Local

ISU Vrancea la bilanț: Peste 22 de misiuni pe zi, gestionate în anul 2020 de pompierii vrânceni

Ziarul de Vrancea
4 feb 2021 1062 vizualizări

Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny”  al județului Vrancea, pentru anul 2020, s-a desfășurat astăzi, 4 februarie, la sediul instituției, într-un cadru restrâns, impus de contextul epidemiologic. La eveniment au participat doamna Lavinia Serafimciuc, subprefectul județului Vrancea, domnul Ionel Cel-Mare, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, doamna dr. Dana Mariana Dincă, medic șef U.P.U. – S.M.U.R.D., domnul Ion Oprea, inspector guvernamental și domnul colonel Babiș Adrian, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea.

Activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea a urmărit și în anul 2020, ca și în anii precedenți, îndeplinirea obiectivelor stabilite prin principalele documente programatice, consolidarea caracterului proactiv al activităţii de prevenire, gestionarea profesionistă şi eficientă a situaţiilor de urgenţă, sporirea încrederii în instituţie, coordonarea componentelor Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă și continuarea procesului de profesionalizare şi perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului.

În vederea îndeplinirii misiunilor de răspuns ce revin inspectoratului, în anul 2020 s-a acţionat pentru monitorizarea și gestionarea a 7.960 acţiuni specifice (faţă de 5.985 produse în anul 2019), în medie 21.80 evenimente/zi. Din totalul misiunilor înregistrate : 3.250 au fost pentru acordarea  ajutorului medical de urgenţă (3719 în anul 2019); 2.650 alte situații de urgență însemnând epidemii, misiuni pirotehnice, alunecări de teren, inundații, evenimente publice de amploare etc, (306 în anul 2019); 414 incendii de vegetaţie (486 în anul 2019); 396 stingerea incendiilor (365 în anul 2019); 302 intervenţii pentru asigurarea sau supravegherea zonei de producerea probabilă a unor situaţii de urgenţă (39 în anul 2019); 213 asistenţa persoanelor (155 în anul 2019); 198 alte intervenţii (118 în anul 2019); 173 deplasări fără intervenţii (279 în anul 2019); 13 întors din drum (144 în anul 2019);  79 alarme false (92 în anul 2019); 64 intervenţii la descarcerare (49 în anul 2019); 44 salvări de animale (27 în anul 2019); 30 recunoaşteri în teren (121 în anul 2019); 22 protecţia mediului (15 în anul 2019) și 12 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren (69 în anul 2019).

Totodată, inspectoratul a intervenit și pe raza judeţului Bacău pentru gestionarea a 41 situaţii de urgenţă, astfel: 8 incendii, 1 descarcerare, 1 ajutor medical de urgenţă, 17 incendii de vegetaţie, 3 alte situaţii de urgenţă, 1 salvări animale, 9 întors din drum şi 1 deplasare fără intervenţie.

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă manifestate la nivelul judeţului, personalul profesionist a intervenit 32.345 ore din care: 12.126 ore pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă (37,49 %), 7.668 ore pentru stingerea incendiilor (23,71 %), 1.727 ore la acţiuni de protecţie a comunităţilor (5,34 %), 6.602 ore pentru alte situaţii de urgenţă (20,41%), 2.902 ore pentru incendii de vegetaţie (8,97 %), 450 ore acţiuni pentru asistenţa persoanelor (1,39 %), 375 ore pentru intervenţii la descarcerare (1,16 %), 495 ore pentru recunoaşteri în teren și exerciţii (1,53%).

Misiuni de stingere a incendiilor

În anul 2020, pompierii vrânceni au acţionat la 396 incendii (în medie 1,09 intervenții pe zi), înregistrându-se o creștere cu 31 intervenţii faţă de anul 2019.

În urma intervenţiilor la incendii au fost salvate: 8 persoane adulte, 96 animale şi bunuri materiale în valoare de aproximativ 80 milioane lei, iar ca victime ale incendiilor au fost înregistrate: 11 persoane decedate (faţă de 9 în 2019) şi 15 persoane rănite (faţă de 10 în 2019). Pagubele materiale au fost estimate la o valoare de cca. 18 milioane lei (faţă de 2019 când au fost estimate la cca. 82 milioane lei).

Ponderea cea mai mare au avut-o incendiile la gospodăriile populaţiei, unde s-au înregistrat 324 intervenţii, ceea ce reprezintă 81,82% din numărul total de incendii. În anul 2019 procentul de incendii la gospodăriile populaţiei a fost de 83,11%, înregistrându-se 305 astfel de evenimente.

Cele mai multe incendii s-au manifestat în localităţile: Focşani – 49; Vulturu – 19; Adjud – 18; Odobeşti – 15; Panciu – 12; Garoafa, Boloteşti – câte 11; Mărășești, Coteşti – câte 10.

Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 15 minute şi 14 secunde, iar timpul mediu de intervenţie a fost de aproximativ 97 minute.

De asemenea, au fost înregistrate 416 incendii de vegetaţie faţă de 486 în 2019, înregistrându-se o scădere de 14,40 %. Cele mai multe incendii de vegetaţie au avut loc pe razele administrativ-teritoriale ale următoarelor localităţi: Focșani – 61, Garoafa – 15, Panciu – 13, Mărășești – 12, Vânători – 11, Pufeşti – 10 și Sihlea – 9.

Activitățile Inspecției de Prevenire

Activitățile de prevenire a situațiilor de urgență desfășurate în anul 2020 au urmărit asigurarea la nivelul județului Vrancea a unui climat de securitate optim, în scopul preîntâmpinării și reducerii riscurilor de producere a situațiilor de urgență, precum și de asigurare a protecției populației, mediului, bunurilor și valorilor de patrimoniu. Totodată, un tipar aparte l-au avut activitățile desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, pe linia avizare/autorizare au fost emise 56 avize și 54 autorizații de securitate la incendiu și 1 aviz de protecție civilă, 697 adrese de neîncadrare în prevederile HG 571 din 2016 și 397 avize de amplasare în parcelă. De asemenea au fost respinse 14 solicitări pentru emitere avize şi 21 solicitări pentru emitere autorizații de securitate la incendiu.

Au fost planificate şi executate 682 controale, în scădere cu 45 %  faţă de anul 2019. Au fost primite şi soluționate 12 în domeniul apărării împotriva incendiilor și 1 petiție în domeniul avizării-autorizării. Rezultatele controalelor efectuate au evidențiat faptul că principalele riscuri pe linia situațiilor de urgență se situează la un nivel corespunzător de siguranță. 

În vederea conștientizării de către populație a riscurilor infectării cu noul coronavirus dar și a măsurilor de protecție sanitară, au fost executate, individual sau în cooperare cu alte instituții, 9386 misiuni.

În urma activităţii de control au fost identificate 1.850 deficienţe, din care 327 au fost înlăturate imediat, 1475 fiind sancționate contravențional, astfel: 1.315 cu avertisment şi 160 cu amendă în cuantum total de  281 000 lei.

Activități de protecție civilă

Pe linie de protecție civilă au fost efectuate controale  de prevenire și exerciții la operatorii sursă de risc din județul Vrancea (operatori risc chimic, operatori SEVESO și obiective hidrotehnice). Totodată, s-a executat 1 control comun pentru verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

În perioada analizată au fost planificate 24 exerciţii, fiind executate 5 exerciţii pe grupe de comune, pe tipuri de riscuri identificate în zona de competenţă şi prevăzute în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor judeţean/al localităţii, fiind vizate următoarele tipuri de risc:

De asemenea, au fost emise 60 de avize pentru transportul deșeurilor periculoase și au fost monitorizate 3.695 transporturi deșeuri periculoase.

În domeniul operativ s-au înregistrat 2650 (308 în 2019) intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă, din care: 2.441 epidemii (0 în 2019), 121 (135 în 2019) pentru asanarea teritoriului de muniţie neexplodată,  36 (123 în 2019) evenimente publice de amploare, 31 (36 în 2019) inundaţii, 13 (0 în 2019) fenomene meteo periculoase, 4 (5 în 2019) distrugerea muniţiei asanate, 3 (9 în 2019) alte situaţii de urgenţă, 1 (0 în 2019) intervenţie pentru alunecări şi prăbuşiri de teren.

Comparativ cu anul anterior, cantitatea şi tipul muniţiei asanate se prezintă astfel: 150 (192 în 2019) proiectile explozive şi perforante, 275 (1319 în 2019) muniţie de infanterie/elemente de muniţie, 11 (67 în 2019) grenade defensive, 20 (1152 în 2019) grenade ofensive, 7 (1 în 2019) bombe aruncător, 2 (0 in 2019) focoase.

Cele 2.441 misiuni  asociate COVID-19 au fost executate cu 5.513 efective și 1.530 mijloace și au constat în: 1.496 misiuni pentru acordarea primului ajutor calificat și transportul persoanelor suspecte/confirmate COVID-19, 34 misiuni pentru transport/distribuire de echipamente de protecție și mijloace de intervenție și 912 misiuni pentru decontaminarea autospecialelor folosite la transportul persoanelor suspecte/confirmate COVID-19.

Pentru gestionarea operativă a efectelor generate de noul coronavirus SARS-CoV-2, Centrul  Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Vrancea, a fost operaționalizat începând cu data de 15.03.2020, iar Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea s-a întrunit în 82 şedinţe,  în care au fost adoptate 227 hotărâri, 128 fiind pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19.

Intervenții privind asistența medicală de urgență – primul ajutor calificat

Echipajele S.M.U.R.D. au fost solicitate  pentru  soluţionarea a 5.849 cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat, precum şi transportul persoanelor suspecte/confirmate COVID 19, din care: 3.250 intervenţii propriu zise (3.756 în anul 2019); 2.441 intervenţii la alte situaţii de urgenţă (0 în anul 2019); 53 intervenţii la descarcerare (33 în anul 2019); 52 intervenţii la incendii (40 în anul 2019); 37 intervenţii la asistenţa persoanelor (32 în anul 2019); 8 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren (6 în anul 2019); 8 intervenţii la incendii de vegetaţie (12 în anul 2019).

În urma acţiunilor la care au participat structurile S.M.U.R.D., au fost asistate 6.070 persoane, (5.778 adulţi şi 292 copii) din care 36 persoane adulte au fost declarate decedate.

Cele mai multe intervenţii S.M.U.R.D. au fost în localităţile: Focşani – 2.348, Adjud – 898, Panciu – 155,  Vidra – 151, Homocea – 106, Păunești – 95, Tulnici – 91, Pufești – 88.

Dispecerizarea situațiilor de urgență

Prin compartimentul monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat au fost preluate toate anunţurile despre producerea situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă şi au fost alertate şi dirijate către locul acţiunii, în timp oportun, forţele de intervenţie proprii şi cele cu care se cooperează, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă.

Astfel, au fost preluate 22.265 (17.893 în 2019) apeluri de urgenţă prin „112” (conform www.112.ro), rezultând o medie de 61 apeluri/zi. Din cele 22.265 apeluri preluate de personalul compartimentului, 7.960 s-au materializat în intervenţii ale structurilor de urgenţă profesioniste şi voluntare.

Prin activitatea de monitorizare s-a asigurat fluxul informaţional cu instituţiile cu care se cooperează şi cu eşaloanele superioare, acţiunile de răspuns fiind desfăşurate în condiţii optime.

Totodată, au fost monitorizate şi transmise către subunităţile de intervenţie datele necesare instruirii personalului pe timpul celor  3.695 (3.373 în 2019) transporturi de substanţe periculoase şi transporturi speciale ce au tranzitat zona de competenţă şi au fost planificate 4 recunoașteri și exerciții la operatorii economici deținători de substanțe periculoase, care însă, în contextul măsurilor de prevenire și combatrere a efectelor pandemiei COVID-19, nu s-au mai executat.

Logistică

   În înzestrarea inspectoratului au intrat autovehicule și echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, astfel:

Acestea reprezintă câteva dintre datele pe care inspectorul şef, colonel Chiscop Flaviu, le-a prezentat astăzi, în cadrul activităţii de evaluare a inspectoratului pe anul 2020.

Deși, anul care a trecut a reprezentat o perioadă dificilă din cauza apariţiei unor noi riscuri şi ameninţări, forțele de intervenție profesioniste au răspuns prompt și au gestionat cu maxim profesionalism situațiile de urgență din zona de competență.

Eforturile conjugate ale întregului personal au contribuit la asigurarea unui climat optim, orientat spre obţinerea de rezultate care să statueze rolul de garant al siguranţei comunității pe care Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea şi l-a asumat împreună cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în acest domeniu.

Mulţumim autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale, operatorilor economici, instituţiilor publice şi populaţiei pentru sprijinul acordat în îndeplinirea misiunilor specifice în anul 2020, asigurând cetățenii că și acest an ne vom concentra asupra realizării în bune condiții a obiectivelor stabilite.  

Comunicat de Presă Nr. 7 din 4 februarie 2021, transmis de Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Vrancea

  

 


Fisiere atasate

În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.