Anunțuri ZdV 34 anunțuri în 15 categorii

Angajări - Oferte

Oferte

Anunț important de angajare-Citiți detaliile

Candidatul ideal:  - Experiența în domeniu de minim 3 ani sau experiență similară (constituie un avantaj dar nu este un criteriu eliminatoriu); - Studii tehnice superioare și pregătire profesională finalizată în domeniu; -  Diploma de inginer în construcții civile ; - Abilități de comunicare (uşurință în comunicare), abilități de lucru în echipă, creativitate, inițiativă, capacitate de sinteză, planificare, abilități decizionale;  - Abilități de negociere, diplomație, toleranță; - Abilități de coordonare, de gestionare a timpului și sarcinilor multiple (abilitati in coordonarea echipelor de executie a constructiilor pe santier); - Abilitate în interpretarea calculelor inginerești, viteză de calcul; - Cunoștințe de operare PC: cunoștințe în operarea MS Office.  - Constituie un avantaj cunoșterea operării unui software pentru devize construcții; - Putere de decizie și asumarea responsabilității; - Cunoașterea limbii engleze;  - Permis conducere categoria B;  - Persoană loială, corectă, serioasă, orientată spre sarcină de serviciu şi spre client; - Disponibilitate de deplasare pentru a executa lucrări de construcții în țară (atunci când este necesar). Descrierea jobului: - Urmareşte activitățile de proiectare şi execuție conform graficelor de lucrări; - Supervizează şi urmăreşte îndeaproape activitățile de execuție şi coordonare a lucrărilor şi întocmeşte raportul lucrărilor executate în şantierele societății;  - Participă la recepția internă a lucrărilor materialelor şi a produselor; - Verifică calitatea şi cantitatea lucrărilor executate în şantier conform graficelor de lucrări, planurilor şi documentației de execuție; - Organizează lucrările pe şantier; - Verifică proiectele şi planurile de execuție şi propune soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților identificate şi tehnologii; - Studiază detaliile de proiectare şi documentația tehnică necesară pentru lucrările de construcție; - Urmăreşte execuția lucrărilor pe şantier din punct de vedere al cantității, calității şi a respectării termenelor de execuție, precum şi a bugetului; - Întocmeşte şi/sau verifică situațiile de lucrări, rapoartele de lucru, procesele verbale şi orice altă documentație cu caracter tehnic; - Urmăreşte ca aprovizionarea cu materialele comandate să se facă la timp şi verifică existența documentelor de calitate. - Monitorizează şi participă la toate fazele proiectelor şi asigură asistența tehnică pe toată perioada de executie; Beneficii:  - Salariu motivant;  - Mediu de lucru tânar, dinamic și modern. CV-urile se trimit pe următoarea adresă de e-mail: office@gmconstruzioni.ro

 
 
 
  • Introdus la: 17.02.2021
  • Expiră la: 17.03.2021
  • Identificator: 69548
  • Vizualizări: 1395