Local

Sumele primite de localitățile din județul Vrancea pentru refacerea infrastructurii distruse de inundații în vara 2018

Ziarul de Vrancea
30 iul 2018 2306 vizualizări

În cursul săptămânii 23-29 Iunile 2018 , a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale. Este vorba de suma totală de 212.155 mii lei: 19.442 mii lei pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile din perioada martie-mai a.c. și 192.713 mii lei pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile din lunile iunie și iulie a.c. În Hotărârea Guvernului se prevăd exact sumele și lucrările ce urmează a fi finanțate cu acești bani. Prezentăm în continuare ce sume ar trebui să ajungă în județul Vrancea conform acestei hotărâri de guvern pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile provocate de ultimele ploi torențiale căzute în respectivele comunități.

Guvernul României

Hotărârea nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iulie 2018

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă alocarea sumei de 19.442 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în perioada martie-mai 2018.

Art. 2. -

Se aprobă alocarea sumei de 192.713 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în lunile iunie și iulie 2018.

Art. 3. -

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 și 2 se suplimentează cu suma de 212.155 mii lei Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018.

Art. 4. -

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1 și 2.

Art. 5. -Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2018.

 Anexa 1-Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale produse în perioada martie-mai 2018

Conform acesteia județul Vrancea va primi, pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile din perioada martie-mai, suma de 1.995 mii lei. Banii au fost repartizați conform tabelului de mai jos:

9) Județul Vrancea Total, din care:   1.995
  1 Refacere DC avariat - sat Bârsești Comuna Bârsești 2
  2 Refacere podeț de beton distrus - sat Pleșești Comuna Boghești 96
  Refacere DC avariat - sat Pleșești
  Refacere DC avariat - sat Plăcințeni
  Refacere DC avariat - sat Iugani
  Refacere DC avariat - sat Bogheștii de Sus
  3 Refacere rețea alimentare cu apă - sat Lojnița Comuna Chiojdeni 225
  4 Refacere podeț 1 tub avariat - sat Biceștii de Jos Comuna Dumitrești 59
  5 Refacere podeț din 5 tuburi - sat Vulcăneasa Comuna Mera 80
  Refacere podeț din 7 tuburi - sat Roșioara
  6 Refacere DC 106 - avariat prin alunecări de teren - sat Nereju Comuna Nereju 210
  7 Refacere DC 98 - avariat prin alunecări de teren - sat Prahuda Comuna Paltin 123
  8 Refacere DC 149 - avariat prin alunecări de teren - sat Poiana Cristei Comuna Poiana Cristei 1.155
  9 Refacere podeț 1 tub avariat - sat Voloșcani Comuna Vidra 45
    TOTAL   19.442

 

ANEXA Nr. 2 Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale produse în lunile iunie și iulie 2018

 

Pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile din lunile iunie și iulie, suma alocată județului Vrancea este mult mai mare – 27.472 mii lei. În acest lot intră Consiliul Județean și 29 de comune. Cele mai mari sume vor primi localitățile care au avut cel mai multe de suferit de pe urma ploilor abundente, torenților și revărsării cursurilor de apă, în general din zonele de deal și de munte: Tulnici – 5.923 mii lei, Năruja – 4.526 mii lei, Mera – 2.479 mii lei, Soveja – 1.945 mii lei, Nereju – 1.719 mii lei, Gura Caliței – 1.511 mii lei, Câmpineanca – 1.293 mii lei, Andreiașu de Jos – 1.185 mii lei, Vrâncioaia – 1.181 mii lei. Iată repartizarea pe localități și pe obiective:

Refacere DJ 202E UAT Bordești, legătura dintre UAT Bordești și UAT Timboești Consiliul Județean Vrancea 270
  Refacere DJ 205R, UAT Poiana Cristei, km 27 + 500
  Refacere DJ 205M, sat Nistorești, punct Murgu Vasile, sat Românești, punct Gogorița Ion
  Refacere DJ 205M, sat Batcari, punct Anutoiu Toader, sat Vetrești, punct Caluian Gheorghe
  Refacere DJ 205M, sat Românești, punct Roman Neagu
  Refacere DJ 205M, sat Românești, punct Magazin
  2 Refacere DC 114, sat Andreiașu de Jos, CEIR Comuna Andreiașu de Jos 1.185
  Refacere DC 114, sat Andreiașu de Jos, punct Torcea
  Refacere DC 114, sat Arsita, punct Vrinceanu Matei
  Refacere DC 115, sat Fetig
  Refacere DC 114 sat Andreiașu de Jos, sat Hotaru, la 500 m de intrarea în satul Hotaru
  Refacere DC 114 sat Andreiașu de Jos, sat Hotaru, la 600 m de intrarea în satul Hotaru
  Refacere DC 114 sat Andreiașu de Jos, Titila, intersecție cu DC 114 tronson Hotaru
  Refacere DC 114 sat Andreiașu de Jos, Titila, 6 puncte
  Refacere DC 115 sat Fetig
  3 Refacere DC 74 sat Bârsești Comuna Bârsești 328
  Refacere 2 podețe sat Topești
  Refacere rețea alimentare cu apă sat Topești
  Refacere lucrare apărare mal stâng râu Putna sat Topești
  4 Refacere DC 1408 sat Bordeștii de Sus, spre Cotești, punct Pod de Piatră Comuna Bordești 10
  5 Refacere DC 211, sat Dălhăuți, punct La cruce, 50 mp, sat Dălhăuți, punct Mănăstirea Dălhăuți 300 mp Comuna Cârligele 342
  Refacere construcții hidrotehnice, sat Cârligele, punct Dumitru Alexandra, sat Cârligele, punct Rogozanu, sat Cârligele, punct Fanel Dumitru, sat Cârligele, punct Fanel Dumitru, sat Blidari, punct Olaru, sat Dălhăuți, pod peste pârâul Dălhăuți
  6 Refacere DC 142, strada Pietroasa Comuna Câmpineanca 1.293
  Refacere pod DC 142, strada Pietroasa
  Refacere podeț drum exploatare agricolă DN 1000, punct Gurău
  7 Refacere podeț tubular DN – 500 mm, Mutes 1, sat Cotești Comuna Cotești 344
  Refacere podeț tubular DN 1500 mm, Mutes 2, sat Cotești
  Refacere podeț tubular DN 1500 mm, Voicu, sat Cotești
  Refacere podeț tubular DN 1500 mm, Dascălu, sat Valea Cotești
  Refacere podeț tubular DN 1500 mm, Caramet, sat Valea Cotești
  Refacere pod Cenușari, sat Budești
  Refacere pod Mihail, sat Cotești
  8 Refacere drum comunal DC 158, sat Dragosloveni Comuna Dumbrăveni 151
  Refacere drumuri comunale, ulițe și străzi: sat Dragosloveni, str. Vadu Pietros 500 m, sat Dragosloveni, Str. Salcâmilor 600 m, sat Cândești, str. Banu 500 m, sat Cândești, str. Basarimi 500 m, sat Cândești, str. Curaturi 300 m
  Refacere 2 podețe tubulare DN 1200, sat Dumbrăveni
  9 Refacere drumuri comunale, ulițe: sat Cocoșari, ulița Tandara 300 m, sat Dealu Lung, ulița 600 m, sat Gura Caliței, ulița Coasta 1000 m, sat Gura Caliței, ulița Țiganari 200 m, sat Gura Caliței, ulița Vârtejari 300 m, sat Groapa Tufei, ulița 800 m, sat Lacu lui Baban, ulița DC 170 500 m, sat Poienile, DC 155 1000 m, sat Poienile, ulița magazin 300 m, sat Plopu, DC 154 500 m, sat Plopu, ulița 100 m, sat Rasca, DC 165 70 m, sat Rasca, ulița Groapa Catrinei 1000 m Comuna Gura Caliței 1.511
  Refacere podeț tubular 4xDN1000 mm sat Cocoșari
  Refacere podeț sat Rasca
  10 Refacere pod traversare râu Milcov, sat Vulcăneasa, cătun Larga Comuna Mera 2.479
  Refacere pod traversare râu Milcov, sat Roșioara, cătun Valea Rea
  11 Refacere drumuri comunale, sat Năruja, sat Podu Stoica, sat Podu Nărujei, sat Rebegari Comuna Năruja 4.526
  Consolidare pârâul Petic, sat Năruja
  Lucrări de protecție maluri pe râul Naruja la punte trecere și refacere punte
  Lucrări de protecție a malurilor pârâului Zăbala, aval și amonte de pod, sat Podu Stoica
  Decolmatare torent, sat Podu Stoica cătun Lunca
  12 Refacere drum comunal: DJ 205L – Crăciuneasa – Chitralia – Raschila, Poiana – Poiana ascunsă, DJ 205L – Poiana Tivitaului, DJ 205L – Baraghina, Valea Arsimonii – Arsita, Coasta Lozei – Grumaz pur Comuna Negrilești 720
  Refacere rețea alimentare cu apă în punct podul Gaf – Chiatralie
  Refacere 4 poduri, podețe: Gaf, Crăciuneasa, Cotul lui Batca, Vrânceanu
  13 Lucrări de refacere prin consolidări pe DC 106, sat Nereju Comuna Nereju 1.719
  Refacere pod din lemn, sat Brădăcești – punct Porcărie
  14 Refacere podeț trecere peste râul Năruja, sat Vetrești Herestrău, punct Rogoz Comuna Nistorești 269
  Refacere rețea de alimentare cu apă, sat Nistorești
  Refacere rețea de alimentare cu apă Herestrău, sat Podu Tardei
  Refacere perete regularizare pârâu Ochian sat Vetrești, punct Biserica
  Refacere zid de protecție și prag de fund sat Podu Șchiopului, punct Botezatu Toader
  15 Refacere DC 98, sat Prahuda Comuna Paltin 423
  Refacere drumuri comunale, sat Prahuda
  Refacere drumuri comunale, sat Dadaoasa
  Refacere drumuri comunale, sat Poduri, sat Țipău Arsita
  Refacere DC 100, sat Paltin
  Refacere drumuri comunale, sat Tepa
  Refacere podeț torent Olaru, sat Paltin
  Refacere 9 podețe Dadaoasa, Masa Bara, Tepa
  16 Refacere DC 153 sat Dealu Cucului, punct Stoian Comuna Poiana Cristei 168
  Refacere podeț DC 152 sat Podu Lacului, punct Catanoiu
  Refacere DC 152 (zona podețului) sat Podu Lacului, punct Catanoiu
  Refacere podeț DC 153 sat Podu Lacului, punct Catanoiu
  Refacere lucrări din gabioane zona podeț DC 153 sat Podu Lacului, punct Catanoiu
  17 Refacere DC 94 satele Reghiu – Farcaș – Răiuți Comuna Reghiu 798
  Refacere podeț tubular DN 1200, sat Sindrilari
  Refacere DC 112, sat Ursoaia
  Refacere podeț tubular DN 1200 (6 tuburi), sat Reghiu, Valea Reghiului
  18 Refacere DC 27: punct Biserica Ruginești, punct Bucur, punct dincolo de intersecția cu ulița Troița Văleni, punct Buraga, DC 27, spre intersecție cu DN2 Comuna Ruginești 276
  Refacere punte piloni metalici punct Biserica
  19 Refacere podeț lemn, sat Dragosloveni, punct Toma Nicusor Comuna Soveja 1.945
  Refacere podeț lemn, sat Dragosloveni, punct Tilica Nicusor
  Refacere podeț beton armat DC 58, sat Rucăreni, punct Mustata Danut
  Refacere podeț beton armat, sat Rucăreni, punct Lancea Mina
  Refacere podeț beton armat (tuburi), sat Rucăreni, punct Racosanu Calae
  Refacere podeț lemn, sat Dragosloveni, punct Oancea Constantin
  Refacere punte pietonală metalică, sat Dragosloveni, punct Roscan Ghita
  Refacere punte pietonală metalică, sat Dragosloveni, punct Ghimpu Grigore
  Refacere punte din lemn pietonală, sat Dragosloveni, punct Popa Ana
  Refacere punte din lemn pietonală, sat Dragosloveni, punct Manole Panaite
  Refacere punte din lemn pietonală, sat Dragosloveni, punct Bordeni Neculai
  Refacere punte din lemn pietonală, sat Dragosloveni, punct Balan Viorel
  Refacere pod din dale de beton armat, sat Dragosloveni, punct Apostu si Danila
  Refacere rețea canalizare, sat Dragosloveni, punct Fatu Constantin
  20 Refacere drum comunal DJ 205D – Țipau – Păvălari, sat Țipau, km 0 + 500 – 1 + 500, Km 3 + 500 – 5 + 000 Comuna Spulber 762
  Refacere drum comunal DJ 205D – Cârsochesti – Izvoarele, sat Carșochești, Km 0 + 150-1 + 000
  Refacere drum comunal DJ 205D – Moraru Stefan – Maciuca Ionasc, sat Carșochești, Km 0 + 000-1 + 150
  Refacere drum comunal Spulber – Capatani Tulachi, sat Spulber, km 0 + 500-2 + 000
  Refacere drum comunal Țipau – Păvălari la Grafu Ion, sat Păvălări, km 4 + 000 – 5 + 000
  Refacere 4 podețe pârâu Țipau din tuburi prefabricate, sat Țipau
  21 Refacere DC 50 sat Văleni Comuna Străoane 91
  Refacere DC 47 sat Repedea
  Refacere DC 41 sat Muncelu
  22 Refacere DC 169, sat Slimnic Comuna Tâmboești 114
  Refacere DC 169, sat Pădureni limita comuna Dumbrăveni
  Refacere DC 169, sat Slimnic, zona Duia Ionel – Vasile Marcel
  Refacere DC 169, sat Slimnic, pod Tuicu
  23 Refacere 6 podețe, sat Lepșa, punct Streiu Comuna Tulnici 5.923
  Refacere rețea canalizare, sat Lepșa, pct. Streiu
  Refacere podeț din lemn, sat Lepșa, punct Albu Vasile
  Refacere podeț din beton, sat Lepșa, punct Oancea
  Refacere 2 podețe peste albia pârâului Lepșa, sat Lepșa, punct Mosescu
  Refacere podeț peste albia pârâului Lepșa, sat Lepșa, punct Enescu
  Refacere podeț peste albia pârâului Lepșa, sat Lepșa, punct Dobrescu
  Refacere 3 podețe peste albia pârâului Lepșuleț, sat Lepșa, punct Lepșuleț
  Refacere podeț peste albia pârâului Lepșa, sat Lepșa, punct Soveja
  Refacere eroziune maluri Lepșuleț, sat Lepșa, punct Lepșuleț
  Refacere erodare saltea gabioane, sat Lepșa, stație de epurare
  Refacere apărare de mal 50 râul Putna, sat Coza, pct. Izvor Moise
  Refacere zid de conducere la pod rutier Coza, sat Coza, pct. Rascău
  Refacere pod rutier din beton, sat Coza, pct. pod Rascău
  Refacere 5 punți pietonale, sat Coza, pct. Coza
  Refacere saltele din gabioane, sat Coza, pct. Coza
  Refacere 3 praguri de fund cu deversor, sat Coza, pct. Fundul Cozii
  Refacere conductă aducțiune apă, sat Coza, pct. Coza
  24 Refacere podeț peste pârâul Schitului Comuna Urechești 65
  25 Refacere punte pietonală, sat Mătăcina Comuna Valea Sării 220
  Refacere punte pietonală, cătun Șipoțel
  Refacere pod din beton armat, sat Poduri
  26 Refacere pod Mitoc str. Mitocului, sat Vârteșcoiu, pct. Onei, traversare Seaca Comuna Vârteșcoiu 119
  Refacere podeț Canton Beciu Str. Cantonului, sat Beciu, punct Podeț Canton Beciu
  Refacere podeț depozit Murgu, str. Duiliu Zamfirescu, sat Râmniceanca, punct podeț Murgu – strada Duiliu Zamfirescu
  27 Refacere punte pietonală peste râul Putna, sat Tichiriș, punct Gura Tichirișului Comuna Vidra 202
  Refacere pod peste pârâul Tichiriș, sat Viișoara, punct Cherciu Mitica
  28 Refacere DC 177, sat Tănăsari Comuna Vintileasca 28
  Refacere DC 178, satul Bahnele – după Măgura
  29 Refacere DC 63, sat Mesteacănul, punct Herchea Costica Comuna Vizantea Livezi 10
  Refacere DC 63, sat Mesteacănul, punct Ungureanu
  30 Consolidare mal drept, rupere dig punct Raduta Victor, 60 ml pârâu Vasui Comuna Vrâncioaia 1.181
  Consolidare alunecare teren Motocești pârâu Leadova
  Refacere DC 74, Bârsești – Spinești, sat Bodești drumuri de interes local
  Refacere drumuri comunale, ulițe, sat Ploștina, sat Muncei, sat Spinești
  Refacere pod traversare, sat Muncei, punct Sarban
  Refacere punte sufe, sat Muncei, punct Lungu
  Refacere gabioane, sat Muncei, punct Dobrin

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.