Anunțuri ZdV 25 anunțuri în 18 categorii

ANUNT MEDIU

ANUNT MEDIU

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

      SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL, titular al proiectului  “Amplasare stație asfalt mobilă, stație productie emulsie bituminoasă mobilă, amplasare concasor și stație sortare agregate minerale fără spălare mobile, amplasare cântar pod – basculă mobil, amplasare containere modulare, amplasare platformă balastată, împrejmuire, racord la rețeaua de gaz, racord la rețeaua electrică, racord la rețeaua apă-canal – construcții provizorii “, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a  impactului asupra mediului pentru proiectul “Amplasare stație asfalt mobilă, stație productie emulsie bituminoasă mobilă, amplasare concasor și stație sortare agregate minerale fără spălare mobile, amplasare cântar pod– basculă mobil, amplasare containere modulare, amplasare platformă balastată, împrejmuire, racord la rețeaua de gaz, racord la rețeaua electrică, racord la rețeaua apă-canal – construcții provizorii “ , propus a fi amplasat în extravilanul satului Goleștii de Sus, com. Cotești, T93, P 3150, CF 56450; CF 56451, jud. Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu nr.2, în zilele de luni-joi , intre orele 8,00-16,30  si vineri intre orele 9.00-14,00 , precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Vrancea.

 
 
 
  • Introdus la: 26.11.2021
  • Expiră la: 27.11.2021
  • Identificator: 70516
  • Vizualizări: 331
Anunțuri din categoria ANUNT MEDIU