Local

VIDEO | Bilanțul președintelui Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, la un an de mandat

Ziarul de Vrancea
25 oct 2021 3536 vizualizări

La împlinirea unui an de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma susține o conferință de presă în care-și prezintă bilanțul realizărilor din această perioadă, dar și planurile de viitor. 

VIDEO:Catalin Toma 

VIDEO:vrancea atlastv

Președintele Consiliului Județean( CJ) Vrancea Cătălin Toma-Bilanț la 1 an de mandat-21 octombrie 2020 – 21 octombrie 2021

În campania electorală am vorbit vrâncenilor despre viziunea mea în ceea ce privește conducerea administrației județene, pornind de la principiile ce vizează deschiderea Consiliului Județean către public și ajungând la obligațiile pe care angajații CJ le au în fișa postului și care trebuie respectate. Prin tot ceea ce am făcut în primul an de mandat, pot spune că am pus în mișcare rotițele unui mecanism care nu funcționa așa cum ar trebui.

Universitate la Focșani

• Am reușit să punem în aplicare proiectul privind filialele universităților din Iași și București la Focșani, în sediul fostei Prefecturi Vrancea. În primul an, au fost admiși și încep studiile universitare de licență și masterat 75 de studenți la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași (Facultatea de Litere, Facultatea de Drept și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației), din care 47 de studenți la buget care nu plătesc taxa de studiu. La Universitatea din București au început noul an universitar 240 de studenți (Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Facultatea de Administrație și Afaceri).

Am făcut primele demersuri pentru înființarea filialei din Focșani a Universității Naționale de Educație Fizică și Sport București.

Noul spital județean

• Am finalizat studiul de fezabilitate al noului Spital Județean, am făcut demersuri pentru includerea unității spitalicești în Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce s-a și întâmplat, iar acum avem în lucru proiectul tehnic al noului spital.

Urmează emiterea avizului final cu privire la PUZ, de către Comisia Tehnică pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism (Primăria Focșani), apoi aprobarea în cadrul Consiliului Local Focșani. 

Este pregătită documentația de atribuire pentru inițierea procedurii de atribuire a contractului pentru realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului.

• De asemenea, am susținut actualul Spital Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” din Focșani prin alocarea de sume importante (2,5 milioane lei în acest an) pentru funcționarea în condiții optime, pentru asigurarea de echipamente de protecție, materiale sanitare și dotări specifice, în contextul prevenirii și limitării efectelor pandemiei COVID-19.

Modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare – etapa 3

• Am inițiat un proiect în valoare de 400 milioane de euro pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare din județ, prin intermediul unor noi investiții derulate de CUP SA Focșani, în cadrul Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027. Lista cu investițiile propuse pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare din fiecare din cele 52 de localități a fost finalizată și înaintată Guvernului.. 

• Am eliminat din facturile vrâncenilor taxa pe apă meteorică încasată de CUP SA Focșani. 

Parc industrial la Garoafa

• Am început proiectul privind realizarea parcului industrial de la Garoafa, având deja hotărâre de CJ în acest sens (Hotărârea Consiliului Județean Vrancea  nr. 89 din 16 aprilie 2021 prin care a fost înființată societatea PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L., în scopul de a constitui parcuri industriale, de a dobândi şi deţine titluri de parc industrial, de a gestiona şi administra, în conformitate cu prevederile legale, parcuri industriale, în concordanță cu prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare) și numeroase alte demersuri necesare implementării proiectului.

Prin realizarea acestui obiectiv de investiții se are în vedere:

- Revitalizarea economiei locale prin atragerea investitorilor autohtoni și/sau străini;

- Creșterea numărului locurilor de muncă pentru populația din zonă, utilizarea pe deplin a potențialului uman al zonei și perfecționarea resurselor umane;

- Creșterea veniturilor la bugetul local și la bugetul de stat;

- Creșterea atractivității regiunii ca locație pentru investiții în activități economice și sociale;

- Stimularea creării de noi societăţi comerciale şi a dezvoltării celor existente din domeniul productiv şi al serviciilor;

- Îmbunătăţirea dezvoltării economiei judeţului prin creşterea inovării în activităţile economice prioritare;

- Dezvoltarea competitivităţii economiei  judeţene prin stimularea activităţilor de promovare a produselor.

Terenul propus în vederea înființării unui parc industrial este inclus în domeniul public al județului Vrancea, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 82 din 16 aprilie 2021 privind preluarea din domeniul public al comunei Garoafa în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, a imobilului teren, în suprafață de 474.574 mp, situat în comuna Garoafa,  are deschidere la DN2 – E85, fiind  amplasat în extravilanul comunei Garoafa, aflat la 15 km de orașul Focșani, în imediata apropiere a nodului de circulație de la Tișița,  la o distanță de aproximativ 20 km de orașul Panciu, 14 km de orașul Mărășești și 97 km de Galați. Totodată este situat la aproximativ 37 de km de municipiul Adjud,  un important nod feroviar și rutier.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 179 din 16 august 2021 au fost aprobate  Nota conceptuală şi Tema de proiectare pentru această investiţie.

În perioada imediat următoare va fi demarată achiziţia serviciilor de proiectare la faza de:  Plan Urbanistic Zonal, Studiu de fezabilitate, Studiu topografic, Studiu Geotehnic, Studiul privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice, Studiul preliminar la foc privind siguranţa la incendiu, Studiul de circulaţie, Documentaţii pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiect de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E., Asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții „Construire Parc Industrial Vrancea”.

Reabilitare și modernizare drumuri județene

• Am readus proiectele aflate în derulare de către CJ Vrancea pe făgașul normal, deblocându-le și stabilind o relație optimă în relația cu constructorii

• DJ 204 D Vulturu – Hângulești – Maluri a fost asfaltat integral în acest an (9 km). De mai bine de 7 ani mii de oameni din zonă așteptau începerea lucrărilor de asfaltare. Am reziliat vechiul contract și am făcut unul nou în baza căruia am finalizat asfaltarea stratului de binder, în prezent se lucrează la șanțuri și podețele de acces în proprietăți, în primăvara urmează stratul de uzură. Se lucrează în prezent și la realizarea unui pod, care va fi gata anul viitor. 

DJ 205 C Golești – intersecția spre Cârligele - Vârteșcoiu – Odobești. 11 km asfaltați. Un proiect care va aduce multiple beneficii locuitorilor din zonele respective. 

• DJ 205 E Vidra – Vizantea-Livezi va fi reabilitat integral, în cel mai scurt timp urmând a se trece la proiectare și execuție. În cadrul Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL) I prin Actul adiţional nr.7/23.04.2021 la contractul de finanţare nr.11167/17.06.2015 s-a suplimentat valoarea finanţării acordate din bugetul MDLPA cu suma de 61.718.803,37 lei pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 205E Vidra – Vizantea Livezi - Câmpuri”, valoarea totală a finanţării din bugetul MDLPA fiind de 65.362.749,97 lei.

• Am obținut o finanțare de 24,8 milioane de euro prin Programul Operațional Regional pentru drumul județean DJ 204 E Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga – DN 24 (lungime: 18,2 kilometri). În cadrul Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, pentru pregătirea de proiecte în vederea finanţării din perioada de programare 2021- 2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în cadrul unui parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud – Est este finanţat obiectivul de investiţie „Modernizare infrastructură rutieră de drum judeţean 204 E dintre localităţile Mirceştii Noi-Ciuşlea-Stăjescu-Doaga-DN24”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.161.125,04 lei.

• DJ 205 N Jariștea – Scânteia: vom începe execuția lucrării în vederea reabilitării celor 7,2 kilometri de drum județean (inclusiv două poduri) prevăzuți în proiect.

• Am derulat/derulăm în acest an programul de întreținere drumuri județene astfel: s-au realizat lucrari cu fonduri din bugetul județean

DJ 203H (3 km covor asfaltic la  Dumitrești, asfaltat și marcat)

DJ 252 (limită județ Galați – Ploscuțeni – Homocea – limită județ Bacău) 5 km asfaltați la Homocea 

DJ 204 P (Gugeşti – Dragosloveni - Gura Caliţei – Dealu Lung –Tinoasa – Poeniţa – Dumitreşti): 6 km covor asfaltic la Gura Caliței și 2 km la Dumbrăveni.

• "Rețea inteligentă de iluminat public a drumurilor județene" - județul Vrancea"

 Am inițiat un proiect privind iluminatul public pe drumurile județene. Au fost întocmite documentațiile tehnico-economice la faza Notă conceptuală  și Tema de proiectare și demarată achiziția în vederea efectuării serviciilor de proiectare și asistență tehnică. Împreună cu Asociația Dendrologilor din România am depus proiectul la Ministerul Dezvoltării, șansele de finanțare / implementare fiind foarte mari pentru că este vorba despre un proiect ”verde”.

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6- Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, se află în derulare patru proiecte (pe DJ 205 B, DJ 202 E, DJ 205 C şi DJ 205 R) în valoare totală de 237.775.790,12 lei:

1. „Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vîrteşcoiu –  Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T” - DJ 205C, în valoare de 46.761.868,08 lei;

2. „Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Gologanu – Slobozia Ciorăşti –  Coteşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T” – DJ 205R,  in valoare de 26.474.967,37 lei;

3. „Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile limită judeţ Buzău-Voetin-Sihlea-Obrejiţa-Tîmboieşti-Bordeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T” – DJ 202E,  în valoare de 56.320.632,85 lei;

4. „Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Budeşti, Coteşti, Blidari, Bonţeşti, Dălhăuţi, Faraoanele, Râmniceanca, Beciu, Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T” – DJ 205B, în valoare de 108.547.817,35 lei;

Au fost elaborate şi depuse la Agenţia pentru Dezvoltarea Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est Braila, Cereri de rambursare, fiind obţinute, în această perioadă, rambursări în valoare totală de 47.504.767,70 lei.

În cadrul Programului National de Dezvoltare Locala PNDL etapa a II-a, pentru perioada 2017-2020, cu extensie până în anul 2022, pentru 33 obiective de investitii, finantatorul-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a incheiat cu Unitatea administrativ teritoriala-judetul Vrancea, 33  contracte de finantare, în valoare totala de 250.933.116,99 lei. 

La data elaborării prezentului document, stadiile fizice ale celor 33 obiective de investiţii  sunt urmatoarele:

- au fost recepţionate 8 obiective de investiţii (în decembrie 2020 a fost recepţionat „Modernizare DJ 202 F, în lungime totală Lt=7,0 km. sector km.0+000-km.7+000, comuna Ciorăşti sat Mihălceni, comuna Băleşti, judeţul Vrancea.”), 

- în perioada imediat următoare sunt finalizate şi pregatite pentru receptia la terminarea lucrarilor încă 4 obiective de investiţie,

- 20 de obiective de investiţii se află în diverse stadii de execuţie a lucrărilor,

- la 1 obiectiv de investiţie urmează să înceapă execuţia lucrărilor.

Pentru toate aceste obiective sumele încasate de la bugetul de stat în cadrul PNDL, în perioada octombrie 2020 - octombrie 2021 sunt în valoare totală de 71,6 milioane lei.

Poduri

14 poduri de pe drumurile județene din Vrancea sunt în reabilitare, iar două au fost finalizate anul acesta, urmând să fie recepționate în perioada următoare. 

Este vorba despre podurile situate pe drumurile județene 119 C (sat Anghelești, comuna Ruginești - finalizat), DJ 205 K (sat Mărăști, comuna Răcoasa - finalizat), 205 D (la Valea Sării, două poduri), 205 D (la Paltin, trei poduri), 205 D (la Nereju, trei poduri), 205 D (la Spulber), 205 D (la Doaga), DJ 119 J (la Adjud, două poduri), , DJ 295 L (sat Coza, comuna Tulnici) și DJ 204 N (la Nănești). 

Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), dar și din fondurile proprii ale CJ Vrancea. 

Autostrada  Moldovei A7

• Am susținut împreună cu deputatul Ion Ștefan toate demersurile care au permis să avem un stadiu avansat al procedurilor ce vizează construirea efectivă a Autostrăzii A7 tronsoanele Ploiești – Buzău și Buzău – Focșani. Fără implicarea săptămânală în acest proiect, nu am fi avut tronsonul Ploiești – Buzău în faza în care se află astăzi. Studiul de fezabilitate şi studiul geotehnic pentru tronsonul Focşani – Bacău (96 km) au fost finalizate, licitaţia pentru execuţia efectivă urmând a fi demarată în viitorul apropiat. Până în momentul lansării licitaţiei mai sunt necesare Acordul de Mediu și o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. 

Tronsonul Buzău - Focșani (82,44 km) se află la stadiul de Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic, acestea fiind în desfășurare, dar aproape de finalizare.

În ceea ce privește tronsonul Ploiești - Buzău (63,25 km), licitația de execuție a fost finalizată, iar acum sunt evaluate cele 39 de oferte depuse pentru cele 3 loturi ale tronsonului!

Transport județean

Am inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028, care a fost supus procesului de transparență publică.

Sistem Integrat de Management al Deșeurilor( SMID)

Unitatea administrativ teritoriala Judeţul Vrancea are in derulare Contractul de finanţare nr.124/20.09.2017 pentru Proiectul ”Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in judeţul Vrancea”, in valoare totala de 47.485.565,05 lei.

• A fost finalizata receptia la terminarea lucrarilor de construire a punctelor de colectare a deseurilor din judetul Vrancea;

• A fost ridicata in SEAP documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului de delegare a activitatii de operare si management a CMID;

• La 30.06.2021 s-a finalizat perioada de implementare a proiectului SMID;

• Se lucreaza la documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului de delegare a activitatii de colectare si transport deseuri din jud.Vrancea.

Proiecte de reabilitare energetică a clădirilor publice, finanțate din fonduri europene în cadrul POR 2014-2020

Contracte de finantare semnate in 2021:

1. Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud Vrancea" în valoare de 2.720.211,25 lei, semnat in iunie 2021;

2. Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, municipiul Focșani, jud. Vrancea în valoare de 4.802.789,15 lei, semnat in iulie 2021;

3. Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea în valoare de 3.859.342,63  lei, semnat in iulie 2021;

4. „Reabilitare energetica si lucrari conexe ale Spitalului Judetean de Urgenta – „Sf. Pantelimon„ Focsani- sectia Psihiatrie si boli infectioase, sectia Dermatologie, ORL, Oftalmologie„ Str. Comisia Centrala, nr 15 B, Focsani, jud Vrancea. Admis dupa etapa de evaluare tehnica si financiara. Este in faza de precontractare.

Proiecte în derulare:

”Reabilitare energetică și lucrări conexe Centru DGASPC VN sat Petrești, Comuna Vînători” în valoare de 16.084.096,79  lei; - ,,AMENAJAREA CENTRULUI COMUNITAR DE SERVICII COPII CU DIZABILITATI,, SAT PETRESTI COMUNA VINATORI, JUDETUL VRANCEA cu o valoare totală de 5.831.000  lei cu TVA. au fost semnate contractele de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări. Se lucrează la documentațiile specifice pentru obținerea avizelor și acordurilor în vederea emiterii Autorizațiilor de Construire pentru începerea efectivă a lucrărilor. 

„Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”, Valoarea totală a proiectului este de 1.350.391,28 lei, Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 – aproape finalizat.

”Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7, Str. Cuza Vodă nr. 56 ”, unde își au sediul serviciile publice comunitare de evidenta persoanelor, pasapoarte, permise - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 - Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.494.624,97 lei – luni, 11 octombrie, a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor.

„Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani, Secția pneumoftiziologie” în valoare de  7.938.235,25 lei; - “DOTARE IMOBIL SECȚIA PNEUMOFTIZIOLOGIE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SFÂNTUL PANTELIMON" FOCȘANI CU LIFT EXTERIOR DE TARGĂ” proiect conex, finanțat din fonduri publice cu o valoare de 437.999,54 lei cu TVA.

Modernizare și dotare secție Ambulatoriu de specialitate Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani - Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.433.675,77 lei, Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 . Stadiul realizare 50%

Consolidarea și restaurarea clădirilor monument istoric

1. „Consolidare şi restaurare secţie de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci COD LMI VN-II-m-B-06430”,  în valoare de 5.101.319,40 lei;

2. Consolidare şi restaurare Secţia de ştiinţe ale naturii şi acvariu - Casa Tatovici” În valoare de  11.589.292,38 lei;

3. „Consolidare, restaurare şi punere în valoare  - Muzeul Vrancei – a imobilului fostului Tribunal Judeţean” în valoare de  29.624.667,88 lei; 

Proiecte în pregătire

- Consolidare, reabilitare energetica şi lucrări conexe - imobil Secţia  Reumatologie Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon”, corp C3, C4, C5, C6, str. Cuza Voda, nr. 50-52,  Focșani (A fost obtinut avizul de la Ministerul Sanatatii privind schimbarea destinatiei imobilului. Se asteapta avizul MLPDA pentru demararea intocmirii documentatiilor tehnico-economice).

- CASA MEMORIALĂ ALEXANDRU VLAHUȚĂ din Dragosloveni, comuna Dumbrăveni - Introdus in Lista CNI. Se menține legătura în vederea transmiterii obiectivului pentru etapa urmatoare de finantare. 

- “CONSOLIDARE ȘI RESTAURARE IMOBIL DUILIU ZAMFIRESCU” COMUNA VÂRTEȘCOIU, JUDEȚUL  VRANCEA. A fost acceptat sub formă de donație și inclus în domeniul public al județului. Au fost întocmite expertiza tehnică si studiul istoric și s-au întocmit documentațiile în vederea clasării ca monument istoric. Ulterior acestei etape se vor întocmi documentațiile tehnico-economice în vederea reabilitării imobilului. 

- REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE POLICLINICA STOMATOLOGICĂ   - Inclus in Lista CNI. Au fost achizitionate  serviciile de elaborare a expertizei tehnice și DALI. 

- CONSTRUIRE LOCUINŢE DE SERVICIU PRIN PROGRAMUL ANL -  STR. CALEA MUNTENIEI NR. 57, MUNICIPIUL FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA, REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E+M  ȘI 28 UNITĂȚI LOCATIVE.  S-au făcut nota și tema pentru imobil și utilități. S-au transmis documentațiile către ANL care a demarat procedurile de achiziție în vederea efectuării serviciilor de proiectare și asistență tehnică.

- CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE SALĂ DE LECTURĂ A BIBLIOTECII JUDEŢENE VRANCEA SITUATĂ ÎN JUDEŢUL VRANCEA, MUNICIPIUL FOCŞANI, STR. MAIOR GH. SAVA NR.4B. Au fost achizitionate  serviciile de elaborare a expertizei tehnice și DALI. 

În cadrul Programului de reabilitare a clădirilor aflate în patrimoniul propriu, au fost recepţionate lucrările la obiectivul de investitii “Reabilitare si Consolidare Prefectura judeţului Putna din municipiul Focşani. Valoarea totală a investiţiei fiind de 13.787.704 lei. 

Proiecte finalizate in 2021:

1. Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unității de Primire Urgențe, Focșani, in valoare de 4.641.692,58, finalizat in mai 2021;

2. Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea in valoare de 47.485.565,05, finalizat iunie 2021.

Cereri de finanțare aflate în evaluare:

1. „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Vrancea cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” Admis dupa  etapa de evaluare administrativa si a eligibilitatii.  Este in etapa de evaluare tehnica si financiara.

Lista parteneriatelor încheiate la  Consiliul Județean Vrancea

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”, constituită în scopul implementării mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a UAT-urilor cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Ținutului Buzăului, Prahovei și Vrancei, pentru îmbunătățirea calității vieții, implementarea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, dezvoltarea economică și eficientizarea capacității de atragere a fondurilor necesare finanțării investițiilor de portofoliu pentru dezvoltarea Microregiunii determinată administrativ-teritorial de asociati.

2. Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Vrancea și Asociația Dendrologilor Privați (ADP)  în vederea pregătirii și depunerii de proiecte pentru îmbunătățirea mediului înconjurător (parazapezi versi si iluminat stradal);

3. Parteneriat pentru dezvoltare locală încheiat între Consiliul Județean Vrancea și REDI - Roma Entrepreneurship Development Initiative  în  vederea depunerii de către REDI - Roma Entrepreneurship Development Initiative  a unui proiect în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte nr. CP14/2021, cu titlul:"Bugetare participativă în județul Vrancea - premisă pentru promovarea dezvoltării la nivel local"

4. Parteneriat pentru dezvoltare locală încheiat între Consiliul Județean Vrancea și Asociația Euro<26, în vederea depunerii de către Asociația Euro<26 a unui proiect în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte nr. CP14/2021, cu titlul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă prin implicarea societății civile în elaborarea unui brand local”

5. Parteneriat incheiat cu Asociația Grow Up Project în vederea participării Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, prin Consiliul Județean Vrancea la organizarea Festivalului internațional de book - trailere "Boovie.

Raport privind activitatea Serviciului Achiziții Publice în perioada 21.10.2020 – 10.10.2021

   I. Contracte de lucrări încheiate  ca urmare a finalizării procedurilor de atribuire:

1.Încheiere contract pentru lucrări Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu – Hângulești - Maluri, km.26+000 – 35+600, L=9,60 km., comuna Vulturu, județul Vrancea”, (ET II-continuare lucrări-rest de executat)"

 2. Proiectare, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare Pod din beton armat pe DJ 204G, peste  râul PUTNA, COMUNA VULTURU, sat BOŢÂRLĂU, KM. 16+550

 3. Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regional – proiectare, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului

 4. Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste Râul Putna, in localitatea Coza, comuna Tulnici, Km 19+200 – proiectare, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului

5. Amenajarea centrului comunitar de servicii copii cu dizabilități, sat Petrești, comuna Vînători, județul Vrancea– proiectare, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului

II. Finanțate din fonduri nerambursabile:

6. Reabilitare energetică şi lucrări conexe pentru Centru DGASPC-VN- sat Petrești, com. Vînători – proiectare, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului

7. Reabilitare energetica si lucrari conexe - DGASPC Vrancea”, amplasat in B-dul Garii, nr. 13, Municipiul Focsani, jud Vrancea – proiectare, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului

Au fost încheiate acordurile-cadru pentru întreținerea curentă pe timp de vară a drumurilor județene și pentru proiectarea și execuția sectoarelor de drum afectate de calamități

  III.  Procedurile aflate în derulare:

1.Servicii de proiectare pentru realizarea documentațiilor tehnico – economice si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “REŢEA INTELIGENTĂ DE ILUMINAT PUBLIC A DRUMURILOR JUDEŢENE”, Județul Vrancea

2.Elaborare servicii de proiectare la faza de: Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D.(daca este cazul), Proiect de organizare a execuției lucrărilor-P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E. + verificare proiect tehnic, Asistenta tehnica din partea proiectantului si Execuție de lucrări la obiectivul de investiții „REABILITARE POD DIN BETON ARMAT PE DJ 205C, PESTE PÂRÂUL MERA, COMUNA CÂRLIGELE, KM 5+865, JUDEȚUL VRANCEA ”

3.Lucrari de adaptare a documentatiei tehnice la situatia din teren aferente obiectivului de investitie: ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean dintre localitatile:Focsani-Golesti-Virtescoiu-Odobesti cu conectivitate directa la reteaua TEN-T”

4. Elaborare servicii de proiectare la faza de: Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D.(daca este cazul), Proiect de organizare a execuției lucrărilor-P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E. + verificare proiect tehnic, Asistenta tehnica din partea proiectantului si Execuție de lucrări la obiectivul de investiții „Modernizare DJ 205 N sector Intersecție DJ 205 B -Jariștea – Scânteia, km. 4+000 – km. 11+200, L=7,20 km.”, județul Vrancea.

5. Elaborare Proiect tehnic şi detalii de execuţie, elaborare documentaţii suport pentru avize, acorduri, autorizaţii, elaborare documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor - DTAC; Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24”

6. Servicii de proiectare la faza de: Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), documentaţii pentru obţinere avize/ acorduri, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D. (daca este cazul), Proiect de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E., Asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții „Modernizare DJ 205E Vidra- Vizantea Livezi- Câmpuri” (servicii de proiectare)

7. Modernizare DJ 204 D Sector SURAIA - VULTURU KM 17+850- KM 26+000, L=8,15 KM,LOT I, Sector MALURI- MALURI, KM 35+600- KM. 37+000, L= 1,4 KM., LOT II - 

 8. Concesiunea serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, Comuna Movilita, inclusiv Stație de sortare si stație de compostare și a Stațiilor de Transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești

În derulare se află și procedurile pentru achiziționarea dotărilor în cadrul proiectelor care vizeaza reabilitarea Casei Alaci, Casei Tatovici și a Secției Ambulatoriu Pediatrie a Spitalului Județean.

Lucrările de reabilitare energetică la Secția Pneumoftiziologie a Spitalului Județean sunt realizate în procent de 90%. Urmează atribuirea contractului pentru montarea liftului exterior. Au fost initiate demersurile pentru realizarea instalației de oxigen pentru 50 de posturi la acestă secție a spitalului.

Direcția Juridică

- recuperarea sumei aferentă pazei de la domnul Mitrea Miron pentru sediul PSD;

- castigarea corectiei financiare cu APIA pentru suma de 493 782,25 lei (fără TVA), aferent programului de lapte corn;

- intocmire documentatie/consiliere ADI Vranceaqua pentru proiectul privind scutirea populatiei de la plata apei pluviale;

- intocmire documentatie/consiliere ADI Vrancea Curata pentru finalizarea proiectului SMID;

- dobandirea casei Duiliu Zamfirescu prin donarea acesteia de catre mostenitori;

- intocmire documentatie expropriere pentru continuarea lucrărilor de modernizare a DJ 205P;

- înființarea societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L.

Cultură, proiecte pentru tineri   

• Am susținut și finanțat proiectele dedicate tinerei generații: 

Concurs internațional de book-trailere Boovie

Festivalul de Teatru Tânăr ”Ora de Teatru”

Festivalul de muzică clasică pentru tineri Classic for Teens

Turul Vrancei la Ciclism 

• Am finalizat procedura de preluare în patrimoniul CJ, prin donație, a casei care a aparținut familiei scriitorului Duiliu Zamfirescu, pe care o vom reabilita și o vom introduce în circuitul turistic. 

• Am organizat evenimente culturale fără a cheltui sute de mii de euro per eveniment așa cum s-a întâmplat în ultimii 20 de ani

• Am pus în valoare din punct de vedere turistic Muzeul Țării Vrancei de la Vidra, clădirea fiind ținută în ”conservare, de decor” de fosta administrație județeană timp de 7 ani!

• Am revitalizat activitatea Muzeului Vrancei și a Centrului Cultural Vrancea. Ambele instituții au avut în 6 luni acțiuni și activități de amploare care nu s-au regăsit în ultimii ani pe agenda ex-managerilor, dintre care amintim: Zilele portului popular vrâncenesc, atelierele de meşteşuguri tradiţionale: Îndeletniciri tradiţionale, ediţia a XIII-a, 2021, „Zilele Satului Vrâncean”. 

• Am decis să susținem copiii care vor să practice fotbalul (mai ales în mediul rural), prin finanțarea achiziției de echipamente sportive, plata deplasărilor la meciuri, astfel încât să venim în sprijinul celor mici și al cluburilor care nu-și permit să finanțeze prea multe echipe de copii și juniori pe care le au. Proiectul se numește ”Superliga copiilor la fotbal”

Turism

• Am făcut primele demersuri privind repunerea stațiunii Soveja pe harta turismului din România. Am realizat nota conceptuală și tema de proiectare pentru reabilitarea stațiunii. Au fost achizitionate  serviciile de elaborare Studiu de fezabilitate. Termen finalizare decembrie 2021.

Transparență, petiții și audiențe

În perioada 21 octombrie 2020, până în prezent, cetățenii au adresat 250 de petiții, la care au primit răspuns în termen legal. De asemenea, au fost primite 45 de solicitări conform Legii 544/2001 a informațiilor de interes public. Peste 1.000 de vrânceni au fost primiți în audiență. 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.