Local

Foto | Prezentarea publică a evaluării activității desfășurate în anul 2022 de către I.P.J Vrancea

Ziarul de Vrancea
8 feb 2023 668 vizualizări

Bilanțul IPJ Vrancea pe anul 2023 a fost făcut public prin intermediul buletinului de presă nr 40 din 07 februarie 2023 editat de compartimentul derelații publice al instituției.

În anul 2022, activitatea Inspectoratului de Poliţie Județean Vrancea a fost concentrată pe îndeplinirea obiectivelor şi  priorităţilor Poliţiei Române.

Principalele direcții de acțiune au vizat prevenirea infracțiunilor contra persoanei, a infracțiunilor contra patrimoniului și a faptelor din sfera criminalității informatice.

Creşterea gradului de siguranţă publică este reflectată în scăderea infracţiunilor de furt din segmentul stradal în anul 2022.

În acelaşi context, analiza indicatorilor statistici ai situaţiei operative din perioada 2018 – 2022 evidenţiază faptul că siguranţa cetăţeanului s-a îmbunătăţit în mod constant, de la an la an, în condiţiile în care infracţionalitatea sesizată s-a redus, luând în considerare extremele acestui interval.

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE

Organigrama Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea cuprinde 20 structuri ale Aparatului Judeţean, reprezentând servicii, birouri şi compartimente independente care au competenţe, conform specificului domeniului propriu de activitate şi asigură coordonarea, sprijinul îndrumarea şi controlul activităţii structurilor  teritoriale, respectiv 2 poliţii municipale, 3 poliţii orăşeneşti şi 9 secţii de poliţie rurală care au în componenţă 68   de posturi de poliţie comunală.

În ceea ce priveşte politica de personal desfăşurată la nivelul inspectoratului, precizăm că la data de 31.12.2022 statul de organizare era încadrat în procent de 77, 44 % astfel: 81,5 % la ofiţeri, 77,2 % la agenţi şi 73,6 % la personalul contractual. În cursul anului au încetat raporturile de muncă cu unitatea 45 de poliţişti şi au venit în unitate 125 de poliţişti.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ

  1. SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL

Activități desfășurate pentru deservirea comunității

În perioada analizată,  au fost organizate 711 razii și acțiuni cu efective mărite, 13.217 controale directe, în urma acestor activități fiind descoperite 2.349 de infracțiuni, din care 1918 în flagrant delict.

Totodată, au fost depistați 161 de minori lipsiți de supraveghere din care 117 au fost reintegrați în mediul familial și 43 de minori au fost predați centrelor de ocrotire, 22 de părinți/tutori fiind sancționați pentru lipsa de supraveghere a minorilor.

Polițiștii au intervenit la 19.374 de apeluri de urgență, în peste 86% în primele 10 minute de la sesizare și au aplanat 1.027 stări conflictuale. Au fost desfășurate 22 de proiecte și campanii de prevenire-informare care au avut 18.862 de beneficiari.

Prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Ponderea infracţiunilor de violență domestică este deţinută de cele de lovire sau alte violenţe, iar după locul comiterii faptelor de violenţă domestică, ponderea acestui fenomen este în mediul rural unde au fost comise 64,79% fapte, în timp ce în mediul urban au fost comise 35,21 % fapte.

Din analiza cauzelor și condițiilor favorizatoare apariției manifestării violenței domestice au fost identificați factori, cum ar fi: consumul de alcool, condițiile precare de trai, mediul familial dezorganizat, constrângeri financiare, mediu social tolerant față de violență.

În perioada analizată, poliţiştii au intervenit la 2.860 de cazuri de violenţă domestică, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului, în 693 de cazuri a reiesit risc iminent, în 393 dintre cazuri victima a refuzat emiterea unui ordin de protectie provizoriu, iar în restul cazurilor au fost emise ordine de protecție provizorii.

Având în vedere operaționalizarea activităților în cadrul Sistemului Informatic de Supraveghere Electronică, în sistem pilot, la nivelul IPJ Vrancea, în perioada 01 Octombrie - 31 Decembrie 2022, au fost emise 17 ordine de protecție provizorii în care a fost dispusă și măsura obligării agresorului de a purta permanent un dispozitiv  electronic de supraveghere.

În niciunul dintre cazurile în care a fost dispusă măsura obligării agresorului de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, acesta nu a mai săvârșit ulterior astfel de fapte.

De asemenea, a fost operaționalizat un spațiul special destinat ascultării copiilor victime ale infracțiunilor, în cadrul Programului Din grijă pentru copii .

Siguranţa traficului rutier

   În anul 2022, poliţiştii Serviciului Rutier au organizat 214 acţiuni, pentru reducerea riscului rutier. În urma activităților desfășurate de polițiștii rutieri și cei de ordine publică au fost constatate 917 infracțiuni la regimul rutier și sancţionate 53.596 abateri contravenționale la regimul circulaţiei.

În perioada analizată, în judeţul Vrancea s-au produs 97 accidente rutiere grave, soldate cu 30 de persoane decedate și 82 de persoane rănite grav.

Analiza dinamicii accidentelor de circulație cu victime produse în anul 2022 relevă faptul că acestea se află pe un trend descendent în ceea ce privește numărul persoanelor decedate, a  accidentelor grave (-27) și a persoanelor rănite grav.

Principalele trei cauze de producere ale accidentelor de circulaţie grave sunt:

Cauza cu cele mai multe persoane decedate în anul 2022, respectiv 5, a fost reprezentată de ”alte preocupări de natură a distrage atenția”.

De asemenea, au fost depistați în proporție de 100% autorii accidentelor de circulație ai căror conducători auto au părăsit locul accidentului.

Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii

Poliţiştii de proximitate, conform conceptului de organizare a activităţii de ordine publică în mediul urban, au soluţionat 968 de reclamaţii, petiţii şi sesizări, au desfășurat 6.452 de activități în comunitate.

De asemenea, polițiștii de proximitate au desfășurat activitaţi pe linia executării mandatelor de aducere, verificări pe linia evidenţei populaţiei (74), deţinătorilor de arme (69), evidenţă militară (865), precum şi participări la acţiunile punctuale sau măsuri de ordine de pe raza de competenţă (79 acțiuni).

În perioada de referință polițiștii de proximitate au consiliat 6.470 de persoane, au pus în aplicare 54 de ordine de protecție și 27 de ordine de protecție provizorii, au constatat 226 de infracțiuni în flagrant delict și au soluționat 923 de dosare penale.

Biroul Pregătire Profesională

Activitatea acestei structuri vizează planificarea, organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlarea activității de pregătire profesională de specialitate a polițiștilor vrânceni, vizând formarea profesională inițială, continuă, pe post și prin programe de formare, pregătire şi evaluare a poliţiştilor în domeniul tacticii, în domeniul pregătirii fizice şi autoapărării și în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare.

Astfel, polițiștii acestei structuri au realizat 122 de sesiuni de pregătire, cu polițiști din cadrul structurilor operative și cu polițiști încadrați din sursă externă în anul 2022 și 119 sesiuni de pregătire tactică. Totodată, au fost organizate şi desfăşurate tragerile cu armamentul din dotare, ședințe pregătitoare și de mânuire a armamentului, precum și 57 de sesiuni de instruire privind conducerea auto în regim defensiv.

O componentă importantă a acestei activități a fost amenajarea unei săli de sport la sediul inspectoratului precum și a două săli de sport la sediul Poliției Orașului Panciu și Poliției Orașului Odobești care au fost dotate cu toate bunurile materiale necesare desfășurării activităților de pregătire fizică și tactică a polițiștilor.

Biroul pentru Protecția Animalelor

Printre scopurile și obiectivele polițiștilor de la Biroul pentru Protecția Animalelor se regăsesc combaterea și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală referitoare la animale și protecția acestora, regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi și gestionarea câinilor fără stăpân, dar și luarea de măsuri imediate pentru protejarea animalelor aflate în pericol.

În cursul anului 2022, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au constatat 45 de infracțiuni pe linia protecției animalelor și au aplicat 162 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare totală de 84.100 de lei.

Siguranţa în şcoli

În ce privește siguranța în școli, polițiștii vrânceni au desfășurat 1.382 de activități preventive în mediul școlar, în școli și în proximitatea acestora, atât în mediul urban, cât și în mediul rural.

În cursul anului 2022, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au organizat şi desfăşurat  acţiuni pe linia prevenirii absenteismului şcolar, pe tema delincvenței juvenile, pentru respectarea regimului circulației rutiere și în alte domenii de interes.

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară și cei din cadrul Serviciului de Ordine Publică au participat la ore de curs în care au fost abordate subiecte tematice de natură

juridică, respectiv pentru prevenirea bullying-ului și a cyberbullying-ului, pentru prevenirea consumului de droguri, a traficului de persoane, pentru respectarea regimului circulației

rutiere, pentru prevenirea infracțiunilor comise cu violență sau în care au fost abordate detalii referitoare la legislația privind răspunderea penală a minorilor.

De asemenea, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au monitorizat activitățile de patrulare, pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor, al personalului didactic și pentru prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ și au verificat unitățile de învățământ pe linia respectării prevederilor Legii nr. 333/2003 privind pază și sistemele de securitate.  

Criminalitatea gravă comisă cu violenţă

Analiza situaţiei operative pe linia infracţiunilor comise cu violenţă  reflectă  o scădere în mediul urban în cazul infracțiunilor contra persoanei, faţă de anul 2021.

Infracțiunile de omor sesizate în județul Vrancea se mențin la aceeași valoare față de anul 2021 (1),  iar loviturile cauzatoare de moarte înregistrează scădere, nefiind înregistrată nicio astfel de faptă.  

Nu au fost înregistrate infracţiuni de tâlhărie sau viol urmate de moartea victimei. Eforturile poliţiştilor s-au focalizat pe contracararea infracţiunilor grave, săvârşite contra vieţii şi integrităţii corporale a persoanei, prevenirea și combaterea acestui gen de infracționalitate.

Criminalitatea contra patrimoniului

Infracţiunile contra patrimoniului, reprezintă un procent de 34,90 % din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul I.P.J. Vrancea, acestea înregistrând o scădere de 41,94 % în cazul infracțiunilor de furt de autovehicule respectiv de 30% în cazul furtutilor din buzunare, genți.

Ponderea infracțiunilor contra patrimoniului este deținută de infracțiunile de furt care înregistrează o ușoară scădere, pe același trend situându-se și infracțiunile de tâlhărie care scad cu 18,18% .

În ceea ce privește furturile cu autori necunoscuți, față de anul 2021, numărul acestor infracțiuni a scăzut în procent de 5,25%, iar numărul suspecților cercetați în dosarele penale cu 1, 39% .

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

În anul 2022, poliţiştii Serviciului AESP Vrancea au desfăşurat activităţi în cadrul a 11 planuri de acţiune ale I.G.P.R. –D.A.E.S.P., fiind executate 37 de acţiuni şi 789 de controale pe liniile arme-cinegetic, explozivi, substanţe periculoase.

În activităţile menţionate au fost atrase în sistem integrat, forţe din cadrul A.J.V.P.S., I.T.M., D.S.P.,  autorităţilor silvice sau ale Gărzii de Mediu.

În cadrul acţiunilor şi controalelor au fost constatate 134 de infracţiuni şi aplicate 30 de contravenţii în cuantum de 20.000 lei. De asemenea, în cadrul dosarelor penale instrumentate, au fost indisponibilizate în vederea cercetărilor 31 de arme, 546 de elemente de muniţie, 460 de kg articole pirotehnice, 9984 de kg și 1.810 l deșeuri periculoase și 115800 kg de produse de protecție a plantelor.

Totodată, au fost suspendate 5 permise de armă, iar în cazul a 65 de persoane s-a dispus anularea dreptului de deţinere, port şi folosire arme.

 În anul 2022, în judeţul Vrancea nu s-au înregistrat infracțiuni comise de către grupuri infracționale, la care să fie folosite arme, materii explozive sau substanțe periculoase și nici nu au fost înregistrate cazuri privind sustragerea sau pierderea de arme letale/neletale.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale

În cursul anului 2022, luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au participat la 862 de misiuni, organizate independent sau în cooperare cu alte formaţiuni operative, au participat la razii, escortarea persoanelor cu comportament violent aflate în stare legală de deținere sau reținere, percheziţii şi acțiuni de prindere în flagrant delict.

De asemenea, pe tot parcursul anului 2022, polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au acordat sprijin structurii de specialitate, în cadrul sesiunilor de trageri cu armamentul din dotare desfășurate de polițiștii din cadrul structurilor operative.

Criminalitatea economico-financiară

Pentru prevenirea și combaterea criminalității în acest domeniu au fost derulate activități în 694 de dosare penale pe linie de evaziune fiscală, corupție și contrabandă, trafic și comerț ilicit cu produse din tutun și au fost obținute autorizații și puse în executare 42 de percheziții domiciliare.

Activităţile polițiștilor specializaţi în investigarea criminalității economice au avut ca rezultat în anul 2022 recuperarea unor prejudicii de peste 4.600.000 de lei, fiind dispuse măsuri preventive față de 10 persoane.

În cele 594 de sesizări de natură economico-financiară înregistrate a fost continuată urmărirea penală împotriva persoanei în 206 cazuri.

Pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu tutun şi produse din tutun, au fost indisponibilizate 75.000 de ţigarete și 150 kg de tutun și aplicate 9 sancțiuni contravenționale în cuantum de 40.000 de  lei.

Infracţionalitatea în domenii specifice

Pe linia protejării fondului silvic, în scopul menţinerii integrităţii fondului forestier naţional, au fost organizate 371 de controale pe linia depozitării, prelucrării și comercializării materialului lemnos și 4.387 de controale pe linia transportului materialului lemnos fiind verificate 5348 de obiective, activități în care au fost implicaţi toţi partenerii instituţionali de la nivelul judeţului (Garda Forestieră, Direcţia Silvică, A.N.A.F. şi Garda de Mediu).

În cadrul activităţilor menţionate au fost constatate 1.628 de contravenţii la legislaţia silvică, aplicându-se amenzi în valoare de 2.061.900 de lei, s-a dispus confiscarea a 17.248,11 m.c. material lemnos în valoare de 3.417.350 de  lei şi au fost înregistrate 357 de dosare penale.

Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, cu implicarea partenerilor instituţionali (A.N.P.A., Garda de Mediu, A.N.A.F., D.S.V.S.A.) au fost organizate şi executate 13 acțiuni, 238 de controale pe cursurile de apă şi amenajări piscicole, fiind de asemenea controlate 86 de obiective (societăţi comerciale, pieţe etc.).

Obiective şi priorităţi de acţiune pentru anul 2023.

Menținerea gradului de încredere a cetățenilor în instituția poliției prin asigurarea transparenței în comunicarea publică și în relația cu mass-media, implementarea de campanii pentru reducerea riscului de victimizare a populației și a prevenirii comiterii de infracțiuni.

Consolidarea capacităților de monitorizare și anticipare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice, respectiv de contracarare a formelor grave de criminalitate.

Pregătirea profesională continuă a polițiștilor pentru creșterea siguranței cetățeanului prin oferirea unui serviciu polițienesc de calitate;

Asigurarea unui climat de legalitate în mediul de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei și corupției;

Creşterea gradului de siguranţă rutieră.

Mulțumim partenerilor instituționali, mass-mediei și comunității vrâncene pentru colaborare!

Text informații + foto:Buletin de presă nr. 40 din 7 februarie 2023


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.