Opinii

Profesorul istoric de artă Victor Simion, originar din Focșani, își publică începând de astăzi tabletele în Ziarul de Vrancea

Victor Simion
9 iun 2021 3639 vizualizări
Profesorul istoric de artă Victor Simion este originar din Focșani
Profesorul istoric de artă Victor Simion este originar din Focșani

Astăzi, sub genericul „Eu, cetățeanul”, prima tabletă a profesorului Victor Simion intitulată: „Pandemie și parfum de tei”.

Preocupați de problemele pandemiei, locuitorii minunatelor meleaguri al ”Grădinii Maicii Domnului” nici nu au observat că ...au înflorit teii.

Minunatele arome ne mai îndulcesc problemele existențiale și ne dau speranța că parfumul florilor de tei ne va da un plus de imunitate și va întări efectele vaccinurilor cotidiene. Zumzăitul micuțelor albine sunt semnul că aceste minunate insecte se străduiesc în continuare să ne fabrice, prin cine știe ce secrete bine păstrate, mult dorita și binefăcătoarea dulceață a mierii din faguri. În fiecare sezon, mierea capătă personalitate în funcție de opțiunea culegătorilor: mierea de tei, de salcâm, de rapiță, de flori de câmp, ș.a.m.d.  Se pare că, anul acesta, va fi la mare căutare ”Mierea de Bruxelles”. Dovada: cei mai mulți ”apicultori” se agită să-și depoziteze în fagurii propriilor lor stupi cât mai mult din mult așteptata miere, zumzăituil albinuțelor de prin arborii de tei avertizându-i cum că mierea și...”lăptișorul de bancă” din acest an nu vor mai fi atât de accesibile ca în anii trecuți. Așa că, luptra pentru un loc bun de stupărit este acerbă: Noi, amatorii, nu ne dăm seama, dar specialiștii șoptesc cum că lupta se dă din greu, cu fumuri și înțepături necruțătoare. Păi dacă-i bună! Nu degeaba se spune despre miere că e bună de...te lingi pe degete! Degete de la o mână, de la două, sau, dacă se poate, de la mai multe.

Apropo: am trecut, mai zilele trecute, prin preajma unui astfel de loc de stupărit (o prisacă, așa cum îi spunea bunicul meu de la țară). Mi s-a părut ciudat, nefiresc (zic eu, ca nepriceputul) să aud zumzăială surdă din interiuorul unui stup, să văd mare agitație la urdiniș, de parcă acolo s-ar fi întâmplat ceva. Și (tot ca nepricepututul) să aflu (după spusa unui specialist) cum că acolo, în stup, e un fel de stare de maximă tensiune: a ieșit din lăcașul ei de germinat o nouă și tânără regină. Conform regulilor străvechi ale speciei, obștea stupului va trebui să opteze: ori pentru una ori pentru cealaltă. Lupta e dură. Nimeni nu vrea să împartă mierera. Perrdanta va trebui să plece. Adică o așteaptă...”roiul”.  De aici și zumzetul, starea de nervozitate din stup pe care noi, nepricepuții în regulile supăritului, nu ne-o explicăm.  Noi știm un singur lucru: pe minunatele meleaguri ale ”Grădinii Maicii Domnului” au înflorit teiii. Bucurați-vă!

 Victor Simion

Citiți și Cine este Victor Simion.Ne povestește fostul său coleg de clasă economistul focșănean Lucian Dordea

Victor Simion este absolvent al C.N.U. (Şcoala Medie „Unirea” Focşani, pe atunci), în anul 1955.

Născut în Focşani, şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa pe str. C. Drobrogeanu-Gherea, într-o casă mare, frumoasă cu o curte-grădină foarte generoasă. Părinţii săi, oameni deosebit de respectabili, distinşi prin aerul de nobleţe ce-l emanau în jurul lor, i-au asigurat o educaţie deosebită, chiar aristocrată, pe care o constatai imediat aflându-te în preajma sa.

„Cei şapte ani de-acasă” şi-au pus cu desăvârşire amprenta pe comportamentul şcolarului, liceanului şi intelectualului de mai târziu. Încă din anii de liceu, noi, colegii, am putut distinge imediat în el pe depozitarul unei culturi vaste, ce îi va călăuzi paşii de nai târziu. Și, după cum ne va demonstra în continuare, paşii l-au condus către domeniul artelor plastice, domeniu în care a excelat, mărturie stând deceniile de activitate prodigioasă ce au urmat.

A absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” Bucureşti, Secţia „Istoria şi Teoria Artei” în 1971, ca ȘEF DE PROMOŢIE, cu calificativul „10 cu distincţie”. Perseverent, a absolvit cursurile de perfecţionare C.E.P.E.C.A., de pe lângă fostul C.C.E.S., în 1975, devenind „Specialist în Arte Plastice”.

În 1986 obţine titlul de „Expert în artele decorative”, ca urmare a absolvirii cursurilor post-universitare de 2 ani la acelaşi Institut de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”.

După absolvirea cursurilor universitare este repartizat la Muzeul Naţional de Artă al României, unde timp de 28 ani (din 1971 până, în 1999), îşi va desfăşura activitatea, urcând toate treptele posibile, până la cea de Şef al Secţiei „Cercetare-documentare”.

În 1999 este angajat prin concurs ca EXPERT CONSULTANT ŞI PROFESOR al centrului de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor, unde coordonează, până în anul 2007, programele naționale de pregătire profesională în domeniul culturii (muzeelor) din România. În cadrul acestui Centru de Perfecţionare, INIȚIAZĂ ȘI ORGANIZEAZĂ PRIMELE CURSURI DE SPECIALIZARE DIN ROMÂNIA,  destinate personalului din unităţile de cult.

Este necesar a menționa aici, spre o justă apreciere, că patrimoniu unităților de cult din ţara noastră deţine peste 60% din bunurile patrimoniului cultural naţional medieval. Pentru această iniţiativă, Ministerul Culturii şi Cultelor i-a acordat DIPLOMA DE MERIT „Pentru merite deosebite şi contribuţia importanta adusă pregătirii profesionale a muzeografilor clericali din România”.

În anul 2007, este solicitat și angajat în funcţia de CONSILIER PATRIARHAL pentru organizarea programelor post-universitare de pregătire a personalului clerical, pentru domeniul patrimoniului cultural naţional.

Pune bazele instituţionale ale CENTRULUI DE PREGĂTIRE PENTRU PATRIMONIU „SF. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” al Patriarhiei Române, prima instituţie oficială de pregătire specifică pentru personalul din unităţile de cult (dar nu numai), absolvită de peste 300 de cursanţi din întreaga tară, pe care îl coordonează până în anul 2015. Este cel care a pus bazele REŢELEI NAŢIONALE A SPECIALIŞTILOR DIN DOMENIUL PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL RELIGIOS.

În anul 2010 este atestat de către Ministerul Culturii şi Cultelor ca EXPERT NAŢIONAL ÎN DOMENIUL ARTEI VECHI ROMÂNEȘTI ŞI AL MUZEOLOGIEI.

Din anul 2018 până în prezent este CONSILIER PATRIARHAL, sectorul „Patrimoniu cultural”, cu atribuţii în domeniul cercetări şi valorificării ştiinţifice (editoriale) ale patrimoniului cultural religios (a publicat 4 studii importante în acest domeniu).

Experienţa profesională dobândită în anii de activitate l-au solicitat şi în plan didactic, activând ca:

- Lector asociat la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, pentru cursurile de pregătire post-universitară, specialitatea „Arte plastice”;

- Lector asociat la Institutul de Informaţii, unde predă cursul de „Istoria artelor plastice româneşti şi europone”, (1994-1996);

- Lector asociat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (S.N.S.P.A.), unde între anii 1998-1999, predă cursul de „Istoria Artelor şi Civilizaţiilor”;

- Între anii 2000-2004, face parte din CONSILIUL ŞTIINŢIFIC al FUNDAȚIEI EUROPENE „IOSIF CONSTANTIN DRĂGAN”, în cadrul căreia predă şi cursuri de istoria artelor;

- Profesor la „Centrul de pregătire pentru patrimoniu Sf. Constantin Brâncoveanu” al Patriarhiei Române, unde predă cursurile de „Istoria Artei Vechi Româneşti”, de Muzeologie Generală, de Management Muzeal şi de Management în Turism, între anii 2007-2015;

- Lector asociat la cursurile de MASTERAT de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București între anii 2017-2018.

În cei peste 40 de ani de experienţă în domeniul artei vechi (medievale) româneşti şi în cel al educaţiei şi pedagogici muzeale, a iniţiat şi colaborat la organizarea unor importante muzee şi expoziţii de specialitate, atât în ţară, cât şi în străinătate. Astfel, în tară a participat la organizarea Colecţiei de Artă Veche Românească de la Muzeul Naţional de Artă, precum şi de la Muzeul Muzicii, Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul de Ceramică, Muzeul Naţional de Istorie al României, Muzeul Mogoşoaia, expozițiile: „Cultura bizantină în România”, „Arta metalelor preţioase în Ţările Române” etc. Peste hotare, a organizat expoziţii de artă medievală româneasca la Varşovia, Berlin, Köln, Bruxelles, etc.

Este iniţiator al programelor naţionale de Pedagogie Muzeală (primele programe ştiinţifice pe această temă) şi al Colocviilor Naţionale anuale de Pedagogie Muzeală, domenii noi şi de larg interes în România (1975-2001).

A iniţiat, organizat şi susţinut sute de conferinţe, prelegeri, cicluri de programe pentru public în București şi provincie pe teme de cultură, artă, civilizaţie, la:

- Muzeul Naţional de Artă al României, între 1975-1985;

- Teatrul Naţional din Bucuresti (programul „Meridianele artelor”, de largă audienţă, cu peste 120 de prezentări săptămânale, între  1988-1993;

- Cercul Militar Naţional Bucureşti (programul „Culturi şi civilizaţii”, din anul 1990 şi până în prezent);

- Fundaţia Europeană „Constantin Drăghici”, Cursul de „Istoria Artelor Plastice Româneşti şi Europene”, între anii 2000-2004;

- În provincie, în toate marile oraşe ale țării.

ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE (de specialitate):

- A publicat peste 12 volume de studii şi cercetări în domeniul artei vechi româneşti şi 6 volume în ciclul „Culturi şi civilizaţii”;

 - A realizat materialul ştiinţific pentru două filme documentare ale TVR: „Moldova în timpul lui Vasile Lupu” şi „Animale mitologice - animale fantastice în cultura veche românească”, între anii 1979-1982);

- A activat ca MEMBRU ASOCIAT al Societății Europene de Artă  Medievală de la Spoletto - Italia (1979-1988), ca membru al Comisiei Naţionale ICOM - Comisia Internațională a Muzeelor (1984-1989) şi ca membru al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO (1993-1995), în cadrul căreia a organizat două Simpozioane Naţionale;

- A publicat peste 90 de articole, studii, comunicări ştiinţifice referitoare, îndeosebi, la arta veche românească (dar nu numai, apărute, în principal, în periodice de specialitate precum „Arta”, „Studii muzeale”, „Studii şi Cercetări de Istoria Artelor etc.);

- A fost co-fondator al SOCIETĂȚII CULTURALE „ATENEUL ROMÂN” şi al FUNDAȚIEI CULTURALE „ARTA ROMÂNĂ”, care au organizat şi desfăşurat, în colaborare cu  Academia Română, cu alte instituţii naţionale de cultură (muzee, filarmonici, biblioteci, etc.), complexe programe cultural-stiinţifice specifice în Bucureşti şi în ţară;

- Este iniţiatorul şi organizatorul „Galeriei Artelor”, cea mai importantă galerie de artă plastică din România (din 1991), în cadrul căreia a organizat peste 60 de expoziţii de artă plastică românească;

- A fondat în cadrul Cercului Militar Naţional, „Pinacoteca de artă contemporană”, prima de acest profil de după anul 1989;

- Este MEMBRU TITULAR al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Secţia „Critică”.

În paralel cu preocupările de specialitate, a desfăşurat şi o intensă activitate publicistică prin colaborarea cu ziare, reviste, diverse periodice, unde a publicat cronici, foiletoane, articole diverse pe teme de interes public („Flacăra”, „Săptămâna Culturală a Capitalei”, „Informația Bucureștiului”, „Dimineața” etc.), precum şi cu posturi de radio şi TV („Radio Romania Cultural”, „TVR”, „Trinitas TV”, „Bucureşti TV”), unde a susţinut emisiuni şi programe de cultură generală.

A efectuat numeroase CĂLĂTORII DE STUDII ŞI DOCUMENTARE în interes profesional în străinătate: Italia, Franţa, Grecia, Spania, Portugalia, Austria, Elveția, Belgia, Olanda, Germania, Turcia, Egipt, Israel, Ungaria, Polonia, Rusia, Cehia, Slovacia etc., călătorii care s-au concretizat prin ciclul de volume „CULTURI ȘI CIVILIZAŢII”.

Pentru activitatea desfășurată în domeniul cercetării şi valorificării ştiinţifice a patrimoniului cultural naţional, a fost onorat, de-a lungul anilor, cu numeroase diplome, însemne și medalii, culminând în anul 20l7, cu primirea Înaltului Ordin „ANTIM IVIREANU” al Patriarhiei Române.

Pa lângă intensa activitate de specialitate, are şi fecunde preocupări literare, publicând în timp, nenumărate lucrări, eseuri, romane, schiţe, „Întâmplări” etc.

Din impresionantă listă de titluri care au văzut lumina tiprului, redăm mai jos o succintă selecţie a celor mai importante:

- 1979 - „Arta în vremea lui Vasile Lupu”, în Editură Meridiane;

- 1980 - „Comori de artă românească – Studiu – Catalog”, Muzeul de Artă al R.S.R.;

- 1983 - „Imagine și legendă” (despre simboluri în Evul Mediu Românesc), în Editura Meridiane;

- 1990 - „Sielber und Goldscinaiede kunst în Rumânien”, în Editura Meridiane;

- 1990 - „L'art des metaux precieux en Rounanie”, în Editura Meridiane;

- 1992 - „De la Matei Basarab la Constantin Brâncoveanu” (Arta secolului al XVII-lea”;

- 1992 - „Pelerin prin Țara Sfântă”, în ciclul „Culturi şi civilizaţii”;

- 1998 - Capodopere ale artei metalelor preţioase din România”, la Editura Tehnică;

- 1998 - „Un român pe urmele faraonilor”, în „Culturi şi civilizații”;

- 2000 - Pelerin de la Marea Neagră la Marea Moartă”, în Colecţia „Pelerin”;

- 2000 - „Imagini, legende, simboluri”, (despre Bestiarul medieval românesc), Ediţia a II-a, revăzută şi extinsă, Editura Fundaţiei Culturale Române, Colecţia „Antropologie culturală”;

- 2000 - „De la Pontul Euxin la Marea Moartă”, în ciclul „Culturi şi civilizaţii”;

- 2001 - „Popasuri la porţile Orientului, Turcia”, în ciclul „Culturi şi civilizaţii”;

- 2002 - „Popasuri pe meridianele artei” (Italia, Franţa, Germania, Spania, Cehia), în Colecţia „Mapamond”;

- 2005 - „Muzeologie generală”, curs de specialitate (Capitolele I-1II), Ediţia I, Iaşi, Editura Trinitas;

- 2011 - „Muzeologie generală”, curs de specialitate pentru personalul din unităţile muzeale din România, în colaborare cu „Centrul de Studii Europene pentru Balcani, Ţările Mediteraneene şi Europa de Est”, Editura Basilica a Patriarhiei Române;

- 2015 - „Moștenirea brâncovenească de la Mănăstirea Radu Vodă, Studii de artă brâncovenească”;

- 2016 - „Mic dicţionar de artă sacră şi de cultură veche românească”, în Colecţia „Patrimoniu eclezial”, Editura Basilica;

- 2017 - „Monahismul ortodox românesc”, vol II (1.2oo de pagini), „Istorie, contribuţii şi repertorizare”, (colectiv), coordonatori: Patriarhia Română şi Academia Română, Editura Basilica a Patriarhiei Române.

- 2018 - „Capodopere ale artei metalelor preţioase din România. Argintăria de cult”, (sec. III-XIX), în Colecţia „Patrimoniu eclezial”, Editura Basilica a Patriarhiei Române.

La ora actuală, are în pregătire o monumentală lucrare numită „ISTORIA ARTEI ROMÂNEȘTI DIN CELE MAI VECHI TIMPURI ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT”, în calitate de colaborator, la Editura Academiei Române, filiala Cluj-Napoca.

De curând sub semnătura profesorului Victor Simion a apărut  și cartea sa de suflet despre Focşani: „STRADA MARE... ŞI ALTE MAHALALE”, un volum de amintiri din şi despre oraşul său natal, unde revine întotdeauna cu multă emoţie şi dragoste, deşi nu mai are pe nimeni din familie, ci doar câţiva colegi ce liceu care se încapăţânează să existe, precum şi templul în care s-a format: COLEGIUL NAŢIONAL UNIREA.

Vizionați și VIDEO | Emisiune: oameni cu poveste: Patrimoniul - vocatia vietii mele Invitat: istoric de arta Victor Simion Realizator: Prof. dr. ing. Liviu Dumitrascu

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.