Brand voice

Comunicat de presă:Lista investițiilor propuse pentru anul 2018

Ziarul de Vrancea
14 feb 2018 1756 vizualizări

Așa cum am anunțat încă de anul trecut, bugetul Municipiului Focșani pentru anul 2018 este orientat în principal pe investiții, lista cu acestea cuprinzând de la străzi și clădiri publice până la parcuri și locuri de joacă. Astfel, obiectul nostru principal este ca prin această masivă campanie de investiții să dăm orașului nostru o față de nou și modern, așa cum ne dorim cu toții.

În continuare vă prezentăm o listă cu câteva dintre cele mai importante investiții pe care le-am inclus în bugetul pentru anul în curs:

ÎNVĂȚĂMÂNT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BASGAN”

Se propune alocarea sumei de 1000,00 mii lei reprezentând contribuție proiect cheltuieli eligibile pentru documentația depusă pentru finanțare europeană cu titlul „Creşterea eficienţei energetice pentru imobilul corp şcoală, inclusiv lucrări conexe pentru Școala gimnazială Ion Basgan”

  1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANGHEL SALIGNY”

Se propune alocarea sumei de 700,00 mii lei reprezentând contribuție proiect cheltuieli eligibile pentru documentația depusă pentru finanțare europeană cu titlul “Creşterea eficienţei energetice pentru imobilul corp şcoală, inclusiv lucrări conexe pentru Școala gimnazială “ANGHEL SALIGNY “

  1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DUILIU ZAMFIRESCU”

Se propune alocarea sumei de 1000,00 mii lei reprezentând contribuție proiect cheltuieli eligibile pentru documentația depusă pentru finantare europeană cu titlul “Creşterea eficienţei energetice pentru imobilul corp şcoală, inclusiv lucrări conexe pentru Școala gimnazială “DUILIU ZAMFIRESCU”

  1. COLEGIUL TEHNIC “GH. ASACHI”

Se propune alocarea sumei de 1500,00 mii lei reprezentând contribuție proiect cheltuieli eligibile pentru documentația depusă pentru finanțare europeană cu titlul “Creşterea eficienţei energetice pentru imobilul corp şcoală, inclusiv lucrări conexe pentru COLEGIUL TEHNIC “GH. ASACHI”

  1. COLEGIUL TEHNIC “VALERIU D. COTEA”

Se propune alocarea sumei de 500,00 mii lei reprezentând contribuție proiect cheltuieli eligibile pentru documentația depusă pentru finanțare europeană cu titlul „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Cantină Şcoală – în administrarea Colegiului tehnic Valeriu D. Cotea Focşani”

  1. COLEGIUL ECONOMIC “MIHAIL KOGĂLNICEANU”

Se propune alocarea sumei de 500,00 mii lei reprezentând contribuție proiect cheltuieli eligibile pentru documentația depusă pentru finanțare europeană cu titlul „Creşterea performanţei energetice la corpul de clădire al Colegiul economic Mihail Kogălniceanu şi execuţia lucrărilor conexe”

  1. LICEUL DE ARTĂ “GH. TĂTTĂRESCU”

Se propune alocarea sumei de 1000,00 mii lei reprezentând contribuție proiect cheltuieli eligibile pentru documentația depusă pentru finanțare europeană cu titlul „Creşterea eficienţei energetice la corp clădire liceu şi lucrări conexe pentru Liceul de Artă Gh. Tăttărescu”

8. COLEGIUL  NAȚIONAL AL. I. CUZA – 153,32 mii lei  

A.      “Schimbare destinaţie sală de clasă în grupuri sanitare, recompartimentare, amenajări interioare, racord canalizare corp clădire anexa C“, pentru finalizarea lucrarilor se alocă suma de 4,79 mii lei

B.      “Realizare instalaţie de hidranţi exteriori şi a instalaţiei de drencere Corp clădire Colegiu “ - se alocă suma de 65,53 mii lei

C.      “Documentaţie Reparaţii capitale acoperiş şi tâmplărie interioară şi exterioară“ - se alocă suma de 83,00 mii lei

9. COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA”

- se alocă suma de 120,00 mii lei în vederea reactualizarii documentatiei “Sală de sport multifuncţională la Colegiul Tehnic Traian Vuia”

10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUILIU ZAMFIRESCU

- se alocă suma de 15,00 mii lei pentru „Documentaţie tehnico-economica pentru  împrejmuire şi sistem video“

11. SCOALA Nr. 3   

- “Extindere cu 12 săli de clasă Şcoala nr. 3” - se alocă suma de 600,00 mii lei

12. COLEGIUL NAȚIONAL UNIREA

- “Sistematizare verticală şi împrejmuire Colegiul Naţional Unirea” - se alocă suma de 696,19 mii lei

13. GRADINIȚA NOUA in str. Prof. Dimitrie Caian

- “Documentaţie tehnico-economică pentru Creşterea calităţii serviciilor sociale şi asigurarea educaţiei timpurii în mun. Focşani prin construirea şi dotarea unei grădiniţe în str. Prof. Dimitrie Caian“ – Faza SF - se alocă suma de 73,00 mii lei

14. GRADINITA NR. 16

-“Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Grădiniţa nr. 16” – Faza DALI - se alocă suma de 73,00 mii lei

15. GRADINITA NR. 18      

“Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Grădiniţa nr. 18” – Faza DALI - se alocă suma de 73,00 mii lei

16. COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU

- “Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Colegiul Tehnic Edmond Nicolau“ – Faza DALI - se alocă suma de 125,00 mii lei

17.     COLEGIUL TEHNIC ION MINCU

“Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Colegiul Tehnic Ion Mincu“ – Faza DALI - se alocă suma de 125,00 mii lei

18. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

- “Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Liceul cu program sportiv” – Faza DALI - se alocă suma de 125,00 mii lei

19.     GRADINIȚA NR. 1

- “Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Grădiniţa nr. 1 “– Faza DALI - se alocă suma de 100,00 mii lei

20.     GRADINITA NR. 10

- “Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Grădiniţa nr. 10 “– Faza DALI - se alocă suma de 85,00 mii lei

21.     GRADINITA NR. 13

- “Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Grădiniţa nr. 13” – Faza DALI - se alocă suma de 62,00 mii lei

22.     SCOALA NR. 7

- “Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Şcoala nr. 7” – Faza DALI - se alocă suma de 73,00 mii lei

23. LICEUL SPORTIV

- “DALI Lucrări de recondiţionare şi modernizare terenuri de sport ce aparţin Liceului Sportiv“ - se alocă suma de 100,00 mii lei

24.     LICEUL PEDAGOGIC

- Proiect desfiinţare spaţii incintă Liceul Pedagogic - se alocă suma de 15,00 mii lei

25.     SCOALA NR. 3

-  “Studiu fezabilitate Reţele exterioare şi sistematizare verticlă Extindere cu 12 săli de clasă Şcoală nr. 3, str. Dornei “ - se alocă suma de 35,00 mii lei

26. LOCURI DE JOACA IN GRADINITE

- “DALI amenajare locuri de joacă pentru copii în incinta grădiniţelor “- se alocă suma de 70,00 mii lei

SĂNĂTATE

27. DISPENSAR SUD

          A. “Reabilitare, modernizare şi dotări Dispensar Sud“- se alocă suma de 350,00 mii lei

          B. “DALI Sistematizare verticală şi împrejmuire Dispensar Sud“- se alocă suma de 25,00 mii lei

          28. CABINETE MEDICALE SCOLARE

          - “DALI Reabilitare cabinete medicale şcolare“ - se alocă suma de 80,00 mii lei

         CULTURĂ, SPORT ȘI RECREERE

          29. TEATRUL MUNICIPAL “MR. GH. PASTIA”

          - pentru  Sistem lumini scenă se propune alocarea sumei de 83,00 mii lei

  30. CSM FOCȘANI

          - pentru Clubul Sportiv Municipal Focşani se propune alocarea sumei de 43,00 mii lei pentru achizitia de:

          A.     Masă tenis - se alocă suma de 8,75 mii lei

          B.      Robot antrenamente tenis - se alocă suma de 4,25 mii lei

          C.     Armă tir - se alocă suma de 30,00 mii lei

          31. Amenajare locuri de joacă pentru copii Cartier Mândreşti şi Cartier Gară - se alocă suma de 549,80 mii lei

          32.    Amenajare parc tematic pentru tinerii ciclişti în zona Sud a Mun. Focşani - se alocă suma de 887,81 mii lei

          33.    Reabilitare şi extindere parc Nicolae Bălcescu - se alocă suma de 900,00 mii lei

          34.    Reabilitare şi extindere parc Teatru - se alocă suma de 507,79 mii lei

          35.    Sistem de irigaţii spaţii verzi în cartierul Sud din mun. Focşani - se alocă suma de 400,00 mii lei

         36.     DALI Reabilitare şi modernizare Piaţeta Teatru şi Piaţeta Milcov- se alocă suma de 70, 00 mii lei

        37.      Documentaţie tehnico-economică pentru Amenajarea de locuri de joacă şi agrement pentru copii pe strada Revoluţiei (între bl. 16 şi 17 ) – Faza SF - se alocă suma de 36,00 mii lei

       38.       Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea şi modernizarea locului de joacă de pe str. Creţu Florin (bl. Moonen) – faza DALI - se alocă suma de 25,00 mii lei

      39.        Documentaţie tehnico-economică pentru Construirea unui centru muntifuncţional pentru activităţi educative, culturale, recreative şi sociale – faza SF - se alocă suma de 125,00 mii lei

     40.         Documentaţie tehnico-economică Amenjare gradene, vestiare, iluminat, irigaţii, supraveghere video, suprafaţă de joc stadion Mândreşti - se alocă suma de 50,00 mii lei

     41.                 DALI Reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul UAT Focşani - se alocă suma de 80,00 mii lei

     42.                DALI Reabilitare loc de joacă Grădina Publică- se alocă suma de 40,00 mii lei

     43.               DALI Loc de joacă str. Peneş Curcanul - se alocă suma de 20, 00 mii lei

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE

      44.        Alimentare cu apă şi climatizare sere Mândreşti - se alocă suma de 886,55 mii lei

      45.        Amenjare Cimitir Sudic Vâlcele et. II - se alocă suma de 160,00 mii lei

       46.       Taierea de arbori şi pomi fructiferi şi înlocuirea cu specii ornamentale în mun. Focşani - se alocă suma de 200,00 mii lei

       47.       Relocarea Monumentului Eroilor Regimentului 11 Artilerie în incinta Mausoleului Eroilor Sud - se alocă suma de 34,62 mii lei

       48.       Reparaţii capitale Fântână arteziană Primărie – Piaţa Unirii - se alocă suma de 218,25 mii lei

       49.       Reparaţii capitale ale Monumentului Unirii - se alocă suma de 465,460  mii lei

          50.    Proiect tehnic  fază unică Reabilitare alei Grădina Publică - se alocă suma de 8,00 mii lei

  51.   Documentaţii tehnice reparaţii capitale Monumentul Unirii - se alocă suma de 22,86 mii  lei

   52.  Proiect DTAC+PT reparaţii Monument Fântăna lui Cuza – branşament electric - se alocă suma de 0,80 mii lei

   53.  Aspirator stradal cu cuva 4 buc - se alocă suma de 286,00 mii lei

   54   Dispozitiv de pulverizat erbicid 3 buc - se alocă suma de 13,50 mii  lei

   55.  Maşină de aspirat Frunze 2 buc - se alocă suma de 46,00 mii lei

   56.  Utilaje de cosit gazon 10 buc - se alocă suma de 35,00 mii lei

   57.  Freză zăpadă 4 buc - se alocă suma de 32,00 mii lei

   58.  Modul din panouri sandwich pentru muncitori 2 buc - se alocă suma de 80,00 mii lei;

   60.  Documentatii tehnice reparații capitale ale Monumentelor istorice din Municipiul Focsani - se alocă suma de 55,00 mii lei

  ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ

    61. POLIŢIA LOCALĂ 

    A. Autoturism 2 buc - se alocă suma de 90,00 mii lei

    B.   Autoutilitară 8+1 locuri - se alocă suma de 90,00 mii lei

             C.  Sistem de avertizare optică şi acustică- se alocă suma de 30,00 mii lei

     D. Calculator 7 buc - se alocă suma de 20,00 mii lei

     E.  Copiator 2 buc - se alocă suma de 12,00 mii lei

     F.  Staţii mobile cu sistem audio-video 20 buc - se alocă suma de 68,00 mii lei

     G. Mobilier 5 buc - se alocă suma de 15,00 mii lei

     ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

   62.  DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MEDICINĂ ŞCOLARĂ

      A.      Lucrări de instalaţii hidranţi incendiu la Căminul pentru Persoane Vârstnice - se alocă suma de 68,62 mii lei

       B.         Împrejmuire gard Cămin pentru Persoane Vârstnice pe laturile N, E şi S - se alocă suma de 160,18 mii lei

       C.  Autoturism 2 buc - se alocă suma de 90,00 mii lei

   D.   Licenţă windows 10 , 4 buc - se alocă suma de 2,80 mii lei

   E.    Licenţă Office 4 buc - se alocă suma de 4,40 mii lei

   F.    Licenţă antivirus 1 buc - se alocă suma de 4,80 mii lei

 63.  Ddocumentaţie tehnico-economică pentru Creşterea calităţii serviciilor sociale şi asigurarea educaţiei timpurii în mun. Focşani prin construcţia şi dotarea unei creşe în cartier ANL Brăilei- faza SF - se alocă suma de 73,00 mii lei         

64.              Documentaţie tehnico-economică pentru Creşterea calităţii serviciilor sociale şi asigurarea educaţiei timpurii în mun. Focşani prin construcţia şi dotarea unei creşe în zona str. Fraternităţii - faza SF - se alocă suma de 73,00 mii lei           

65.        Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Cresei NR.7 –faza DALI  se alocă suma de 73,00 mii lei             

   66.        Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Creşei nr. 1- se alocă suma de 62,00 mii lei            

      LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

       67.   Având în vedere achiziția documentației de: “Creşterea eficienţei energetice la 10 blocuri de locuințe“, documentație depusă și aflată în evaluare pentru finanțare pe fonduri europene se propune alocarea sumei  de 2000,00 mii lei  reprezentând contribuție proiect cheltuieli eligibile, etapa a II-a

                68.   Având în vedere achiziția documentației de: “Creşterea eficienţei energetice la 10 blocuri de locuințe“,  documentație  depusă și aflată în evaluare pentru finanțare pe fonduri  europene se propune alocarea sumei de 2000,00 mii lei reprezentând contribuție proiect cheltuieli eligibile, etapa I

                 69.       Cartier Tineret Brăilei – reţele exterioare - se alocă suma de 540,00 mii lei

       70.       Creşterea performanţei energetice a 10 blocuri locuinţe - se alocă suma de 30,00 mii lei

       71.       Racord canalizare şi branşament apă imobil fond locativ str. Avântului nr. 17 - se alocă suma de 10,00 mii lei

       72.       PUG - se alocă suma de 190,00 mii lei

       73.       Studii topo şi geo - se alocă suma de 100,00 mii lei

       74        Expertize tehnice - se alocă suma de 100,00 mii lei

       75.       Documentaţie racordare interioară gaze natural blocuri ANL - se alocă suma de 10,00 mii lei

       76.       PUZ Locuinţe ANL Calea Muntenie - se alocă suma de 40,00 mii lei

       77.       SF pentru Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în mun. Focşani – nivelul 1 de prioritate - se alocă suma de 150,42 mii lei

       78.       Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în mun. Focşani - nivelul 2 de prioritate – faza SF - se alocă suma de 145,00 mii lei

       79.       Studiu hidrologic zona de Nord - se alocă suma de 70,00 mii lei

       80.       PUZ reglementare drum acces preluat de la MAPN - se alocă suma de 70,00 mii lei

       81.       PT şi documentaţie utilizare interioară instalaţie electrică unităţi locative bloc G2, Aleea Căminului nr. 12, bloc C2 str. Revoluţiei nr. 16, bloc 17 str. Revoluţiei nr. 17 - se alocă suma de 30,00 mii lei

       82.       PUZ locuinţe str. Tisa - se alocă suma de 60,00 mii lei

       83.       PUZ şi reglementări funcţiuni şi accese pentru străpungere str. Militari-str- Anghel Saligny - se alocă suma de 80,00 mii lei

       84.       PUZ şi reglementări funcţiuni şi accese pentru străpungere în str. Cuza Vodă – centură ocolitoare - se alocă suma de 80,00 mii lei

       85.       PUZ şi reglementări funcţiuni şi accese pentru străpungere în zona Vlad Ţepeş – str. Dyonissos - se alocă suma de 80,00 mii lei

  86.   PUZ Construire blocuri locuinţe sociale zona de păşune- Mândreşti - se alocă suma de 60,00 mii lei

  87.   Documentaţie tehnico-economică pentru creşterea performanţei energetic a 10 blocuri de locuinţe – faza II - se alocă suma de 43,85 mii lei

  88.   Documentaţie tehnico-economică pentru Realizarea unui sistem de supraveghere în zona Bahne – faza SF - se alocă suma de 90,00 mii lei

   89.  Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea şi modernizarea locuinţelor sociale din str. Revoluţiei nr. 16- faza DALI - se alocă suma de 125,00 mii lei

   90.  Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea şi modernizarea locuinţelor sociale din str. Revoluţiei nr. 17- faza DALI - se alocă suma de 125,00 mii lei

   91.  Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea şi extinderea iluminatului public pe străzile: Aleea Stadionului, str. Constructorului, Aleea 1 Iunie, Aleea Echităţii, str. Revoluţiei, Aleea Parc - faza DALI - se alocă suma de 100,00 mii lei

   92.  Expertiză tehnică, audit energetic, studiu de fezabilitate bloc

Măgura 123 - se alocă suma de 80,00 mii lei

   93.  Audit energetic clădiri din domeniul public mun. Focşani - se alocă suma de 10,00 mii lei

   94.  SF extindere alimentare cu gaze naturale Zona Laminor - se alocă suma de 80, 00 mii lei

   95.  SF extindere alimentare cu gaze naturale Zona Panduri - se alocă suma de 50,00 mii lei

   96.  Studiu topo, geo, st. istoric, expertiză, DALI documentaţii avize Casa Longinescu - se alocă suma de 50,00 mii lei

   97.  Documentaţii demolare locuinţe aflate în proprietatea UAT Focşani- se alocă suma de 50,00 mii lei

   98.  Documnetaţii construire clădire cu parcare subterană în zona parcării din Bd. Independenţei-str. Leopoldina Bălănuţă- se alocă suma de 150,00 mii lei

  99.   DALI RK şarpante şi terase puncte termice - se alocă suma de 100,00 mii lei

         100.   Documentaţie modificare reţea alimentare cu gaze natural zona de intersecţie DN2-Direcţia de Drumuri şi Poduri - se alocă suma de 15,00 mii lei

         101.   Studiu privind extinderea reţelei de iluminat public (cofinaţare) - se alocă suma de 60,000 mii lei

      102.      Actualizare cărţi funciare ca urmsare a finalizării lucrărilor de execuţie – zona PIDU - se alocă suma de 50,00 mii lei

      103.      Documentaţie pt. Amplasare punct de observare astronomică - se alocă suma de 15,00 mii lei

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE

- alte cheltuieli-

     104.       Autocisternă 8-10 mc – 2 buc- se alocă suma de 910,00 mii lei

     105.       Autobasculantă 10 t - 2buc - se alocă suma de 825,00 mii lei

     106.       Autoutilitară basculantă 7t – 1 buc - se alocă suma de 300,00 mii lei

     107.       DTAC+PT Gard stradal decorativ Piaţa Unirii mun. Focşani - se alocă suma de 4,00 mii lei

     108.       Buldoexcavator 1 buc - se alocă suma de 480,00 mii lei

     109.       Staţie mobilă pentru combustibil - se alocă suma de 85,00 mii lei

     110.       Documentaţie DALI RK imobil str. Comisia Centrală - se alocă suma de 70,00 mii lei

     111.        Calculator 4 buc - se alocă suma de 16,00 mii lei

    112.        Multifuncţională A3 color - se alocă suma de 5.000 lei

    113.        Licenţe antivirus 7 buc - se alocă suma de 3,50 mii lei

TRANSPORTURI

        114.    Lucrări de reabilitare Pasaj Milcov Hală (înlocuire paviment) - se alocă suma de 3,00 mii lei

        115.    Reabilitare acces la blocuri, sistem de supraveghere video şi sistem automat parcare str. Eroilor - se alocă suma de 558,02 mii lei

ALTE CHELTUIELI

        116.    PT+DTAC extindere  reabilitare pasaj Milcov Hală - se alocă suma de 3,00 mii lei

         117.   Generator - se alocă suma de 3,00 mii lei

         118.   Ceas cu led cu unitate de comandă 2 buc- se alocă suma de 16,00 mii  lei

        119.    Refacere infrastructură străzi str. Unirea Principatelor - se alocă suma de 569,70 mii lei

         120.   Refacere infrastructură str. Coteşti, Bd.Unirii, Vâlcele, Gh. Asachi - se alocă suma de 300,00 mii lei

         121.   Refacere infrastructură str. Popa Şapcă, G. Coşbuc, Ghinea Dorinel, Magheru, Dornişoarei si fundatura, Teiului- se alocă suma de 2.500,00 mii lei

         122.   Refacere infrastructură străzi str. Cpt. Stoenescu - se alocă suma de 1.000,00 mii lei

         123.   Reabilitare şi modernizare str. Revoluţiei, Aleea Sudului, str. Cpt. Creţu Florin, Aleea Parc - se alocă suma de 900,00 mii lei

         124.   Refacere infrastructură str. Panduri - se alocă suma de 500,00 mii lei

          125.  Refacere infrastructură str. Ion Basgan - se alocă suma de 900,00 mii lei

          126.  Reabilitare Pasaj Balada – se aloca suma de 850,00 mii lei

          126.  Refacere infrastructura strada Poligonului – se aloca suma de 669,86 mii lei

          127.  Reabilitare şi modernizare drumuri locale în mun. Focşani  - se alocă suma de 1.500,00 mii lei, cuprinzând urmatoarele strazi: str. Gloriei, str. Caragiale, str. Traian Ionescu, str. Moş Ion Roată, str. Transilvaniei, str. Rodnei, str. Alecu Russo, str. Albinei, str. Cărăbuş, str. Jiliştei, str. 1 Decembrie 1918, str. Putnei, str. Diviziei, str. 1 Mai, str. Podgoriei, str. Ion Creangă, Aleea Şcolii, Aleea Florilor, Str. Cartier CFR, str. Emil Racoviţă, str. Gh. Tătulescu, str. N. Titulescu, str. Timotei Cipariu, str. Arh. Ion Mincu, str. Muncitori, str. Miron Costin, str. Mărăşti, str. Duiliu Zamfirescu

         128.  DALI Refacere infrastructură str. Al.Sahia, Fdt. Sahia, str. Lunei - se alocă suma de 20,00 mii lei

         129.   Sistem de supraveghere video pentru monitorizarea străzilor fără acces gratuit al vehiculelor de tonaj mare - se alocă suma de 154,00 mii lei

   130.         Documentaţie tehnico-economică pentru resistematizare infrastructură de transport rutier la nivelul mun. Focşani în vederea creşterii atractivităţii şi accesibilităţii deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta şi pietonal – faza DALI - se alocă suma de 240,00 mii lei

   131.         Documentaţie tehnico-economică pentru Modernizarea transportului public în mun. Focşani – faza SF - se alocă suma de 145,00 mii lei

   132.         Documentaţie tehnico-economică pentru Dezvoltarea reţelei de piste dedicate circulaţiei bicicletelor, implementarea unui sistem de de bike-sharing – faza SF  - se alocă suma de 125,00 mii lei

   133.         Documentaţie tehnico-economică pentru Realizarea unui terminal intermodal de transport public urban/judeţean/interjudeţean în zona de sud a oraşului faza SF - se alocă suma de 125,00 mii lei

   134.         Documentaţie tehnico-economică pentru Realizarea unui terminal intermodal de transport public urban/judeţean/interjudeţean în zona de nord a oraşului -  faza SF - se alocă suma de 150,00 mii lei

   135.         Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea/modernizarea trotuarelor, care să faciliteze accesul inclusiv pentru persoanele cu nevoi special – faza DALI - se alocă suma de 125,00 mii lei

  136.          Documentaţie tehnico-economică pentru Realizarea unor trasee pietonale – faza DALI - se alocă suma de 125,00 mii lei

   137.         Documentaţie tehnico-economică pentru Amenajarea de zone tip Shared place (spaţii partajate) – faza SF  - se alocă suma de 125,00 mii lei

   138.         Documentaţie tehnico-economică pentru Dezvoltarea de infrastructură necesară utilizării autovehiculelor hybrid sau electrice (staţii de încărcare şi/sau schimb baterii pentru vehicule electrice) – faza SF - se alocă suma de 30,00 mii lei

  139.          Documentaţie tehnico-economică pentru Implementarea unui system de management al traficului şi monitorizare – faza SF - se alocă suma de 145,00 mii lei

  140.        PUZ pentru resistematizarea arterelor Calea Munteniei şi Calea Moldovei - se alocă suma de 145,00 mii lei

  141.          Documentaţie tehnico-economică pentru Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona Bahne – faza DALI - se alocă suma de 145,00 mii lei

  142.          DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală şi spatii verzi str. Razboieni (trotuare şi parcări), str. Av. Muntenescu, str. Muncii, str. Ghe. Asachi, str. Prof. D. Caian,  Aleea Crinului, str. Milcov (tronson intersecţie - poarta acces Remat), Fdt. Dionysos, se propune alocarea sumei de 180,00 mii lei

        143.    DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Fagaras, str. Gh. Potop, str. Ghioceilor, str. Argeş, str. Dinicu Golescu, str. Zorilor, P-ţa Victoriei, se propune alocarea sumei de 160,00 mii lei

         144.   DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Prof. C. Stere, str. Ecaterina Varga, str. Bujor, str. Agriculturii, str. Mureşului, str. Cernei, str. Dogăriei, str. Crişana, str. Greva de la Griviţa, se propune alocarea sumei de 210,00 mii lei

          145.  DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Timiş, str. N. Bălcescu, Fdt. Predeal şi reparaţii şi aşternere covoare asfaltice carosabil str. Magazia Gării, se propune alocarea sumei de 70,00 mii lei

          146.  DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Virtuţii, str. Grădinari, str. Dorobanţi, str. Târgului, str. Varvarici Doru, str. Răzoare, str. Zboina, str. Păcii, se propune alocarea sumei de 110,00 mii lei

          147.  DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Viilor şi refacere covoare asfaltice carosabil şi amenajare parcări str. Frunzei, str. Nordului, str Prosperităţii ,reparaţii şi aşternere covoare asfaltice carosabil str. Rovine, se propune alocarea sumei de 125,00 mii lei

         148.   DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare vertical, parcări şi spatii verzi str. N. Iorga, str. Oituz (tronson cuprins intre str. Marasesti şi str. D. Zamfirescu), str. Mioriţa, str. Ştefan cel Mare (tronson cuprins între B-dul Unirii şi str. Eroilor), str. Eroilor (tronson cuprins între Stefan cel Mare şi str. D. Cantemir), str. Vămii, se propune alocarea sumei de 100,00 mii lei

         149.   DALI Refacere infrastructură str.Alecu Sihleanu şi fundătura, str.Maior G. Sonţu şi fundătura, fdt. Cuza Vodă, Aleea Cuza Vodă, str. Aviatorilor, se propune alocarea sumei de 125,00 mii lei

         150.   DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Ghe. Doja, fdt. Ghe. Doja, str. Legumelor, str. Plantelor, str. V. Parvan, str. Bahne, se propune alocarea sumei de 130,00 mii lei

         151.   DALI Refacere infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, irigaţii, supraveghere video, canalizaţii reţele curenţi slabi - str. Carpaţi, str. Constituţiei, str. Plevnei, str. Mitropolit Varlaam (tronson cuprins între B-dul Unirii şi str Bucegi), se propune alocarea sumei de 200,00 mii lei

         152.   DALI Refacere infrastructură străzi sistematizare verticală şi spatii verzi Cart. Mândreşti - str. Islaz, str. Eternităţii, str. Bălţi (începand de la intersecţia cu str. Islaz), fdt. Făget, str. Mieilor, str. Carpiniş, str. Nuferilor - fundături, str. Sălcioarei, str. Drumusor, se propune alocarea sumei de 100,00 mii lei

       153.     DALI Pasaj strada Mărăşesti peste Magistrala CF 500 Buzău – Mărăşesti, se propune alocarea sumei de 100,00 mii lei

       154.     Studiu de fezabilitate colectare ape pluviale str.Poligonului, se propune alocarea sumei de 35,00 mii lei

       155.     DALI Refacere infrastructură str.8 Martie, parcări adiacente 8 Martie şi parcări adiacente str.Panduri, se propune alocarea sumei de 65,00 mii lei

       156.     DALI Refacere infrastructură stradală şi parcări adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, M. Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Voda – PT8 - se propune alocarea sumei de 40,00 mii lei

        157.    DALI Refacere infrastructură str. Tănăsescu şi str. Tinereţii - se propune alocarea sumei de 40,00 mii lei

       158.     DALI str. Cincinat Pavelescu, str. Nicolae Săveanu şi str. Focşa  - se propune alocarea sumei de 55,00 mii lei

       159.     SF Amenajare accese bariera Vrancei zona lotizată - se propune alocarea sumei de 15,00 mii lei

        160.    SF Sistematizare verticală şi reţele exterioare str. Măgura nr. 123 - se propune alocarea sumei de 50,00 mii lei

PROTECȚIA MEDIULUI

        161.    Se propune alocarea sumei de 350,00 mii lei reprezentând contribuție proiect cheltuieli eligibile pentru obiectivul de investiții        ”Extinderea si Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Vrancea etapa a – II-a”

COMBUSTIBIL ȘI ENERGIE

-investiții în curs-

        162.     - Se propune alocarea sumei de 1500,00 mii lei pentru demararea lucrărilor de „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”, documentație promovată pentru finanțare fonduri europene

        163.     - Modernizare şi reabilitare reţea distribuţie eenergie termică - se alocă suma de 100,00 mii lei

        164.       -Modernizarea şi reabilitarea reţelei de transport a en. Termice în Piaţa Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni - se alocă suma de 2.168,68 mii lei

        165.            - Contorizări scări de bloc aferente PT 30 - se alocă suma de 184,00 mii lei

        166.    - Racordare la SC ENET SA a blocurilor ANL din zona Sud şi Brăilei - se alocă suma de 200,00 mii lei

        167.    -Aplicaţie de finanţare pentru Reabilitarea sistemului de termoficare. etapa a-III-a - se alocă suma de 150,00 mii lei

        168.    - Documentaţie reţea şi branşament termic str. Popa Şapcă, nr. 1 - se alocă suma de 50,00 mii lei.

PRIMAR:CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

 

 

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.