Viața satului

Primarii au jonglat pe lîngă lege cu 23 de milioane de euro

Mihai Boicu
5 mar 2012 4538 vizualizări
Curtea de Conturi a verificat anul trecut 19 primării şi a descoperit aproape la toate nereguli în gestionarea fondurilor publice u abaterile şi prejudiciile au depăşit 100 milioane lei, adică peste 23 milioane euro u unii primari sînt foarte supăraţi pe controlorii de la Curtea de Conturi după ce au fost puşi să dea banii înapoi

Prejudicii de 1,861 milioane lei şi abateri de 98,331 milioane lei, este rezultatul activităţii autorităţilor locale din 19 comune. Curtea de Conturi a constatat că nici în 2010 primarii nu au ştiut să-şi ţină contabilitatea ca la carte, nu au avut audit intern, nu i-au inventariat bunurile şi lucrările, au acordat sporuri nelegale, au decontat lucrări neexecutate sau nu au urmărit să-şi încaseze veniturile. Calitatea gestiunii economico – financiare a dus la cele mai mari abateri, deoarece, în primul rînd, nu s-au reevaluat şi inventariat patrimoniul administrat de autorităţile locale.
Primarii nu prea ştiu să lucreze corect cu banii publici, deoarece la aproape toate unităţile administrativ teritoriale verificate anul trecut de Curtea de Conturi au fost descoperite probleme. De multe ori nu este vorba de intenţia de a realiza un prejudiciu, ci de greşeli în întocmirea situaţiilor financiare sau inventarierea unor bunuri sau lucrări. Camera de Conturi a verificat anul trecut 19 unităţi administrativ teritoriale din rural şi nu a eliberat nici un cerficat de conformitate în urma auditării conturilor de execuţie pe 2010. Entităţile verificate au adunat prejudicii totale de 1,861 milioane lei. Abaterile financiar contabile au fost mult mai mari, de 98,331 milioane lei. “Abaterile consemnate nu au generat venituri suplimentare sau prejudicii, dar au influenţat acurateţea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare întocmite de entităţi pentru exerciţiul bugetar al anului 2010”, se arată în Raportul finanţelor publice locale pe 2010 al Camerei de Conturi Vrancea. Instituţia a urmărit în auditarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2010: elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget, autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat; exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare; organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern); modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor; calitatea gestiunii economico – financiare.


Contabilitate după ureche, audit inexistent


Situaţiile financiare realizate de primării nu au reflectat de cele mai multe ori realitatea, potrivit Curţii de Conturi. La organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale au fost abateri de 8,9 milioane lei, la organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, abateri de 8 milioane lei, iar la reflectarea reală a operaţiunile în situaţiile financiare contabile – abateri de 7,2 milioane lei. La Străoane, de exemplu, nu a fost înregistrată în contabilitate valoarea reală a amortizării activelor corporale fixe, nu s-a ţinut şi condus evidenţa analitică a mijloacelor fixe, în timp ce ornamente stradale luminoase în valoare de 40.000 lei au fost reflectate eronat în conturile de cheltuieli. În total, valoarea abaterilor de la primărie s-a ridicat al 8,9 milioane lei. La organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de control intern Curtea de Conturi a descoperit nu mai puţin de 41 de abateri. Astfel, în 18 comune nu s-a asigurat elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluarea, pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial. Alte 11 comune nu au organizat compartiment de audit public interne deşi bugetul pe ultimii trei ani a depăşit echivalentul a 100.000 de euro.


Primarii nu au plecat pe urma banilor


Curtea de Conturi a descoperit deficienţe importante în ceea ce priveşte încasarea veniturilor bugetare. “Din verificările efectuate la UAT Comuna Homocea s-a constatat încălcarea prevederilor Legii privind finanţele publice locale şi ale Codului fiscal în stabilirea şi urmărirea creanţelor datorate bugetului local, fiind cuantificate abateri în sumă de 3,3 milioane lei, din care venituri suplimentare cuvenite bugetului local de 1,2 milioane lei”, se arată în raportul Curţii de Conturi despre administraţia condusă de liberalul . Sumele au provenit, printre altele, din diferenţele de teren extravilan neimpuse în 2010 (1.431 hectare) sau neaplicarea la clădirile persoanelor juridice a cotei majorate de impozit în cazul nereevaluării în ultimii trei ani anteriori anului de referinţă. La Ploscuţeni au “apărut” venituri suplimentare de 867.000 lei cuvenite veniturilor publice cauzate de nereguli, însă au apărut şi alte abateri de 262.000 lei. Cei de la Curtea de Conturi spun că primarul social – democrat, Ştefan Solomon, nu a taxat corespunzător balastierele de pe raza comunei. Acestea nu au solicitat certificat de urbanism şi autorizaţie pentru foraje şi excavări, dar nici nu au plătit la bugetul local taxa de 7 lei pentru fiecare metru de material luat. De asemenea, la Rugineşti abaterile au generat venituri suplimentare la bugetul local estimate la 650.000 lei.


Lucrări decontate, dar nerealizate


La calitatea gestiunii economico – financiare au fost cele mai mari probleme la primării. Efectuarea inventarierii şi reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acestora, înregistrarea în evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară şi asigurarea integrităţii bunurilor patrimoniale a provocat abateri în cuantum de 83,523 milioane lei. La Fitioneşti, unde primar este Iordache Cazacu, abaterile s-au ridicat la peste 4 milioane lei, din care prejudicii de 441.000 lei. Una din probleme a fost că în 2010 nu au fost inventariate imbolizările aflate în curs de execuţie. “Urmare a realizării acţiunilor de iventariere (la solicitarea echipei de audit), pentru o parte dintre obiectivele de investiţii în curs de execuţie s-au constatat lucrări decontate, dar nerealizate în sumă totală de 418.000 lei, la care au fost cuantificate beneficii în sumă de 13.000 lei”, se precizează în raportul Curţii de Conturi. De asemenea, bugetul comunei ar fi fost prejudiciat cu 10.000 lei reprezentînd drepturi speciale şi acordate în baza contractului colectiv de muncă persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.  Asta înseamnă că primarul şi viceprimarul au încasat sume necuvenite la salarii. Nu doar primarii PSD şi PNL au avut probleme, deoarece la Cîmpineanca, primăria condusă de pedelistul Ştefan Paraschiv, a avut abateri şi mai mari, de 8,2 milioane lei, din care prejudicii de 280.000 lei. La reîncadrarea unei persoane a fost inclusă indemnizaţia de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază. Valoarea situaţiei de plată aferente lucrărilor de tîmplărie cu geam termopan la o unitate şcolară s-ar fi majorat nelegal prin calculul eronat al unor cote de cheltuieli. De asemenea, persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică li s-au plătit nelegal drepturi speciale. La cele şase blocuri din cele 14 cuprinse în programul de reabilitare termică au fost incluse în situaţiile de plată lucrări nerealizate în sumă de 221.000 lei.


“Treimea” abaterilor: Ploscuţeni, Coteşti, Străoane


Comuna Ploscuţeni a avut cele mai mare abateri financiar contabile, de 15,3 milioane lei. Acestea au fost cauzate de faptul că nu s-a dispus inventarierea întregului patrimoniu public, activele fixe nu au fost reevaluate, s-au acordat nelegal drepturi “pentru meţinerea sănătăţii” şi “pentru securitatea” persoanelor  din conducerea primăriei, nu s-au luat măsuri pentru încasarea debitelor. Probleme asemănătoare şi în “curtea” primarului PSD din Coteşti, Dorel Bolovan, unde cuantumul abaterilor a fost de 14,6 milioane lei. Astfel, în situaţiile financiare nu s-au reflectat corect date “în valoare” de 2,5 milioane lei. Neregulile din calitatea gestiunii economico – financiare au fost estimate la 11,5 milioane lei. Autorităţile locale au fost acuzate că nu au evaluat toate elementele patrimoniale, nu au fost evaluate activele fixe, nu s-au reevaluat clădirile şi terenurile. “Achiziţia unui mijloc fix a fost realizată fără respectarea prevederilor OUG 34/2009, fără ca în buget să fie alocate sume cu această destinaţie şi fără ca procurarea să fie prevăzută în programul de investiţii aprobat de CL Coteşti pentru anul 2010”, este constatarea Curţii de Conturi. De asemenea, s-ar fi plătit nelegal drepturi speciale celor care ocupă funcţii de demnitate publică şi s-au achitat nelegal drepturi salariale. La Străoane, din abaterile de peste 10 milioane lei, 8,9 milioane lei s-au cauzat problemelor din contabilitate, neînregistrîndu-se toate activele fixe. Alte nereguli au constat în acordarea nelegală a unor drepturi salariale şi a unor drepturi speciale, plăţi fără documente justificative, neinventarierea imobilizărilor în curs de execuţie, estimate la 1,8 milioane lei. În ceea ce priveşte prejudiciile, lider este comuna Fitioneşti – 441.000 lei, urmată de Răstoaca – 220.000 lei şi Homocea – 195.000 lei, unde neregulile au fost, în mare, ca şi la celelalte localităţi.


Ce spun primarii: “Sîntem ultima spiţă la căruţă”


Vasile Zbîrciog, primarul PSD din Străoane, este cel mai supărat pe auditorii Curţii de Conturi, deoarece i-au cerut să dea o parte din banii încasaţi lună de lună înapoi. “I-am acţionat deja în instanţă. Noi am luat nişte drepturi care erau vechi, erau validate de Prefectură. Nu sînt corecţi. Am băieţii care lucrează pe tractoare şi le dau 5 milioane lei în condiţiile în care în ultima lună au muncit foarte mult. Cum ar vrea să lucrăm, cu pantalonii rupţi în fund, să mergem cu bicicletele? Nu sînt de acord cu cei din Curtea de Conturi, care cred că noi, cei din administraţie, sîntem nişte proşti, sîntem ultima spiţă de la căruţă”, a spus Vasile Zbîrciog, edilul care şi-a rotunjit veniturile salariale cu bonuri de masă. Primarul comunei Ploscuţeni, Ştefan Solomon, susţine că toate problemele constatate de Curtea Conturi au fost remediate. “Avem de încasat de la amenzile silvice 26 miliarde lei vechi şi s-a întîrziat. S-au luat sporuri care s-au dat înapoi. Am dat şi eu vreo 60 de milioane lei vechi, iar viceprimarul vreo 40 de milioane lei vechi. Cei de la Curtea de Conturi mi-au dat termen şi am rezolvat toate erorile acestea”, a declarat Ştefan Solomon. Adrian Alexe, edilul Rugineştiului, susţine că deja a ajuns la un grad de 75% de rezolvare a “abaterilor” constatate de auditori. “Este vorba de capitolul taxe şi impozite locale, de recuperarea şi colectarea în termen a tot ceea ce înseamnă restanţe. Nu s-au făcut acţiuni de succesiune, de partaj şi acum trebuie să stabilim fiecare ce lucrează şi pentru ce lucrează. Le-am comunicat, dacă nu vin să rezolve situaţia urmează executarea silită. La Rugineşti nu vor fi probleme, oamenii au înţeles şi au venit”, a afirmat primarul Adrian Alexe.
Comuna    Abateri financiar-contabile    Prejudicii    Venituri suplimentare
Birseşti       8,404 mil.lei    124.000 lei    190.000 lei
Cimpineanca        8,008 mil.lei    280.000 lei    311.000 lei
Coteşti              14,684 mil. lei    38.000 lei    144.000 lei
Fitioneşti       4,825 mil. lei    441.000 lei    45.000 lei
Garoafa    0    22.000 lei    16.000 lei
Goleşti    561.000 lei    0 lei    0 lei
Gura Caliţei    353.000 lei    26.000 lei    331.000 lei
Homocea      9,485 mil. lei    195.000 lei    1,243 milioane lei
Moviliţa        6,92 mil. lei    32.000 lei    133.000 lei
Năneşti    41.000 lei    0 lei    93.000 lei
Obrejiţa       3,859 mil. lei    27.000 lei    435.000 lei
Ploscuţeni              15,309 mil. lei    11.000 lei    867.000 lei
Răstoaca    936.000 lei    220.000 lei    16.000 lei
Rugineşti       7,226 mil. lei    0 lei    650.000 lei
Sihlea       1,444 mil. lei    59.000 lei    172.000 lei
Străoane              10,705 mil. lei    119.000 lei    52.000 lei
Suraia       1,409 mil. lei    74.000 lei    239.000 lei
Valea Sării       4,032 mil. lei    120.000 lei    164.000 lei
Vînători    90.000 lei    73.000 lei    369.000 lei


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 6

Adaugă comentariu
coco , acum 3431 zile, 23 ore, 8 minute, 58 secunde
micutulei sa iti dau la muie:)))))
lui ht, acum 3432 zile, 13 ore, 9 minute
Invoci numai ce le convine primariilor dar nu te intrebi daca personalul de acolo este pregatit. Atat timp cat in majoritatea primariilor lucreaza fina lu' ,nora lu',sotia preotului,nevasta citeste integral
lui ht, acum 3432 zile, 13 ore, 11 minute
Invoci numai ce le convine primariilor dar nu te intrebi daca personalul de acolo este pregatit. Atat timp cat in majoritatea primariilor lucreaza fina lu' ,nora lu',sotia preotului,nevasta citeste integral
lui ht, acum 3432 zile, 13 ore, 11 minute, 26 secunde
Invoci numai ce le convine primariilor dar nu te intrebi daca personalul de acolo este pregatit. Atat timp cat in majoritatea primariilor lucreaza fina lu' ,nora lu',sotia preotului,nevasta citeste integral
ht, acum 3432 zile, 13 ore, 29 minute, 43 secunde
este imposibil sa se lucreze la nivel de performanta , cu un contabil intro primarie , de care audit vorbim ? cine sal faca atat timp cat posturile sunt blocate , nimeni din primarii nu este citeste integral
sofronie, acum 3432 zile, 20 ore, 42 minute, 16 secunde
cum sa iasa bine cand toti fura....cu acte.fara acte,dupa cum ii duce capul.
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.