Local

Planul de măsuri făcut public de Primărie după apariția suspiciunii de pestă porcină aproape de centrul Focșaniului

Ziarul de Vrancea
14 feb 2020 1322 vizualizări

După apariția suspiciunii de pestă porcină africană într-o gospodărie aflată la mică distanță de centrul Focșaniului, pe contul de facebook Primăria Municipiului Focșani a apărut un stufos ”Plan de măsuri stabilit pentru suspicionarea evoluției Pestei Porcine Africane”.Acesta nu este însoțit de vreo explicație privind  întrebările și nedumeririle pe care mulți focșăneni și le pun respectiv le încearcă când au auzit că foarte aproape de Piața Unirii din Focșani poate exista o ”exploatație nonprofesională” cu 28 de porci!

Plan de măsuri stabilit pentru suspicionarea evoluției Pestei Porcine Africane

În data de 13.02.2020, s-a suspicionat evoluția Pestei Porcine Africane intr-o exploatație nonprofesională din.Focșani.

Măsuri care se vor aplica în focarul de boală :

1) Plasarea sub supraveghere sanitar-veterinară a exploatației.

Răspunde: DSVSA Vrancea;

Proprietarul exploatației.

Termen : Imediat.

2) La intrarea/ieșirea din exploatație se amplasează dezinfectorul pietonal;

Rîspunde: Unitatea Locală de Sprijin;

DSVSA Vrancea.

Termen : Imediat.

3) Convocarea comisiei de evaluare pentru stabilirea valorii suinelor din focar.

Răspunde : Instituția prefectului;

DSVSA Vrancea,

Termen : Imediat

4) Uciderea tuturor suinelor din focar.

Răspunde : DSVSA Vrancea;

Primarul municipiului Focșani;

ULS;

Proprietarul exploatației.

Termen: Imediat.

5) Neutralizarea cadavrelor prin incinerare La SC Servicii Neutralizări SRL – Homocea .

Orice substanță sau deșeu, susceptibile de a fi contaminate, vor fi neutralizate prin incinerare. Echipamentul de protecție, în special cel utilizat pentru operațiunile de ucidere, va fi distrus, conform precizărilor făcute de medicul oficial ( incinerare).

Răspunde : Primarul municipiului Focșani;

ULS;

DSVSA Vrancea;

Termen: Imediat

6) Efectuarea anchetei epidemiologice;

Răspunde: DSVSA Vrancea;

Termen : 3 (trei ) zile

7) Efectuarea curățeniei mecanice, a spălarii, dezinfecției și deratizării ( DDD ).

Gunoiul de grajd , purinul și așternutul vor fi depozitate într- un loc special amenajat, pe o perioadă de timp stabilită de medicul veterinar oficial. Aceasta platforma de gunoi va fi dezinfectată și acoperită cu o folie din plastic ( se va construi conform prevederilor din manualul operațional, pentru PPA, ediția IV, 2019 );

Răspunde: Proprietarul exploatației;

Unitatea Locala de Sprijin ;DSVSA Vrancea;

Termen : Imediat.

8) Limitarea accesului persoanelor sau vehiculelelor , în / din exploatație .

Răspunde: Proprietarul exploatației.

Termen : Permanent.

9) Se vor identifica imediat toate căile de acces al vehiculelor ,în / din localitatea Focșani. Aceasta situație va fi pusă la dispoziția DSVSA Vrancea.

Răspunde: Primarul municipiului Focșani;

Unitatea Locală de Sprijin ;

Termen : Imediat.

Măsuri care se vor aplica în zona de protecție

Zona de protecție ( teritoriul pe o rază de 3 km în jurul focarului ) cuprinde localitatea: Focșani, Vîlcele; Efectuarea catagrafiei tuturor exploatațiilor. Exploatațiile care dețin suine, vor fi vizitate de un medic veterinar oficial, în termen de 7 zile de la declararea focarului de PPA, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor și a unui control al registrului și al mărcilor de identificarea a porcilor;

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin ;

DSVSA Vrancea;

Termen: 7 ( șapte ) zile;

a) Circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, sunt interzise, cu excepția aprobării de către DSVSA Vrancea în cazul autorizării circulației prevăzute în Directiva consiliului 60/2002 , la ert.10, litera (f).

Această interdicție nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire .

De asemenea, se poate acorda o derogare pentru porcii livrați către sacrificare , care provin din afara zonei de protecție și se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări imediate .

Porcii nu pot părăsi exploatațiiile în care sunt crescuți, până la stingerea focarului de pestă porcină africană și ridicarea măsurilor de restricții.

Circulația și transportul oricărui alt animal domestic pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, fără aprobarea de către DSVSA Vrancea, sunt interzise.

Este interzis proprietarilor de exploatații să introducă sau să scoată orice alta specie de animal domestic în/din exploatații, fără autorizarea DSVSA Vrancea.

Este interzisă comercializarea porcinelor vii, a cărnii, produselor din carne și a subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU), a furajelor precum și a altor specii de animale, fără avizul DSVSA Vrancea.

Este interzisă proprietarilor scoaterea de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne de porc și orice alte produse și subproduse care conțin carne de porc, fără avizul DSVSA Vrancea.

Se vor efectua controale în trafic.

Răspunde: DSVSA Vrancea;

IPJ Vrancea;

Unitatea Locala de Sprijin ;

Proprietarii exploatațiilor;

Termen: Permanent;

b) Camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate ( precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, tulbureala etc.) sunt curațate, dezinfectate dacă este necesar, dezinsectizate și tratate cât se poate de repede după contaminare.

Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat, apoi inspectat și reautorizat pentru transport de către autoritatea competentă.

Răspunde: Proprietarii exploatațiilor;

Unitatea Locală de Sprijin ;

Termen: Permanent;

c) Toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie imediat declarați medicului veterinar și DSVSA Vrancea , care procedează la investigațiile corespunzatoare în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;

Răspund: Proprietarii exploatațiilor;

Termen: Permanent;

d) Orice persoana care intra sau iese din exploatatiile de porcine trebuie sa respecte masurile de igiena adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului Pestei Porcine Africane;

Raspunde: Proprietarii exploatatiilor;

Termen: Permanent;

e) Sacrificarea porcilor se poate efectua doar in prezenta medicului veterinar pentru efectuarea examenului ante si post mortem.

Raspunde: Proprietarii exploatatiilor;

Termen: Permanent;

f) Se interzice organizarea de targuri de animale, balciuri , expozitii, circ sau orice alta forma de aglomerare a animalelor;

Raspunde: Unitatea Locala de Sprijin ;

Termen: Permanent;

g) Afisarea de panouri de avertizare in vederea limitarii circulatiei in focar.Informarea populatiei ( prin afisare in locuri vizibile ), privind evolutia Pestei Porcine Africane si a masurilor ce se intreprind ;

Raspunde: Unitatea Locala de Sprijin ;

DSVSA Vrancea;

Termen: Imediat;

h) Completarea stocurilor de materiale si echipamente necesare interventiei;

Raspunde: Unitatea Locala de Sprijin ;

Termen: Imediat;

Aplicarea masurilor in zona de protectie se mentine cel putin pana cand:

(a) Operatiunile de curatare, dezinfectie si daca este necesar de dezinsectie ,

a exploatatiei infectate sunt terminate;

(b) Porcii prezenti in toate exploatatiile au fost supusi unor examene clinice si de laborator efectuate in conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezenta a virusului pestei porcine africane .

Examenele prevazute la litera (b) nu se pot practica inainte de trecerea a 45 de zile de la terminarea operatiunilor preliminare de curatare , de dezinfectie si daca este necesar , de dezinsectie a exploatatiei infectate.

Raspunde: DSVSA Vrancea;

Masuri care se vor aplica in zona de supraveghere

Zona de supraveghere ( teritoriu pe o raza de 7 km in jurul zonei de protectie ) cuprinde localitatileMircestii Vechi, Balta Ratei, Petresti, Vanatori, Mircestii Noi, Mândresti – Munteni, Mândresti – Moldova, Rastoaca, Milcovul, Cerdac, Golesti, Slobozia Ciorasti, Golestii de Sus, Cârligele, Bontesti, Câmpineanca, Pietroasa, Dalhauti, Râmniceanca,Vârtescoiu, Olteni, Unirea, Garoafa ( inclusiv Precistanu), Faurei. In zona de supraveghere sunt amplasate urmatoarele exploatatii comerciale de suine: S.C. Premium Porc SRL , S.c. Consinterfin SRL, S.C. Celesiv Impex Srl.

Trebuie sa se efectueze un recensamant al tuturor exploatatiilor cu porcine;

Raspunde: DSVSA Vrancea;

Unitatea Locala de Sprijin;

Termen: 7 ( sapte ) zile;

a) Circulatia si transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzand, daca este necesar, drumurile de deservire a exploatatiilor, sunt interzise, cu exceptia aprobarii de catre DSVSA Vrancea in cazul autorizarii circulatiei prevazute in Directiva consiliului 60/2002 , la ert.10, litera (f).

Aceasta interdictie nu trebuie sa se aplice la tranzitul de porci pe cale rutiera sau feroviara, fara descarcare sau oprire .

Porcii nu pot parasi exploatatiiile in care sunt crescuti, pana la stingerea focarului de pesta porcina africana si ridicarea masurilor de restrictii .

Circulatia si transportul oricărui alt animal domestic pe drumurile publice sau private, excluzand, daca este necesar, drumurile de deservire a exploatatiilor, fără aprobarea de catre DSVSA Vrancea, sunt interzise.

Este interzis proprietarilor de exploatații să introducă sau să scoată orice alta specie de animal domestic in/din exploatatii, fara autorizarea DSVSA Vrancea.

Este interzisă comercializarea porcinelor vii, a carnii, produselor din carne si a subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU), a furajelor precum si a altor specii de animale, fara avizul DSVSA Vrancea.

Este interzisă proprietarilor scoaterea de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne de porc si orice alte produse si subproduse care contin carne de porc, fara avizul DSVSA Vrancea.

Se vor efectua controale in trafic.

Raspunde: DSVSA Vrancea;

IPJ Vrancea;

Unitatea Locala de Sprijin ;

Proprietarii exploatatiilor;

Termen: Permanent;

b) Camioanele si celelalte vehicule si echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor material susceptibile de a fi contaminate ( precum carcasele ,furajele,gunoiul de grajd, tulbureala etc. ) sunt curatate ,dezinfectate , daca este necesar dezinsectizate si tratate cat mai repede dupa contaminare ( in conformitate cu prevederile art.12 din Directiva UE 60/2002 ).

Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate parasi zona fara a fi curatat si dezinfectat;

Raspunde: Unitatea Locala de Sprijin;

Proprietarii exploatatiilor;

Termen: Permanent;

c) Toti porcii morti sau bolnavi dintr-o exploatatie trebuie de indata sa fie declarati medicului veterinar oficial, care procedeaza la investigatiile corespunzatoare in conformitate cu procedurile stabilite in manualul de diagnostic;

Raspunde: Proprietarii exploatatiilor;

Termen: Permanent;

d) Se interzice sacrificarea porcilor fara avizul medicului veterinar oficial ( sacrificarea se poate face doar in prezenta medicului veterinar pentru efectuarea examenului ante si post mortem);

Raspunde: Proprietarii exploatatiilor;

Termen: Permanent;

e) Orice persoana care intra sau iese din exploatatiile de porcine trebuie sa respecte masurile de igiena adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane ;

Raspunde: Proprietarii exploatatiilor;

Termen: Permanent;

f) Completarea stocurilor de materiale si echipamente necesare interventiei ;

Raspunde: Unitatea Locala de Sprijin;

Termen: Imediat

Aplicarea masurilor in zona de supraveghere se mentin cel putin pana cand :

(a) Operatiunile de curatare , de dezinfectie si ,daca este necesar, de dezinsectie a exploatatiei infectate sunt terminate;

(b) Porcii prezenti in toate exploatatiile au fost supusi unor examene clinice si de laborator efectuate in conformitate cu prevederile manualului de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezenta a virusului pestei porcine africane.Examenele prevazute la litera (b) nu se pot practica inainte de trecerea a 40 de zile de la terminarea operatiunilor preliminare de curatare , de dezinfectie si, daca este necesar, de dezinsectie a exploatatiei infectate.

Raspunde: DSVSA Vrancea.

• In vederea descurajarii comertului ilicit cu porci vii sau animale din alte specii, carne si produse din carne ,furaje, se vor face controale in trafic pe intreg teritoriul judetului Vrancea.

Raspunde: IPJ Vrancea.

Text informații + foto:Primăria Municipiului Focșani

Citiți și:Suspiciune de pestă porcină africană într-o gospodărie cu 28 de animale, aproape de „buricul” Focșaniului!


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.