Local

Cursuri suspendate în școli și licee din Focșani, Adjud,Odonești și Tâmboiești, în ședința , CJSU Vrancea de luni 02 noiembrie 2020

Ziarul de Vrancea
3 nov 2020 2819 vizualizări

Luni, 02.11.2020, a avut loc o nouă ședință extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, pentru stabilirea unor măsuri de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului Vrancea, în urma căreia au fost au fost adoptate urmăroarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 162 din 02.11.2020privind suspendarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ, în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19, care dispune:

Art. 1(1) Se constată suspendarea cursurilor pentru Clasele: a VII-a A, a IX-a A, a X-a C, a XII-a A și a XII-a D, din cadrul Colegiului Național ,,Emil Botta” din municipiul Adjud, începând cu data de 31.10.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 9 zile.

(2) Se constată suspendarea cursurilor pentru Clasele: a VI-a A și a VI-a B, din cadrul Colegiului Național ,,Emil Botta” din municipiul Adjud, începând cu data de 31.10.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 10 zile.

(3) Se constată suspendarea cursurilor pentru Clasa a XI-a B, din cadrul Colegiului Național ,,Emil Botta” din municipiul Adjud, începând cu data de 31.10.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 11 zile.

(4) Se constată suspendarea cursurilor pentru Clasele: a VII-a B și a XII-a E, din cadrul Colegiului Național ,,Emil Botta” din municipiul Adjud, începând cu data de 31.10.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 12 zile.

(5) Unitatea de învățământ menționată la alin (1), (2), (3), (4) va respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţiişi ministrului educației și cercetării.

(6) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru clasele/unitatea de învățământ menționată la alin (1), (2), (3), (4) suspendate temporar, se dispune prin Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

HOTĂRÂREA nr. 163 din 02.11.2020privind suspendarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ, în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 , care dispune:

Art. 1(1)Se constată suspendarea cursurilor şcolare pentruClasele: a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, din cadrul Liceului Agricol Odobești, din orașul Odobești, începând cu data de 31.10.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 9 zile.

 (2) Unitatea de învățământ menționată la alin (1)va respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţiişi ministrului educației și cercetării.

 (3) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru clasele/unitatea de învățământ menționată la alin (1), suspendate temporar, se dispune prin Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

HOTĂRÂREA nr. 164 din 02.11.2020privind suspendarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ,  în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19, care dispune:

Art. 1(1) Se constată suspendarea cursurilor şcolare pentruClasele: a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a, din cadrul Școlii GimnazialeTâmboești, din comuna Tâmboești, începând cu data de 31.10.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 10 zile.

(2) Unitatea de învățământ menționată la alin (1)va respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educației și cercetării.

(3) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru clasele/unitatea de învățământ menționată la alin (1), suspendate temporar, se dispune prin Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

HOTĂRÂREA nr. 165 din 02.11.2020 privind suspendarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ, în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19, care dispune:

Art. 1(1) Se constată suspendarea cursurilor şcolare pentruClasele: a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a, din cadrul Școlii GimnazialeSlimnic, din comuna Tâmboești, începând cu data de 31.10.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 11 zile.

(2) Unitatea de învățământ menționată la alin (1)va respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educației și cercetării.

(3) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru clasele/unitatea de învățământ menționată la alin (1), suspendate temporar, se dispune prin Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

HOTĂRÂREA nr.166 din 02.11.2020 privind menținerea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, în funcție de încadrarea în limitele de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile, la nivelul localităților din județul Vrancea, care dispune:

Art. 1 La nivelul localităților, prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în care incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile,se menține mai mare de 1,5 0/00 și mai mică sau egală cu 3 0/00, rămân în vigoare următoarele măsuri, pe o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, astfel:

(1) Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, se menține obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comercialeși în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.

(2) Organizarea și desfășurareaactivității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30 % din capacitatea maximă a spațiului;

(3)Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in în aer liber, spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.

(4)Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00 - 23:00.

(5) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă  fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00-23:00;

(6)Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiuluiși în intervalul orar:06:00-23:00.

(7)Activarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea capacității de gestionare a situației în localitățile unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitoriprin punerea în aplicare a Hotărârii CJSU Vrancea nr.111 din 08.10.2020.

Art. 2

(1) Direcția de Sănătate Publică Vrancea calculează zilnic, pentru fiecare localitate din județul Vrancea, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea analiza rezultată, în cel mult 24 ore de la data constatării atingerii limitelor prevăzute în prezenta hotărâre;

           (2) La stabilirea incidenței la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele. 

ANEXA nr. 1 la HOTĂRÂREA nr.166 din 02.11.2020

LISTA CU LOCALITĂȚILE DIN JUDEȚULVRANCEA  ÎN CARE INCIDENȚA CUMULATĂ A CAZURILOR PE ULTIMELE 14 ZILE ESTE MAI MARE DE 1,50/00 ȘI MAI MICĂ SAU EGALĂ CU 3 0/00

HOTĂRÂREA nr. 167 din 02.11.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, în funcție de încadrarea în limitele de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile, la nivelul localităților din județul Vrancea,care dispune:

Art. 1 La nivelul localităților, prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în care incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 0/00 și mai mică sau egală cu 3 0/00, se stabilesc următoarele măsuri, pe o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, astfel:

(1)  Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, se menține obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.

(2) Organizarea și desfășurare aactivității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30 % din capacitatea maximă a spațiului;

(3)Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in în aer liber, spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.

(4)Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00 - 23:00.

(5) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă  fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00-23:00;

(6)Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiuluiși în intervalul orar:06:00-23:00.

(7)Activarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea capacității de gestionare a situației în localitățile unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitoriprin punerea în aplicare a Hotărârii C.J.S.U. Vrancea nr.111 din 08.10.2020.

Art. 2

(1) Direcția de Sănătate Publică Vrancea calculează zilnic, pentru fiecare localitate din județul Vrancea, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea analiza rezultată, în cel mult 24 ore de la data constatării atingerii limitelor prevăzute în prezenta hotărâre;

           (2) La stabilirea incidenței la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele. 

ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA nr. 167 din 02.11.2020

LISTA CU LOCALITĂȚILE DIN JUDEȚUL VRANCEA  ÎN CARE INCIDENȚA CUMULATĂ A CAZURILOR PE ULTIMELE 14 ZILE ESTE MAI MARE DE 1,50/00 ȘI MAI MICĂ SAU EGALĂ CU 3 0/00

HOTĂRÂREA nr. 169 din 02.11.2020 privind suspendarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ,  în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19, care dispune:

Art. 1(1) Se constată suspendarea cursurilor pentru Clasele: a VIII-a B și a IX-a A, , din cadrul Colegiului Național ,,Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Focșani, începând cu data de 02.11.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 7 zile.

(2) Se constată suspendarea cursurilor pentru Clasa a X-a D, din cadrul Colegiului Național ,,Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Focșani, începând cu data de 02.11.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 8 zile.

(3) Se constată suspendarea cursurilor pentru Clasele: a VI-a B, a XI-a B și a XII-a C, din cadrul Colegiului Național ,,Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Focșani, începând cu data de 02.11.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 9 zile.

(4) Se constată suspendarea cursurilor pentru Clasa a XII-a B, din cadrul Colegiului Național ,,Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Focșani, începând cu data de 02.11.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 10 zile.

(5) Unitatea de învățământ menționată la alin (1), (2), (3), (4) va respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţiişi ministrului educației și cercetării.

(6) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru clasele/unitatea de învățământ menționată la alin (1), (2), (3), (4) suspendate temporar, se dispune prin Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

HOTĂRÂREA nr. 170 din 02.11.2020 privind suspendarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ, în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19, care dispune:

Art. 1(1) Se constată suspendarea cursurilor pentru Clasele: a IX-a D și a IX-a E, , din cadrul Colegiului Tehnic Auto ,,TraianVuia” din municipiulFocșani, începând cu data de 02.11.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 8 zile.

(2) Se constată suspendarea cursurilor pentru Clasele: a X-a A, a X-a B și a X-a C, din cadrul Colegiului Tehnic Auto ,,TraianVuia” din municipiulFocșani, începând cu data de 02.11.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 9 zile.

(3) Unitatea de învățământ menționată la alin (1) și (2) va respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educației și cercetării.

(4) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru clasele/unitatea de învățământ menționată la alin (1) și (2), suspendate temporar, se dispune prin Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

 HOTĂRÂREA nr. 171 din 02.11.2020 privind suspendarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ,  în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 , care dispune:

Art. 1(1) Se constată suspendarea cursurilor şcolare pentru Clasele: a V-a, a IX-a B, a IX-a D și a XI-a B, din cadrul Liceului Teoretic ,,Ioan Slavici”, din orașul Panciu, începând cu data de 02.11.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 8 zile.

 (2) Unitatea de învățământ menționată la alin (1)va respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educației și cercetării.

 (3) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru clasele/unitatea de învățământ menționată la alin (1), suspendate temporar, se dispune prin Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

HOTĂRÂREA nr. 172 din 02.11.2020 privind suspendarea cursurilor şcolare în unitățile/instituțiile de învățământ, în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri deCOVID-19, care dispune:

Art. 1(1) Se constată suspendarea cursurilor şcolare pentruClasa a VIII-a B, din cadrul Școlii ,,Oana Diana Renea” din municipiulFocșani, începând cu data de 02.11.2020 și dispune menținerea măsurilor de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 11 zile.

(2) Unitatea de învățământ menționată la alin (1)va respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţiişi ministrului educației și cercetării.

(3) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența ,,față în față” pentru clasele/unitatea de învățământ menționată la alin (1), suspendate temporar, se dispune prin Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică Vrancea, cu informarea Unității de Învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.