Brand voice

Evaluarea activității Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea pentru anul 2018

Ziarul de Vrancea
15 ian 2019 1997 vizualizări

Buletin informativ Nr. 05 din 15 Ianuarie 2019  transmis de Compartimentul de Informare,Relații Publice și cu Publicul  al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea, se referă  în conținutul său  la modul în care s-a desfășurat această activitate

În ziua de marți, 15 ianuarie 2019, în incinta Cercului Militar a fost prezentată evaluarea activităţii unităţii desfăşurată în anul 2018, în prezenţa domnului prim adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, domnul Colonel Gheorghe Sebastian Cucoş, domnului prefect  Florin Ionel- Sorin Hornea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vrancea domnul Ionel Cel-Mare, vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea domnul Cristian Dănuț, primarului municipiului Focşani domnul Cristi Valentin Misăilă, dar şi a reprezentanţilor structurilor  colaboratoare din judeţ.

Înscris în evoluţia generală a Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea şi-a concentrat activitatea în anul 2018 pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, în conformitate cu prevederile legale, în paralel cu o reformă internă marcată de procese cu impact pe termen lung pentru o instituţie profesionistă: optimizare, consolidarea profesionalizării şi adaptare continuă la mediul social şi situaţia operativă.

Corelat acestui scop au fost stabilite următoarele direcţii principale:

 1. Creşterea performanţei structurilor operative  în îndeplinirea misiunilor şi dezvoltarea capacităţii operaţionale;
 2. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin întrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică în zonele de competenţă;
 3. Creşterea performanţei structurilor operative  în îndeplinirea misiunilor pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor;
 4. Eficientizarea structurilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea precum şi creşterea nivelului de profesionalism al personalului;
 5. Realizarea unui  sistem de formare profesională compatibil cu cerinţele mediului operativ în vederea  îndeplinirii în condiţii optime a misiunilor încredinţate;
 6. Eficientizarea managementului structurilor de suport şi dezvoltarea capacităţii administrative;
 7. Consolidarea susţinerii publice şi a încrederii în Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea.

Complexitatea, noutatea şi dinamismul acestor procese apărute în activitatea unităţii, dau anului 2017, o imagine de ansamblu pozitivă, înscrisă în tendinţa generală a instituţiei, în care elemente de continuitate s-au completat cu cele de noutate.

 1. Palierul operaţional

Reprezintă practic centrul de greutate al activităţii oricărei structuri militare. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea are în portofoliul său şi execută fără nicio excepţie întreaga gamă de misiuni atribuite prin lege Jandarmeriei, ceea ce face ca responsabilitatea şi complexitatea misiunilor în concret executate să fie pe măsură.

Sub acest aspect putem structura activitatea inspectoratului, într-o ordine determinată de ponderea acestora pe următoarele coordonate:

 1. Misiuni de asigurare a ordinii publice   

Misiunea cu ponderea cea mai mare în activităţile circumscrise prezervării climatului de ordine şi siguranţă publică este reprezentată de misiunea de asigurare a ordinii publice la manifestările sportive, religioase şi cultural – artistice care la nivelul judeţului, deşi nu sunt foarte semnificative ca amploare (prin comparaţie cu cele desfăşurate în alte judeţe), sunt numeroase, comportă aceleaşi riscuri şi necesită din punct de vedere organizatoric şi procedural desfăşurarea activităţilor standard şi alocarea de resurse corespunzătoare, întrucât nu ne permitem „luxul” de a trata cu superficialitate manifestările desfăşurate în spaţiul public.

Remarcăm faptul că în executarea acestor misiuni am fost sprijiniţi de către colegii din cadrul Grupărilor de Jandarmi Mobile Bacău şi Ploieşti, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Vrancea, Direcția Județeană de Comunicatii Speciale Vrancea, Direcția Județeană de Informații Vrancea, Serviciul Județean de Protecție Internă Vrancea şi de lucrători din cadrul Poliţiei Locale Focşani la o parte a activităţilor de amploare organizate şi desfăşurate în spaţiul public.

S-a executat un număr de 797 misiuni de asigurare a ordinii publice, cu un efectiv de 4625 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea.

Ponderea cea mai mare o reprezintă misiunile de asigurarea ordinii publice la manifestări sportive, respectiv 275 misiuni angrenând un efectiv de 884 jandarmi, reprezentând 34,50% din totalul misiunilor de asigurare, urmată de misiunile de asigurare a ordinii publice la manifestările cultural artistice, respectiv 209 misiuni angrenând un efectiv de 1978 jandarmi, reprezentând 26.22% din totalul misiunilor de asigurare, cele mai importante fiind cele prilejuite de activităţile dedicate Centenarului Marii Uniri unde au fost prezenţi înalţi demnitari români şi străini.

         Pe timpul vizitelor oficiale au fost executate 8 misiuni, înregistrând o creştere a numărului de misiuni de acest gen cu 60% faţă de anul 2017.

În anul 2018 a fost organizat Referendumul pentru modificarea Constituţiei României, fapt ce a implicat prezenţa efectivelor de jandarmi în misiuni premergător şi pe timpul desfăşurării referendumului ce au constat în: menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi siguranţei publice, pe întreaga perioadă de organizare şi desfăşurare a acestuia, protecţia sediului Biroului Electoral Judeţean, protecţia secţiilor de votare, asigurarea măsurilor de ordine publică la secţiile de votare, asigurarea protecţiei dosarelor întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare pe timpul transportului acestora la Biroul Electoral Judeţean, asigurarea securităţii dosarelor întocmite de Biroului Electoral Judeţean pe timpul transportului acestora la Biroul Electoral Central, asigurarea securităţii buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării, pe timpul transportului acestora şi asigurarea protecţiei locurilor de depozitare a buletinelor de vot şi a materialelor necesare votării, executând în acest sens un număr de 77 misiuni angrenând un efectiv de 727 jandarmi.

         De asemenea în perioada supusă analizei, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea pe linia asigurării ordinii publice la manifestările promoţionale/comerciale a executat 39 misiuni de asigurare a ordinii publice, față de 24 misiuni în cursul anului 2017, angrenând un efectiv de 727 jandarmi, înregistrând o creştere a numărului de misiuni de 62,5%.

         În anul 2018 s-au continuat acţiunile pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar în concordanţă cu Planul teritorial comun de acţiune – cadru.  Astfel în anul 2018 au fost executate 60 de misiuni de asigurare a măsurilor de ordine publică în zona centrelor de examen/evaluare, față de 41 misiuni în cursul anului 2017, angrenând un efectiv de 727 jandarmi, înregistrându-se o creştere a numărului de misiuni de acest gen cu 46,3 % .

        Dintre evenimentele importante la care Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea a desfăşurat activităţi de asigurare a ordinii publice mai amintim și evenimentele desfăşurate cu ocazia aniversării Zilei Unirii Principatelor Române – 24 Ianuarie, Zilele municipiului Focşani, Focşani Blues Festival, Festivalul Internaţional al Viei şi Vinurilor ”Bachus” precum şi manifestările dedicate Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie.

 1. Misiuni de menţinere a ordinii publice

  • Acţiunile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea în domeniul menţinerii ordinii publice s-au concretizat în 6534 misiuni de menţinere a ordinii publice angrenând un efectiv de 13876 jandarmi.

                Dintre acestea un număr de 2312 misiuni în care au fost angrenati 4837 jandarmi sunt cele date în competența Jandarmeriei Române (misiunile de menținere a ordinii publice în stațiuni montane și pe trasee turistice adiacente s-au concretizat în executarea unui număr de 672 misiuni în cursul anului 2018 față de 908 misiuni în cursul anului 2017, în executarea acestora fiind angrenat un efectiv de 1445 jandarmi,  1623 misiuni desfășurate în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar de pe raza județului Vrancea, faţă de 1480 în anul 2017, angrenând un efectiv de 3228 jandarmi şi 17 acțuni executate în zona piețelor, târgurilor, oboarelor unde au fost angrenați 164 jandarmi, față de 20 de acţiuni în anul 2017).

Misiunile integrate de menţinere a ordinii publice, cocretizate într-un număr de 4222 misiuni în care au fost folosite un număr de 9039 jandarmi, au fost permanent proiectate, executate şi analizate în cooperare cu partenerul tradiţional respectiv Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea urmărindu-se încadrarea în modelul Intelligence Led Policing, astfel încât resursa umană să fie folosită în echilibru cu fenomenul infracţional, eliminând tiparele, acordând astfel un răspuns ferm elementelor infractoare din zona de responsabilitate.

 1. Misiuni de intervenţie

 Această componentă reprezentativă a misiunilor Jandarmeriei se regăseşte bine reliefată şi în activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea prin misiunile de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin diverse acţiuni cum ar fi: intervenţii la apelul unic de urgenţă „112”, la alte solicitări telefonice, aplanarea unor conflicte iar în cazuri exprese  misiuni în sprijinul altor instituţii. Intervenţia în sprijinul altor instituţii, la solicitarea acestora, s-a executat în funcţie de specificul atribuţiilor instituţiei solicitante, prin constituirea unor dispozitive adaptate care să asigure îndeplinirea în bune condiţii a misiunii, stabilite în funcţie de riscurile şi vulnerabilităţile identificate, evoluţia situaţiei operative ori alţi factori ce pot influenţa intervenţia.

          Amintim faptul că, pentru organizarea şi executarea în comun a intervenţiilor de căutare-salvare a persoanelor aflate în dificultate în zona montană, a fost încheiat un plan de cooperare/colaborare între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Vrancea, Serviciul Public Judeţean „Salvamont” Vrancea şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vrancea. În baza acestui protocol au fost executate un număr de 3 intervenții în situații reale angrenând un efectiv de 29 jandarmi și 6 mijloace auto.

          Exemplificăm în acest sens acțiunea din 03.03.2018 pentru căutarea/salvarea a două grupuri de persoane, totalizând un număr de 29 turiști, surprinse de avalanșă în zona Cheile Tișiței unde Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea a colaborat cu instituțiile anterior menționate, inclusiv Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.

          În cursul anului 2018 au fost executate un număr de 226 misiuni de intervenție fiind angrenat un numar de 1032 jandarmi.

 1. Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, apărarea drepturilor  şi

libertăţilor fundamentale, apărarea proprietăţii publice şi private.

             În cursul anului 2018 au fost executate un număr de 390 misiuni de acest gen fiind angrenat un numar de 1100 jandarmi.

 De remarcat este cooperarea eficientă pe timpul misiunilor desfăşurate în sistem integrat cu poliţia, prin utilizarea informaţiilor furnizate de către structurile de analiză din cadrul parteneriatului, cu privire la infracţionalitatea sesizată sau constatată.

În cursul anului 2018, în baza ,,Planului General de Acţiune pentru activitatea de prevenire a criminalităţii desfăşurată de către lucrătorii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea”, au fost organizate şi s-au desfăşurat  activităţi de prevenire şi pregătire antiinfracţională a populaţiei, la care au participat lucrători specializaţi din cadrul unităţii.

Activitatea pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale a fost materializată prin desfăşurarea a 504 activităţi preventiv-educative, de pregătire anti-infracţională şi antivictimizare.

În aceste activităţi au fost angrenaţi aproximativ 2564 de elevi, din ciclu liceal şi gimnazial, precum şi aproximativ 19269 participanţi la competiţii sportive, adunări publice, turişti sau membri ai unor asociaţii/societăţi.

            Asigurăm colaboratorii noştri instituţionali de continuarea sprijinului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea şi pe parcursul anului 2019, în baza protocoalelor de cooperare/colaborare în limita competenţelor legale.

 1. Misiuni de intervenţie şi protecţie pentru înfăptuirea şi asigurarea celerităţii  actului de justiţie.

Aceste misiuni constau în concret, în punerea în aplicare a mandatelor de aducere emise de instanţe şi parchete, punerea în aplicare a hotărârilor instanţelor şi asigurarea protecţiei executorilor judecătoreşti, protecţie şi sprijin acordate magistraţilor şi organelor judiciare în diferite cauze penale.

În acest an au fost primite spre executare 280 mandate de aducere angrenând un efectiv de 329 jandarmi, din care 127 au fost executate prin prezentarea persoanelor în faţa instanţei sau a organelor de urmărire penală şi 153 au fost executate cu respectarea  prevederilor art. 266 alin. 3 şi alin. 4 din C.P.P.

 1. Prevenirea şi combaterea ameninţărilor teroriste

În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea a organizat şi executat un număr de 140 de acţiuni de protecţie antiteroristă folosind un număr de 746 jandarmi.

Acest obiectiv important este permanent în atenţia conducerii şi personalului operativ fiind executat atât independent cât şi în cooperare cu instituţiile care au atribuţii în acest domeniu.

7.  Misiuni de pază şi protecţie instituţională

Acestei misiuni îi sunt alocate 41% din resursele operaţionale ale unităţii repartizate în 3 detaşamente, în care sunt incluse şi efectivele Detaşamentului 4 Jandarmi – Pază Conducte Magistrale Transport Produse Petroliere.

Totodată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea asigură paza unui număr de 15 obiective de interes strategic sau de importanţă deosebită pentru activitatea statului.

De asemenea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea execută misiunea de pază, supraveghere şi intervenţie la conducta magistrală de transport produse petroliere aparţinând Conpet S.A. Ploieşti, însumând 98 km, precum şi măsuri specifice de ordine publică în localităţile tranzitate de acestea.

            În cursul anului 2018, au fost constatate de către structurile de pază un număr de 62 de infracțiuni, față de 10 în cursul anului 2017 reprezentând o creștere de peste 6 ori a acestui indicator, și un număr de 389 sancțiuni contravenționale față de 369 în cursul anului 2017 reprezentând o creștere cu peste 5% a acestui indicator.

De asemenea, efectivele destinate asigurării pazei şi protecţiei transporturilor de produse cu caracter special au executat un număr de 47 de misiuni, în anul 2018, faţă de 18 misiuni în anul 2017, reprezentând o creştere de peste 2,6 ori a acestui indicator.     

 1. Palierul de suport operativ şi logistic

În privinţa suportului logistic

În anul 2018, pe linia mobilităţii efectivelor unitatea şi-a îmbunătăţit parcul auto prin preluarea de la Instituţia Prefectului Vrancea a două mijloace de transport, la care s-au adăugat și cele 4 autovehicule marca Dacia Duster primite de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Din fondurile bugetare alocate la titlul XIII (investiţii) au fost achiziţionate un autoturism Ford Transit de capacitate 8+1 locuri şi două ATV-uri pentru Posturile Montane.

În total, pe parcursul anului 2018, unitatea şi-a înnoit parcul auto cu 9 mijloace de transport, însă în acelaşi timp au fost retrase din circulaţie şi întocmite documentele de scoatere din funcţiune pentru 20 de mijloace de transport, ceea ce reprezintă o scădere a gradului de dotare cu mijloace de mobilitate, de la un procent de 43% la un procent de 39,47%.

Din demersurile întreprinse pe parcursul anului 2018, în vederea găsirii unor soluţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, amintim:

- la începutul anului a fost depusă o documentaţie la Compania Naţională de Investiţii, în vederea promovării unui proiect care constă în ,,reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi dotarea”, sediului Inspectoratului din str. Republicii nr.14;

- cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în a doua parte a anului a fost promovată tema de proiectare în vederea ,,reabilitării sediului Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea”, prin Ministerul Culturii în cadrul programului de investiţii în domeniul culturii, având în vedere faptul că, o parte din imobilul din administrare este declarat monument istoric;

- cel mai important aspect constă în faptul că a fost înaintată o solicitare de preluare a unui sediu, spaţiu care ar îmbunătăţi semnificativ condiţiile de muncă.

 1. Palierul cooperării inter-instituţionale

În ceea ce priveşte cooperarea instituţională o prioritate majoră a activităţii conducerii inspectoratului a reprezentat-o:

Nu putem depăşi acest domeniu de activitate fără a evidenţia faptul că Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea,  a  organizat şi desfăşurat multiple activităţi pentru aplicarea prevederilor Codului Silvic, având în vedere faptul că 39% din totalul teritoriului judeţului este împădurit.

Astfel, în domeniul prevenirii şi combaterii delictelor silvice, ca urmare a unei excelente cooperări cu Garda Forestieră şi Direcţia Silvică Vrancea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea a obţinut următoarele rezultate:

     Total misiuni executate – 48, din care 24 independent şi 24 în colaborare cu organele silvice;

 De asemena, tot în baza parteneriatelor, în perioada evaluată au fost desfăşurate două exerciţii de pregătire astfel:

Scopul exerciţiului a fost antrenarea participanţilor în executarea unor acţiuni corecte, graduale şi coerente de ripostă în cazul situaţiilor de asigurare/restabilire a ordinii publice şi în situaţia descoperirii de colete suspecte în zona de responsabilitate.

            Scopul exerciţiului a fost armonizarea acţiunilor forţelor specializate ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv, creşterea capabilităţilor de reacţie interinstituţională, în vederea aplicării, în mod unitar, a procedurilor comune şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea în comun a misiunilor la nivel local.

 1. Palierul resurselor umane şi al pregătirii

Au fost organizate 2 concursuri cu încadrare din sursă internă pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere (şef serviciu şi comandant detaşament), 3 concursuri cu recrutare din sursă externă pentru încadrarea posturilor vacante de execuţie de ofiţeri specialişti (administrarea patrimoniului imobiliar, AGCH şi informatică), precum și 2 activităţi de promovare în funcţii a personalului contractual.

Pentru reducerea deficitului de personal înregistrat în anul 2018, activitatea de recrutare a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ s-a desfăşurat în două etape.

În prima etapă de recrutare au fost selecţionaţi în vederea participării la concursurile de admitere organizate:

În a doua etapă de recrutare au fost selecţionaţi în vederea participării la concursurile de admitere organizate:

 1. Principalele obiective pentru creşterea performanţei în anul 2019

cunoaşterea permanentă şi analiza situaţiei operative la nivel judeţean, împreună cu structurile abilitate cu care cooperăm, exploatarea datelor şi informaţiilor obţinute, în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor şi misiunilor unităţii;

creşterea capacităţii de acţiune şi intervenţie a tuturor structurilor din subordine, în vederea desfăşurării unor acţiuni ferme, în timp scurt, pentru prevenirea şi neutralizarea acţiunilor ilegale la adresa ordinii şi siguranţei publice, securităţii obiectivelor, transporturilor speciale şi de valori, prin intensificarea activităţii de pregătire;

creşterea capacităţii informative prin angrenarea tuturor cadrelor în culegerea de date şi informaţii pe specificul misiunilor Jandarmeriei Române.

gestionarea, în strictă conformitate cu reglementările în vigoare şi cu eficienţă maximă, a resurselor umane, financiare şi materiale, pentru asigurarea îndeplinirii cu succes a tuturor misiunilor;

dezvoltarea mecanismului de desfăşurare şi evaluare a procesului de pregătire continuă a personalului;

asigurarea cunoaşterii, de către întregul personal, conform competenţelor, a conţinutului actelor normative, atribuţiilor specifice şi dezvoltarea unei atitudini ferme în impunerea legii în toate domeniile de activitate;

întărirea capacităţii de promovare a unei imagini coerente, credibile şi stabile a unităţii noastre şi implicit a Jandarmeriei Române, prin realizarea transparenţei în relaţiile cu mass-media şi consolidarea relaţiilor cu societatea civilă.

Concluzie

Putem spune că anul ce tocmai a trecut nu a fost un an uşor. Un an 2018 cu multe provocări dar şi cu realizări în acelaşi timp. Fiecare dintre noi am contribuit la îndeplinirea misiunilor specifice, conform pregătirii şi implicării fiecăruia. Acest lucru nu l-am făcut de unii singuri, ci ajutaţi şi sprijiniţi de parteneri şi cetăţeni, cărora la ceas de bilanţ le adresăm calde mulţumiri pentru disponibilitatea de care au dat dovadă. Dacă am reuşit şi reuşim să ne facem datoria la nivelul aşteptărilor cetăţenilor vrânceni, rămâne la aprecierea acestora să îşi exprime punctul de vedere, iar noi le transmitem mesajul nostru de prezenţă permanentă în mijlocul acestora, de implicare activă în agenda publică pe segmentul de ordine publică, cu tot ce înseamnă manifestări de interes pentru judeţul Vrancea şi nu numai.

Atât independent cât şi alături de partenerii noştri vă asigurăm şi pe viitor că jandarmii au ca principal obiectiv asigurarea unui climat optim de securitate pentru comunitatea vrânceană.

Purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea  Plt.adj.șef Sima Florin

Foto:Institutia Prefectului Vrancea


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.