Ultima oră

ESENTIAL:O investigatie HotNews.ro - Kamikaze-Trecutul ascuns al lui Sorin Ovidiu Văntu. Povestea informatorului Nus

Ziarul de Vrancea
12 iul 2010 521 vizualizări
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Văntu a semnat un angajament de informator cu fosta Securitate în 1983, dosarul figurind ca inchis in 1988, cu numele conspirativ Nuş , după cum rezultă dintr-o serie de documente din ceea ce pare să fie dosarul personal. Un fost ofiţer de Securitate confirmă că Văntu a fost racolat în penitenciar, unde executa o pedeapsă pentru delapidare, şi preluat după eliberare în reţeaua unui ofiţer din Roman, oraşul unde SOV locuia înainte de 89.

HotNews.ro ºi Revista Kamikaze au realizat o incursiune in trecutul ascuns al celui despre care se spune că a schimbat soarta alegerilor prezidenÃiale din 2009. Din documente ºi mărturii rezultă că SOV a fost infractor de drept comun arestat in \'82 pentru delapidare, turnător la Securitate racolat in \'83 ºi biºniÃar pitoresc in Roman după eliberare, din \'85, pană la RevoluÃie. După, il găsim tot aproape de foºti ofiÃeri de Securitate, antrenaÃi in afaceri complexe.Contactat in două randuri, la inceputul ºi la sfarºitul investigaÃiei, Sorin Ovidiu Vantu a precizat că iºi rezervă dreptul de a avea o reacÃie după publicarea materialului.


O serie de documente din Dosarul Personal arată că Sorin Ovidiu Vantu a fost racolat de Securitate la 28 de ani, in aprilie 1983, in timp ce executa, la penitenciarul Bacău, o pedeapsă de cinci ani de inchisoare pentru delapidare. DirecÃia a IV-a ContrainformaÃii i-a deschis Dosarul Personal cu nr. 8046. DirecÃia a IV-a se ocupa, intre altele, cu recrutarea informatorilor din randul puºcăriaºilor.


Potrivit raportului cu propunerea de recrutare, semnat de ofiÃerul Constantin Stănescu, Vantu este ales dintr-un număr de patru candidaÃi. OfiÃerul il califică drept "cel mai corespunzător", observă că "dispune de posibilităÃi de informare in randul deÃinuÃilor de pe punctul de lucru" ºi notează că are "un dezvoltat spirit de sesizare ºi discernămant". într-un alt raport de verificare, este descris ca "un element disciplinat care regretă fapta comisă, dovedindu-se recuperabil pentru societate".


Angajamentul separat

Angajamentul separat

Foto: Hotnews

în angajamentul de colaborare olograf, nedatat, semnat Vantu, scrie: "InformaÃiile le voi furniza sub formă de note scrise pe care le voi semna sub numele de Nuº in locul numelui meu real". în raportul referitor la modul cum a decurs recrutarea, datat 26.04.1983, semnat de acelaºi ofiÃer Stănescu, se arată: "redactandu-se angajamentul, prilej cu care i s-a fixat ºi conspirativul de Nuº, s-a trecut la instruirea cu problemele pe care să le aibă in atenÃie..." OfiÃerul mai scrie că "in procesul recrutării, candidatul a furnizat o serie de date de interes operativ, care au fost consemnate in scris sub forma unei note informative". Este momentul in care deÃinutul Vantu intră in reÃea, avand calitatea de informator, cu nume jucăuº: Nuº.


Misiunea lui Nuº in penitenciar


Turnătorul este, la randul său, turnat. în procesul de recrutare ºi verificare, securiºtii culeg date despre Nuº. O notă de la sursa Măgureanu menÃionează că "deÃinutul Vantu Ovidiu lucrează la filele CEC ale deÃinuÃilor precum ºi la tabelele de cumpărături". Altfel spus, fostul contabil socoteºte ºi după gratii. Primeºte la schimb bani, pachete, Ãigări. Tot graÃie meseriei, ajunge pentru scurt timp, prin transfer, la penitenciarul Iaºi, "pentru a fi folosit in profesie". Odată cu el, se plimbă ºi dosarul de informator.


Pe cine turna Nus in penitenciar

Pe cine turna Nus in penitenciar

Foto: Hotnews

într-un raport din decembrie 1983 semnat de lt.col. Barzu Mihai se propune transferul lui Vantu, la pachet cu dosarul de informator, inapoi la penitenciarul Bacău, cu explicaÃia vagă că n-a fost utilizat pe post de contabil, din cauză că asupra lui "s-au găsit bani", că la Iaºi nu prea avea informaÃii de dat. La Iaºi, Vantu stătea in cameră cu alÃi 24 de deÃinuÃi din categoria "inapÃi". Securistul notează că solicita să fie trimis la spital să-ºi repare proteza, o posibilă referire la afecÃiunile lui SOV. Mai tarziu, un raport din \'87, care propune incetarea legăturii cu SOV, reÃine detaliul că ambele picioare sunt afectate in mod cronic de poliomelită.


Din alte note ºi rapoarte reiese că informatorul NUª era activ ºi scria note despre alÃi deÃinuÃi. OfiÃerii de securitate ii apreciau calităÃile de informator. La randul lor, alÃi turnători adaugă cateva tuºe la portretul din dosar: "deÃinutul Vantu Sorin de la cam. 8 este un deÃinut care se preocupa in permanenÃă de ridicarea nivelului de cultură generală". Uneori "este arogant" ºi "se cam laudă".


Dar care era, pană la urmă, misiunea incredinÃată lui SOV de Securitate in penitenciarul Bacău? O notă menÃionează că informatorul Nuº "asigură informativ" punctul de lucru "Lăzi - Conserve" din interiorul penitenciarului. "în perioada cat a fost in legătură, a furnizat materiale care au stat la baza informării comandantului, o partea din acestea fiind exploatate ºi in cunoaºterea ºi documentarea activităÃii elementelor din bază de lucru, aºa cum a fost obiectivul BUCU, TOADER, GELU, GEO ºi alÃii...". Dintr-un raport semnat de ofiÃerul CI cpt. Popescu Aurel, aflăm că, la data de 06.11.1984, informatorul NUª este transferat la Penitenciarul Spital Bucureºti "pentru tratament".


Analiza informatorului Nus

Analiza informatorului Nus

Foto: Hotnews

Este preluat de Mr. Tudorache Dumitru, care raportează, un an mai tarziu, intr-o aºa numită notă de analiză datată 25.10.1985, că informatorul Nuº "a dovedit ataºament faÃă de organul de contrainformaÃii, a păstrat secretul colaborării, nu este deconspirat". Maiorul informează, in raportul său, că Nuº "a fost dirijat in D.U.I. (n.r. Dosar de Urmărire Informativă) CORBU, DRĂ’GAN, ºi TRAIAN, iar prin materialele furnizate a contribuit la cunoaºterea intenÃiilor ºi preocupărilor acestora atat in timpul executării pedepsei cat ºi la punerea in libertate, informaÃii verificate ºi prin T.O. (n.red. - tehnică operativă) în prezent este dirijat cu sarcini concrete in S.I. TRAIAN (notă: "SI" inseamnă Supraveghere Informativă, o fază inferioară Dosarului de Urmărire Informativă, DUI) ºi S.I. GEORGE pentru elucidarea suspiciunii de bază".


OfiÃerul iºi incheie raportul cu propunerea menÃinerii in reÃeaua informativă.


Misiunea lui Nuº afară din penitenciar


Din decembrie 1985, Vantu este liber ºi ºomer . Securitatea se pregăteºte să-l folosească pe informatorul Nuº ºi după eliberarea sa. O notă din februarie 1986, semnată de Mr. Tudorache Dumitru, care il preluase la internarea in penitenciarul-spital Bucureºti, găseºte numai cuvinte de laudă despre fostul dentinut-turnător: "Pe parcursul colaborării cu organele de contrainformaÃii din penitenciar, a dat dovadă de corectitudine ºi sinceritate, a respectat instructajul ºi linia de conduită stabilită pentru fiecare caz in care a fost dirijat, s-a preocupat de realizarea sarcinilor ºi a manifestat curaj ºi iniÃiativă in determinarea elementelor respective să vină cu amănunte de natură a clarifica suspiciunile ºi a se obÃine noi date ºi informaÃii".


Raportul arată că informatorul Nuº a fost menÃinut in reÃea "ºi preluat in legătură de cpt. Popescu C-tin" din biroul C.I. nr 3". Numele Popescu C-tin nu apare insă in opisul cu numele ofiÃerilor de legătură. Aici găsim doar numele lui Popescu Aurel, ofiÃerul de contrainformaÃii care il are in grijă pe Nuº de la inceputul ºi pană la sfarºitul carierei sale de informator, cu excepÃia episoadelor Iaºi ºi Bucureºti.


într-un alt raport, cpt Popescu prezintă "rezultatul investigaÃiilor asupra numitului Sorin Ovidiu Vantu". Cateva detalii i-au reÃinut atenÃia ofiÃerului de securitate: "este pasionat de jocul de cărÃi - recunoscut ca mare triºor la poker - are in anturaj persoane incepand de la preoÃi, ingineri, profesori ºi terminand cu biºniÃarii de rand". Acest raport conÃine o mică inadvertenÃă, o posibilă eroare. Se menÃionează că Vantu a ieºit din penitenciar in decembrie 1985, ceea ce este corect, insă data inscrisă pe raport este 27 iunie1985. Altfel spus, raportul despre viaÃa in libertate a lui Vantu pare scris cu ºase luni inainte de eliberarea sa. Este altă inadvertenÃă, o posibilă eroare la momentul datării raportului.


Un an mai tarziu, pe 1 iulie 1986, un alt raport semnat de ofiÃerul CI, Popescu Aurel, propune "trecerea informatorului deÃinut Nuº, real Sorin Ovidiu Vantu, in categoria informatori mediu", aprobat de ºeful serviciului, cpt Aioanei Constantin ºi de către ºeful biroului, Cepoi P. Raportul apreciază, la fel ca altele, comportamentul informatorului Nuº in perioada din penitenciar ("a dat dovadă de tact ºi de discernămant"), menÃionează că după eliberare a fost contactat din nou, că "a furnizat un număr de 4 informaÃii cu caracter de securitate care au fost exploatate" ºi menÃionează că Vantu "a solicitat să fie sprijinit in a se incadra in campul muncii, aspect care nu a fost realizat nici pană in prezent intrucit judeÃele Neamà ºi Bacău au forÃă de muncă excedentară". OfiÃerul de securitate constată insă că Vantu "are relaÃii in diferite medii, posibilitatea de a pătrunde in diferite grupuri" ºi "dispune de o cultură generală bine consolidată".


în consecinÃă, ofiÃerul propune - ºi i se aprobă - "menÃinerea in cadrul reÃelei informative a informatorului Nuº, pentru acoperirea informativă a mediului de relaÃii al cadrelor militare active ºi de rezervă, cat ºi a membrilor lor de familie". în acelaºi raport, ofiÃerul pune ºi o vorba bună, adică "intervenÃia noastră " pentru "rezolvarea problemei incadrării sursei in muncă".


Trei săptămani mai tarziu, altă notă datată 18 iulie1986, stabileºte modul de lucru cu sursă Nuº reactivată: "întalnirile se vor face lunar, la domiciliul sursei - str. M.Eminescu 6/B/D/39, după ce in prealabil i se va comunică acest lucru la telefon parola: "sunt prof. Turcu din Bacău, maine vin să vă aduc manualele promise la ora...".


Informatorul "Nus" este scos din retea


Motivul scoaterii din retea

Motivul scoaterii din retea

Foto: Hotnews

Un raport din 21 decembrie 1987, semnat de cpt Popescu Aurel, aprobat de către seful serviciului, maiorul Aioanei Constantin ăi de catre seful biroului, cpt P. Cepoi, propune "incetarea legăturii cu informatorul Nus si clasarea DP nr 8046/1983 la Securitatea jud. Neamt".


Raportul sintetizează activitatea lui Nus din ultimii ani. Din text dispar referintele la calitătile sale de informator.


în schimb, apar observatii negative: "De la data punerii in libertate si preluării in legatură, informatorul a furnizat un număr de 13 materiale informative care au fost exploatate prin informarea altor organe de securitate. (...) în procesul verificării s-a stabilit că informatorul are un anturaj necorespunzător, format din tigani, bisnitari, elemente fără ocupatie cu care consumă frecvent băuturi alcoolice. în ultima perioadă de timp s-a preocupat de incadrarea sa in muncă, insă datorită afectiunilor pe care le are (ambele membre inferioare sunt afectate in mod cronic de poliomelită) nu a găsit loc de muncă. în procesul verificării nu a rezultat că informatorul să fi deconspirat legătura cu organele de CIM ori secretul sarcinilor incredintate. Avindu-se in vedere situatia raportată mai sus cit si lipsa de posibilitate a informatorului de a culege si furniza date si informatii care ne interesează, propun si rog să aprobati incetarea legăturii cu informatorul Nus, clasarea DP 8046/83 la Securitatea jud Neamt - B.I.D. Mapa anexa va fi clasată la Serviciul 5A de Contrainformatii militare."
Autenticitatea documentelor. Semnătura lui Vantu


HotNews.ro si Kamikaze au realizat o serie de demersuri pentru a verifica autenticitatea documentelor care atestă calitatea de colaborator a lui SOV. Singurul document olograf este angajamentul de colaborator. Am făcut rost de documente scrise sau semnate, făr dubiu, de Sorin Ovidiu Vantu după 1990 si le-am comparat cu cele două documente din dosarul personal: angajamentul de colaborare si declaratia dată la eliberarea din penitenciar. E vorba de procuri si diverse contracte autentificate la notariat, documente obtinute de HotNews.ro si Kamikaze.


Pentru compararea celor două documente - angajamentul de colaborare cu Securitatea si declaratia dată la eliberarea din penitenciar - am apelat la un expert in grafoscopie autorizat de Ministerul Justitiei. în urma analizei realizate la cererea HotNews.ro - Kamikaze, expertul in grafoscopie a constatat că semnaturile care apar pe documente "sint scrise de aceeasi mina in proportie de peste 90%". Potrivit expertului, o serie de elemente grafice si evolutia semnăturii in timp indică fără dubiu că autorul angajamentului la Securitate si cel care semnează declaratia de eliberare din penitenciar este una si aceeasi persoană care semnează contractele si procurile semnate de Sorin Ovidiu Vantu după 90, puse in copie la dispozitia expertului pentru verificare.


Chiar si la distantă de peste aproape două decenii, cele două iscălituri se aseamănă. Semnătura, cifrele si literele din declaratia-angajament sint scrise de aceeasi mină care a semnat documente după \'90, sustine expertul in grafoscopie autorizat de Ministerul Justitiei.


Compară semnăturile in documentele atasate.


Comparati semnaturile 1

Comparati semnaturile 1

Foto: Hotnews

Comparati semnaturile 2

Comparati semnaturile 2

Foto: Hotnews


Unde sint notele informative, dacă mai sint


De ce nu apar la dosar notele informative scrise de SOV si mentionate in opisul din Dosarul Personal? Potrivit specialistilor, notele se păstrează la asa numitele "mape anexă", care insotesc dosarul personal. Spre deosebire de dosarul personal, mapele anexa nu erau microfilmate. Specialistii sustin că notele scrise de informatorul Nus ar putea exista in dosarele celor turnati. în lipsa lor, nu e clar pe cine a turnat informatorul Nus si dacă turnătoriile il califică, potrivit legii, drept colaborator al Securitătii. Acest lucru il va putea stabili doar CNSAS si, in eventualitatea unei decizii contestate, instantele de judecată.


Securitatea păstra notele informative din mapele anexă, potrivit regulilor de atunci, timp de cinci ani, după care le distrugea. Din comoditate, unii ofiteri nu făceau asta, prin urmare unele dosare personale păstreaza in mapele anexă note informative.


Din dosarul personal, unele informatii date de alti turnători despre activitatea lui Vantu din anii \'80 nu par să se confirme. De pildă, intr-o notă informativă despre Vantu, o sursă pretinde că acesta s-ar fi intilnit in 1981 la Bucuresti cu regizorul Sergiu Nicolaescu, de la care ar fi primit suma de 40.000 de lei contra unor bunuri. Sergiu Nicolaescu spune că in \'81 dispunea de suma pomenita - 40.000 de lei - dar că nu-si aminteste să-l fi cunoscut pe Vantu si nici să fi dat cuiva o sumă atit de mare: "Ce cumpăram eu... am cumpărat pină in 81. începind cu \'74 am inceput să cumpăr lucruri, să-mi fac casa. (...) Suma e mare, e imensă, nu, exclus. Nici dacă imi didea mobila nu dădeam banii ăstia. Nu era perioadă de cheltuit bani. în \'80 imi făcusem deja casa si nu văd de ce as fi cheltuit."


Regizorul admite că l-a intilnit pe Vantu de două-trei ori după 1990. Ultima data l-ar fi păcălit că-i finanteaza un film, dar n-a mai văzut banii: "Pe urmă am aflat că ăstia de la Realitatea intraseră in alte filme, ale unui coleg de-al meu. Și asa am făcut filmul Carol. Era un scenariu inceput pentru Vantu. Pe urmă l-am definit si i-am adăugat filmările din \'77 pe care le făcusem eu".


Mărturia unui fost ofiter din Roman


în penitenciar, racolarea lui Vantu pare să aibă logică. Dar, după eliberarea sa, ce nevoie avea Securitatea de un somer oarecare in Roman? Ce sens avea dirirjarea sa, ca informator, in mediul familiilor de militari sau chiar de pompieri, cum apare in altă notă? La prima vedere, pare o optiune stranie a Securitătii. Ce legatură avea Vantu cu mediul militar, el fiind un fost contabil cu relatii mai degrabă in lumea comerciantilor? O cercetare mai amănuntită la fata locului face lumină. După citeva usi trintite in nas, ajungem totusi la un fost ofiter de securitate din Roman, cu functii importante in sistem si după \'89, dispus să vorbească. Acum s-a retras la pensie. Vecinii ii spun "Dinamo".


Se uită peste hirtii cu ochi de expert, descifrează indicative si traduce cifre notate in coltul paginii: "Ma mir că mai există asa ceva. Dosarul său a fost periat după \'89 de mai multe ori". Exclamă, incă de la vederea copertii Dosarului Personal: "Da, dom\'le, Vantu a fost turnător!". Explică de ce a fost păstrat ca informator in Roman, după eliberare, si dirijat către mediul militar: "Roman era printre cele mai mari garnizoane din Romania. La 80.000 de locuitori, 20.000 erau militari si membri ai familiilor lor, adică la 4 locuitori, unul era militar. "Vantu avea si timp, era cultivat, era frecventat de multă lume. Putea ajunge usor in anturajul lor".


"Dinamo" isi aminteste si alte nume de ofiteri care-l aveau in grijă dupa eliberare, la Roman, altele decit Popescu, Tudorache si alti ofiteri mentionati in dosarul 8046. îsi aminteste că Vantu a fost preluat ca informator pentru civili de Toma Polak, fost adjunct al Securitătii Roman, decedat in \'97. Presupune că există si un al doilea dosar, sub alt nume conspirativ decit "Nus", deschis de Securitatea din Roman după eliberarea din penitenciar.


Sustine că a aflat despre cariera de informator a lui Vantu după 1990, de la colegii din SRI. Povesteste ca, prin \'92-\'93, telefonul lui SOV era ascultat, insă au abandonat operatiunea după ce Vantu i-ar fi spus celui cu care se conversa: "Nu mă mai suna pe numărul ăsta, e ascultat de trei zile". Fostul informator era deja un om puternic. Acum il informau chiar cei cărora le dăduse raportul inainte de \'89. Din povestirile sale si ale altor apropiati, unul dintre oamenii cheie ar fi fost Radu Timofte, fost sef SRI, decedat in octombrie 2009. înainte de \'89, fostul sef SRI fusese cadru MApN. "Dinamo" sustine că Timofte fusese trecut in rezervă din MApN, inainte de \'89, "pentru că fura linguri" (se ocupa de aprovizionare) si că dupa \'90, "primea, la fel ca altii, bani de la Vantu". îsi aminteste de inceputurile lui Vantu ca om de afaceri, "cind căra genti cu bani scosi de la Caritas, dar banii nu erau ai lui, ci ai lui Timofte si ai altor securisti din garda veche". în folclorul despre Vantu include si un episod cu episcopul de Roman, cu banii căruia ar fi deschis, după 1990, primul ziar din oras. Plus incă un episod cu aranjarea cărtilor sfinte in biblioteca Episcopiei.


Gelsor, FNI si fostii ofiteri de securitate angajati de Vantu


Relatiile lui Sorin Ovidiu Vintu cu ofiteri de Securitate au inceput inainte de \'89, dar au continuat multi ani după. Conform unei analize a Europei Libere din iunie 2000, "incă din 1997, seful SRI, Costin Georgescu, afirma in Parlament că grupul GELSOR, care cuprinde 27 de firme, lucrează in proportie de 90% cu ofiteri ai fostei Securităti sau ai actualului SRI. Imperiul GELSOR s-a constituit dintr-un SRL, numit Societatea Generală de Investitii, condusă de colonelul Rudăreanu."


Conform sursei citate, Costin Georgescu stia ce spune. Iată citeva exemple: directorul FNI Mures era Alexandru Pogăceanu, ofiter SRI pină in 1998; director al FNI Cluj a fost Viorel Șopterean, ofiter al SRI pină la 1 martie 1999; agentia GELSOR Ialomita a fost condusă pină in decembrie 1999 de Constantin Panait, fost ofiter de Securitate; FNI Constanta era condusă de Dan Hornea, fost sef al serviciului de contrainformatii din marina militară; directorul FNI Covasna, Gheorghe Cornea, fusese pină in 1990 ofiter de contrainformatii economice la Buzău.


Fondul National de Investitii a fost unul dintre cele mai mari jocuri piramidale din anii \'90, realizat in complicitate cu institutii ale statululi: CEC si CNVM. Afacerea s-a prăbusit in 1999 si a lăsat in urmă peste 300.000 de păgubiti.


Un anume ofiter de Securitate, fost sef al unei structuri teritoriale a FNI, are o relevantă aparte. Este vorba despre actualul general in rezervă Vasile Alexoae, sef al Securitătii Roman in 1989. în anii \'90, Alexoae a fost directorul FNI Iasi iar acum este angajat al Iulius Group, societate de dezvoltare imobiliară de la Iasi detinută de afaceristul Iulian Dascălu. Conform CNSAS (prin decizia 2.431, rămasă definitivă si irevocabilă, prin necontestare de către Alexoae), fostul sef al Securitătii Roman a făcut politie politică.


Mărturiile vecinilor despre bisnitarul politicos


Fostii vecini ai lui SOV de pe strada Mihai Eminescu din Roman spun cam ce aflase si Securitatea despre Nus: "la domiciliu este cunoscut ca o fire manierată, nu deranjează vecinii si nu este căutat de cetăteni străini". Sotii Tătaru, vecini usă in usă cu Vantu inainte de \'89, afirmă că n-au auzit si n-au bănuit ca SOV să fi colaborat cu Securitatea.


"Mai venea pe la noi să dea cite un telefon, in rest nu stim mai nimic. Știm că juca cărti, venea multă lume pe la el. Se ocupa si cu aur, din ce am auzit", spun cei doi, azi pensionari.


Vecinul de la etajul 1, M. Ștefan, profesor de sport la o scoală specială, e ceva mai slobod la gură. Cuvintele cheie: bisnită si securisti: "Cărti voia, argintărie, monezi, dar eu nu puteam să-l ajut. A imprumutat unei vecine de la etajul doi niste bani, 5.000 de lei. Femeia nu a avut să-i dea banii inapoi, asa că, in contul banilor, femeia a coborit la parter (două camere) si el a urcat la doi (apartament cu patru camere). Foarte multă lume venea la el. Oricum, Polak nu putea să vină, că venea la noi la scoală si ne făcea capul mare, pe Polak, colonelul, il cunosteam. îl frecventa multă lume, după ce a iesit din puscărie. După ce a iesit din puscărie a avut o perioadă de lipsuri. Pe mine m-a contactat să-mi ceară icoane, argintărie din satul unde lucram, că el plăteste bine, că e colectionar. I-a mers bine de la Revolutie. Zvonul din Roman era că a inmultit banii Securitătii, ai lui Smintină, seful IAS-ului. Polak a murit." Momentul arestarii vecinului SOV si-l aminteste romantat, ca in filmele americane: "în \'79 lucra la un debit de tigări, la gară. După aia a avut probleme cu o delapidare, cu niste facturi, le multiplica, ceva, nu-i mai dădeau de capăt. El era un om prosper, de atunci, cistiga niste bani, in \'79-\'80. (n.r. - Vantu a fost arestat in \'82) Știu cind l-au arestat, că a ars facturile false in budă si mi-a umplut apartamentul de fum. Nu a trecut mult si, la vreo trei minute, au venit băietii, au spart usa si l-au arestat."


La vecinul Năstase de la 4, Vantu obisnuia să ia masa. Este ce-si aminteste Ștefan de la unu. Năstase de la patru, angajat la fostul RENEL si cu facultatea terminată tirziu, a uitat mesele impreuna cu Vantu, dar isi aminteste de ceva cărti cumpărate de la vecinul bibliofil: "El a locuit la parter. Era un om ok, cultivat, am cumpărat niste cărti de la el. Beletristică. El era imobil, ce informatii să dea el la Securitate? El, săracu\', de-abia se misca. De unde să stiu eu cine erau băietii care-l vizitau? A fost o singură dată la mine, avea dubluri la cărti si am cumpărat si eu de la el."


în folclorul scării D din Blocul B6 de pe Mihai Eminescu din Roman, SOV trece drept fost bisnitar, dar unul discret, politicos si cultivat. în apartamentul de la etajul doi stau astăzi cu chirie, după spusele vecinilor, doi profesori de matematică.


Și familia Tătaru si Ștefan de la etajul unu sustin că nu au observat ca apartamentul lui Vantu să fi fost folosit ca loc de intilnire cu securistii, asa cum apare in rapoartele securistilor din dosarul personal. Un fost coleg de liceu cu Vantu evocă aceleasi povesti locale, niciodata probate: Vantu păcălea polonezi cumpărind zloti cu bancnote iesite din uz, Vantu angajat temporar la un debit de tutun si apoi bisnitar. O poveste recurentă se referă la primii bani scosi după \'90 de la Caritas-ul din Cluj, unul dintre primele jocuri piramidale de anvergură de la inceputul anilor \'90: "însă nu erau banii lui, bani făcuti din consignatiile deschise după \'90. Erau banii băietilor". în relatările localnicilor apare des numele fostului director SRI, Radu Timofte, cu care Sorin Ovidiu Vantu s-ar fi aflat in relatii bune după \'90. Vecinii Tătaru, de pildă, sustin că o fostă menajeră a lui SOV le-ar fi declarat ca n-ar fi văzut atitia bani la un loc in viata ei, "bani de la Caritas".


Vantu, verificat la CNSAS


HotNews.ro si revista Kamikaze au intrat la inceputul lunii iunie in posesia unui set de documente din ceea ce pare a fi dosarul personal al lui Sorin Ovidiu Vantu. Toate verificările intreprinse de atunci si pină azi confirmă existenta unui dosar pe numele său si a unui microfilm. Unele surse sustin că dosarul ar fi fost distrus fizic după \'90, dar că s-a păstrat microfilmul. Potrivit datelor de pe copertă, dosarul a fost microfilmat la Piatra Neamt.


Constatarea oficială a calitătii de colaborator o poate face, insă, doar Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii. HotNews.ro a solicitat CNSAS, in data de 15 iunie 2010, să verifice calitatea de fost colaborator al lui Sorin Ovidiu Vantu.


Cererea se intemeiază pe art p. din OUG 24/2008. Potrivit acestui articol, pot fi supuse verificarii persoanele care detin următoarele functii : "membru in consiliile de administraÃie ale societăÃilor publice de radio ºi de televiziune, acÃionar, administrator, director, redactor-ºef, redactor in serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analiºtii politici ºi asimilaÃii acestora".


Potrivit datelor de la Registrul Comertului disponibile la data solicitarii trimise CNSAS, Sorin Sorin Ovidiu Vantu detine calitatea de actionar cu 90% la Romanian News SRL. Compania are in obiectul de activitate "activităti ale agentiilor de presă", astfel că se incadrează in articolul p. din ordonanta 24/2008. Este singura companie care are ca activitate presa in care Vantu mai figurează ca actionar. în trustul Realitatea - Catavencu nu figurează ca actionar iar in declaratiile publice sustine că si-a trecut afacerile pe numele copiilor.


Pe numele lui Vantu mai există o solicitare de verificare transmisă CNSAS in 2009 de către ziarista Mirela Corlătan de la Evenimentul Zilei. Pină la data publicării anchetei, CNSAS nu a dat nici un raspuns, la nici una dintre cereri. Mircea Dinescu, membru in Colegiul CNSAS, ne-a declarat la inceputul lunii iunie că institutia nu a avut in studiu pină acum nici un dosar referitor la Sorin Ovidiu Vantu.


Contactat in două randuri, la inceputul ºi la sfarºitul investigaÃiei, Sorin Ovidiu Vantu a precizat că iºi rezervă dreptul de a avea o reacÃie după publicarea materialului.


Ancheta realizata de Dan Tapalaga (HotNews.ro) si Catalin Prisacariu (Kamikaze)
de Dan Tapalaga, Catalin Prisacariu HotNews.ro / Kamikaze+


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.