Local

Consiliul Local Focșani, convocat miercuri în ședința ordinară a lunii martie 2021

Ziarul de Vrancea
24 mar 2021 1448 vizualizări

Consiliul Local al Municipiului Focșani a fost convocat în ședință ordinară pe data de 24 martie 2021, începând cu ora 16:00. Ședința se va desfășura cu prezența fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei Municipiului Focșani, din strada B-dul Dimitrie Cantemir nr 1 bis.

Printre cele 24 de proiecte care apar pe proiectul ordinii de zi se regăsesc: proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 și a anexei la H.C.L. nr. 41/2021 pentru aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021 dar și proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică Stație de încărcare autobuze electrice situată în Municipiul Focșani, str. Mărășești nr. 72, jud. Vrancea.

De asemenea, vor fi supuse votului consilierilor locali focșăneni proiectul de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local Focșani nr. 400/2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021, precum și cel  privind modificarea HCL nr. 401/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de comercializare, prestări servicii și alimentație publică de pe teritoriul Municipiului Focșani;

Ședința ordinară de miercuri 24 martie 2021 a CL Focșani este prima după cea extraordinară din 15 martie 2021, când majoritatea PNL-USR-PLUS din respectivul for și primarul Cristi Valentin Misăilă, sprijinit de grupul PSD, par a-și fi stabilit modul de lucru, unul fără obişnuitele și contraproductivele certuri dintre tabere. Se va vedea dacă înțelegerea menționată a fost una de durată sau doar pe termen scurt.  

DISPOZIȚIA NR. 411 din 19 martie 2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 24 martie 2021

Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 24 martie 2021, orele 16,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 24 martie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-10, 20, 23-24 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 11-19 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 21-22 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 24 martie 2021.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 411/2021

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCŞANI

PRIMAR

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 24 martie 2021, orele 16,00 ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și a anexei la H.C.L. nr. 41/2021 pentru aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică Stație de încărcare autobuze electrice situată în Municipiul Focșani, str. Mărășești nr. 72, jud. Vrancea";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local Focșani nr. 400/2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 401/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de comercializare, prestări servicii și alimentație publică de pe teritoriul Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind avizarea modificării și completării Regulamentului serviciului de salubrizare din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea - Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 17 autorizații taxi pentru orice tip de autoturisme și atribuirea unui număr de 18 autorizații taxi pentru autoturisme electrice, hibride și benzină + GPL, transportatorilor autorizați pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind abrogarea art. 4 și art. 5 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 320/2014 privind asocierea Municipiului Focșani prin Consiliul local al municipiului Focșani în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Speranța Vrancei";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcțiuonare a acesteia;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 91 mp, situat în municipiul Focșani, bdul București, nr. 9B, identificat prin număr cadastral 65734, T 203, P 11116, înscris în Cartea Funciară nr. 65734, aparținând domeniului public al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 6,00 mp. situat în Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 31, județul Vrancea, T 148, înscris în CF 67390, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Lazăr Gheorghe;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 31,00 mp. situat în Focșani, str. Aleea Echității nr. 19, bl. P1, județul Vrancea, T 204, P%11167 înscris în CF 67814, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Sava Nelu și doamna Sava Olga-Mihaiela;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 10,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 17, bl. I20, județul Vrancea, T 211, P%11584 înscris în CF 64629, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Mirodone Adrian;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 26,00 mp. situat în Focșani, str. Revoluției nr. 19, bl. P3, județul Vrancea, T 205, P 11228 înscris în CF 58284, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Gheorghe Dumitru și doamna Gheorghe Elena Maria;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 130,00 mp. situat în Focșani, str. Mărășești nr. 33A, județul Vrancea, T 9, P 368 înscris în CF 68045, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC COMBRAT 94 SRL;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Cărții Funciare nr. 59102 întocmită pentru terenul în suprafață de 31,00 mp., aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, situat în str. Liniștei nr. 4 (actuala str. Leopoldina Bălănuță);

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbarea destinației Spațiului B1, aparținând domeniului public al municipiului Focșani situat în Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică, în vederea închirierii;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publcie Focșani a unor imobile aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani în vederea exploatării și întreținerii acestora;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre pentru aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52 din 27.02.2020 privind aprobarea listei de priorități;

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George,

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

22. proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorități pe anul 2021, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George,

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

23. proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresa Direcției de Asistență Socială nr. 3329/2021 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna februarie 2021.


SECȚIUNEA a III-a - Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

Avizat

Secretar general al municipiului Focșanii

Marta-Carmen Ghiuță


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.