Local

Enet interzice debranșările fără ca legea să-i dea acest drept

Mihai Boicu
12 iul 2017 6045 vizualizări

Peste 30 de milioane de euro cheltuite pentru centrala Enet

 Enet nu are niciun drept să decidă cine se debranșează de la rețeaua de termoficare, potrivit Legii serviciului de alimentare cu energie termică 325/2006 u legea nu prevede obligația ca focșănenii să ceară acordul Enet, ci doar să anunțe societatea că au hotărât să se debranșeze u acordul Enet și interzicerea debranșării în zone unitare de încălzire sunt însă stipulate într-un simplu ordin al unei instituții, prin care se aduc modificări legii, deși acest lucru e interzis u Avocatul Poporului a  cerut schimbarea legislației, pentru că se încalcă principiul supremației legilor prin modificarea unei legi printr-un ordin, prin care se impun obligații suplimentare u cu toate acestea, deși sunt pe lângă lege, autoritățile locale și Enet încearcă să interzică debranșările și să inducă în eroare opinia publică u situația este o bătaie de joc la adresa focșănenilor, care au primit facturi uriașe la încălzire, deși la Enet s-au făcut investiții de zeci milioane de euro chiar pentru reducerea facturilor consumatorilor.

SC Enet SA a interzis în acest an debranșările în Focșani, invocând hotărârea Consiliului Local adoptată anul trecut prin care se stabileau zone unitare de încălzire în municipiu. Public și în discuții cu cei care au venit să discute cu el, directorul societății de termoficare, Manole Merchea, a afirmat că el nu poate decât să respecte legea. Reglementările în domeniu sunt prevăzute de Legea serviciului de alimentare cu energie termică 325/2006, precum și Ordinul 91/2007, pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Pe scurt, acest ordin vine să explice cum se aplică Legea 325/2006. Legea despre care vorbește directorul Enet, dar și alți reprezentanți ai autorităților locale nu e legea în sine, ci Ordinul 91/2007, la care fac referire aproape tot timpul. Pentru că ordinul le impune consumatorilor care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire, pe care legea nu le prevede. O simplă lecturare a celor două acte normative, legea și ordinul, arată însă poziția mincinoasă a Enet, care pentru a nu se închide a ajuns să nu spună adevărul chiar în punctele de vedere oficiale. În buna tradiție românească în care fiecare face cum îl taie capul, deși nu ar trebui să fie posibil, ANRSC a emis un ordin prin care modifică și completează legea. În primul rând, acordul Enet privind aprobarea cererii de debranșare nu este prevăzut în Legea 325/2006. Potrivit acestei legi, societatea are doar obligația să vină în termen de 45 de zile de când este anunțată cu privire la decizia de debranșare de consumatorul în cauză, pentru a efectua debranșarea. La art. 30 alin. 2 se menționează mai multe condiții care trebuie îndeplinite cumulativ: ”Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative: a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât și pe verticală; b) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încălzire; c) anunțarea, în scris, a operatorului care are și calitate de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte”. La art. 5 se mai prevede că furnizorul trebuie să efectueze debranșarea în timp de 45 de zile, după ce verifică dacă sunt îndeplinite condițiile. Practic, cine are acordul scris al asociației de proprietari și acordul vecinilor de apartament nu trebuie decât să notifice Enet. Cum s-a ajuns însă la cererea acordului societății? Prin faptul că în ordinul ANRSC 91/2007 s-a introdus o condiție suplimentară față de prevederile legii, să fie cerut acordul furnizorului. Dacă s-ar ajunge un proces, ar fi interesant cum ar putea justifica juriștii Enet modificarea unei legi, printr-un simplu ordin, cu o putere juridică inferioară. De menționat că până acum cei care au contestat în instanță prevederile ordinului referitoare la interzicerea debranșărilor în blocurilor unde nu s-au făcut debranșări înainte de 2007 au avut câștig de cauză.

De la promovare zonei unitare s-a ajuns la interzicere

Motivul pentru care societatea de termoficare interzice debranșările individual sunt zonele unitare. Aici este aceeași problemă ca la acord: în Legea 325/2006, în condițiile enumerate la art. 30, nu se menționează nimic referitor la o interdicție de debranșare dacă o persoană racordată la sistemul centralizat se află într-o zonă declarată unitară. În schimb, ordinul ANRSC 91/2007 vine cu o completare la lege la condițiile de debranșare, făcută la art. 250, lit. a), în care se precizează: ”condominiul să nu se afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea administrației publice locale a stabilit că încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat”. Este vorba de o nouă modificare adusă de acest ordin Legii 325/2006, prin care adaugă condiții suplimentare. Legea definește, la art. 5, alin. 37, ”zonă unitară de încălzire- areal geografic aparținând unei unități administrativ – teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluție tehnică de încălzire”. Nu se face nicăieri referire la interdicții, ci la promovare, care înseamnă, practic, să faci publicitate pentru sistemul de încălzire centralizat Enet, în cazul Focșaniului. Dar cum să faci publicitate unui sistem care aduce facturi și de trei – patru ori mai mari decât o centrală de apartament în multe cazuri? Mai bine interzici debranșările. Acesta lucru s-a întâmplat anul trecut prin Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 514/22 decembrie 2016 privind însușirea ”Studiului pentru definirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Focșani" și stabilirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Focșani alimentate cu energie termică în sistem centralizat. Ulterior, Enet ar fi trebuie să supună aprobării CL Focșani procedurile de debranșare și rebranșare, ceea ce nu s-a mai întâmplat.

Avocatul Poporului a constatat că o lege a fost modificată de un ordin

ENET se apăra nu cu legea, ci cu un simplu ordin care modifică legea, iar acest lucru l-a constatat și Instituția Avocatului Poporului în ”Raportul special privind reglementările legale în materia deconectărilor individuale de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică ale apartamentelor situate în imobile de locuit tip bloc – condominii”, din martie 2016. În raport se arată că au fost introduse condiții suplimentare față de cele stabilite în lege, prin acte normative cu o forță juridică inferioară. ”Legea prevede exclusiv obligativitatea anunțării în scris, a operatorului care are și calitate de furnizor, nicidecum obținerea acordului acestuia, cu atât mai mult cu cât măsura nu este în favoarea operatorului. Decizia de deconectare, așa cum rezultă din prevederile legale, este una personală, angajează doar acordul vecinilor direct afectați, în sarcina furnizorului fiind efectuarea propriu – zisă a deconectării, cu respectarea condițiilor tehnice”, se arată raportul Avocatului Poporului. Practic, Enet are obligația să vină să-și taie și să își blindeze țevile, nu să interzică și să pună alte condiții. Avocatul Poporului arată că Ordinul ANRSC 91/2007 a adus foarte multe modificări Legii 325/2006. De exemplu, la art. 250, lit. c) se prevede că despre intenția de debranșare trebuie anunțată și autoritatea locală, deși în lege se specifică foarte clar că trebuie anunțat doar furnizorul de energie termică. Avocatul Poporului atrage atenția prin modificările și completările aduse Legii 325/2006 se încalcă principiul supremației legilor, iar hotărârile de Guvern și ordinele cu caracter normativ ale ministerelor, celorlalte organe ale administrației publice de specialitate sau ale autorităților administrative autonome ”trebuie să fie emise în conformitate cu reglementările cu forță juridică superioară (legi și ordonanțe), fiind acte cu caracter administrativ”. Dispozițiile art. 246 și 249 – 251 din Ordinul ANRSC 91/2007 și ale art. 12 din pct. B) lit. h) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aplicate prin HG 1588/2007 ”deși sunt norme cu caracter administrativ, nesocotesc principiul supremației legilor în fața actelor administrative și impun condiții și restricții suplimentare față de cele stabilite prin lege”.

Condițiile introduse prin ordin, imposibil de respectat

Instituția Avocatului Poporului arată că noile condiții introduse sunt imprevizibile și impredictibile, fiind, practic, imposibil de respectat. De asemenea, ordinele și instrucțiunile trebuie să se încadreze în actele normative de bază, ”și nu pot conține soluții care să contravină prevederilor acestora”. ”În speță, condițiile pentru debranșare au fost stabilite prin art. 30 din Legea 325/2006, fără că acestea să conțină vreo normă prin care să delege/să dea dreptul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală de a re-reglementa în materie ori de a introduce condiții/restricții noi. Cu toate acestea, prin Ordinul nr. 91/2007 au fost aduse condiții și restricții noi față de prevederile legale, de natură să aducă atingere esenței drepturilor beneficiarilor”, se arată în raportul Avocatului Poporului. Acestea prezintă toate încălcările drepturilor celor care vor să debranșeze, dar și soluțiile legale care trebuie luate, pentru a elimina această situație, în care s-a ajuns ca o lege să fie modificată printr-un ordin dat de președintele unei instituții.

Deciziile Curții Constituționale, prezentate eronat

Enet a ajuns să îi inducă în eroare pe focșăneni în ceea ce privește debranșările și prin deciziile Curții Constituționale la care face apel. Deși acestea au alt obiect, societatea de termoficare le prezintă ca și cum Curtea Constituțională ar fi interzis debranșarea de la sistemul centralizat, bazându-se probabil pe faptul că nu sunt mulți cei care veridică aceste informații. Astfel, prin Decizia Curții Constituționale nr. 740/2012 a fost respinsă excepția de neconstituționalitate în ceea ce privește art. 30, alin (2) din Legea 325/2006, care se referă la condițiile cumulative privind debranșarea. Mai precis, persoana care a contestat nelegalitatea nu a obținut acordul tuturor vecinilor de apartament, pe orizontală și pe verticală, pentru a se debranșa. Se pare că aceasta a mers și mai departe și a tăiat țevile în apartamentul său, lăsând apartamentele de deasupra fără căldură. Curtea Constituțională nu i-a dat însă dreptate, apreciind că trebuie respectate și drepturile celorlalte persoane din bloc. După cum se vede, nici vorbă de o interzicere a debranșării de la sistemul centralizat, ci cu privire la respectarea unei condiții. O altă decizie a Curții Constituționale referitoare la debranșări și la care face apel Enet este Decizia 692/2016. Un locuitor din Constanța a contestat legalitatea art. 30, alin. 5 din Legea 325/2016, prin care se prevede debranșarea se face numai de către furnizor, în termen de 45 de zile de la data solicitării, după verificarea îndeplinirii condițiilor. Cum persoana respectivă a făcut debranșarea cu altcineva decât operatorul care furniza energie termică, Primăria Constanța i-a aplicat sancțiunea prevăzută de lege. De menționat că în acest caz, cel care se debranșează riscă cel mult o amendă, nu și alte consecințe. Decizia Curții Constituționale se referă strict la articolul de lege privind sancțiunea, nu la o interzicere a debranșării, cum prezintă Enet. Cazul de la Constanța este interesant pentru că Primăria Constanța a mers în instanță, și a cerut ca, pe lângă amenda aplicată, persoana respectivă să se rebranșeze la sistemul centralizat de încălzire. Primăria Constanța a pierdut procesul, pentru că nu este prevăzută în lege o asemenea obligație. (Mihai BOICU)

Peste 30 de milioane de euro cheltuite pentru centrala Enet

Dincolo de toate prevederile legale, rămâne însă bătaia de joc cu care autoritățile județene, municipale și Enet au tratat populația Focșaniului. În decembrie 2013, a fost inaugurată investiția în modernizarea centralei termice, eveniment la care s-a anunțat că Focșaniul beneficiază de cea mai modernă și eficientă tehnologie prin punerea în funcțiunea a două motoare Rolls Royce. Rezultatele anunțate ale proiectului, realizat cu fonduri europene și de la bugetul de stat, au fost reducerea poluării, creșterea eficienței energetice și facturi suportabile pentru aproximativ 15.000 de apartamente. După trei ani și jumătate se vede cât de goale au fost aceste promisiuni, iar facturile la foarte multe dintre apartamente sunt uriașe. Suma pentru investiția de la Enet a fost foarte mare, de peste 149 milioane de lei, fără ca rezultatele să se vadă în facturile populației decât prin creșteri. Culmea, Enet atrage atenția în răspunsurile trimise focșănenilor că beneficiază de un sistem modernizat de termoficare și că astfel se justifică zonele unitare și refuzul debranșării, fără a sufla un cuvânt despre reducerea facturilor promisă la realizarea investiției. Dacă nu acesta a fost rezultatul, ne întrebăm de ce s-a tocat degeaba o sumă uriașă, de peste 30 de milioane euro, cu care s-ar fi putut face ceva mai bun pentru oraș.

 

 

 

 

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 1

Adaugă comentariu
danb, acum 766 zile, 7 ore, 58 minute, 57 secunde
Reiterez aici oferta facuta pe facebook pe pagina Partidului Verde Vrancea de a prelua costurile unui proces impotriva ENET pe tema debransarii pana la suma de 1000 lei. Pentru ca un astfel de proces citeste integral
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.