Local

VIDEO | Conducerea IPJ Vrancea a prezentat bilanțul activității instituției pe anul trecut

Ziarul de Vrancea
11 feb 2022 1672 vizualizări

Miercuri, 9 februarie 2022, într-o conferință de presă susținută la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost prezentat bilanțul activității pe anul trecut al instituției.

Ulterior, prin intermediul bulentului de presă nr 44 din 9 februarie 2022 a fost publicată „Evaluarea activității și rezultatelor obținute de Inpsectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea în anul 2021”.

În anul 2021, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea şi-a canalizat resursele, eforturile şi acţiunile în direcţia creşterii gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, prin protejarea persoanei și a patrimoniului, sporirea siguranţei stradale și rutiere, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, în condiţiile în care, contextul pandemic a impus o adaptare rapidă şi adecvată a specificului activităţilor poliţieneşti, atât din perspectiva atribuţiilor specifice cât şi a noilor sarcini încredinţate privind supravegherea respectării interdicţiilor stabilite pe perioada stării de alertă.       

Gestionarea resurselor umane reprezintă o prioritate şi s-au avut în atenţie, două priorităţi majore: acoperirea deficitului de personal şi pregătirea profesională. În acest moment, procentul de ocupare a funcţiilor prevăzute în statul de organizare este de aproximativ 79 %.

La începutul lunii august 2021, la nivelul inspectoratului a fost înființat Biroul Pregătire Profesională, structura de pregătire care are ca principale atribuții îndrumarea metodică şi monitorizarea activităţilor nemijlocite realizate la nivelul fiecărei formaţiuni de poliţie, asigurând o bună transmitere a cunoştinţelor de specialitate pe diferite linii de muncă.

Începând cu luna decembrie 2021, a devenit operațional Biroul pentru Protecția Animalelor, ce are ca principale sarcini și îndatoriri monitorizarea respectării și aplicării prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor și a altor acte normative, în colaborare cu instituțiile publice locale cu atribuții în domeniu.

Efectivul Biroului a aplicat 123 sancțiuni contravenționale, în valoare de 29.140 lei și a efectuat cercetări în 48 dosare penale.

 Structurile I.P.J. Vrancea au organizat și efectuat razii, acțiuni de amploare/cu efective mărite și controale directe care au avut ca rezultat constatarea directă a peste 1400 infracțiuni, din care 1062 în flagrant.

Prevenirea criminalităţii: În anul 2021, vrâncenii au beneficiat de campaniile de informare și prevenire realizate de structura de profil, cu sprijinul polițiștilor de proximitate, de ordine publică și a celor rutieri. Acțiunile preventive au fost diversificate: sesiuni de informare, acțiuni în locuri publice, puncte de informare, toate fiind orientate în special pe cele trei programe prioritare de prevenire implementate la nivel local, respectiv:     

 Pe un alt palier deosebit de important al structurilor de ordine publică s-au situat activităţile informativ-preventive şi de intervenţie desfăşurate în comunitate, materializate în peste 17.500 intervenţii la evenimente, acțiuni cu efective mărite (peste 900), 812 stări conflictuale aplanate și peste 4400 activități în unitățile școlare.

Pe linia prevenirii și răspândirii virusului SARS–CoV2

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea s-a pliat cu celeritate pe realităţile determinate de această situaţie, în contextul generat de adaptarea măsurilor necesare creşterii capacităţii de intervenţie în prevenirea şi combaterea  infecţiilor cu noul coronavirus.

Împreună cu celelalte instituții partenere au fost executate 2.956 acțiuni punctuale în mediile de interes, verificate peste 397.000 persoane, 39.500  societăți/PFA-uri și peste 32.400 mijloace de transport, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 27.750  sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 3.185.000  lei.

 Criminalitatea stradală este un obiectiv aflat permanent în atenția inspectoratului, fiind desfășurate activități împreună cu partenerii instituţionali. În

ceea ce privește infracţiunile comise cu violenţă, la nivelul judeţului Vrancea în anul 2021, infracţiunile de tâlhărie au cunoscut o scădere, cu aproximativ 24%  fapte sesizate față de anul 2020. 

 Din analiza dinamicii infracţionalităţii stradale  a reieşit faptul că la nivelul judeţului Vrancea au fost înregistrate 864 infracțiuni sesizate.

 Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, poliţiştii au întreprins numeroase activităţi de menţinere a ordinii publice, printre care menționăm 17832 intervenţii la evenimente.

Prevenirea și combaterea infracționalității asociate violenței în familie:

Din analiza datelor statistice, se constată că la nivelul județului, în domeniul violenţei domestice au fost sesizate în anul 2021 în principal fapte de loviri și alte violențe, abandon de familie și amenințări.

Pentru  prevenirea violenței în familie, polițiștii au emis 198 de ordine de protecţie provizorii iar Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității a derulat două campanii, respectiv campania intitulată Tu poți spune STOP violenței în familie! Noi te susținem! și Stop violenței în familie! Luați atitudine!”, derulate la nivel local.

Siguranţa rutieră:

 Acţiunile desfăşurate în 2021 de poliţiştii vrânceni au vizat asigurarea unui climat de disciplină şi siguranţă rutieră pe drumurile publice din judeţ, fiind constatate 802 fapte penale şi peste 65.500 fapte contravenţionale.

 Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor grave de circulaţie produse în anul 2021 pe drumurile publice din județul Vrancea arată faptul că numărul acestora a fost în scădere față de anul precedent, respectiv cu 23 mai puține. Totodată, se observă o scădere semnificativă a numărului de persoane rănite grav, respectiv cu 59 persoane mai puține față de anul 2020.

 Au fost reținute în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile  publice  peste 6800 permise de conducere, din care peste 4200 pentru nerespectarea regimului legal de viteză și retrase 2.763 certificate de înmatriculare.

 Principalele cauze de producere a accidentelor grave de circulaţie înregistrate în perioada susmenţionată au fost: viteza neadaptată la condiţiile de drum, imprudența pietonilor și neacordarea de prioritate autovehiculelor.

Siguranţa în şcoli

Poliţiștii de la siguranță școlară au contribuit, împreună cu cei de la serviciile operative la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale elevilor şi ale cadrelor didactice, în vederea creșterii gradului de siguranță în spațiile școlare și în zonele adiacente acestora.

Biroul Siguranța Școlară a realizat 752 activități (415 în urban, 337 în rural), cu 16.793 beneficiari (15237 elevi, 997 cadre didactice, 559 părinți). Din cele 21 planuri de acțiune inițiate de polițiștii biroului, 5 acțiuni au fost desfășurate pe linia prevenirii absenteismului școlar, 5 pe linia verificării gradului de siguranță a transportului elevilor, 5 pentru prevenirea răspândirii SARS-Cov2, 3 au fost efectuate pe perioada evaluărilor naționale, 2 la reluarea cursurilor de deschidere a anului școlar/reluare cursuri semestrul II și una pentru verificarea sistemelor de protecție din unitățile de învățământ.

Pentru prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității a desfășurat 14 campanii, 7 proiecte și activități punctuale în școli, atât față în față cât și online, adaptat contextului pandemic.

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII:

În anul 2021 infracționalitatea sesizată a scăzut față de anul anterior cu 0,77 %, cea mai mare scădere înregistrându-se la infracționalitatea judiciară.p

Criminalitatea contra patrimoniului:

În privința criminalității contra patrimoniului,  în anul 2021, comparativ cu anul 2020, infracționalitatea sesizată prezintă o diminuare cu 4,51%, furturile din locuințe având o scădere de aproximativ 18% față de anul precedent, iar tâlhăriile au scăzut cu  aproximativ 24%.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

Polițiștii de profil au organizat 58 acţiuni pe linie de braconaj cinegetic, arme și muniții precum și explozivi și substanțe periculoase. În cadrul acestora au fost efectuate 549 controale, fiind dispuse măsuri de indisponibilizare a 30 arme de foc, 1187 elemente de muniție, 1519  kg de articole pirotehnice, 26400 kg produse de protecția plantelor și peste 1400 kg deşeuri periculoase.

Au fost constatate 127 infracțiuni incriminate de Codul penal, nefiind înregistrate cazuri privind sustragerea sau pierderea de arme letale/neletale, materii explozive ori substanțe periculoase.

Criminalitatea economico – financiară:

În ceea ce privește criminalitatea economico-financiară, au fost derulate activități în 735 dosare penale pe linie de evaziune fiscală, corupție și contrabandă, trafic și comerț ilicit cu produse din tutun și au fost obținute autorizații și puse în executare 91 percheziții domiciliare.

 Activităţile polițiștilor specializaţi în investigarea criminalității economice au avut ca rezultat recuperarea unor prejudicii de aproximativ 9 milioane lei, fiind dispuse măsuri preventive față de 18 persoane.

Pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu tutun şi produse din tutun, au fost instrumentate 23 dosare penale și indisponibilizate peste 167.000 ţigarete și trei autoturisme folosite la comiterea infracțiunilor.

Infracţionalitatea în domeniul silvic: În cooperare cu instituţiile cu atribuţii în acest domeniu, au fost desfășurate 87 acțiuni și peste 5500 controale în fondul forestier, pe linia provenienţei, prelucrării, depozitării şi valorificării materialului lemnos și pe linia legalităţii transportului materialului lemnos, 35,27 % dintre infracțiuni fiind constatate în flagrant.

 Peste 1250 contravenții au fost aplicate pentru nerespectarea legislației în domeniul silvic fiind confiscată sau ridicată în vederea stabilirii provenienței cantitatea de aproximativ 5.900 mc. material lemnos, în valoare de 1.213,28 mii lei .

Criminalistică: În cursul anului 2021 au fost efectuate 2023 cercetări ale locului faptei, fiind ridicate 5847 urme din toate categoriile.

Activitatea tehnico-științifică de cercetare, prin metodele și mijloacele specifice, a condus la identificarea a 157 de făptuitori, în 69 de cauze.

În ceea ce privește activitatea luptătorilor pentru acţiuni speciale, aceștia au fost angrenați în executarea a 866 misiuni respectiv în cadrul unor dosare penale (percheziții domiciliare, mandate de aducere),  razii în medii cu potențial criminogen ridicat, filtre rutiere, percheziții domiciliare, escorte și alte misiuni specifice.

Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative: Pentru deservirea comunității, au fost emise 27.335 certificate de cazier judiciar, precum și 1300 adeverințe de integritate comportamentală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2019.

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

În contextul cooperării inter-instituţională, evidențiem buna cooperare cu instituţiile Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu reprezentanţii ANAF, ai administraţiei publice locale şi ai agenţiilor reprezentate la nivel judeţean.

O activitate importantă, realizată de polițiștii vrânceni a fost identificarea și recuperarea a 22 biciclete marca „CICLI PINARELLO” aparținând lotului national de ciclism al Italiei, cu o valoare de 600.000 euro, care fuseseră furate de către o grupare de infractori români, de pe teritoriul Franței, unde sportivii participau la Campionatul Mondial de Ciclism în sală.

Misiuni internaționale: În anul 2021, începând cu luna octombrie, pe o perioadă de 6 luni, un ofițer din cadrul I.P.J.Vrancea participă la o misiune de sprijin și suport operativ pe teritoriul Franței, unde desfășoară activități specifice pe linie de investigații criminale.

Totodată, un ofițer din cadrul Serviciului de Investigații Criminale participă în Polonia la o misiune de cooperare polițienească internațională-FRONTEX, iar un alt ofițer este detașat la Ministerul Afacerilor Externe, din luna mai a anului 2021, ocupând funcția de consul în cadrul Secției Consulare a Ambasadei României în statul Israel .

Obiective 2022:

Asigurarea unui climat de siguranță și protecție pentru cetățeni, prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală și siguranța rutieră

Prevenirea și combaterea criminalității itinerante, destructurarea grupărilor infracționale

 Asigurarea unui climat de legalitate în mediul de afaceri şi achiziţii publice prin combaterea infracţionalităţii specifice precum şi prin protecţia

Intereselor financiare ale Uniunii Europene reprezintă obiectivele stabilite de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea pentru anul în curs.

Rămâne, de asemenea, o prioritate optimizarea alocării resurselor umane și materiale, necesare creșterii calității serviciului polițienesc.

Totodată, polițiștii vor continua implementarea măsurilor stabilite în vederea prevenirii/limitării răspândirii noului coronavirus SARS-Cov-2 şi reducerii efectelor asupra populaţiei.

  Poliția vrânceană rămâne un vector de securitate şi stabilitate, prin contribuţia adusă la scăderea și menţinerea sub control a fenomenului infracţional dar și prin asigurarea desfăşurării în condiţii optime de siguranță a vieții comunității.

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.