxHouse):

Se largeste baza de impozitare prin introducerea unor modificari si completari cu privire la impozitarea veniturilor din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

-Sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii este obligatoriu pentru: persoanele juridice romane nou infiintate, incepand cu primul an fiscal, cu conditia sa nu fie detinute de stat sau autoritati publice; persoanele juridice romane care indeplinesc conditiile specifice prevazute de lege, incepand cu anul fiscal urmator.

-Persoanele juridice, platitoare de impozit pe profit, care la 31 decembrie 2012 indeplinesc conditiile specificate de lege, aplica sistemul de impozitare a veniturilor microintreprinderilor incepand cu 1 februarie 2013.

-Persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniul bancar, asigurari si reasigurari, piete de capital (cu exceptia activitatilor de intermediere), jocuri de noroc, consultanta si management, nu sunt obligate sa aplice acest sistem.

-Se modifica conditiile de calificare a persoanelor juridice pentru aplicarea sistemului, dupa cum urmeaza: se diminueaza nivelul venitului anual de la 100.000 euro la 65.000 euro; se elimina cerinta detinerii intre 1 si 9 angajati; se elimina cerinta ca actionarul persoanei juridice sa nu aiba mai mult de 250 de angajati.

-Se introduce o cota de impozit cu retinere la sursa de 50% aplicabila in cazul veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti din dividende, servicii, dobanzi, redevente, comisioane si in anumite conditii din profesii independente desfasurate in Romania, platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

-Se extinde sfera de aplicare a impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si asupra veniturilor din servicii (de orice natura, exclusiv servicii de transport international si servicii accesorii acestui transport) prestate in afara Romaniei.

-Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri, este necesara detinerea unui certificat de rezidenta fiscala pentru toti furnizorii nerezidenti de servicii, indiferent unde sunt prestate serviciile.

La stabilirea bazei de impozitare a TVA pentru tranzactiile intre parti afiliate se va avea in vedere valoarea de piata, in anumite situatii (de ex: contrapartida este inferioara valorii de piata, iar beneficiarul nu are drept integral de deducere a TVA).

-Operatiunile constand in acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum uzufructul si superficia, cu plata pe o anumita perioada urmeaza acelasi tratament de TVA (i.e. scutire fara drept de deducere, cu optiunea de taxare) si au acelasi fapt generator ca si operatiunile de inchiriere, leasing, concesionare, etc. a unui bun imobil.

-Se vor include in baza de impozitare la import si cheltuielile ce decurg din transportul catre alt loc de destinatie din Comunitate, daca locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator.
Se elimina prevederea potrivit careia se includ in baza de impozitare a TVA orice sume care reprezinta, in fapt, contravaloarea bunurilor livrate sau aserviciilor prestate.

-Se clarifica tratamentul de TVA aplicabil in cazul bunurilor furate, respectiv faptul ca se impune ajustarea deducerii inca de la momentul constatarii furtului. Orice regularizare ulterioara este conditionata de detinerea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, in sensul dovedirii furtului.

-Persoanele impozabile cu sediul activitatii economice in afara Romaniei inregistrate in scopuri de TVA in Romania, carora li s-a anulat din oficiucodul de TVA (in cazul neraportarii niciunei livrari/achizitii de bunuri/servicii aferente unei perioade de 6 luni consecutive), au posibilitatea de a se reinregistra prin depunerea unei cereri chiar si dupa 180 de zile de la data anularii inregistrarii.

-Se clarifica faptul ca in cazul stocarii electronice a facturilor nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.

-Se aduc noi clarificari referitor la aplicarea sistemului de TVA la incasare (Sistemul), care vizeaza in principal faptul ca beneficiarii care nu aplica Sistemul - dar fac achizitii de la furnizori care aplica Sistemul si care nu notifica in timp intrarea/iesirea din Sistem - vor deduce TVA potrivit regulii generale sau speciale in functie de data inregistrarii/radierii din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplica Sistemul.

-Persoanele impozabile inregistrate in Registrul operatorilor intracomunitari care inregistreaza modificari privind lista administratorilor sau asociatilor (in cazul persoanelor impozabile altele decat societatile pe actiuni) trebuie sa depuna la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile, cazierul judiciar al noilor administratori sau asociati care detin minimum 5% din capitalul social al societatii. Nerespectarea acestei obligatii poate conduce la radierea din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari.

-Se majoreaza acciza pentru bere si se introduce o noua acciza pentru bere/baza de bere la care ponderea gradelor Plato provenite din malt, cereale este mai mica de 30% din totalul de grade Plato.

-Se introduce acciza pentru anumite bauturi fermentate, altele decat bere si vin, pentru care ponderea de alcool absolut provenit din fermentare este mai mica de 50%.

Contributii sociale obligatorii

-Se introduc clarificari si completari cu privire la declararea si plata contributiilor sociale obligatorii in cazul persoanelor fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obau0005in venituri sub forma de salarii de la angajatori straini.

-Conform noilor prevederi, indemnizatiile primite de angajati pe perioada delegarii si detasarii in tara si in strainatate, ce depasesc 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice, sunt subiect de contributii sociale.
Se introduc modificari si completari cu privire la contributiile sociale datorate pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

Dintre principalele modificari si completari aduse Codului de procedura fiscala amintim urmatoarele:

-verificarea persoanelor fizice: contribuabilii supusi verificarii sunt obligati sa depuna, la solicitarea organului fiscal, o declaratie de patrimoniu si venituri (nerespectarea se sanctioneaza cu amenda de maxim la 50.000 lei); durata efectuarii verificarii nu poate fi mai mare de 6 luni, sau 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate;

-completari privind obligatia tertului poprit de a notifica, in temen de 5 zile de la primirea adresei de infiintare a popririi, organul de executare in cazul in care nu datoreaza sau nu va datora (in baza raporturilor juridice existente) sume de bani debitorului urmarit

Hotnews


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.