Evenimente speciale

,,Zilele Simion Mehedinți”, ediția a XXX-a

Ziarul de Vrancea
13 oct 2020 1720 vizualizări

Asociația Personalului Didactic „Simion Mehedinți” din Focșani vă invită în săptămâna 12–18 octombrie 2020 să participați la activitățile dedicate acțiunii ,,Zilele Simion Mehedinți”, ediția a XXX-a, în condiții speciale timpurilor prin care trecem și pe care le trăim –adică în PANDEMIE. Conform tradiției, Zilele ,,Simion Mehedinți”, se desfășoară timp de o săptămână, după cum urmează: luni-vineri – activități de promovare a vieții și operei savantului în școli și licee din Județul Vrancea; sâmbătă(17 octombrie, orele 10,00) – sesiune de comunicări științifice (on-line).Pelerinajul la mormântul savantului, la Soveja, se va face independent și individual, pentru cine dorește să se reculeagă, să aprindă o lumânare și să depună o floare!​

Pentru a mări consistența și atractivitatea acțiunilor dedicate lui Simion Mehedinți, în ultimii am permanentizat colaborările Asociațieicu Societatea de Geografie din România, cu Filiala S.G.R.-Vrancea, cu Casa de Cultură ,,C. C. Giurescu” din Odobești, cu Casa de Cultură ,,Tudor Vornicu” din Adjud, pentru organizarea acțiunii anuale ,,Ziua Pământului”. În felul acesta am conjugat eforturile pentru promovarea culturii vrâncene, dar mai ales cu școli și licee din Județul Vrancea, unde există cadre didactice, dăruite fenomenului cultural, dar și activității de formare a generației tinere.

Ediția de anul acesta a Zilelor „Simion Mehedinți” se dedică activității de educator al neamului, desfășurată de savant.Toată lumea îl cunoaște pe Mehedinți ca „Întemeietorul geografiei române moderne”, dar puțini știu că adevărata sa vocație a fost cea de educator: 38 de ani de „profesură”; creatorul unei ilustre școli geografice; autor de manuale și cursuri universitare (1904-1948)–la îndemnul lui Spiru Haret-, dar mai ales primul pedagog de la noi, care propune auxiliare curriculare –caietul-atlas și nu în ultimul rând, legiuitor al școlii românești: Lege pentru eforiile școlare și Lege pentru școlile pregătitoare. Este primul legiuitor al învățământului care a propus mărirea duratei de școlarizare a învățământului primar, precum și învățământ gimnazial în mediul rural (școli pregătitoare) .De-a lungul timpului, Mehedinți a militat pentru o școală activă, o școală cu caracter practic-aplicativ, o școală a muncii. Toate aceste idei pedagogice le-a expus și promovat în conferințe și comunicări și scrieri cum ar fi: Școala poporului; Către noua generație; Profesorul, temelia tuturor reformelor școlare; Metoda și metodica; Metoda geografică și științele naturale și sociale; Școala română și capitalul biologic al poporului român; Ce trebuie să cugete un educator?; Academia, instituție etnopedagogică –institutul, organizare internațională etc.

Lucrarea cea mai importantă, „piatra din vârful unghiului”, în ce privește gândirea pedagogică a lui Simion Mehedinți, este „Altă creștere. Școala muncii”, publicată în 1919 (două ediții succesive), după care au urmat 5 ediții antume (1921, 1922, 1939, 1940, 1941). Toate ideile noi care s-au adăugat în cei peste 20 de ani de la prima până la ultima ediție, au fost explicate în prefețele fiecărei ediții pe care a publicat-o. Având la bază filozofia muncii –„munca a fost adevăratul noroc al omului”–, pedagogia sa lansează multe idei-ancoră, unele fiind valabile și astăzi: școala muncii, formarea caracterului, cunoașterea creierului, cunoașterea elevului, autonomia învățământului, descentralizarea învățământului etc.Tot la această ediție vom lansa lucrările:„S. Mehedinți-România”,ediția a XIX-a și „VasileI. Țiroiu – Amintiri,cum am colaborat cu profesorul Simion Mehedinți”, ediția a II-a. În cadrul colaborării laborioase pe care o avem cu Casa de Cultură „C. C. Giurescu” din Odobești, vineri 16 octombrie (ziua de nașterea savantului), vor fi lansate lucrările: „Vasile I.Țiroiu –Istoricul Podgoriei putnene” și Vasile I. Țiroiu–Amintiri, cum am colaborat cu profesorul Simion Mehedinți, ambele tipărite prin grija și cu sprijinul Casei de Cultură ,,C. C. Giurescu”din Odobești, director, dr. Romeo-Valentin Muscă.

Evenimentul se desfășoară cu sprijinul și colaborarea mediului academic român, a SGR, a Filialei SGR Vrancea, a CCD Focșani, a ISJ Vrancea, a Fundației „S. Mehedinți-Miorița”, Școlii și Bisericii din Soveja, Asociației Femeilor ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. Vă așteptăm pe calea undelor audio-video (on-line), să (re-)descoperim împreună opere și momente din viața lui Simion Mehedinți, „Spiritul tutelar al Vrancei” și nu numai. Activitatea de vineri 16 octombrie de la Odobești, organizată în cadrul „Zilelor Culturii Odobeștene”, ed. a IX-a, la Casa de Cultură „C. C. Giurescu”, orele 11,00, va desfășura direct, în Sala de cinema a instituției, unde există posibilități de protecție anti Covid19. Cei care doresc să participe ON-LINE la sesiunea de comunicări de sâmbătă 17 octombrie, orele 10,00, sunt rugați să se adreseze dlui prof. Răzvan SĂCRIERU la următorul email, pentru a primi linkul de participare: sacrieru.razvan@educred.ro.

Pelerinajul la mormântul savantului se va putea face individual! În speranța unei ieșiri cât mai rapide din PANDEMIE, sperăm ca anul viitor să ne putem vedea cu ocazia acestor activități care, iată, anul acesta a împlinit venerabila vârstă de 30 de ani. Pentru cei care doresc să aibă în biblioteca personală lucrările tipărite anul acesta: „S. Mehedinți-România”, ediția a XIX-a și „VasileI. Țiroiu – Amintiri,cum am colaborat cu profesorul Simion Mehedinți”, ediția a II-a, acestea vor putea fi procuratede la Asociația Personalului Didactic „Simion Mehedinți”: cneagu_negrilești@yahoo.com; tel: 0723276188.

Dăm mai jos conținutul comunicărilor care vor fi prezentate sâmbătă 17 oct.2020 la ediția a XXX-a a Zilelor „Simion Mehedinți”și programul gândit și întocmit pentru condiții normale de desfășurare.

DIN PROGRAM:

Sâmbătă 17 octombrie 2020, ora 9,30:a). deschiderea acţiunii: alocuţiuni,lansare carte şi publicaţii:

1). Buletinul Asociaţiei Simion Mehedinţi, nr. 24, Ed. Terra, Focșani, 2020. Prezintă: Prof. dr.Nicolae DAMIAN,Universitatea din București, D. F. P. Focşani;

2).,,S. Mehedinți -România, ed. a XIX-a,Ed. Terra, Focșani, 2020; . VasileI. Țiroiu–Amintiri, cum am colaborat cu profesorul Simion Mehedinți, ed. aII-a,2020, Prezintă: Conf. dr. Costică NEAGU, Universitatea din București, D. F. P.,FilialaFocşani;b). sesiune de comunicări ştiinţifice -10,00-11,30:1).1).Granița geografică dintre Europa și Asia, în concepția lui Simion Mehedinți și frontiera geopolitică actuală dintre Occident și Rusia–Conf. univ. dr. Marius NEACȘU, Academia de Științe Econo-mice, București;2).Simion Mehedinți și masa critică în geografie–Prof.univ. dr. Ion IANOȘ, Universitatea din București;

3).Simion Mehedinți și Emil Racoviță, pe marginea unui document inedit–Cercetător Șerban DRAGOMIRESCU, Institutul de Geografie al Academiei Române;

4).Friedrich Ratzel, călător prin Transilvania–Prof.univ. dr. Gheorghiță GEANĂ, Universitatea din București;

5).Familia la români în viziunea lui Simion Mehedinți–Preot-prof. univ. dr.Vasile Gordon, Facultateade Teologie, Universitatea din București.

ASOCIAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC ,,SIMION MEHEDINŢI” FOCŞANI

FILIALA VRANCEA A SOCIETĂȚII DE GEOGRAFIE A ROMÂNIEI

CASA DE CULTURĂ ,,C. C. GIURESCU”, ODOBEȘTI

FUNDAŢIA ,,SIMION MEHEDINŢI –MIORIŢA”, CENTRUL CULTURAL SOVEJA

ASOCIAȚIA FEMEILOR ORTODOXE DIN ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI

ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 12 -18 octombrie 2020

ZILELE SIMION  MEHEDINŢI - Ediţia a XXX-a

PROGRAM:

12-18 octombrie 2020:

Activităţi de cunoaştere a vieţii şi a operei lui Simion Mehedinţi, în şcoli şi licee din Judeţul Vrancea: Liceul Pedagogic, Focşani;Şc. Pufeşti; Şc. Rotileşti –Câmpuri; Şc. ,,S. Mehedinţi”, Soveja; Şc. ,,Al. Vlahuţă”, Gugeşti şi altele. I.

Vineri 16 oct. 2020, orele 12,00 Casa de Cultură ,,C. C. Giurescu”, Odobești:

1). Dezbatere pe marginea lucrărilor ,,Vasile I. ȚIROIU –Istoricul podgoriei putneneșiVasile I. ȚIROIU –Amintiri, cum am colaborat cu profesorul Simion Mehedinți (ed. a II-a),parteneriat cu Filiala SGR, ISJ Vrancea. Participă profesori de limba română și elevi. Teolog dr. Romeo-Valentin MUSCĂ, directorul Casei de Cultură,,C. C. Giurescu” din Odobești.II).

SÂMBĂTĂ , 17 octombrie 2020, orele 9:30

CASA CORPULUI DIDACTIC ,,SIMION MEHEDINȚI”, FOCȘANI

a).DESCHIDEREA ACŢIUNII. Alocuţiuni;

b).LANSARE DE PUBLICAŢII ŞI CĂRŢI:1). BULETINUL ASOCIAŢIEI SIMION MEHEDINŢI, nr. 24, Ed. Terra, Focşani, 2019. Prezintă: prof. Dr. Nicolae Damian,Universitatea din București, D. F. P. Focşani;2). Lansare de carte: a). ,,S. MEHEDINȚI–ROMÂNIA”;

b).Vasile I. ȚIROIU–AMINTIRI, cum am colaborat cu profesorul Simion Mehedinți,Prezintă Conf. dr. Costică Neagu, Univ. din București, D. F. P. Focșani;

c). SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE–10,30-13,00:

1). Granița geografică dintre Europa și Asia, în concepția lui Simion Mehedinți și frontiera geopolitică actuală dintre Occident și Rusia–Conf. univ. dr. Marius-Cristian NEACȘU, Academia de Științe Economice, București;

2). Simion Mehedinți și masa critică în geografie –Prof.univ. dr.emeritIoan IANOȘ, Universitatea din București;

3).Simion Mehedinți și Emil Racoviță, pemarginea unui document inedit–Cercetător Șerban DRAGOMIRESCU, Institutul de Geografie al Academiei Române;

4).Friedrich Ratzel, călător prin Transilvania–Prof. univ. dr. Gheorghiţă GEANĂ, Universitatea din Bucureşti;

5). Familia la români în viziunea lui Simion Mehedinți–Preot-prof. univ. dr. Vasile GORDON;

DEPLASARE:Focşani-Panciu-Soveja (14.00 -16.00)

SOVEJA: Vizitarea ColecțieiDocumentare,,Simion Mehedinți” și a Școlii Soveja, expozițiede carte, dialog între generații, discuții, evocări etc.

Constantin Macarie, prezentarea lucrării:,,MERIDIANUL MIORIȚA –SOVEJA –CAȘIN, în căutarea frumosului pierdut, icoane rustice”de Constantin și Florica Macarie;

III). D U M I N I C Ă, 18 octombrie2 0 20-ora 10,00: Pelerinaj la mormântul lui S. Mehedinți.

Costică NEAGU

Citiți în documentul atașat comunicatul de presă privind ,,Zilele Simion Mehedinți”, ediția a XXX-a în format PDF


Fisiere atasate

În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.