Ultima oră

JUSTITIE: ANI: Mircea Geoana este acuzat de fals in declaratii

Ziarul de Vrancea
29 ian 2010 331 vizualizări
Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in vederea efectuarii de cercetari cu privire la savarsirea de catre Mircea Geoana, presedintele Senatului, a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292 din Codul Penal, informeaza un comunicat al ANI.

Parchetul de pe langa ICCJ a inregistrat, vineri dimineata, solicitarea ANI privindu-l pe Mircea Geoana.Agentia il acuza pe Geoana de fals in declaratii in legatura, intre altele, cu achizitionarea unui apartament intr-un cartier rezidential din Bucuresti, a unui teren de 10.000 mp. cumparat de sotia sa si a doua locuri de parcare in valoare 733.000 de euro.


Cercetarile ANI au fost extinse si fata de Mihaela Geoana, sotia presedintelui Senatuluui, mai informeaza sursa citata.


Agentia Nationala de Integritate s-a sesizat din oficiu, in urma publicarii mai multor articole de presa care semnalau posibila nerespectare de catre Mircea Geoana, in calitate de senator in Parlamentul Romaniei, a dispozitiilor legale, referitoare la completarea si depunerea declaratiilor de avere.


Dosarul este la Parchetul General unde procurorii vor extinde cercetarile.


Cititi Comunicatul ANI:

Comunicat privind sesizarea Parchetului de pe langă î.C.C.J.

Agentia Natională de Integritate, in baza prevederilor Legii nr. 144/2007, republicată, a sesizat Parchetul de pe langă înalta Curte de Casatie si Justitie, in vederea efectuării de cercetări cu privire la săvarsirea de către domnul senator GEOANĂ’ MIRCEA DAN, Presedintele Senatului Romaniei, a infractiunii de fals in declaratii, prevăzută si pedepsită de art. 292 din Codul Penal.

Agentia Natională de Integritate, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicată, s-a sesizat din oficiu, in urma publicării mai multor articole de presă care semnalau posibila nerespectare de către domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN, in calitate de senator in Parlamentul Romaniei, a dispozitiilor legale, referitoare la completarea si depunerea declaratiilor de avere.

Domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN este, incepand cu data de 30.11.2008, parlamentar ales in colegiul uninominal 5 din Circumscriptia electorală nr. 17 Dolj. Cel de-al doilea mandat consecutiv de senator al domnului GEOANĂ’ MIRCEA DAN a fost validat prin Hotărarea Senatului Romaniei nr. 68/2008, la data de 19 decembrie 2008. Domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN detine in prezent si functia de Presedinte al Biroului Permanent al Senatului Romaniei.

Cercetările Agentiei Nationale de Integritate au fost extinse si fată de doamna GEOANĂ’ MIHAELA, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averilor demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare ("dacă persoana a cărei avere este supusă controlului este căsătorită, controlul se extinde si asupra averii si veniturilor dobandite de celălalt sot").

în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, senatorii reprezintă una dintre categoriile de persoane care au obligatia declarării averii si a intereselor.

Legea nr. 144/2007, republicată prevede că "declaratia de avere se face in scris, pe proprie răspundere si cuprinde bunurile proprii, comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati in intretinere".

Avand in vedere reglementările legislative si intrucat, in urma verificării prealabile, efectuate in temeiul Legii nr. 144/2007, republicată, au rezultat o serie de neconcordante, la data de 01.07.2009 procedura de instiintare a fost indeplinită in baza mandatului postal (cu confirmare de primire), domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN fiind informat cu privire la declansarea procedurii de verificare, respectiv asupra drepturilor sale de a lua cunostintă de actele si lucrările dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat si de a prezenta orice elemente justificative pe care le consideră necesare.

La data de 16.07.2009, Agentia Natională de Integritate a fost informată cu privire la faptul că domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN, făcand uz de drepturile sale legale, a imputernicit o societate profesională de avocatură să ii reprezinte interesele, să ia cunostintă de toate actele si lucrările de verificare, precum si să intermedieze comunicările aferente.

în urma verificărilor efectuate si a analizării informatiilor si documentelor primite de la Senatul Romaniei, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanei, Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1, Primăria Sectorului 1 "" Directia de Taxe si Impozite, Agentia Natională de Administrare Fiscală "" Directia Generală de Reglementare si Recuperare a Creantelor , S.C. Biroul de Credite S.A., Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, precum si Oficiul National al Registrului Comertului, au rezultat următoarele:

1. domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN nu detine si nu a detinut calitatea de asociat/administrator in nicio societate comercială inregistrată la Registrul Comertului;

2. doamna GEOANĂ’ MIHAELA detine, incepand cu data de 15.03.2005, calitatea de asociat in cadrul S.C. LA MAISON CONSULTING S.R.L., cu o cotă de participare de 30% si S.C. TOPCONT INVEST S.R.L., avand, in prezent, o cotă de participare de 80%;

3. domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN detine un cont la "Banca Comercială Romană", Sucursala IZVOR, precum si un cont la "Banc Post" S.A.;

4. doamna GEOANĂ’ MIHAELA detine conturi la "HVB Bank Romania" S.A., "Unicredit Tiriac Bank", Sucursala IZVOR, Bucuresti, "BRD Groupe Societe Generale" S.A. Bucuresti, "CEC Bank" S.A. si la "Banc Post" S.A., Sucursala FLOREASCA;

5. domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN a realizat, incepand cu anul 2004, venituri nete, după cum urmează:

- in anul 2004 - din salarii 4.742.319 LEI (ROL), de la angajator "Senatul Romaniei" si venituri din salarii 346.623.272 LEI (ROL), de la angajator "Ministerul Afecerilor Externe";

- in anul 2005 - venituri din salarii 48.096 LEI (RON), de la angajator "Senatul Romaniei";

- in anul 2008 - venituri din salarii 73.488 LEI, de la angajator "Senatul Romaniei";

- pentru anii 2006, 2007 ºi 2009, domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN nu figurează cu venituri declarate si inregistrate;

6. doamna GEOANĂ’ MIHAELA a realizat, incepand cu anul 2004, următoarele venituri nete:

- in anul 2004 - venituri din salarii 42.143.700 LEI (ROL), de la angajator "Institutul de Administratie Publică si a Afacerilor din Bucuresti" si, din drept de proprietate intelectuală, suma brută de 118.458.376 LEI de la "Castel Film" S.R.L.;

- in anul 2005 - venituri din salarii 415 LEI (RON), de la angajator "Institutul de Administratie Publică si a Afacerilor din Bucuresti";

- in anul 2006 - venituri din salarii 15.885 LEI, de la angajator "Renasterea" S.R.L.;

- in anul 2007 - venituri din salarii 27.300 LEI, de la angajator "Renasterea" S.R.L., venituri din drept de proprietate intelectuală, suma brută 1.899 LEI, de la "Castel Film" S.R.L. si venituri din dividende, in sumă de 190.400 LEI, de la plătitorul "Topcont Invest" S.R.L.;

- in anul 2008 - venituri din salarii 28.872 LEI, de la angajator "Renasterea" S.R.L.;

- pentru anul 2009, doamna GEOANĂ’ MIHAELA nu figurează cu venituri declarate si inregistrate.

7. domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN a mentionat in declaraÃia de avere aferentă anului fiscal 2007 (datată 16.06.2008) că sotia sa, doamna GEOANĂ’ MIHAELA a incasat dividende de la "Topcont Invest" S.R.L., in cuantum de 100.000 RON. Rezultă, astfel, o diferentă de 90.400 LEI, pe care domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN nu a mentionat-o in declaratia de avere, desi avea această obligatie legală;

8. doamna GEOANĂ’ MIHAELA a figurat inscrisă in cartea funciară cu o cotă indiviză de 70% din 17 loturi de teren scoase din circuitul agricol, situate in intravilanul Municipiului Bucuresti, sector 1, si cu imobilul situat in Bucuresºti, Str. Uruguay, sector 1:

- cota de 70% din cele 17 loturi de teren, situate in intravilanul Municipiului Bucuresti, sector 1, in suprafată totală de 9.955,55 mp, a fost dobandită de către doamna GEOANĂ’ MIHAELA la data de 22.09.2005, conform contractului de vanzare-cumpărare, de la BARBA Octavian Vasile si BARBA Elena Nicoleta;

- pretul convenit al vanzării a fost de 48.300 EURO, a fost achitat integral la data de 22.09.2005, data autentificării contractului;

- terenul a fost achizitionat cu un pret mult subevaluat fată de pretul real practicat pe piata imobiliară pe parcursul anului 2005 (anul realizării tranzactiei);

- calculand valoarea reală a parcelelor de teren achizitionate de către doamna GEOANĂ’ MIHAELA, raportat la valoarea orientativă de 100 EURO/mp, aplicabilă unei zone "relativ apropiate", rezultă suma de 696.888 EURO, valoare mai mare de aproximativ 14 ori decat suma plătită pentru achizitionarea cotei de 70% din 9.955,55 mp (6.968,88 mp);

- la data de 17.01.2006, doamna GEOANĂ’ MIHAELA a reintrat in posesia pretului plătit (48.300 EURO), iar domnul Barba Octavian Vasile, in posesia cotei de 70% din cele 17 loturi de teren intravilan, ca urmare a rezolutiunii contractului de vanzare-cumpărare prin conventie autentificată intre cele două părti. Acest teren nu a fost inscris in declaratiile de avere completate si depuse de către domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN;

9. suma de 48.300 EURO constituie venit realizat pe parcursul anului t006, insă aceasta nu a fost inscrisă de domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN in declaratia de avere datată 26.12.2006, completată si depusă in calitate de senator.

Reprezentantul legal al domnului GEOANĂ’ MIRCEA DAN a depus la dosarul cauzei, la data de 25.08.2009, un set de documente (antecontract de vanzare-cumpărare incheiat intre "S.C. Cefin Real Estate Residence" S.R.L., in calitate de promitent-vanzător, si doamna GEOANĂ’ MIHAELA, in calitate de promitent-cumpărător, datat 21.11.2005, avand ca obiect un apartament intr-un imobil ce urmează a fi construit in Bucuresti; un extras de cont pentru perioada 20 martie 2006 "" 03 noiembrie 2008, eliberat de "Bancpost" S.A.; o copie a unei adeverinte eliberate de "BRD Groupe Societe Generale" doamnei GEOANĂ’ MIHAELA si un extras de cont eliberat de "Bancpost" S.A., Sucursala TITAN, care nu prezintă stampila unitătii bancare sau semnătura reprezentantului acesteia), in scopul clarificării unora dintre aspectele care fac obiectul dosarului de investigatie.

în urma analizării documentelor depuse, s-a constatat că antecontractul de vanzare-cumpărare incheiat de "Cefin Real Estate Residence" S.R.L. si doamna GEOANĂ’ MIHAELA (in calitate de promitent-cumpărător, cat si in calitate de reprezentant al promitentului-vanzător), in vederea achizitionării unui apartament si a două locuri de parcare, in valoare de 733.000 EURO, nu contine o incheiere notarială de autentificare sau o dată certă, putand fi redactat si antedatat oricand.

Deoarece in proportie de 100% off-shore-ul luxemburghez "6A Investment" S.A. detine părtile sociale ale S.C. "Cefin Real Estate Residence" S.R.L., nu au putut fi obtinute mai multe informatii, urmand ca organele de urmărire penală să efectueze verificări.

Avand in vedere cele prezentate, s-a constatat faptul că, desi avea obligatia legală, domnul senator GEOANĂ’ MIRCEA DAN nu a mentionat sau a mentionat eronat in declaratiile de avere completate si depuse in 2006 si 2008 veniturile, "bunurile proprii, comune si cele deÃinute in indiviziune" deÃinute sau realizate impreună cu familia sa.

Deoarece aspectele prezentate constituie indicii temeinice privind săvarºirea de către domnul GEOANĂ’ MIRCEA DAN a infracÃiunii de fals in declaraÃii, prevăzută ºi pedepsită de art. 292, Cod Penal, asupra căreia doar organele judiciare au competenÃa de a se pronunÃa, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe langă înalta Curte de CasaÃie ºi JustiÃie.

Activitatea de verificare a averii dobandite in perioada exercitării mandatelor sau a indeplinirii funcÃiilor ori demnităÃilor publice, după caz, a conflictelor de interese ºi a incompatibilităÃilor este supusă controlului judecătoresc. AgenÃia iºi exercită atribuÃiile cu respectarea principiilor legalităÃii, imparÃialităÃii, independenÃei, celerităÃii, dreptului la apărare ºi bunei administrări.

Verificările au fost suspendate pană la soluÃionarea cauzei de către organele judiciare.

AGENÃIA NAÃIONALĂ’ DE INTEGRITATE, 29 ianuarie 2010Postat la data de: 29/1/2010
de Carla Dinu HotNews.ro


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.