Local

IPJ Vrancea la bilanț: 23,4% mai puține accidente rutiere grave, 17% mai puține tâlhării, 15% mai puține furturi din locuințe în anul 2020

Ziarul de Vrancea
29 ian 2021 1031 vizualizări

În anul în care a început pandemia, în Vrancea s-au înregistrat cu 23,4% mai puține accidente rutiere grave și cu cu 26% mai puține persoane rănite grav

Polițiștii vrânceni au suspendat anul trecut peste 5300 permise de conducere, din care peste 3500 pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

La nivel județean, furturile din locuințe au avut o scădere de peste 15%, iar tâlhăriile au scăzut cu 17%, comparativ cu anul 2019. Bilanțul complet:

EVALUAREA ACTIVITĂŢII ŞI A REZULTATELOR OBŢINUTE DE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VRANCEA ÎN ANUL 2020

Și în anul 2020, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea şi-a canalizat resursele, eforturile şi acţiunile în direcţia creşterii gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei și a patrimoniului, sporirea siguranţei stradale și rutiere, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere. Pe un palier important s-au situat în anul precedent activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Resursele umane: La finele anului 2020, urmare a dinamicii de personal, gradul de ocupare a statului de organizare a fost de aproximativ 82%.

Resursele logistice: parcul auto al unităţii a fost înnoit în anul 2020 cu  108 autospeciale noi, Dacia Logan, Dacia Duster şi un Mercedes Benz Vito precum și o platformă pentru tractarea autospecialelor defecte.

La începutul lunii septembrie 2020, în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea a fost înființat Biroul Siguranța Școlară, o structură de poliție care să participe activ la consolidarea unui climat optim de siguranță în unitățile de învățământ.

Din luna decembrie, în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea funcționează și Biroul pentru Protecția Animalelor, ce are ca principale sarcini și îndatoriri monitorizarea respectării și aplicării prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor și a altor acte normative, în colaborare cu instituțiile publice locale cu atribuții în domeniu.

Recent s-au desfășurat activitățile de ocupare a funcțiilor vacante din cadrul celor două structuri nou înființate prin trecere în corpul ofițerilor, respectiv încadrare din sursă externă, inclusiv pentru ocuparea a două funcții de medic veterinar.

Deservirea comunităţii: poliţiştii acţionează permanent atât prin activități operative cât și de altă natură în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional, astfel că în cursul anului 2020, structurile I.P.J. Vrancea au organizat și efectuat razii, acțiuni de amploare/cu efective mărite și controale directe care au avut ca rezultat constatarea directă a peste 2300 de infracțiuni, din care 1912 în flagrant.

Din totalul intervențiilor la evenimente ale structurilor județene de poliție, 20681 (aproximativ 91%) s-au desfășurat în urma unor solicitări venite prin SNUAU 112.

Prevenirea criminalităţii: În anul 2020, vrâncenii au beneficiat de campaniile de informare și prevenire realizate de structura de profil, cu sprijinul polițiștilor de proximitate, de ordine publică și a celor rutieri. Acțiunile preventive au fost diversificate: sesiuni de informare, acțiuni în locuri publice, puncte de informare, toate fiind orientate în special pe cele patru programe prioritare de prevenire implementate la nivel local, respectiv:

Menținerea climatului de siguranță publică pentru cetățenii județului este principala prioritate, iar pentru atingerea acestui deziderat, în cursul anului 2020 a fost derulată, potrivit competențelor, întreaga gamă de activități specifice pentru asigurarea vizibilității polițiștilor de ordine publică în comunitate, a intervenției rapide la evenimentele semnalate și pentru prevenirea și combaterea infracționalității.

Pe un alt palier deosebit de important al structurilor de ordine publică s-au situat activităţile informativ-preventive şi de intervenţie desfăşurate în comunitate, materializate în intervenţii la evenimente (peste 22.000), stări conflictuale aplanate (778), petiţii soluţionate (peste 1300, cu 406 mai multe decât în anul precedent) și activităţi educativ-preventive în unităţi de învăţământ (mai puține în anul trecut, pe fondul pandemiei de COVID).

 Criminalitatea stradală este un obiectiv aflat permanent în atenția inspectoratului, pentru controlul acestui indicator fiind depuse eforturi împreună cu partenerii instituţionali. La nivelul judeţului Vrancea în anul 2020, infracţiunile stradale au scăzut cu peste 23%  fapte sesizate față de anul 2019.

Criminalitatea stradală este un tip de criminalitate specific mai ales mediului urban, cele mai multe infracțiuni stradale (95,7%) fiind înregistrate în

orașe.

Criminalitatea în mediul rural

Comparativ cu anul 2019, în perioada supusă evaluării s-a constatat o scădere a infracționalității în mediu rural. Ponderea cea mai mare o deţin infracţiunile judiciare, în special cele din sfera micii criminalităţi (loviri sau alte violenţe, furturi și amenințări).

Din numărul total al infracţiunilor stradale sesizate, 21,1% au fost identificate în flagrant.

Prevenirea și combaterea infracționalității asociate violenței în familie:

Din analiza datelor statistice, se constată că, la nivelul județului, în domeniul violenţei domestice au fost sesizate în anul 2020 în principal de loviri și alte violențe, abandon de familie și amenințări.

În perioada de referinţă au fost emise de către polițiști 181 de ordine de protecţie provizorii, din care 102 în mediul urban și 79 în mediul rural, peste 87% dintre acestea fiind confirmate de procurori și 58% fiind ulterior transformate de instanţele judecătoreşti în ordine de protecție.

Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, în anul 2020 a derulat două campanii de prevenire a violenței domestice.

Vorbim aici de Campania intitulată Spune NU violenței domestice, derulată pe parcursul a 4 luni și de CampaniaBright Sky”, derulată la nivel naţional în vederea mediatizării aplicaţiei cu acelaşi nume, dezvoltată de către Fundaţia Vodafone şi Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii.

Siguranţa rutieră şi a transporturilor:

Acţiunile desfăşurate în 2020 de poliţiştii vrânceni au vizat asigurarea unui climat de disciplină şi siguranţă rutieră pe drumurile publice din judeţ, fiind constatate 904  fapte penale şi peste 51.000 fapte contravenţionale (la O.U.G. 195/2002 şi la alte acte normative).

Au fost ridicate în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile  publice  peste 5300 permise de conducere din care peste 3500 pentru nerespectarea regimului legal de viteză și retrase 1990 certificate de înmatriculare.

Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor grave de circulaţie produse în anul 2020 pe drumurile publice din județul Vrancea, arată faptul că numărul acestora a fost în scădere față de anul precedent cu 23,4%. Totodată numărul persoanelor decedate a scăzut cu 2,5%, iar cel al persoanelor rănite grav cu 26%.

Principalele cauze de producere a accidentelor grave de circulaţie înregistrate în perioada susmenţionată, au fost: indisciplina pietonilor, viteza neadaptată la condiţiile de drum, încălcarea normelor rutiere de către bicicliști.

Începând cu luna martie a anului 2020, odată cu apariţia pandemiei ,,COVID 19”, poliţiştii rutieri au executat acţiuni preventiv-reactive, în vederea conştientizării participanţilor la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun prin nerespectarea legislaţiei specifice.

Siguranţa în şcoli: Statistic, în anul calendaristic 2020, au fost sesizate mai puține fapte penale în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ,

scădere ce poate fi pusă mai cu seamă pe măsurile restrictive impuse de pandemia cu COVID-19.

Pentru prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității a realizat șase campanii, nouă proiecte și activități punctuale în școli, atât față în față cât și online, adaptat contextului pandemic.

Printre acestea amintim Campania Be SAFE ONLINE, adresată elevilor de ciclu primar şi gimnazial, în care au fost realizate activități video cu copii de vârste diferite, cu care poliţiştii au discutat despre siguranța acasă, pe stradă, la locul de joacă, la cumpărături și în mediul online.

Odată cu începerea anului școlar 2020/2021 s-a operaționalizat și Biroul Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea, structura de specialitate responsabilă de crearea și păstrarea unui climat de siguranță în instituțiile de învățământ, prevenirea criminalității în vederea creșterii gradului de siguranță a elevilor, studenților și a personalului didactic în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ și a campusurilor preuniversitare/universitare.

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII: polițiștii vrânceni au desfășurat activități operative, activități preventive și de sprijin al altor instituții din domeniul ordinii publice, intervenții la evenimente și activități de natură criminalistică care au contribuit la menținerea unui grad de siguranță ridicat al comunității.

În anul 2020 infracționalitatea sesizată a scăzut față de anul anterior, cea mai mare scădere înregistrându-se la infracționalitatea judiciară, cu aproape 10 procente.

Criminalitatea contra patrimoniului:

Infracţiunile contra patrimoniului se situează în continuare la un nivel scăzut, față de 2019 fiind sesizate cu peste 10% mai puține infracțiuni de acest gen.

Furturile din locuințe au o scădere de peste 15% față de anul precedent, iar tâlhăriile au scăzut cu  17%. În anul 2020 cele mai multe furturi sesizate au fost cele din locuinţe și cele din societăţi comerciale.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase:

Polițiștii de profil au organizat 30 acţiuni pe linie de braconaj cinegetic, arme și muniții precum și explozivi și substanțe periculoase.

 În cadrul acestora au fost efectuate 192 controale și 13 percheziții domiciliare, fiind dispuse măsuri de indisponibilizare a 16 de arme de foc și a 552 de cartușe de diferite calibre. S-au mai indisponibilizat 318  kg de articole pirotehnice și peste 7200 kg deșeuri periculoase.

Au fost constatate 101 infracțiuni incriminate de Codul penal nefiind înregistrate cazuri privind sustragerea sau pierderea de arme letale/neletale, materii explozive ori substanțe periculoase.

Criminalitatea economico – financiară:

Pentru prevenirea și combaterea criminalității în acest domeniu au fost derulate activități în 722 de dosare penale pe linie de evaziune fiscală, corupție și contrabandă, trafic și comerț ilicit cu produse din tutun și au fost obținute autorizații și puse în executare peste 60 de percheziții domiciliare.

Activităţile polițiștilor specializaţi în investigarea criminalității economice au avut ca rezultat în anul 2020, recuperarea unor prejudicii de peste 4.800.000 lei, fiind dispuse măsuri preventive față de 10 persoane.

Pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu tutun şi produse din tutun, rezultatele pozitive au fost obţinute cu implicarea tuturor structurilor din cadrul unităţii fiind soluționate 25 dosare penale și indisponibilizate peste 336.000 de ţigarete, în valoare de peste 168.000 lei și două autoturisme folosite la comiterea infracțiunilor.

Infracţionalitatea în domeniul silvic: activităţile pe acestă linie s-au desfășurat în baza dispozițiilor Inspectoratului General al Poliției Române și a Planului de acțiune „SCUTUL PĂDURII”, pentru prevenirea infracţionalităţii în domeniul silvic și s-au materializat în 5069 controale din care cele mai multe pe linia legalității transportării materialului lemnos. Au fost înregistrate 40 de apeluri prin SNUAU 112 privind transportul de material lemnos, cu mențiunea faptului că doar  6  au fost confirmate ca ilegale și sancționate contravențional. Totalul materialului lemnos confiscat sau ridicat în vederea stabilirii provenienței a fost de 4.157 mc, în valoare de 1.400.550 lei .

În anul 2020, polițiștii au aplicat peste 1300 de sancțiuni contravenționale la Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în cuantum de 1.170.100 lei.

ACTIVITĂŢILE STRUCTURILOR DE SUPORT

Criminalistică: în anul 2020, lucrătorii de profil au asigurat şi efectuat cercetarea la faţa locului în 1896 cazuri, ocazii cu care au fost ridicate 5621 de urme din toate categoriile. Criminaliștii au efectuat 38 de reconstituiri, 73

recunoașteri din grup/foto, 24 conduceri în teren, 15 acțiuni și razii și 340 de alte activități/deplasări.

Activitatea de expertiză și constatare tehnico-științifică criminalistică s-a concretizat în efectuarea a 69 rapoarte cu 1304 materiale examinate (în litigiu și probe model de comparație), iar prin metodele şi mijloacele specifice a condus la identificarea a  91 de autori, în  83 cauze.

Structuri de intervenţie: în anul 2020, luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au fost angrenați în executarea a 865 de  misiuni de intervenție, cele mai multe în sprijinul structurilor operative ale unității, cu ocazia desfășurării unor acte procedurale în cadrul unor dosare penale (percheziții domiciliare, mandate de aducere, etc.), 125  razii în medii cu potențial criminogen ridicat, 528 filtre rutiere, percheziții domiciliare, 38 escorte și alte misiuni specifice.

Luptătorii SAS au desfășurat și activităţi de pregătire si instruire cu personalul din alte structuri precum și  negocieri in situații de criză de ordine publică.

Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative: Utilizând ca principal instrument aplicaţia informatică ROCRIS, în decursul anului,  prin compartimentul  specializat şi ghişeele pentru deservirea publicului din Focșani, Adjud și Panciu au fost emise, în total, 25736 certificate de cazier judiciar, dintre acestea 98% fiind înmânate pe loc. Totodată, a fost asigurată eliberarea a peste 2300 certificate de integritate comportamentală, la solicitarea instituțiilor cât și a persoanelor fizice, eliberate ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

Prin natura atribuţiilor legale ce revin I.P.J. Vrancea, cooperarea instituţională este indispensabilă înfăptuirii acestora. Subliniem buna cooperare cu instituţiile Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu reprezentanţii ANAF, ai administraţiei publice locale şi ai agenţiilor reprezentate la nivel judeţean.

Misiuni internaționale: În anul 2020, un agent de poliţie a încheiat o misiune cu durata de 1 an, în Italia, ca specialist suport operativ, în cadrul Task

Force-ului pentru prevenirea criminalității, localizarea și prinderea urmăriților internaționali și constituirea unor echipe comune de lucru.

De asemenea, polițiștii vrânceni au participat la o escortă internațională pentru preluarea unei persoane urmărite, arestată în alt stat membru U.E.

OBIECTIVE 2021:

Pentru acest an, priorităţile care vor sta la baza organizării activităţilor IPJ Vrancea vizează continuarea acţiunilor pentru creşterea gradului de siguranţă și protecție al cetăţenilor, asigurarea climatului de legalitate pentru mediul  de

afaceri și îmbunătăţirea imaginii poliţiei vrâncene prin creșterea gradului de încredere a populației.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea este pregătit, atât din punct de vedere profesional cât şi logistic, pentru a-şi îndeplini cu succes misiunile şi pentru a pune în aplicare prevederile legale, astfel încât siguranţa cetăţenilor din judeţul nostru să nu fie afectată.

Buletin de presă Nr. 37 din 29 ianuarie 2021, transmis de IPJ Vrancea

Citiți și postarea președintelui CJ Vrancea Cătălin Toma după ce a participat la ședința de bilanț pe anul 2020 a Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea

”Am participat astăzi la ședința de bilanț pe anul 2020 a Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea, la invitația comisarului șef de poliție Remus Nica, șef al IPJ Vrancea. Au fost prezentate date statistice privind implicarea oamenilor legii în viața comunității, pentru protecția cetățenilor prin prevenirea infracțiunilor comise contra persoanei și patrimoniului. Am transmis conducerii IPJ și ofițerilor prezenți la bilanț să fie mereu în slujba oamenilor, prin tot ceea ce fac, i-am felicitat și le-am transmis că au în mine și în Consiliul Județean parteneri de încredere în orice proiect și în orice context. Le urez polițiștilor vrânceni mult succes în acest an, provocările de astăzi fiind extrem de complexe. ”


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.