Local

VIDEO | Evaluarea activității I.S.U Vrancea pe anul 2021

Ziarul de Vrancea
29 ian 2022 1089 vizualizări

Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea pentru anul 2021 s-a desfășurat joi, 27 ianuarie 2022, la sediul instituției, într-un cadru restrâns, impus de contextul epidemiologic.

La eveniment au participat doamna Claudia Lavinia Serafimciuc, subprefectul județului Vrancea, doamna dr. Dana Mariana Dincă, medic șef U.P.U. – S.M.U.R.D. Focșani, domnul Ion Oprea, inspector guvernamental, domnul comisar șef de poliție Nica Remus Gherasim, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea și domnul colonel Babiș Adrian, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea.

VIDEO:Catalin Toma

În acest context, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny ” al judeţului Vrancea, colonel Chiscop Flaviu, a prezentat invitaţilor şi colegilor prezenți la activitate, misiunile și activităţile desfășurate de inspectorat în cursul anului precedent, analizând punctual gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse pentru anul 2021, prin reflectarea sintetizată a rezultatelor compartimentelor şi structurilor instituţiei.

Misiunea de bază a inspectoratului a fost aplicarea într-o concepţie unitară a legislaţiei din domeniul apărării vieţii, valorilor de patrimoniu şi culturale, bunurilor materiale, mediului şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse în zona de competenţă, în scopul creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor judeţului Vrancea, având ca obiectiv fundamental creşterea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă şi restabilirea rapidă a stării de normalitate.

În vederea îndeplinirii misiunilor de răspuns ce revin inspectoratului, în anul 2021 s-a acţionat pentru monitorizarea și gestionarea a 7.773 acţiuni specifice (faţă de7.960 produse în anul 2020), în medie 21.29 evenimente/zi.

Din totalul misiunilor înregistrate, principalele intervenții s-au desfășurat astfel:

Pentru gestionarea situațiilor de urgență manifestate la nivelul județului, personalul profesionist a intervenit 42.584 ore, din care: 9.707 ore pentru acordarea asistenței medicale de urgență (22,79 %), 5.507 ore pentru stingerea incendiilor(12,93 %), 800 ore la acțiuni de protecție a comunităților (1,88 %), 23.048 ore pentru alte situații de urgență (54,12%), 1.285 ore pentru incendii de vegetație(3,02 %), 797 ore acțiuni pentru asistența persoanelor (1,87 %), 378 ore pentru intervenții la descarcerare(0,89 %), 1.062 ore pentru recunoașteri în teren și exerciții (2,49%).

Misiuni de stingere a incendiilor

În anul 2021, pompierii vrânceni au acţionat la 322 incendii (în medie 0,88 intervenții pe zi), înregistrându-se o scădere cu 74 intervenții față de anul 2020.

În urma intervenţiilor la incendii au fost salvate: 69 persoane adulte, 21 animale şi bunuri materiale în valoare de aproximativ 85 milioane lei, iar ca victime ale incendiilor au fost înregistrate:6 persoane decedate (faţă de 11 în 2020) şi 18 persoane rănite (faţă de 15 în 2020). Pagubele materiale au fost estimate la o valoare de cca. 9 milioane lei (față de 2020 când au fost estimate la cca. 18 milioane lei).

Ponderea cea mai mare au avut-o incendiile la gospodăriile populației, unde s-au înregistrat 264 intervenții, ceea ce reprezintă 81,99% din numărul total de incendii. În anul 2020 procentul de incendii la gospodăriile populației a fost de 81,82%, înregistrându-se 324 astfel de evenimente.

Cele mai multe incendii s-au manifestat în localitățile: Focșani – 42;Gugești – 15;Vidra – 14;Adjud – 11; Vulturu – 10; Bolotești, Mărășești - câte 9; Odobești – 8, Panciu - 7.

Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 14 minute și 22 secunde, iar timpul mediu de intervenție a fost de aproximativ 105 minute.

De asemenea, au fost înregistrate 226 incendii de vegetație față de 416 în 2020, înregistrându-se o scădere de 54,32 %. Cele mai multe incendii de vegetație au avut loc pe razele administrativ - teritoriale ale următoarelor localități: Focșani – 31, Vulturu – 17,  Mărășești, Vânători – câte 16, Pufești – 13 și Adjud  – 12.

Activitățile Inspecției de Prevenire

Activitățile desfășurate în anul 2021 de Inspecția de Prevenire au avut următoarele direcții de acțiune: continuarea reducerii numărului de obiective care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu; scăderea numărului de victime la incendii și în alte situații de urgență; sprijinirea permanentă a activității compartimentelor de prevenire ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în scopul scăderii numărului de incendii la gospodăriile cetățenești și a victimelor rezultate din acestea; creșterea nivelului de securitate a cetățeanului aflat în spații publice, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; creșterea nivelului de pregătire și educație a populației în domeniul situațiilor de urgență și identificarea, evaluarea, controlul, monitorizarea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență din zona de competență a inspectoratului.

Astfel, pe linie de avizare/autorizare au fost emise 64 avize și 48 autorizații de securitate la incendiu și 1 aviz de protecție civilă, 695 adrese de neîncadrare în prevederile H.G. nr. 571 din 2016 și 436 avize amplasare în parcelă. De asemenea, au fost respinse 20 solicitări pentru emitere avize și 18 solicitări pentru emitere autorizații de securitate la incendiu.

Totodată, au fost planificate și executate 940 controale, în creștere cu 37 %  față de anul 2020. Au fost primite și soluționate 1 petiție în domeniul avizării-autorizării și 7 în domeniul apărării împotriva incendiilor. Rezultatele controalelor efectuate au evidențiat faptul că principalele riscuri pe linia situațiilor de urgență se situează la un nivel corespunzător de siguranță. 

În urma activității de control au fost identificate 4.788 deficiențe, din care 637 au fost înlăturate pe timpul controlului, 4.123 fiind sancționate contravențional, astfel: 3.832 cu avertisment și 291 cu amendă, în cuantum total de  201.000 lei.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, inspectorii de prevenire au executat 2.965 activități preventive în echipe mixte. Pe această linie, au fost organizate și desfășurate controale de prevenire la operatorii economici și instituțiile publice de pe raza județului Vrancea, misiuni de patrulare în zonele aglomerate, misiuni de informare – difuzare mesaj preînregistrat si verificarea a persoanelor izolate/ carantinate la domiciliu.

Activități de protecție civilă

Pe linie de protecție civilă au fost efectuate controale  de prevenire și exerciții la operatorii sursă de risc din județul Vrancea (operatori risc chimic, operatori SEVESO și obiective hidrotehnice). Totodată, s-a executat 1 control comun pentru verificarea stării tehnice şifuncţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

În anul 2021, au fost emise 92 de avize pentru transportul deșeurilor periculoase șiau fost monitorizate 3.320 transporturi deșeuri periculoase.

În domeniul operativ s-au înregistrat 2.283 (2.650  în 2020) intervenții pentru alte situații de urgență, din care: 2.012 epidemii (2.441 în 2020), 112 (3 în 2020) alte situații de urgență, 88 (121 în 2020) pentru asanarea teritoriului de muniție neexplodată, 44 (36 în 2020) evenimente publice de amploare, 20 (31 în 2020) inundații, (4 în 2020) distrugerea muniției asanate, 2 (0 în 2020) avarii grave la magistrale de transport energie.

Comparativ cu anul anterior, cantitatea și tipul muniției asanate se prezintă astfel: 184 (275 în 2020) muniție de infanterie/elemente de muniție, 115 (150 în 2020) proiectile explozive și perforante, 6 (7 în 2020) bombe aruncător, 6 (11 în 2020) grenade defensive, 2 (7 în 2020) bombe aviație, 1 (20 în 2020) grenade ofensive.

Cele 3.131 misiuni  asociate COVID-19 au fost executate cu 6.401 efective și 2.262 mijloace majoritatea acestora constând în acordarea primului ajutor calificat și transportul persoanelor suspecte/confirmate COVID-19 – 1.042 misiuni.

Pentru gestionarea operativă a efectelor generate de noul Coronavirus SARS-CoV-2, Centrul  Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Vrancea, a fost operațional pe toată perioada anului 2021, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea s-a întrunit în 113 ședințe în care au fost adoptate 248 hotărâri, 139 fiind pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de  COVID-19.

Intervenții privind asistența medicală de urgență – primul ajutor calificat

Echipajele S.M.U.R.D. aflate în coordonarea medicală a UPU-SMURD Focșani au fost solicitate pentru soluționarea a 4.844 cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat, precum și transportul persoanelor suspecte/confirmate COVID 19, din care: 3.640 intervenții propriu zise (3.250 în anul 2020); 1.082 intervenții la alte situații de urgență (2.441 în anul 2020); 60 intervenții la descarcerare (53 în anul 2020); 48 misiuni de sprijin la intervenții (0 în anul 2020); intervenții la asistența persoanelor (37 în anul 2020); exerciții cu forțe și mijloace în teren (8 în anul 2020) și 1 intervenție la asigurare/supraveghere zona (0 în anul 2020).

În urma acțiunilor la care au participat structurile S.M.U.R.D., au fost asistate 5.147 persoane, (4.905 adulți și 242 copii) din care 43 persoane adulte au fost declarate decedate.

Cele mai multe intervenții S.M.U.R.D. au fost în localitățile: Focșani – 1.626, Adjud – 445, Panciu – 228,  Vidra – 175, Homocea – 104, Păunești – 100, Tulnici – 97, Câmpuri – 91, Movilița – 86, Fitionești – 76.

Dispecerizarea situațiilor de urgență

Prin compartimentul monitorizare situaţii de urgenţăşi dispecerat au fost preluate toate anunţurile despre producerea situaţiilor de urgenţă din zona de competenţăşi au fost alertate şi dirijate către locul acţiunii, în timp oportun, forţele de intervenţie proprii şi cele cu care se cooperează, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă.

Astfel, au fost preluate 23.069 (22.265 în 2020) apeluri de urgență prin „112” (conform www.112.ro), rezultând o medie de 63 apeluri/zi. Din cele 23.069 apeluri preluate, 7.773 s-au materializat în intervenții ale structurilor de urgență profesioniste și voluntare.

Prin activitatea de monitorizare s-a asigurat fluxul informaţional cu instituţiile cu care se cooperează şi cu eşaloanele superioare, acţiunile de răspuns fiind desfăşurate în condiţii optime.

Totodată, au fost monitorizate și transmise către subunitățile de intervenție datele necesare instruirii personalului pe timpul celor 3.320 (3.695 în 2020) transporturi de substanțe și deșeuri periculoase și transporturi speciale ce au tranzitat zona de competență și au fost înaintate către ISU BR și ISU BC situația cu operatorii economici deținători de substanțe periculoase în vederea planificării de recunoașteri și exerciții, care însă, în contextul măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei COVID - 19, nu s-au mai executat.

Logistică

În înzestrarea inspectoratului, prin derularea de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a unor proiecte din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, au intrat autovehicule și echipamente specifice intervenției în situații de urgență, astfel: o autopompă cisternă pentru incendii de pădure 3000 litri marca MAN – GRD, tipul L 2007.46.010 și un container pirotehnic.

Acestea reprezintă câteva dintre datele pe care inspectorul şef, colonel Chiscop Flaviu le-aprezentat astăzi, în cadrul activităţii de evaluare a inspectoratului pe anul 2021. În numele conducerii unității, acesta a mulțumit autorităţiloradministraţiei publice judeţeneşi locale, structurilor serviciilor de urgență profesioniste și voluntare, operatorilor economici, instituţiilor publice şipopulaţiei pentru sprijinul acordat în îndeplinirea misiunilor specifice.

La finalul activităţii, subprefectul județului Vrancea, doamna Claudia  Lavinia Serafimciuc, precum și ceilalți invitați au felicitat comanda şi personalul inspectoratului, urându-le succes în îndeplinirea misiunilor viitoare şimenţinerea continuă la standardul ridicat adoptat până în prezent.

Informații + fotografii transmise de Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Vrancea

Citiți în documentul atașat: Raportul de evaluare a activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență”Anghel Salighy” al județului Vrancea în anul 2021

 


Fisiere atasate

În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.