Local

Transmisiune ZdV TV | Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focșani din 31 martie 2022

Ziarul de Vrancea
31 mar 2022 797 vizualizări

Astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focșani din 31 martie 2022.Urmăriți în VIDEO de mai jos transmisunea în direct a desfășurării acesteia 

VIDEO:Primăria Municipiului Focșani 

 

DISPOZIȚIA NR. 298, din 25 martie 2022, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 31 martie 2022

Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 31 martie 2022, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 31 martie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr.1-25, 27, 38, 48, 52-55 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 39-40, 49 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 26, 28-37, 41-45, 47, 50-51, 56 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

(4) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 46 în Anexa la dispoziție are avizul Comisiei de urbanism și agricultură.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 31 martie 2022.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi, al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 31 martie 2022, ora 14,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

   SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 272/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 2020-2024, cu modificările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 107/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția Locală a Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 245/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere Parc Nicolae Bălcescu Focșani" - județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 298/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: "Parcări adiacente str. Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 541/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI - Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții „Parcări adiacente str. Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente" din municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 299/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Gh. Doja, fdt. Gheorghe Doja, str. Legumelor, str. Plantelor, str. Vasile Pârvan, str. Bahne din municipiul Focșani" și pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 8/2021 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Gheorghe Doja, f-dt Gheorghe Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Pârvan, Bahne din municipiul Focșani", cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 255/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI- Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală strada Gheorghe Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada Legumelor, str. Plantelor, str. Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 108/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale imobil str. Comisia Centrală și reabilitare racorduri utilități apă-canal și energie electrică" - Municipiul Focșani, județul Vrancea și pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 109/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reparații Capitale Imobil str. Comisia Centrală și reabilitare racorduri utilități apă-canal și energie electrică" - Municipiul Focșani, județul Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 233/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparații capitale imobil str. Comisia Centrală și reabilitare racorduri utilități apă-canal și energie electrică" municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 180/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza documentație avizare lucrări de intervenții (DALI), pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul U.A.T. Focșani";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 17 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Documentației tehnico-economice - Faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de coorganizator al Olimpiadei Naționale de Pregătire Sportivă Teoretică - etapa națională, care se va desfășura în perioada 27 aprilie - 01 mai 2022;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de coorganizator a Festivalului-Concurs de Book Trailere „Boovie 2022";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre pentru privind majorarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2022;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 61/2022 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2022, a sumei de 24,00 mii lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paște;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfânta Cuvioasa Parascheva - Noua Catedrală";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru „Protoieria Focșani II";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfinții Împărați" Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Domnească - Sfinții Trei Ierarhi";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de parteneriat dintre Municipiul Focșani, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau" Focșani și S.C. IPROMET S.R.L. pentru formarea profesională a elevilor din învățământul dual;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de parteneriat dintre Municipiul Focșani, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau" Focșani și S.C. MICROMET S.A. pentru formarea profesională a elevilor din învățământul dual;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați în domeniul public al Municipiului Focșani, a imobilului situat în Municipiul Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56, înscris în Cartea Funciară nr. 65788;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 3 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a unor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani, în vederea exploatării și întreținerii acestora;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Focșani și domnii Neagu Marius-Iulian și Neagu Daniela;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 42,00 mp. situat în Focșani , str. Pictor Grigorescu nr. 28, județul Vrancea, T 197, P 10875 înscris în CF 67311, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Drilea Costică; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 26,00 mp. situat în Focșani bdul. Unirii nr. 2, județul Vrancea, T 193, P 10728, înscris în CF 58711, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Grădinaru Nina-Nița; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 34,00 mp. situat în Focșani, str. Revoluției nr. 3, județul Vrancea, T 207, P 11293 înscris în CF 51162, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Ștefan Valerica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 21,00 mp. situat în Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 19, județul Vrancea, T 147, P 7465 înscris în CF 70236, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Dimofte Natalica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 11,00 mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 30, județul Vrancea, T 193, P10672 înscris în CF 69375, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Său Zonica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 6,00 mp. situat în Focșani, str. Constituției nr. 16, județul Vrancea, T 197, P 10875 înscris în CF 69467, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Milea Mihalache; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 14,00 mp. (14,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 190, P 10351, către ENGIE ROMÂNIA SA - DISTRIGAZ SUD - Rețele în vederea realizării lucrării „Branșament gaze naturale + PRM" la imobilul situat în Focșani, str. Rarău, proprietatea domnului Apostol Dumitru; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 10,50 mp. (10,50 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 40, P 447, către SDEE MUNTENIA NORD SA - DEE România - Sucursala Focșani, pentru amplasarea unei LES 0,4 Kv și BMPM, în vederea realizării lucrării „Construire locuință S+P, împrejmuire și branșamente utilități (apă, canal, emergie electrică)" la imobilul situat în Focșani, str. Militari CF nr. 63533, proprietatea domnilor Mihalcia Valentin și Mihalcia Violeta; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilelor - terenuri arabile situate în extravilan Focșani, tarlaua 50, parcela 207/1 cu suprafețele de: 1157 mp, înscris în CF 61580, 1546 mp înscris în CF 61572, 1026 mp înscris în CF 61578, 1049 mp înscris în CF 61575, 482 mp înscris în CF 61566 și 1546 mp înscris în CF 61564, aflate în proprietatea SC PANDORA PROD SRL, pentru care au fost depuse ofertele de vânzare nr. 7, 8, 9, 10, 11 și 12 în data de 16.02.2022; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru anul 2022 aferentă locuințelor situate în Municipiul Focșani, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru doamna Baneș Elena Daniela, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Macovei

Liviu George, Marcu Livia-Silvia, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra

40. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în alicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 134 din 15.07.2021 privind aprobarea listei de priorități; Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Macovei

Liviu George, Marcu Livia-Silvia, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra

41. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 4314/13.01.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+1E", municipiul Focșani, extravilan, număr cadastral 59791, T. 92, P. 484/25, 484/22, 484/29, 484/24, pe terenul în suprafață de 507 mp;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 4330/13.01.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+1E", municipiul Focșani, zona Vlad Țepeș, extravilan, număr cadastral 60331, T. 92, P. 484/2, 484/1, 484/34, pe terenul în suprafață de 555 mp;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 4792/14.01.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire blocuri de locuințe D+P+5E - obținere aviz de oportunitate, elaborare și aprobare PUZ" - municipiul Focșani, str. Mărășești nr. 6, număr cadastral 67793, T. 5, P. 223, pe terenul în suprafață de 6818 mp;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 105499/28.10.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe colective D+P+2E+3R", municipiul Focșani, str. Mureșului nr. 9, număr cadastral 68207, T. 52, P. 3345, 3346, pe terenul în suprafață de 939 mp;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112159/12.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective" - municipiul Focșani, str. Slt. Al. Grigore Ionescu, număr cadastral 62265, T. 37, P. 2321, pe terenul în suprafață de 932 mp (din acte), 949 mp (suprafață măsurată);

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

47. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 64/9 aprilie 2021 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

48. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

49. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru repartizarea și închirerea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 233/30.09.2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

50. proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și efectuare a activităților de blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 277/11.10.2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

51. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 276/11.10.2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

52. proiect de hotărâre privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

53. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

54. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

55. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2022;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

56. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 0,50 mp situat în Focșani, bdul. Independenței nr. 8, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unui sistem publicitar totem;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 SECȚIUNEA a II-a

1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 3018/07.03.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 24215/09.03.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna februarie 2022;

2. Solicitarea doamnei Simion Natașa - director al Colegiului Național Pedagogic „Spirui Haret" Focșani înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 21536/01.03.2022;

 SECȚIUNEA a III-a - Diverse

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

Avizat, Secretar general al municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuță


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.