Jurnalism cetatenesc

Aceasta e părerea mea | Nevoia de educaţie de calitate, carte şi cultură

Ionel Marin
7 sep 2022 1489 vizualizări

Sună clopoţelul! Începe un nou An şcolar, o nouă reformă a învăţământului,  cu multe şi mari schimbări.Nu mai sunt semestre, nu mai sunt teze, iar la admiterea în licee nu mai contează mediile din şcoala gimnazială. Este bine, nu este bine? Ţinând seama de pandemie, criza energetică, subfinanţarea sistemului de învăţământ putem să obţinem rezultate foarte bune înînvățământul preuniversitar și în cel superior?

Prin Educatie ne pregătim pentru viaţă, devenim parte integrantă a societăţii, fiinţe sociale demne de menirea noastră. Adesea am afirmat că cea mai frumoasă „zidire”, Omul, mărgăritar al vieţii, este singura ființă de pe planeta Pământ, conștientă de Sine, care cugetă şi îmbrăcat în haina luminii, descătuşat de răutate şi frică, înfloreşte şi produce bucurie semenilor şi lumii.

Scânteia divină, Omul este şi trebuie să rămână, cu certitudine o fărâmă din infinitul mare, din universul văzut şi cel nevăzut, un crâmpei de suferinţă cu dorul permanent de zbor, prin anotimpuri, către Nemărginire. Viaţa omului este o comoară extraordinar de frumoasă, tainică şi unică în manifestări.

Consider că viaţa normală înseamnă: iubire, echilibru, demnitate, onestitate, respectul valorilor umane. Viaţa în final devine, pentru fiecare dintre noi, o poveste.

Acad. Ioan Aurel Pop, afirmă:

,,Omul postmodern european și american este, în mare măsură, lipsit de repere morale, de valori culturale și, câteodată, chiar creștine. Lipsa aceasta majoră vine din educația defectuoasă din familie și din școală. Mulți au ajuns să creadă azi că, dacă știu de mici să folosească telefonul mobil sofisticat, dacă au în degetul cel mic universul digital, sunt demiurgi și pot să facă orice doresc, fără restricții. Or, o lume fără reguli (între care intră și limitările) devine haotică. Din această carență majoră s-a născut o ignoranță crasă, o repudiere a culturii generale, o necunoaștere endemică a valorilor lumii, pe care cei care se cred acum „guru” le exploatează. Altfel nu se poate explica cum și de ce, protestând în chip legitim împotriva discriminării și a rasismului, ajungi să condamni un roman precum „Coliba unchiului Tom”, un film precum „Aripile vântului”, să dărâmi o statuie ca cea a lui Cristofor Columb etc. Aici este vorba despre manipulare grosolană, posibilă pe fondul ignoranței și prostiei. Consider că este greşit să ne îndepărtăm de valorile umane, ori să le minimalizăm şi să facem din oameni fiinţe docile, lipsite de libertate şi drepturi. Aducem mari deservicii umanităţii, mutilând societatea, robotizând viaţa. Omul, fiinţă creatoare, parte din natură, a creaţiei divine nu trebuie să renunţe la libertate, la credinţă şi la cultură.

Noi românii suntem un popor creştin şi aşa trebuie să rămânem! Prima şi cea mai mare poruncă este să-ţi iubeşti aproapele, semenul ca pe tine însuţi. Nu poţi fi liber fără iubire.

Viaţa este o bătălie permanentă cu noi înşine de a fi mai buni, de a lăsa o urmă, semne posterităţii. Factori esenţiali care contribuie la îmbunătățirea educației: calitatea profesorilor și a predării; a doua problemă este legată de învățarea pe tot parcursul vieții; al treilea factor îl reprezintă inovarea și tehnologiile digitale în educație.

Fără educaţie, bun simţ, cultură, credinţă, nu vom înţelege sau contribui major la realizarea unui viitor bun în care adevărul, armonia şi fericirea să fie elemente definitorii şi în folosul tuturor. Prin educație, oamenii și popoarele dobândesc cultură. Un popor fără cultură este un popor foarte ușor de manipulat. Îndobitocirea se realizează prin aceste forme, în care oamenii învață numai ceea ce li se spune, merg pe minima rezistență, nu mai citesc cu ochii și cu mințile lor, nu mai au puterea să decanteze lucrurile, preiau de-a gata tot ceea ce li se oferă, se gândesc la viața simplă pe care o duc, în primul rând la nevoile materiale, și nu mai au timp pentru minte și suflet. Ineficienţa educaţiei duce la declinul omului, al lumii. Educaţia să fie realizată nu urmărind principiile oricărei forme de globalism totalitar ci rolul şi menirea omului în societatea contemporană. Respect, înţelegere, iubirea semenilor. Ştim bine că nu poți stinge răul cu rău şi că violența naște doar violență.

Copiii sunt comorile noastre, prin ei putem atinge cerul și împreună cu tinerii constituie baza viitorului unei țări.

Fără școală nu vom avea și viitor. Este imperios necesar să reducem la maxim rata de abandon şcolar şi ineficienţa din sistemul de învăţământ.

Încurajaţi copiii, tinerii să poartă aripi ai viselor şi să se prindă de porţile cereşti, luminând astfel hotarele netimpului, ale veşniciei. Am moștenit de la părinți o Limbă frumoasă, o sfântă vatră, o istorie glorioasă. De aceea și noi avem datoria să lăsăm copiilor noștri o țară bogată, liberă și prosperă.

Fără cultură generală, dispare și o capacitate extraordinar de importantă pentru un om, capacitatea de a discerne și de a compara, care te ajută să iei decizia cea mai bună. Ideea asta de a face totul online ne conduce la un fel de mecanism al gândirii noastre. Generațiile mai tinere, și nu este vina lor, nu gândesc decât dacă apasă tastatura. Cuvântul acesta ,,îndobitocire” este un cuvânt șocant, dar până la urmă exprimă în mare măsură o realitate dureroasă spre care tindem”. Școala stă la baza formării viitorilor specialiști și de caractere. Educația copiilor ar trebui să urmărească în primul rând instruirea copiilor cu noi cunoștințe pentru a-i face mai umani. Școala noastră nu are nevoie acum neapărat de schimbarea numelui materiilor, de introducerea de noi discipline, precum: educația „sexuală” şi altele. Se încearcă pas cu pas ștergerea identităţii naționale şi crearea unei societăţi globale.

Să prețuim și să iubim, necondiționat și cu toată ființa, România! Unii spun și fără temei că nu avem modele în învățământ. Poate se impune revenirea la reconstrucția învățământului românesc instructiv (nu educativ) clasic, în spirit haretian.

Acad. Spiru Haret(15.02.1851-17.12.1912), cunoscut şi ca drept „om al școlii”, a reformat şcoala românească, construind pe timp cât a fost ministru 1.980 de localuri de Şcoală. Deşi încep cursurile şcolare, la pestre 300 de şcoli, licee din ţară, încă se fac reparaţii…Este jenant, cine răspunde?Școala, familia, Mass-media trebuie să se implice mai mult în educație, în pregătirea tinerilor pentru o profesie și pentru viață. De asemenea pe Internet, în unele publicații și chiar emisiuni radio a pătruns sexualitatea, pornografia, știri care zăpăcesc, etc. Nu nesimțirea, tupeul, violența, lenea și alte lucruri negative trebuiesc ”promovate”, ci în mod deosebit faptele pozitive, aducătoare de bucurii și realizări sufletești deosebite. Din nefericire asistăm la o globalizare a culturii  și numai prin educație permanentă, prin credință vie, autentică, putem să renaștem și să asigurăm un trai mai bun pe meleagurile sfinte ale României. Avem tineri talentați, în toate domeniile de activitate, inclusiv în literatură. Sunt bucuros că anual se înscriu în competiția Concursului internațional de creație literară Bogdania, adolescenți, tineri şi vârstnici din ce în ce mai talentați. Revista Bogdania a fost şi rămâne revista creatorilor care iubesc, preţuiesc şi contribuie la înălţarea edificiului etern - România. Încă o dovadă că putem avea un viitor strălucit și că acesta depinde, în cea mai mare măsură  de tineri și de noi toți. Familia este locul în care se transferă valorile părinților către următoarea generație. Viața intimă a copiilor și tinerilor și educația în domeniul foarte sensibil al sexualității umane îi privește pe părinți, nicidecum pe stat sau pe unele ONG-uri pro-LGBT/avort/contracepție. Nu sunt fireşti şi necesare: libertinajul, desfrâul, educația imorală, etc. Căutaţi, descoperiți pe Dumnezeu, care este Iubire, Lumină, iar Hristos: Calea, Adevărul şi Viaţa. Este obligația noastră să-i educăm în spiritul valorilor moral-creștine ale neamului, al respectării și continuării tradițiilor noastre și de atașament față de Patria Română. Cuvântul scris este o comoară a timpului, este haina sufletului şi cu certitudine, limba română - lumina sufletului românesc. Domnul Academician Ioan Aurel Pop afirmă că „Limba română ne obligă să rămânem români. Puțini scriitori au săbii ascuțite împotriva confuziei și a dezinformării din sistem. Sunt promovați simpatizanții, iar dacă vrei să fii primit în gașcă trebuie să te aliniezi cu minciunica ta poetică în rând. Marii scriitori ai lumii au plătit pentru adevărul și demnitatea lor. Eminescu a sfârșit asasinat, Dostoievski a fost condamnat la moarte, suspendat și apoi închis în Siberia patru ani, Hemingway a trăit în Cuba și alți zeci și sute au scris din pușcăriile României. Scriitorii trebuie să găsească acele căi potrivite pentru a-i ajuta pe oameni să-și găsească fericirea chiar și în aceste clipe nefericite produse de pandemie și în mod special de noua stare a civilizației în care am intrat. Că de reîntors la forma dinainte nu se va mai putea. Ar trebui să cadă prea multe capete ca să se întâmple. Nu putem fi pasivi ca scriitori pentru că e și viața noastră, iar să înghițim gălușca regimului în continuare, nu se cheamă scriitură adevărată, ci servitute și obediență”. Cultura și limba română sunt cei mai de seamă apărători ai neamului și ai spațiului nostru românesc. Cultura română a fost în istorie mai înaltă decât Carpații și ea a vegheat spiritul neamului nostru în toate provinciile românești. Cultura trebuie să ne învețe să trăim în armonie, echilibru și dragoste. Cultura trebuie să influenţeze pozitiv mentalitatea şi modul de viaţă al semenilor noştri, să ne ajute să devenim mai buni, mai înţelepţi şi fericiţi. Cultura scrisă, cărțile, mass-media pot contribui mai mult la renaşterea spirituală, la promovarea frumosului din gândire, din sentimente, din viaţa cotidiană. Jurnaliştii, scriitorii au datoria de a vindeca starea naţiunii, a umanității, de a asigura informarea corectă, prezenta adevărul, cu tărie şi demnitate. Nu trebuie să fim pasivi, indiferenţi, faţă de viața noastră, faţă de România şi de români. Planeta poate deveni, nu un câmp de luptă, ci o lume a iubirii, păcii şi bunăstării tuturor popoarelor. Cărţile, indiferent de tematică, nu trebuie să sădească teamă, nesiguranța pentru ziua de mâine, neliniște, ura față de cel de lângă tine, obiceiurile nesănătoase, vulgaritatea, alte vicii şi imoralităţi. Cartea este mama învățăturii, pomul cunoaşterii şi al înţelepciunii. Cine învață merge înainte; cine nu – dă înapoi. Cartea e pomul înţelepciunii. O casă fără cărţi este ca un om fără suflet, iar cea mai mare casă a cărţilor din România este Biblioteca Naţională. Clădirea modernă este cea mai mare investiţie în domeniul culturii făcută după 1989. Mai mult, colecţia sa are 13 milioane de unităţi bibliografice include şi unele dintre cele mai valoroase manuscrise din întreaga lume, scrise în totalitate, cu cerneală de aur. O bibliotecă reprezintă infinitul sub un singur acoperiş. Dacă avem cărţi trebuie să şi citim. Confucius afirma: ,,Oricât de ocupat ai fi, trebuie să găsești timp ca să citești. Altfel vei capitula în fața ignoranței”. Citind o carte bună, undeva, se deschide o uşă, intră mai multă lumină şi înţelegere. Valorile, ca să fie acceptate și înfăptuite, trebuie să fie asumate rațional, întemeiate emoțional, juste, egale pentru toți.

Doar citind, cunoscând realitatea şi implicându-ne vom şi realiza ceea ce ne este de folos în viaţă. Sunt destui, din nefericire care ne denigrează şi acestora trebuie să le dăm riposta cuvenită, tuturor celor ce „schilodesc” istoria reală a neamului românesc. Oare ne preocupăm îndeajuns pentru copii noştri ca să trăiască frumos, să-i pregătim pentru muncă şi viaţă, pentru a sluji, cu credinţă, Patria? Fiecare ar trebui să contribuim la un viitor mai bun! De mici trebuie să-i învăţăm pe copii ce se cuvine şi ce nu, să le dezvoltăm respectul şi dragostea pentru tradiţiile, limba, istoria şi cultura poporului. De aceea consider că este o relaţie strânsă şi reciprocă între cele trei noţiuni. Fără implicare nu se pot îndeplini visele şi dorinţele noastre. Viaţa ne scoate în evidenţă faptul că fără credinţă şi cultură un om este vulnerabil în faţa greutăţilor, încercărilor. Fără cultură un popor moare lent…Sergiu Celibidache arăta: „Cultura nu este altceva decât drumul spre libertate” iar Simion Bărnuţiu „Cultura e puterea cea mai tare de pe pământ şi e o cetate nouă a unităţii naţionale”. Numai prin carte, prin actul de educaţie şi cultură îţi lărgeşti cunoaşterea, devii mai puternic, mai înţelept, liber şi stăpân pe propriul destin. Sunt astăzi două lumi paralele, diametral opuse şi în care averea şi mărirea nemeritate au produs stăpâni nemiloşi şi enormă suferinţă şi nedreptate. Globalizarea, după unii, înseamnă dezumanizare, amestecarea forțată a raselor, emigrație și haos economic, politic si social-cultural. ,,Globalizarea presupune cooperare globală pe principii fundamentale de drept codificate, îndelung și înțelept negociate global, respectul tablei de valori universale, validate de milenii, prin consens pe Terra comună”. Să spunem un NU hotărât ideologiilor politice, orientărilor politice care nu urmăresc binele public, interesele majore ale cetăţenilor lumii… Peste toate crizele s-a aşezat un ,,nesimţit de virus” care se tot reinventează şi încă face ravagii în lume. De când am înţeles mai bine ce este viaţa, care este rostul şi sensurile ei, încerc să şlefuiesc din bijuteriile acesteia pentru a le dărui dvs., celor ce au nevoie de ele. Adesea am afirmat că românul este ,,o minune a istoriei” şi cred că este adevărat. Au trecut milenii peste această parte a lumii şi am supravieţuit tuturor furtunilor. Desigur nu e puţin lucru să retransmiţi urmaşilor glia străbună şi să rămâi făclie tainică a creştinismului şi punte de iubire către Europa şi întreaga lume.

Creştinul trebuie sa fie diferit de lume, deasupra lumii nefireşti, anormale, de astăzi, şi acesta trebuie să fie unul din lucrurile fundamentale pe care să le ştie ca o componentă a educaţiei sale creştine. Cuvântul Domnului dă tărie, luminează, rodeşte speranţă şi iubire.

Să nu lăsăm ţara noastră, ca România să fie adusă în mlaştina exagerărilor mondiale ci să repunem în funcţiune obiectivele strategice din economie, să invingem crizele: energetică, alimentară, financiară, medicală, etc. O „România educată” presupune şi un sistem funcţional şi în beneficiul tuturor cetăţenilor acestei minunate ţări. Din punct de vedere practic, pedagogic și metodic, orice disciplină școlară care are alocată o oră pe săptămână (sau, mai rău, o oră la două săptămâni) înseamnă doar pierdere de vreme. A-i asculta pe elevi și a le încheia medii la o materie cu o oră pe săptămână este o formă fără fond. La o oră pe săptămână, nu se poate face nici fixarea cunoștințelor și nici recapitulare, ceea ce îndeamnă la superficialitate și la formalism. Informația intră pe-o ureche și iese pe cealaltă. Iar a avea materii cu cel puțin câte două ore pe săptămână înseamnă a te rezuma la maxim zece discipline (mult mai puține la clasele mici).

Este oribil, se încearcă ,,uciderea”  în primul rând a logicii și bunului simț! Este momentul ca oamenii de știință, personalităţile de valoare din orice domeniu de activitate să acţioneze, solitar şi cu hotărâre, pentru trezirea şi salvarea  neamului românesc. Ţara are nevoie de eroi, că de paraziţi ne-am săturat…Deja prea mulţi dintre noi au ales calea străinătăţii şi nu lupta împotriva fărădelegilor, răutăţilor şi neajunsurilor cotidiene. Să luptăm pentru o ţară normală căci numai astfel vom scăpa de suferinţă, de umilință şi regres. Cum ne privim în ochi părinții și bunicii când, în fața unei amenințări medicale de amploare mondială, alegem calea conspirațiilor prostești și donăm vaccinuri de sute de milioane de euro către țări care se pare că ne depășesc cu mult nivelul de inteligență? De ce cei vinovaţi nu sunt traşi la răspundere?

Oamenii de cultură ai neamului nostru trebuie să fie uniți și să vegheze la hotarele țării și ale culturii românești. Cultura și limba română sunt cei mai de seamă apărători ai neamului și ai spațiului nostru românesc. Cultura română a fost în istorie mai înaltă decât Carpații și ea a vegheat spiritul neamului nostru în toate provinciile românești.

Țările bogate ale lumii, puternic dezvoltate economic ar trebui să sprijine și țările înapoiate, să le sprijine evoluția în propriul lor spațiu geografic, în cadrul frontierelor naționale. Sărăcia, analfabetismul, crizele, boala, corupția, violența sub toate formele nu asigură un trai mai bun, stabilitate și fericire.

Milioane de oameni suferă în tăcere şi lăcrimează în zonele de război, în ţările sărace şi în ţara noastră de dorul fiilor, fiicelor plecate departe de ţară să-şi câştige existenţa. Câteva sute de mii de copii duc zilnic dorul de părinţi plecaţi în bejanie pe diferite meleaguri ale străinătăţii. Trecem printr-o furtună, o furtună artificială care usucă buzunarul oamenilor şi agravează viaţa prin creşterea preţurilor la gaze, energie, carburanţi, alimente, etc. Frate, soră priveşte către infinit, lucrează binele şi roagă-te pentru sănătatea şi fericirea întregii planete.

"...Adevărul Absolut este simbolul Eternităţii şi nici o minte limitată nu va putea vreodată să capteze ceea ce este etern; Se impune o nouă renaştere, o revenire la normalitate.

Europa, planeta întreagă urmărește cu întristare știrile despre un război din vecinătatea noastră, un război care aduce moarte, imense suferinţe, pierderi irecuperabile…. suntem în pragul unei conflagrații mondiale, una dură în care se pot tranșa din nou granițe și teritorii.

Suntem într-o criză umanitară gravă şi nu trebuie să alimentăm cu resurse războiul ci prin diplomaţie să evităm transformarea agresiunii ruse într-o confruntare mondială nimicitoare pentru continentul Europa şi lumea întreagă. Să folosim cu pricepere şi înţelepciune resursele, să facem tinerei generaţii, cu simţ de răspundere o Educaţie de calitate şi de folos tuturor.

Sunt convins că ROMÂNIA, prin dragostea, implicarea şi frăţia noastră, a tuturor locuitorilor ei, poate deveni o ţară binecuvântată de Dumnezeu în Europa. Avem responsabilitate faţă de prezentul şi viitorul ţării şi al planetei noastre. Nu uitaţi Cartea rămâne sursa principală de înţelepciune, luminare, hrănire spirituală, desăvârşire şi de evoluţie. Succes!

Ionel Marin, scriitor, publicist


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.