Opinii

„Opincarilor, plecaţi acasă!” Câte ceva despre problema secuiască

Valeriu Anghel
14 mar 2014 3422 vizualizări
Istoric vorbind, secuii sunt un amestec de populaţii turcice maghiarizate, care s-au aliat ungurilor în campaniile lor de cucerire a Câmpiei Panonice ( 895 - 896 e.cr.), participând şi la cuceririle regilor arpadieni în Transilvania u Luptători iscusiţi, ei formau avangarda şi ariergarda triburilor maghiare

La recensământul din 2011, în Transilvania s-au declarat secui doar 523 de persoane. Ziua Libertăţii Secuimii, la Târgu Mureş au manifestat însă 3.500. O parte din manifestanţi erau membri ai organizaţiilor Jobbik şi Garda Maghiară . Aşa-zişii secui au fost incitaţi şi de extremişti veniţi din Catalunia spaniolă, Ţara Bascilor şi Tirolul de Est.
    N-am înţeles bine cine anume a comemorat, la 10 martie a.c. executarea a trei generali secui în 1854 (ca represalii împotriva revoluţionarilor paşoptişti), purtând lozinci de tipul „Să piară Trianonul ! ”, „Ardealul, pământ unguresc! ”, „ţinutul Secuiesc nu e România!”, „Autonomy Szeklerland!”, „Opincarilor, plecaţi acasă!”, din moment ce Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este sărbătorită , în fiecare an, la 15 martie, deşi ungurii din Covasna, Harghita şi Mureş defilează tot cu steagurile secuieşti. Cine sunt ungurii, ce sunt secuii, cum au ajuns ei pe străvechiul pământ românesc al Transilvaniei şi ce vor astăzi ?

Vechea civilizaţie europeană

Tot mai mulţi savanţi americani, britanici, francezi şi italieni vorbesc de cultura şi civilizaţia neolitică din zona Dunării de Jos şi arcul Carpaţilor. „Carpaţii sunt într-o regiune a lumii unde este situat centrul european al celei mai vechi culturi cunoscute la ora actuală!”, scrie Daniel Ruzo. Este sfârşitul matriarhatului, când oamenii primitivi treceau de la vânători-culegători la păstori, în judeţul Vrancea existând urme ale acestei civilizaţii în zona Cândeşti şi la Soveja, datând din mileniul VI înaintea erei creştine. Poate că balada populară „Mioriţa ” îşi are rădăcinile în ritualurile de iniţiere din această perioadă.
Construcţia autostrăzii europene în zona de vest a ţării a scos de sub pământ, uneori şi de la patru metri, urme ale acestei civilizaţii. La Turdaş, în judeţul Hunedosra, a fost descoperită o aşezare ridicată pe la 4.200 î.e.cr., cu peste 1500 de ani înaintea piramidelor egiptene. În acceaşi zonă se descoperise în 1961, la Tărtăria, trei tăbliţe de lut cu o scriere asemănătoare celei sumeriene, dar cu câteva sute de ani mai veche. În noiembrie 2012, la Miercurea Sibiului s-a descoperit un fragment de ceramică cu o scriere datând din anul 6.200 î.e.cr., cea mai veche din lume, aparţinând aceleeaşi culturi neolitice Turdaş. Lucrul acesta se întâmpla cu câteva mii de ani înainte ca grecii ţi romanii să fi ieşit în lume.
Despre cele trei tăbliţe descoperite la Tărtăria scrie francezul Michael Guichard, conferenţiar la Universitatea Paris I, restabilind într-o lucrare din 2001 perspectiva corectă asupra rolului pe care l-a jucat vatra culturală dunăreană în istoria Europei. Dacă civilizaţia aceasta ar fi evoluat pe urbanizare, cum a fost cazul satelor din sudul Mesopotamiei, grafismele găsite pe fragmentele de ceramică ar fi evoluat spre o adevărată scriere, dar sosirea indo-europenilor, în jurul anului 3000 î.e.cr., le-a condamnat la dispariţie.

Geto-dacii, cei mai viteji dintre traci

Venirea indo-europenilor, în valuri succesive, din sudul Asiei Centrale, a condus la formarea principalelor popoare ale Antichităţii: grecii, tracii, ilirii, italicii, celţii (numiţi de romani gali), slavii, germanicii etc. Cultura avansată a neoliticului a fost astfel spulberată de războinicii indo-europeni, care au invadat Europa în epoca bronzului. Geto-dacii din nordul şi sudul Dunării, „cei mai viteji dintre traci”, „neamul cel mai numeros după cel al indilor ”, cum spune istoricul grec Herodot, ne-au lăsat pe versanţii Munţilor Şureanu un ansamblu de cetăţi din care nu s-a decopertat decât 5 %. În Munţii Apuseni se exploatau cele mai mari zăcăminte aurifere ale Antichităţii, locuitorii dintotdeauna ai acestor meleaguri rămânând pe teritoriul lor, deşi peste ei au venit o sumedenie de seminţii. Cuceriţi de romani la începutul erei creştine, geto-dacii sunt principalii înaintaşi ai poporului român, format, inclusiv cu limba pe care o vorbeşte azi, în jurul anului 600 era creştină. În acest timp, triburile maghiare abia se separau de rudele lor ugro-finice (estonienii, finlandezii, karelii, laponii) din zona munţilor Urali, ajungând pe cursul mijlociu al fluviului Volga, pe unde se întindea puternicul imperiu al turcilor bulgari, din limba cărora au împrumutat un mare număr de cuvinte.

Maghiarii, secuii, ciangăii

La începutul secolului IX, când românii aproape îi asimilaseră pe slavi, maghiarii locuiau între Don şi Nipru. La sfârşitul secolului s-au constituit într-o puternică uniune de triburi sub conducerea regelui Arpad şi, împinşi de pecenegi spre vest, s-au deplasat prin Carpaţii de Nord-est spre Câmpia Panonică, unde au format statul feudal maghiar sub numele de Ungaria. Secuii  sunt un amestec de populaţii turcice maghiarizate, care s-au aliat ungurilor în campaniile lor de cucerire a Câmpiei Panonice ( 895 - 896 e.cr.), participând şi la cuceririle regilor arpadieni în Transilvania. Luptători iscusiţi, ei formau avangarda şi ariergarda triburilor maghiare. Pentru a le apăra graniţele, regii unguri i-au aşezat mai întâi în Bihor, apoi, în secolul XII, pe valea Târnavelor, iar la începutul secolşului XIII în sud-estul Transilvaniei.
Detaşamente de secui au făcut parte şi din armatele lui Ştefan cel Mare în lupta cu turcii de la Vaslui, în 1475 şi Mihai Viteazul, la Şelimbăr, în 1599, împotriva ungurilor care îi spoliaseră se privilegii. Ceangăii sunt o populaţie de limbă maghiară şi română, de religie catolică, stabilită în secolul XV pe văile Trotuşului, Bistriţei şi Siretului din Moldova. La recensămâtul din 2011 au fost înregistraţi 1.227.600 de maghiari, 1.536 de ceangăi şi doar 523 de secui.

„Opincarilor, plecaţi acasă !” Trianonul

La adunarea de comemorare a celor trei generali secui executaţi cu 160 de ani în urmă de imperialii austrieci s-au strigat mai multe lozinci. „Ardealul, pământ unguresc!” Al cui este, de mii de ani, pămâtul Ardealului am văzut. Transilvania a făcut parte din Ungaria doar 51 de ani (1867 – 1918). În rest, a fost principat autonom sau sub suzeranitate. „Opincarilor, plecaţi acasă !” La 21 martie 1919, la Budapesta, evreul Bela Kun a instaurat Repoblica Sovietică Ungaria, primul regim comunist din Europa după victoria revoluţiei bolşevice în Rusia. La 15 aprilie, armata ungară a atacat untăţile româneşti de pe valea Crişului. La 3 august 1919, armata română a intrat victorioasă în Budapesta, punând capăt revoluţiei bolşevice. Un soldat român a atârnat de clădirea Parlamentului maghiar o opincă. „Să piară Trianonul!” Trianonul este numele unui palat construit de Ludovic XIV la Versailles. Aici s-a încheiat la 4 iunie 1920 tratatul de pace între Puterile Antantei şi Ungaria, care a fixat graniţele acesteia cu România, Serbia; Cehoslovacia, Ucraina – existente şi astăzi.
Dictatul de la Viena. „Nincs kegyelem!” – „Fără îndurare!” 
La 30 august 1940, partea de nord a Transilvaniei, cu o populaţie de peste 2,6 milioane de locuitori, în majoritarte români, a fost predată Ungariei horthyiste, noile frontiere fiind „garantate” de Germania şi Italia. Până la 1 noiembrie 1941, în cele 11 judeţe smulse României s-au înregistrat 919 omoruri, 1.126 schingiuiri, 15.893 de arestări, plus numeroase bătăi în masă, dărâmări de biserici româneşti, devastări de sate. Programul de exterminare a populaţiei româneşti din acest teritoriu a fost teoretizat într-o broşură semnată de Ducso Csaba, publicată în 1939, intitulată :„Nincs kegyelem” – „Fără îndurare!”: „Voi suprima pe fiecare valah ce-mi iese în cale! Nu va fi îndurare nici pentru copiii din leagăn, nici pentru mama care va naşte un copil. Voi suprima pe fiecare valah şi atunci nu va mai fi în Ardeal decât naţionalitatea maghiară, naţiunea mea, sângele meu! Voi face inofensivi pe viitorii Horia şi Cloşca. Nu va fi milă”. Românii iartă, dar nu uită!

UDMR. „Secuii” lui Laszlo Tokes

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România este o organizaţie neguvernamentală, deşi până acum a guvernat cu toate partidele. O aberaţie care nu deranjeză în niciun fel pe cei agăţaţi de putere. Aduşi din nou în guvern de Victor Ponta, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, un maghiar căruia vorbele româneşti îi ies cam greu pe gură, a devenit vicepremier, răspunzând de educaţia, învăţămâtul şi cultura românilor. Reprezentantul unei minorităţi de nici un milion şi jumătate e şef peste instruirea şi educarea a douăzeci de milioane de români. Să se asigure o majoritate confortabilă celor de la putere! Mai gravă este însă afirmaţia pastorului Laszlo Tokes, europarlamentar român pe litele UDMR, decorat de preşeditele Traian Băsescu cu „Steua României” în grad de cavaler, care, în Parlamentul European, unde este şi vicepreşedinte din partea Ungariei, a declarat la 11 martie a.c. că „Secuii au devenit minoritari pe propriul lor pământ, ca tătarii în Crimeea !” Care secui din cei 523 înregistraţi la recensămât, numai el ştie. Căci nici steagurile secuieşti, purtate pentru prima dată de oştenii care au luptat alături de Mihai Viteazul la Şelimbăr, împotriva ungurilor care îi exploatau, nu erau mai mult de douăzeci. Ce fel de „Ţinut Secuiesc” o fi acesta cu un număr de secui declaraţi câţi într-un cătun amărât, nimeni nu poate să ne spună. O scriu însă cu emfază într-un manual pentru gimnaziu.

„Românii – slugi ale secuilor”

Ca să menţină trează conştiinţa de neam a secuilor, autorităţile din Harghita au finanţat un manual de „Istoria secuilor” pentru clasel VI şi VII, scris de istorici din Ungaria, plin de neadevăruri istorice, împotriva căruia s-au ridicat specialiştii noştri.
    La mijlocul lunii martie a anului trecut, presa românească a publicat o analiză a conţinutului acestui manual, din care copiii secuilor învaţă că românii le-au fost slugi. Unul dintre autorii manualului, membru al Academiei din Ungaria, a respins însă criticile aduse de istoricii români faţă se falsurile prezentate în carte. În cadrul acestor polemici au intervenit şi lideri de marcă ai UDMR. Astfel, vicepreşedintele Lszlo Borbely, fost ministru al mediului, a declarat că ceea ce este scris acolo este „adevăr istoric”,iar cei care l-au redactat „sunt istorici maghiari foarte cunoscuţi, nu au scris după ureche, este de fapt istoria secuilor care sunt acolo de sute de ani”. O manipulare mai dezgustătoare a formării conştiinţei copiilor maghiari de către liderii mişcării naţionaliste a ungurilor din Transilvania nici că se putea: să fi fost oare Goga şi Blaga, Rebreanu sau Aurel Vlaicu „slugi ale secuilor” ?

Organizaţiile extremiste Jobbik şi Garda Maghiară

Activitatea organizaţiei Jobbik este îngrădită în Ungaria, iar Garda Maghiară interzisă. Anul trecut însă acestea „s-au antrenat” în tabere de vară din România. Anul acesta, în ţara vecină sunt alegeri parlamentare şi Vona Gabor, liderul mişcării Jobbik, prezent la manifestarea de la Târgu Mureş, caută voturi la cei 200.000 de maghiari cu cetăţenie dublă. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a dezis public de acţiunile Jobbik, dar cu gura pe jumătate, în timp ce liderii locali nu s-au sfiit să primească drept oaspeţi chiar şi reprezentanţi ai organizaţiilor extremiste din Catalunia spaniolă, Ţara Bascilor, Tirolul de Est. Să fie interesaţi liderii naţionalişti ai maghiarilor din Transilvania de felul în care bascii din partea franceză a Pirineilor finanţează actele teroriste ale bascilor spanioli ? Când completează confortabil majoritatea guvernării, primul-ministru e foarte blând cu maghiarii …

Prof. Valeriu Anghel


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 1

Adaugă comentariu
ionel, acum 2992 zile, 21 ore, 49 minute, 48 secunde
In sfarsit un articol foarte interesant si bine venit , felicitari domnule profesor si sa ne mai aduceti aminte din cand in cand cine suntem . Noua si altora . Multumim !
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.