Local

Prezentarea bilanțului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență( CJSU) Vrancea pe anul 2021

Ziarul de Vrancea
18 feb 2022 750 vizualizări
”Astăzi, 17 februarie a.c., la sediul Instituției Prefectului – Județul Vrancea s-a desfășurat Analiza activități Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea pe anul 2021.
La activitatea condusă de doamna subprefect Claudia-Lavinia Serafimciuc,  au participat: domnul Cătălin-Dumitru Toma – președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul colonel Chiscop Flaviu-Dorel – inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Anghel Saligny" al Județului Vrancea, domnul  colonel Babiș Adrian – inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, domnul comisar șef de poliție Stegărescu Cătălin– adjunctul inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, domnul colonel Turculeț Gabriel-Constantin – comandantul Garnizoanei Focșani, domnul Mihai Cristinel – director executiv al Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea, domnul Marin Tiberiu – reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Vrancea, precum și domnul Oprea Ion – inspector guvernamental.”-Purtător de cuvânt ISU Vrancea

Analioza activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență( CJSU) Vrancea pe anul 2021                                                                                                                    

Hotărârile adoptate şi activităţile întreprinse de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea în anul 2021 au vizat, pe de o parte, creşterea gradului de siguranţă a populaţiei judeţului în cazul manifestării situaţiilor de urgenţă, prin desfăşurarea de acţiuni preventive având drept scop reducerea riscului la dezastre şi crearea mentalităţii proactive a societăţii civile privind răspunsul şi comportamentul de urmat în cazul producerii dezastrelor, iar pe de altă parte, creşterea eficienţei acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, prin aplicarea prevederilor cuprinse în Concepţia Unică de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă.

La capitolul măsuri, acțiuni, și activități preventive, de intervenție și reabilitarea zinelor afectate

În scopul asigurării unui management unitar al situaţiilor de urgenţă sau al stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, în anul 2021, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea s-a întrunit în în 113 şedinţe, dintre care 2 ordinare şi 111 extraordinare.

Principalele tipuri de risc gestionate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, pe parcursul anului 2021, au fost:

            Fenomenele meteorologice periculoase au produs pagube la nivelul unor unități administrativ teritoriale ceea ce a determinat înaintarea de rapoarte operative, iar în baza acestora comisiile mixte numite prin Ordin al Prefectului s-au deplasat în teren, ocazie cu care au fost încheiate 86 procese verbale privind constatarea şi evaluarea pagubelor, din care 74 procese verbale ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi alunecărilor de teren, la nivelul U.A.T. Adjud, Andreiaşu de Jos (2), Bârsești, Bilieşti (2), Boghești, Bolotești (2), Bordești, Câmpineanca, Câmpuri (2), Cârligele, Chiojdeni (2), Cotești, Dumbrăveni(2) Dumitreşti (5), Garoafa, Gura Caliței (2), Homocea, Mera (3), Movilița, Năruja, Negrilești, Nereju (6), Nistoreşti, Paltin (4), Păuleşti (2), Păunești (2), Ploscuțeni, Poiana Cristei (2), Pufești, Răcoasa (2), Reghiu (2), Soveja (3), Suraia (1), Tâmboești, Tulnici, Urechești, Valea Sării (2), Vârteșcoiu, Vidra, Vintileasca (3), Vizantea-Livezi, Vrâncioaia și 12 procese verbale ca urmare a pagubelor produse la culturileagricole asociate fenomenului de inundații grindină și îngheț târziu de primăvară, la nivelul U.A.T. Focșani, Garoafa (2), Suraia, Biliești, Bolotești, Vulturu, Țifești, Popești, Vânători, Movilița, Fitionești.

Fenomenele meteorologice având ca efect seceta pedologică au produs pagube la nivelul unor unităţi administrativ teritoriale ceea ce a determinat înaintarea de rapoarte operative, iar în baza acestora comisiile mixte numite prin Ordin al Prefectului s-au deplasat în teren, ocazie cu care au fost încheiate 16 procese verbale privind constatarea şi evaluarea pagubelor la nivelul U.A.T. Mărășești (4),Sihlea (4), Pufești (6), Țifești și Nănești.

Constatările comisiilor mixte de validare a pagubelor, precum şi procesele verbale de calamitate şi fişele de identificare întocmite de administratorii de obiective afectate au stat la baza întocmirii anouă rapoarte de sintezăprivind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi secetei hidrologice, în județul Vrancea, șase rapoarte de sintezăprivind pagubele înregistrate ca urmare a alunecărilor de teren, în județul Vrancea și un raport de sintezăcu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului de   inundații   si  grindină, în județul Vrancea.

Conform celor înscrise în rapoartele de sinteză au fost consemnate următoarele pagube: 8 case avariate, 31 de case inundate, 4 anexe gospodărești (inclusiv beciuri) avariate , 42 de anexe gospodărești ( inclusiv beciuri) inundate, 2 obiective economice avariate, 28 de poduri avariate, 35 de podețe și traversări pietonale avariate, 4,69 km de drumuri județene avariate, 32,35 km de drumuri comunale avariate, 141,68 km de străzi/ulițe avariate, 31,5 km de drumuri forestiere şi agricole avariate, 2,46 km de rețele alimentare cu apă și canalizare, o fântână, 49 de construcții hidrotehnice afectate, o apărare de mal, 54  de eroziuni de maluri, o gură de evacuare stație epurare, o împrejmuire stradală, un rezervor apă și o trecere provizorie prin albie, iar valoarea totală estimativă a pagubelor ridicându-se la suma totală de aproximativ 136313,3 lei.

Conform celor înscrise în rapoartele de sinteză au fost afectate ca urmare a alunecărilor de teren: o gospodărie, un pod, 60 m  de drumuri naționale avariate, 480 m de drumuri județene avariate,1,452 km de drumuri comunale avariate, 445 m de străzi/ulițe avariate, 150 m de alunecări de teren în apropierea locuințelor, 50 m alunecare de teren a malului stâng al râului Putna, 30 m alunecare de teren pemalul pârâului Groza și 400 m șanțuri colmatate, iar valoarea totală estimativă a pagubelor ridicându-se la suma totală de aproximativ 29665,1 lei.

Pentru îndepărtarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase manifestate s-a întocmit de către Instituţia Prefectului - judeţul Vrancea în colaborare cu Consiliul Județean Vrancea două proiecte de hotărâre de guvern privind acordarea de sprijin financiar.

Demersurile întreprinse s-au concretizat prin alocarea de sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului României prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, prin două Hotărâri de Guvern, respectiv prin H.G. nr. 778/2021 și H.G. nr. 992/2021, a fost alocată suma de 38.389 mii lei.

Conform situaţiei centralizate de Direcția Agricolă Județeană Vrancea la finalul activității de constatare şi validare a pagubelor, a rezultat un total de:

Pentru îndepărtarea efectelor tipurilor de risc manifestate, instituțiile care asigură funcții de sprijin în cadrul comitetului au acționat, pe timpul manifestării situațiilor de urgență, cu forțe şi mijloace specifice în conformitate cu prevederile hotărârilor adoptate în cadrul C.J.S.U. Vrancea, la solicitarea președintelui comitetului şi în baza planurilor județene de apărare, a celor de intervenţii şi cooperare, sau conform planurilor de măsuri specifice.

În cadrul ședințelor au fost prezentate şi dezbătute planurile de acțiune, intervenție sau cele prevăzute de legislația în vigoare în domeniul situațiilor de urgență, acestea fiind întocmite sau, după caz, actualizate prin grija instituțiilorjudețene care asigură funcții de sprijin în cadrul comitetului şi a secretariatului tehnic permanent. În perioada supusă evaluării au fost aprobate următoarele planuri:

Pentru crearea cadrului legal de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea au fost adoptate 248 hotărâri.

Pentru buna funcționare a comitetului județean, în scopul ducerii la îndeplinire a unor hotărâri adoptate, precum şi pentru crearea cadrului legal de desfăşurare a unor activităţi pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă, Prefectul judeţului Vrancea, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, a emis 53 de ordine, acestea vizând în principal:

Pe linia apărării împotriva inundaţiilor:

Din punct de vedere hidrologicanul 2021a fost un an în care totalul precipitațiilor căzute s-a situat aproape de norma locului, cantitățile lunare de precipitații înregistrate la 35.4% din stațiile hidrometrice fiind peste mediile lunare multianuale ale locului. Menționăm că, pe parcursul anului, precipitațiile au avut o distribuție neuniformă, alternând unele perioade mai ploioase respectiv lunile ianuarie, martie, iunie, perioade apropiate de normal respectiv lunile aprilie, august, decembrie si perioade secetoase respectiv lunile februarie, mai, iulie, septembrie, octombrie si noiembrie.

La Stația Meteorologica Focșani s-a înregistrat o cantitate anuală de precipitaţii de 460,5 l/mp, fata de 521,6 l/mp norma locului. În județprecipitația maximă în 24 de ore s-a înregistrat la s.h. Lepsa în data de 18.06.2021, respectiv 69.1 l/mp. Cantitatea maximă anuală de precipitaţii s-a înregistrat la s.h. Nereju (comuna Nereju), respectiv 908,7 l/mp, cantitate apropiată de cantitatea maximă de precipitații din 2016, înregistrată la s.h. Colacu (comuna Valea Sării) de 1068,4 l/mp.

În cursul anului au fost verificate şi, unde a fost cazul, respectiv la 24 de unităţi administrative teritoriale, au fost reactualizate planurile locale de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice pentru intervalul 2018 – 2021.

Cu această ocazie s-au efectuat şi instruiri cu membrii comitetelor locale referitor la conținutul planurilor de apărare, reactualizările efectuate şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii. De asemenea s-a verificat funcţionarea fluxului informațional în cazul producerii unor fenomene hidrometeorologice periculoase şi dacă sunt afişate la sediul primăriilor, în locuri vizibile, materialele informative privind situaţiile de urgenţă generate de inundaţii.

Pe linia prevenirii  și  apărării împotriva efectelor seismelor şi alunecărilor de teren:

În anul 2021 a fost organizată activitatea de investigare post seism a construcţiilor de pe teritoriul judeţului Vrancea şi s-a participat cu personal de specialitate în cadrul comisiilor mixte numite prin ordin de prefect, pentru inventarierea efectelor pagubelor provocate de manifestarea unor factori de risc (fenomene meteorologice periculoase şi alunecări de teren).

Pe linia apărării împotriva fenomenelor generate de epidemii:

Direcţia de Sănătate Publică Vrancea, în colaborare cu instituţiile care asigură membrii în cadrul grupului de suport tehnic,au demaratpe parcursul anului 2021 acţiuni în baza atribuţiilor conferite de lege privind coordonarea şi organizarea asistenţei medicale în caz de calamităţi, dezastre, catastrofe şi alte situaţii deosebite, precum şi pentru coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea şi cu Unitatea de Primire Urgenţe, după cum urmează:

De asemenea, Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 a elaborat și implementat o serie de proceduri de lucru pentru prevenirea infectării personalului din unitate și s-au luat măsuri în vederea asigurării resurselor pentru testarea antigen SARS-CoV-2 a populației (RT-PCR și teste rapide antigen).

Pe linia apărării împotriva epizootiilor:

În anul 2021, Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Vrancea, prin compartimentele de specialitate, a efectuat acțiuni sanitar - veterinare de supraveghere a stării de sănătate a efectivelor de animale, conform prevederilor legale în vigoare.

 Acțiuni specifice derulate:

Pe linia apărării împotriva accidentelor chimice:

În luna iulie a anului 2021 Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea a fost notificată de către OMV PETROM S.A UPSTREAM ASSET MOLDOVA cu privire la producerea unui incident de poluare, cauzat de apariția unei spărturi  pe conducta de injecție de la OMV MARKETING SA PARC BURCIOAIA - Adjud la sonda nr. 503:

Pe linia apărării împotriva incendiilor de pădure:

În anul 2021, prioritatea grupuluide suport tehnic s-a îndreptat către aplicarea măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă generate de acest tip de risc. Astfel, au fost demarate, prin intermediul Inspecţiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al judeţului Vrancea, în colaborare cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, reprezentanţii Direcţiei Silvice Vrancea şi Gărzii Forestiere Focșani, campanii de informare în rândul populaţiei.

Pe linia apărării avariilor la sistemele de comunicaţii și informatică:

În cursul anului 2021 nu s-au înregistrat avarii în rețelele de telecomunicații. Activitatea grupului de suport tehnic a avut în atenție, în mod principal, următoarele aspecte:

- au fost asigurate servicii de comunicații date, voce, videoconferință pentru buna funcționare a activității Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Direcției de Sănătate Publică Vrancea, Centrelor de Vaccinare și spitalului suport Covid Adjud;

-  pentru  instituțiile implicate au fost puse la dispoziție platforme integrate de aplicații – Corona-Forms, AlerteMS, RoVaccinare -, inclusiv soluții de acces și echipamente aferente;

- au fost operaționalizate soluții de tip Call-Center  și aplicații  suport pentru programarea în Centrele de Vaccinare și eliberarea certificatelor digitale UE.

Direcții de acțiune pentru efcientizarea activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență( CJSU) Vrancea

Pentru eficientizarea activităţii, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea îşi propune următoarele direcţii de acţiune:                                              

În ceea ce priveşte activitatea comitetelor locale se impune luarea următoarelor măsuri:

Concluzii

Prin activitatea desfăşurată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, instituţiile cu atribuţii în managementul tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă, precum şi de către comitetele locale, premergător şi pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă, s-a reuşit diminuarea efectelor diferitelor tipuri de risc manifestate, în scopul principal de a apăra viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante.

Măsurile de intervenţie întreprinse la nivel judeţean şi local, precum şi coordonarea eficientă şi unitară a intervenţiilor au făcut posibilă reducerea efectelor situaţiilor de urgenţă înregistrate,evitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi reluarea cu operativitate a activităţilor sociale din zonele afectate.

De asemenea prin modul profesionist şi operativ de constituire, prin ordin de prefect, a comisiilor de evaluare a consecinţelor urmare a manifestării situaţiilor de urgenţă a făcut ca rapoartele de sinteză întocmite la nivel judeţean să conţină date certe, raportate la situaţia reală din teren. Documentația prevăzută de lege a fost transmisă în timp util autorităților administrației publice centrale, lucru ce a făcut posibilă includerea tuturor pagubelor înregistrate la nivelul județului Vrancea în hotărârile de guvern prin care au fost alocate sume din fondul de intervenție aflat la dispoziția guvernului pentru refacerea infrastructurii afectate.

În concluzie, se poate aprecia că activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea s-a desfăşurat în condiţii bune, instituţiile cooptate în cadrul comitetului îndeplinindu-și atribuțiile ce le revin, reuşindu-se astfel gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Vrancea.


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.