Evenimente speciale

Revista Bogdania, editată la Focșani, la opt ani

Ziarul de Vrancea
6 mai 2020 1910 vizualizări

Pornind de la rostul și sensul vieții am ajuns la concluzia că actul de cultură are un rol important în construirea altarului tainic din suflet, în desăvârșirea spirituală a omului.Ţinând seama de afirmaţiile lui Democrit, că: ,,Omul este un mic univers” şi al poetului N. Stănescu: ,,Oamenii sunt păsări cu aripile crescute înăuntru’’ am considerat ca necesar şi foarte util să înfiinţez, la începutul lunii august 2011, o Asociaţie cultural-umanitară, dându-inumele de Bogdania. Asociaţia Bogdania este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, independentă.

Fondatorul revistei Bogdania, poetul Ionel Marin

Încă de la început s-au depus eforturi susţinute pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin Statut. Înanul 2012 am organizat prima ediţie a Festivalului-concurs national de creaţie literară Bogdania şi apoi s-a continuat, ajungând în acest an la ediţia a IX-a în curs de desfăşurare. În luna februarie 2013 am realizat Site-ul revistei de creaţie şi cultură Bogdania şi la începutul lunii mai primul număr tipărit al revistei Bogdania.

Primul număr al revistei Bogdania

Deviza revistei Bogdania de la început a fost și va rămâne:diversitate în conținut și formă, originalitate și calitate. Acum, la împlinirea a opt ani de la primul număr tipărit al revistei Bogdania facem un bilanț și o nouă mobilizare care să ne menţină spre întărirea dezideratelor stabilite inițial. Fără dragoste nimic nu e şi permanent trebuie să facem lucruri vrednice şi folositoare sufletului şi vieţii noastre. Fără educaţie, cultură, credinţă nu se poate făuri un viitor strălucit, o viaţă liberă şi fericită în glia strămoşească.Prin deosebitul colectiv redacţional şi prin dvs., colaboratori permanenţi ori ocazionali, am dat un plus de afirmare a valorilor literaturii și culturii române contemporane.

Cu fiecare număr de revistă am urcat noi trepte spre răspândirea valorilor autentice, a talentelor românilor din întreaga ţară precum şi din diaspora românească. Fără lumina raţiunii, înţelepciune, dăruire și  iubire nu putem însănătoși seva cea sfântă a României. Oamenii valoroși, faptele de ispravă, actele de cultură benefice trebuiesc înmulțite spre folosul vieţii noastre, pentru creşterea bogăţiei spirituale, dar şi a calităţii traiului zilnic. Numai uniţi și prin onestitate și competență vom învinge! Îmi place istoria, mă înclin în faţa tuturor eroilor neamului, aducem recunoştinţa noastră faţă de sacrificiile făcute pentru existenţa noastră multimilenară în spaţiul dăruit de însuşi Dumnezeu. Consider că orice naţiune s-ar mândri cu legendarul Decebal, domnitori viteji precum: Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Alexandru Ioan Cuza şi mulţi alţii, cu personalităţi covârşitoare, ca: Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu, Constantin Giurăscu, Constantin Brâncuşi, Simion Mehedinţi, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henri Marie Coandă, Ana Aslan, Justin Capră, Valeriu D. Cotea şi lista poate continua…zile întregi cu nume de savanţi, inventatori din toate domeniile, cu artişti de geniu, cu sportivi, cu tineri foarte talentaţi… Inegalabilul poet Mihai Eminescu scria că: „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,/ Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?/ Braţele nervoase, arma de tărie,/ La trecutu-ţi mare, mare viitor!”…

Fiecare ar trebui să contribuim la un viitor mai bun! Fără implicare nu se pot îndeplini visele şi dorinţele noastre. Viaţa ne scoate în evidenţă faptul că fără credinţă şi cultură un om este vulnerabil în faţa greutăţilor, încercărilor.

Cred că trebuie să reflectăm la cuvintele lui Iisus care a spus: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” 

În paginile Revistei ,,Bogdania” am cuprins pe lângă: poezie, proză, eseuri, articole de istorie, comentarii critice, aniversări, comemorări, interviuri, artă, teatru, traduceri, evenimente culturale şi rubricile debut şi literatură pentru copii, care să stimuleze creaţia literară la tineri şi să crească respectul faţă de limba şi cultura română.

Revista tipărită Bogdania ajunsă şi în Canada

În cei opt ani de apariție neîntreruptă revista Bogdania a cuprins în paginile ei personalități ale culturii naționale, precum și creatori de mare valoare din: SUA, Canada, Australia, din  țări ale Europei. Cu bucurie amintesc pe: Acad. Cristian Petru Bălan, Prof. univ. Florentin Smarandache, Prof. dr. Dumitru Buhai, Ioan Miclău, Octavian Curpaș, Melania Rusu Caragioiu, Ben Todică, Luca Cipolla, Nicolae Mătcaș, Dumitru Ichim, Vasile Tărâțeanu, Victor Ravini, Vavila Popovici, Ada Segal SHEFER, Silvia Butnaru, Elena Buică,  și alți români de mare valoare literară și culturală din străinătate, care ne onorează cu creații de mare ținută artistică și morală. Primiţi felicitări pentru modul în care promovaţi și răspândiţi în lume cultura și tradițiile neamului românesc.Scriitorul Gheorghe A. Stroia consideră: ,,Întreaga activitate a revistei este admirabilă, prin patriotismul și dedicația cu care fondatorul său, poetul Ionel Marin, dar și colaboratorii săi, reușesc să scoată la lumină boabele de aur, nestematele iubirii de țară și de neam’’.

Unde am ajuns? Prof. Geo Călugăru de curând afirma: ,,Acest moment aniversar îmi oferă prilejul de a înfăţişa succint realizările sale, cu totul deosebite şi a privi cu încredere în viitor. Prin urmare este vorba despre 72 de apariţii, peste 6.000 de materiale diverse în 4.680 de pagini, implicând în realizarea lor, circa 3.000 de nume ale unor personalităţi de prim rang ale culturii naţionale dar şi nume în curs de afirmare, meritând a fi cunoscute şi încurajate. Este vorba despre elevi şi studenţi, acoperind în materialele create, aproape tot ceea ce înseamnă cunoaştere şi educaţie, cultura educaţiei fiind preocuparea de bază a conducerii revistei. Prin aceasta din urmă, vizându-se şi cizelarea caracterului”. Apreciez strădania și implicarea deosebită, în creșterea prestigiului revistei Bogdania, în mod deosebit: Prof. univ. Nicolae Vasile, Dr. Michaela Orescu, Ovidiu Țuțuianu, Corneliu Cristescu, toți scriitori membri ai valorosului Cenaclu ”Literar ing.” din București. De asemeni s-au remarcat scriitorii: Vasile Groza, Elena Armenescu, Geo Călugăru, Al Florin Ţene, Anghel Hotu, Maria Filipoiu, Florian Laurențiu Stoica, George Stroia, Doina Bârcă, Andreea Cojocaru (Ion),  Adrian Nicolae Popescu, Ilarion Boca, Năstase Marin, Ioan Indricău, Mărioara Nedea, Radu Borcea, Simona Mateev, Lucian Gruia, Angela Burtea, Irina Mihalca, Stelian Gomboş, Beatrice Kiseleff, Ion C. Ştefan, Adrian Nicolae Popescu, Mihai Antonescu, Dan Lupescu și lista poate continua cu multe alte exemple, demne de laudă. ”Lista scriitorilor publicați în fiecare număr este destul de bogată, materialele variate și bine conturate. Este o încântare să lecturezi revista Bogdania!” afirma de curând distinsa scriitoare Maria Niculescu din București. O bună parte dintre aceștia au primit, în cadrul Festivalului-concurs literar Bogdania, premii și Diplome de excelență din partea revistei Bogdania, din partea Asociației cultural-umanitare ”BOGDANIA”. În revistă au fost publicați, în fiecare număr, tineri creatori din țară și străinătate care au fost premiați la cele opt ediții ale Festivalului de creație literară BOGDANIA și vom continua cu această rubrică. Am coordonat realizarea celor trei volume ale Antologiei literare Bogdania, ARIPI SPRE ZBOR, cuprinzând în acestea creaţii ale concurenţilor participanţi la Festivalul-concurs literar Bogdania. Din anul 2019 am dat o nouă dimensiune Festivalului de creație literară BOGDANIA, devenind un Festival internaţional dedicat tuturor românilor cu talent literar din lume. Revista Bogdania şi alte reviste valoroase din ţară au fost parteneri media la toate marile proiecte Bogdania.

Festivalul Bogdania, ediţia a VII-a, 2018 Ateneul Popular ,,Mr. Pastia’’ din Focşani

Scriitorul Ionel MARIN înmânând premii la Festivalul Bogdania, ediţia aVIII-a, 2019, în Sediul AGIR din Bucureşti.

Aș evidenția în mod deosebit, dintre liceeni, studenți, tineri profesori pe următorii: Benea Simona, Borcan Cristian, Ciobanu Marina (Chișinău), PerțiMădălina, Pârvu Bianca Andreea, Hotca Marian, Rusu Irina, George Nicolae Stroia, CătălinAcatrinei, Buruiană Alexandra, Schoppel Carla Francesca, Șaramet Cristina, Negură Luiza, Pârvu Maria Cristina (Spania), Petrache Mihaela, Muntean Emilia, Martin Fabian, Andrei Tudor, Stoian Ilinca, Daria Paulopol-Necula, Bratu Ana-Maria, Carp Cristina, Bădic Alexandra, Enache Elena, Dabija Maria (Chişinău), Scurtu Bianca (Chişinău), Andreea State, Borcea Andreea Ioana, Iordache Maricica, Mandea Andrei, Petcu Alexandru, Văduva Georgeta, Dumitru Mihaela, Conunov Elvira (Chişinău), Didiţă Sebastian, Enea Rafaela, Hurjui Dorotheea, Gheorghe Ofelia și mulți alții. Deja mulţi dintre ei au devenit scriitori, au publicat cărţi de poezie, eseuri şi câţiva dintre ei şi romane.

Domnul Nicolae VASILE afirmă: ”Într-o perioadă în care multe publicaţii fac mişcarea inversă, adică nu mai apar în forma tipărită ci păstrează doar varianta electronică, Revista BOGDANIA, condusă de către scriitorul Ionel Marin, reuşeşte să se impună sub ambele forme. Publică literatură de calitate, organizează concursuri, oferă un cadru de dezbateri regional, naţional sau chiar internaţional şi, foarte important pentru mediul cultural, apare la timpul programat. Revista Bogdania se prezintă ca o revistă de nivel naţional, atât prin prezentare, cât şi nivelul calitativ al textelor. Excelentă! La cote calitative tot mai ridicate. Pe toate meridianele globului pământesc există români talentați, iubitori de limba și cultura română. Îi consider ca pe frații și surorile noastre de aici, din România. Frăția se manifestă în primul rând prin atașament și simțire față de tot ce-i românesc! Cu certitudine, prin solidaritate, muncă şi iubire sinceră putem realiza o Românie fără corupţie, prosperă, educată, sănătoasă, o mamă bună pentru toţi cetăţenii ei, indiferent de etnie, o ţară model în Europa şi în lume.

La ceas aniversar aduc mulțumiri călduroase colectivului redacțional, tuturor colaboratorilor, susținătorilor și cititorilor revistei Bogdania. Consider că mergem pe drumul bun, către lumină şi normalitate. Vă doresc succese în realizarea proiectelor, multă sănătate și mari bucurii sufleteşti. Vă aştept alături de noi!

LA MULȚI ANI DVS. și REVISTEI DE CULTURĂ BOGDANIA!

Ionel MARIN, Redactor șef

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.