Alegeri parlamentare 2016

alegeri-parlamentare-vrancea-2016-foto

Alegeri Camera Deputatilor si Senat 2016

A U T O R I T A T E A E L E C T O R A L Ă P E R M A N E N T Ă

ACTE NORMATIVE

care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor
din anul 2016
 Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare – Legea nr. 288/2015, Rectificare publicată în MO Partea I nr. 553/2016, OUG nr. 47/2016
 Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare – OUG nr. 47/2016
 Hotărârea Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
 Hotărârea Guvernului nr. 635/2016 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
 Hotărârea Guvernului nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
 Hotărârea Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 34/2016 privind procedura de acreditare, precum și pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 33/2016 pentru aprobarea modelelor certificatelor doveditoare ale alegerii senatorilor și deputaților
 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 32/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 31/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 28/2016 pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu modificările și completările ulterioare
 Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, cu modificările și completările ulterioare
 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 20/20.04.2016 privind modificarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015
 Hotărârea Guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/10.02.2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral
CONSIDERATII GENERALE
Pot candida cetățenii români care au împlinită la data depunerii candidaturii vârsta de 23 ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor și vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat . – art. 37 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată
Alegerile parlamentare în România se desfăşoară cu respectarea caracterului universal, egal, direct, secret şi liber exprimat al votului.
– art. 2 alin. (2) din Legea nr. 208/2015
Cetăţenii români au dreptul de vot şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, sex, naţionalitate, origine etnică, limbă vorbită, religie, opinie politică, avere sau origine socială. – art. 2 alin. (2) din Legea nr. 208/2015
Senatorii şi deputaţii se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.
Data desfăşurării alegerilor
pentru Senat și Camera Deputaţilor
DUMINICĂ, 11 decembrie 2016
conform
articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 634/2016 privind
stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaţilor din anul 2016

 Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 73.000 de locuitori;
 Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 168.000 de locuitori. – art. 5 alin. (1)-(3) din Legea nr. 208/2015

Care sunt preferintele dvs. la alegerile parlamentare pentru Senat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...

alegeri-parlamentare-vrancea-2016-foto-2

Care sunt preferintele dvs. la alegerile parlamentare pentru Camera Deputatilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...